Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Introducció al marc ambiental i cronològic de la prehistòria, així com també als aspectes socials, tècnics i econòmics de les comunitats prehistòriques i a les eines bàsiques per entendre llur evolució i distribució en el temps i l'espai. Tot plegat des dels primers homínids fins l'aparició de les civilitzacions antigues.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
DAVID FRANCISCO RIBA CANO  / JOAQUIM SOLER SUBILS
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG2- Comunicar-se oralment i per escrit de manera clara, coherent i correcta
 • CE29- Descriure i explicar l'estructura diacrònica general del passat
 • CE30- Dominar les coordenades històriques espacials i temporals i els conceptes temàtics propis de les ciències històriques
 • CE31- Conèixer aspectes específics d'un o més períodes històrics amb les seves continuïtats i discontinuïtats
 • CE36- Identificar, localizar, discutir e interpretar críticamente las fuentes de la disciplina

Continguts

1. Concepte i història de la prehistòria a l'Europa contemporània. Altres concepcions sobre la prehistòria.

2. El marc climàtic i cronològic de la prehistòria. El quaternari.

3. L'origen dels humans i el seu lloc dins la natura. La recerca dels orígens. Els homínids. El gènere Homo i la seva expansió pel planeta.

4. Les comunitats caçadores i recol·lectores euroasiàtiques del plistocè: subsistència, organització social i evolució cultural

5. El paleolític d'Àfrica, Amèrica i Oceania.

6. Les comunitats caçadores i recol·lectores de l'holocè.

7. Els focus i els processos de neolitització. Les hipòtesis sobre els inicis de la domesticació i el sedentarisme.

8. Les primeres comunitats agricultores i ramaderes de l'Europa Occidental.

9. Europa des de l'emergència del fenomen megalític fins a l'edat del ferro.

10. La prehistòria recent d'Àfrica, Amèrica i Oceania.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Lectura / comentari de textos 0 60,00 0 60,00
Prova d'avaluació 6,00 134,00 6,00 146,00
Sessió expositiva 40,00 0 40,00 80,00
Sortida de camp 7,00 0 7,00 14,00
Total 53,00 194,00 53,00 300

Bibliografia

 • Arsuaga, Juan Luis, (1998 ). La Especie elegida : la larga marcha de la evolución humana (6ª ed.). Madrid: Temas de Hoy. Catàleg
 • Arsuaga, Juan Luis, (2003 ). El Collar del neandertal : a la recerca dels primers pensadors . Barcelona: Columna. Catàleg
 • Cabrera Valdés, Victoria Muñoz Amilibia, Ana María (1996 ). Unidades didácticas de prehistoria . Madrid: UNED. Catàleg
 • Ember, Melvin (cop. 2001 ). Encyclopedia of prehistory . New York [etc.]: Kluwer Academic :Plenum Publishers. Catàleg
 • Fernández, Víctor M. (cop. 2007 ). Prehistoria : el largo camino de la humanidad . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Garanger, José (2002 ). La Prehistoria en el mundo : nueva edición de La Prehistoria de André Leroi-Gourhan . Madrid: Akal. Catàleg
 • Guilaine, Jean (2002 ). El Camino de la guerra : la violencia en la prehistoria . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Menéndez, Mario (cop. 1997 ). Diccionario de prehistoria . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Reichholf, Josef H. (2009). La invención de la agricultura. Por qué el hombre se hizo sedentario.. Barcelona: Ed. Crítica. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Treballs individuals sobre lectures o audiovisuals Treballs de lectura i redacció regularment espaiats durant els mesos de classe. Caldrà demostrar una bona comprensió lectora, efectivitat en la recerca d'informació i suficients habilitats comunicatives (competències CG1,CG2 i CE36). 20 No
Proves escrites i qüestionaris sobre el temari de temps de realització limitat Una o diverses proves escrites o qüestionaris amb temps limitat sobre el temari treballat aquell semestre. Caldrà demostrar que s'han assolit els continguts i s'avaluaran especialment les competències CG2, CE29, CE30 i CE31, així com també les habilitats comunicatives. 75
Visites a museus, jaciments i excavacions S'avaluarà la participació en aquestes activitats 5 No

Qualificació

Les proves escrites o qüestionaris amb temps limitat sobre el temari treballat aquell semestre: 75%, recuperables.
Els treballs de lectura i redacció regularment espaiats durant els mesos de classe: 20%, no recuperables.
L'assistència i participació a les sessions d'excursió: 5%, no recuperable.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Serà considerat "No Presentat" l'estudiant que al final del curs no hagi efectuat cap de les activitats d'avaluació.

Avaluació única:
Una sola prova escrita a final de curs, amb el temps limitat, que abasti la totalitat de continguts de l'assignatura, les lectures obligatòries i les experiències en els museus i excursions.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Es realitzaran presencialment al despatx dels professors o bé telemàticament amb Google Meet, Skype o equivalent. Hi haurà uns horaris establerts que s'anunciaran a classe però abans de realitzar-la caldrà concertar hora.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Presencialment a classe i al despatx (tutoria). Telemàticament per correu electrònic o programari de videoconferència com els abans esmentats. També ens comunicarem per mitjà del fòrum d'avisos i notícies del moodle i els altres mòduls d'aquest programari. Evitarem el mòdul de missatgeria "instantània" del moodle.

Observacions

Hi haurà lectures obligatòries durant el curs.

Seran molt útils uns bons coneixements de geografia física universal i nocions bàsiques de ciències naturals (geologia, biologia...).
També ho seran uns bons coneixements d'anglès i uns mínims de francès.

Les visites que es preveu fer són:
Museu de Talteüll i cauna de l'Aragó (Rosselló)
Parc de les Coves Prehistòriques de Serinyà i Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles (Pla de l'Estany)
Museu d'Arqueologia de Catalunya-Girona
Conjunts dolmènics de les Gavarres

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
La docència no presencial es realitzarà amb les següents activitats i condicions:

- Tota l'activitat es vehicularà a través del moodle, ja siguin les tasques a realitzar com les comunicacions de grup (per mitjà del fòrum d'avisos i notícies)
- Es realitzaran sessions de classes telemàtiques, en el mateix horari que els establerts durant els períodes de no confinament, encara que no seran sempre per exposar continguts
- Es programaran tasques addicionals per tal de fomentar la participació de l'alumnat durant les sessions telemàtiques

Modificació de l'avaluació:
- Les proves escrites individuals sobre lectures obligatòries o audiovisuals es mantenen invariables (20%)
- Les excursions es convertiran en visites telemàtiques a espais expositius i recreacions virtuals (5%)
- Les proves escrites de final de trimestre es fragmentaran en diverses tasques que es distribuiran regularment al llarg de les setmanes. Seran sempre tasques individuals amb temps de realització limitat (75%).

Tutoria i comunicació:
El correu electrònic (joaquim.soler@udg.edu, david.riba@udg.edu) és el mitjà de comunicació oficial per iniciar els tràmits per acordar i planificar les sessions de tutoria.

Les sessions en sí es podran realitzar per qualsevol mitjà que estigui a disposició de l'estudiant i el professor, a escollir preferentment entre els propis que ha disposat la UdG: correu electrònic i Google Meet. Evitarem el servei de missatgeria "instantània" del moodle.

L'hora i el canal per realitzar la tutoria s'acordaran inicialment per correu electrònic.

Si algú no disposa dels mitjans de comunicació o la tecnologia necessària per seguir la docència no presencial, és imperatiu que ho comuniqui al professor responsable de l'assignatura (joaquim.soler@udg.edu) o al coordinador d'història (julia.maroto@udg.edu), ja sigui directament o a través d'algun intermediari.