Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Introducció al marc ambiental i cronològic de la prehistòria, als aspectes socials, tècnics i econòmics de les comunitats prehistòriques i a les eines bàsiques per entendre llur evolució i distribució en el temps i l'espai. I això des dels primers hominins fins l'aparició de les civilitzacions antigues.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
DAVID FRANCISCO RIBA CANO  / JOAQUIM SOLER SUBILS
Idioma de les classes:
Català (75%), Castellà (10%), Anglès (10%), Francès (5%)

Competències

 • CTUdG01 Utilitzar la llengua anglesa
 • CED12. Coneixement de l'estructura diacrònica general del passat.
 • CED13. Coneixement del passat a través d'unitats espacials congruents: geogràfiques, regionals o estatals (Mediterrània, Europa occidental, Amèrica, Espanya, Catalunya).
 • CED14. Coneixement d'aspectes específics (econòmics, socials, polítics, culturals) d'un o més períodes del passat de la humanitat.
 • CED15. Conèixer i usar els instruments de recopilació d'informació propis de la disciplina (catàlegs bibliogràfics, guies, inventaris d'arxius, bases de dades electròniques).
 • CED17. Conèixer i usar les bases teòriques i metodològiques de la disciplina i d'altres ciències afins.
 • CEP21. Capacitat per exposar idees i arguments historiogràfics per escrit i en el propi idioma, amb claredat, coherència i segons els cànons acadèmics.
 • CEP27. Capacitat d'analitzar adequadament situacions i informacions complexes tant en el passat com en el present.

Continguts

1. Concepte i història de la prehistòria. Els fonaments de la prehistòria. Història de la prehistòria.

2. El marc climàtic i cronològic de la prehistòria. El quaternari.

3. L'origen dels humans. La recerca dels orígens. El lloc dels humans a la naturalesa. Els homínids. El gènere Homo.

4. La humanitat caçadora i recol·lectora. Economia del paleolític. Tecnologia paleolítica. Societats caçadores i recol·lectores. Simbologia i religió paleolítiques.

5. El paleolític arreu del món. El paleolític a l'Àfrica. El paleolític a Europa. Caçadors paleolítics d'Àsia, Oceania i Amèrica.

6. La humanitat prehistòrica agricultora i ramadera. Agricultura i ramaderia prehistòriques. Indústries i tecnologies domèstiques. Les arts del foc: la ceràmica. L'hàbitat sedentari.

7. El neolític arreu del món. El neolític del Pròxim Orient i de l'Àsia. El neolític d'Europa. Neolític d'Amèrica, Àfrica i Oceania.

8. Les edats del metalls. La humanitat prehistòrica metal·lúrgica, jerarquitzada i urbana. Tecnologia. Societats i assentaments. De la prehistòria a la història. El calcolític a Europa. L'edat del bronze a Europa. L'edat del ferro a Europa. La prehistòria recent de l'Àsia, Àfrica i Amèrica.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 75 75 150
Prova d'avaluació 0 100 100
Sortida de camp 25 15 40
Tutories 10 0 10
Total 110 190 300

Bibliografia

 • Arsuaga, Juan Luis, (1998 ). La Especie elegida : la larga marcha de la evolución humana (6ª ed.). Madrid: Temas de Hoy. Catàleg
 • Arsuaga, Juan Luis, (2003 ). El Collar del neandertal : a la recerca dels primers pensadors . Barcelona: Columna. Catàleg
 • Burenhult, Göran (1994 ). El Amanecer de la humanidad : los primeros humanos . Madrid [etc.]: Debate [etc.]. Catàleg
 • Burenhult, Göran (1994 ). Más allá de África : las primeras migraciones . Madrid [etc.]: Debate [etc.]. Catàleg
 • Burenhult, Göran (1994 ). De la piedra al bronce : cazadores, recolectores en Europa, África y Oriente medio . Madrid [etc.]: Debate [etc.]. Catàleg
 • Burenhult, Göran (1995 ). Pueblos de la Edad de Piedra : exploradores y agricultores de Asia, América y el Pacífico . Madrid [etc.]: Debate [etc.]. Catàleg
 • Cabrera Valdés, Victoria Muñoz Amilibia, Ana María (1996 ). Unidades didácticas de prehistoria . Madrid: UNED. Catàleg
 • Ember, Melvin (cop. 2001 ). Encyclopedia of prehistory . New York [etc.]: Kluwer Academic :Plenum Publishers. Catàleg
 • Fernández, Víctor M. (cop. 2007 ). Prehistoria : el largo camino de la humanidad . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Fontana, Josep (1991-1994 ). Historia universal Planeta . Barcelona: Planeta. Catàleg
 • Garanger, José (2002 ). La Prehistoria en el mundo : nueva edición de La Prehistoria de André Leroi-Gourhan . Madrid: Akal. Catàleg
 • Guilaine, Jean (2002 ). El Camino de la guerra : la violencia en la prehistoria . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • López GHarcia P. coord. (2017). La prehistoria de la Península Ibérica. Tres Cantos (Madrid): Ed. Itsmo.
 • Menéndez, Mario (cop. 1997 ). Diccionario de prehistoria . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Reichholf, Josef H. (2009). La invención de la agricultura. Por qué el hombre se hizo sedentario.. Barcelona: Ed. Crítica. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes teòriques, classes pràctiques i lectures I S'avaluarà la participació 2,5
Classes teòriques, classes pràctiques i lectures II S'avaluarà la participació 2,5
Classes teòriques, classes pràctiques i lectures III S'avaluarà la participació 2,5
Visites a museus, jaciments i excavacions S'avaluarà la participació en aquestes activitats 2,5
Proves d'avaluació Proves escrites 90

Qualificació

L'avaluació serà contínua durant el curs i consistirà en:

a) Proves escrites al final de cada trimestre.

b) Es valorarà en un 10% l'assistència i participació a classe i a les excursions per conèixer jaciments i museus prehistòrics.

C) Treballs escrits que es realitzin durant el curs.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Serà considerat No Presentat l'estudiant que al final del curs no s'hagi presentat al 75% de les proves d'avaluació.

Observacions

Hi haurà lectures obligatòries durant el curs.

Seran molt útils uns bons coneixements de geografia física universal i nocions bàsiques de ciències naturals (geologia, biologia...).
També ho seran uns bons coneixements d'anglès i francès.

Les visites que es preveu fer són:
Museu de Talteüll i cauna de l'Aragó (Rosselló)
Parc de les Coves Prehistòriques de Serinyà i Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles (Pla de l'Estany)
Museu d'Arqueologia de Catalunya-Girona
Conjunts dolmènics de les Gavarres