Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
1. Estudi històric general dels principals autors i doctrines del pensament estètic. 2. Estudi dels principals autors i doctrines clàssiques de la filosofia de l'art i de la teoria de la bellesa. 3. Aproximació sistemàtica als principals problemes de l'estètica. 4. Introducció a l'obra dels principals autors de l'estètica contemporània. 5. Estètica de la literatura i de la música.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
MIREIA LOPEZ AMO  / ORIOL PONSATI MURLA
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Alemany (10%)

Competències

 • CTUdG02 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • CTUdG05 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CTUdG07 Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals
 • CTUdG13 Situar els propis coneixements en el marc epistemològic i històric, eludint la seva fragmentació
 • CE1. Conèixer les teories i arguments dels filòsofs principals, que es troben en els seus escrits, així com les discussions de les línies intepretatives més importants dels mateixos.
 • CE3/N4: Conèixer les teories i arguments centrals en l'Estètica i la Filosofia de l'Art
 • CE7. Pensar i expressar de forma precisa la formulació de problemes filosòfics complexos i controvertits, i comprendre les estratègies principals concebudes per resoldre'ls.
 • CE8. Llegir i interpretar textos filosòfics seleccionats de diverses èpoques i tradicions amb sensibilitat al context.
 • CE9. Adquirir la capacitat d'analitzar críticament amb claredat i rigor els arguments filosòfics presentats en els esmentats textos.
 • CE12. Utilitzar de forma crítica la terminologia filosòfica especialitzada.
 • CE19. Investigar més enllà de les fronteres tradicionals de la disciplina, examinar les limitacions i virtuts d'altres disciplines i pràctiques, i reconèixer doctrines filosòfiques en contextos no acadèmics.

Continguts

1. G.W.F. Hegel: l'art com a autointuïció de l'esperit

2. Més enllà del concepte clàssic de l'art: W. Benjamin

3. Realisme estètic: G. Lukács

          3.1. La renovació de la qüestió envers l'autonomia de l'art: Th. W. Adorno

4. Més enllà del concepte clàssic de la bellesa: F. Nietzsche

5. Estètica i literatura: lectura de "La transformació", de Franz Kafka

6. Estètica i música: de l'acord del "Tristany" al silenci de Cage. Què fa música?

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 60 90 150
Total 60 90 150

Bibliografia

 • Adorno, Th. W. (1986). Teoria estética. Madrid: Taurus. Catàleg
 • Benjamin, W. (1983). L'obra d'art a l'època de la seva reproductibilitat tècnica. Barcelona: Edicions 62. Catàleg
 • Gadamer, H. G. (1988). Verdad y método. Salamanca: Sígueme. Catàleg
 • Gadamer, H.G. (1996). Estética y hermenéutica. Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Hegel, G.W.F. (1989). Lecciones sobre estética. Madrid: Akal. Catàleg
 • Heidegger, M. (1989). Fites. Barcelona: Laia. Catàleg
 • Lukács, G. (1965). Estética. Barcelona: Grijalbo. Catàleg
 • Schelling, F.W.J. (1988). Sistema del Idealismo transcendental. Barcelona: Anthropos. Catàleg
 • Tatarkiewicz, W. (1992). Historia de seis ideas: arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia . Madrid: Tecnos. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball Els criteris d'un treball de rigor científic 50
Examen final Desplegament d'una qüestió proposada o comentari de text i/o comentari d'una audició musical 50

Qualificació

La qualificació consistirà en un examen final (50 %) i un treball (50 %)

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La nota "No presentat" es posarà quan la totalitat o una part de les dues activitats d'avaluació no es presentin.