Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
El curs tracta de dues influents concepcions contemporànies de la qüestió del significat, que es poden trobar en l'obra de W.V. Quine i P. Grice.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JUAN PAGES MARTINEZ
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG3- Llegir, comprendre i comentar textos científics propis de la disciplina i d'altres ciències afins
 • CE11- Dominar les teories i els arguments centrals de l'antropologia filosòfica, la metafísica, l'Epistemologia, la Lògica, la Filosofia del Llenguatge, la Filosofia Moral, Política i de l'Art
 • CE15- Analitzar amb claredat, rigor i críticament arguments filosòfics, jutjant la seva coherència, força demostrativa i pertinència
 • CE16- Identificar fal·làcies lògiques, tant formals com informals, i detectar errors metodològics, recursos retòrics i pressupostos implícits en les discussions i argumentacions filosòfiques

Continguts

1. TEMA 1: QUINE I LA INDETERMINACIÓ DE LA TRADUCCIÓ 1.1. Naturalisme i empirisme 1.2. Els dos dogmes de l’empirisme 1.3. Elements bàsics del conductisme quineà 1.4. Traducció radical 1.5. Inescrutabilitat de la referència i indeterminació de la traducció. TEMA 2: LA CONCEPCIÓ GRICEANA DEL SIGNIFICAT 2.1. La teoria de l’acció racional de Davidson 2.2. Austin 2.3. Emissions realitzatives i constatatives 2.4. Teoria dels actes de parla 2.5. Grice. 2.5.1. Significat natural i significat no natural 2.5.2. Significat ocasional del parlant 2.5.3. Significat lingüístic. 2.6. Lewis i Schiffer: convencions i significat lingüístic. 2.7. Implicatures.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Exposició dels estudiants 0 30,00 15,00 45,00
Prova d'avaluació 0 46,00 0 46,00
Sessió expositiva 20,00 30,00 10,00 60,00
Total 20,00 106,00 25,00 151

Bibliografia

 • Filosofía del lenguaje (1998). Trotta. Catàleg
 • Filosofía y análisis del lenguaje (1985). Cincel. Catàleg
 • Las Palabras, las ideas y las cosas: una presentación de la filosofía del lengu (1996). ariel. Catàleg
 • Modos de significar, : una introducción temática a la filosofía del lenguaje (1997). tecnos. Catàleg
 • Aproximació a la filosofia del llenguatge (2001). Edicions Universitat de Barcelona. Catàleg
 • la relatividad ontológica y otros ensayos. (1994). tecnos. Catàleg
 • Desde un punto de vista lógico (2000). paidós. Catàleg
 • Palabra y objeto (2001). herder. Catàleg
 • La búsqueda del significado (1999). tecnos. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Classes participatives Es valorarà la capacitat d'identificar les tesis principals i d'analitzar els arguments filosòfics continguts en els textos, així com la capacitat de manejar conceptes tècnics i d'expressar-se oralment de manera correcta 10 No
Qüestionari sobre un text Es valorarà la correcta comprensió de les principals idees i arguments continguts al text i la capacitat d'expressar-se correctament i d'una manera ordenada en la llengua escrita. 20 No
Examen parcial 1 Es valorarà la capacitat de comprensió dels problemes filosòfics i principals arguments presentats a classe, així com la capacitat de manejar conceptes tècnics i d'expressar-se correctament per escrit. 35 No
Examen parcial 2 Es valorarà la capacitat de comprensió dels problemes filosòfics i principals arguments presentats a classe, així com la capacitat de manejar conceptes tècnics i d'expressar-se correctament per escrit. 35 No

Qualificació

S'avaluarà la correcta comprensió de les principals tesis i arguments vistos al llarg del curs, l'ús correcte de la terminologia tècnica, i la capacitat per redactar de manera clara, rigorosa i ordenada.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà "No Presentat" qualsevol estudiant que no hagi lliurat les guies de lectura obligatòries en el termini fixat, no faci les exposicions a classe, o no es presenti a l'examen final.

Avaluació única:
Els estudiants que optin per avaluació única seran avaluats només a partir d'un examen final

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Observacions

Es recomana haver cursat satisfactòriament les assignatures de Lògica I i II i Filosofia del Llenguatge I.

Les sessions seran en català.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Es procedirà a partir del cicle, normalment setmanal, següent: (i) els dimecres, el professor penjarà apunts detallats, acompanyats amb textos i material d’àudio explicatius i de suport on sigui pertinent, i (ii) els dilluns resoldrà on line els dubtes que es plantegin.

Modificació de l'avaluació:
Es mantenen els qüestionaris previstos sobre textos, dels quals és obligatori lliurar-ne almenys un. L'examen final presencial inicialment previst es substitueix per dues proves escrites on line. La part del qüestionari comptarà el 40% de la nota final; les proves escrites, un 30% cadascuna.

Tutoria i comunicació:
Per via electrònica