Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Anàlisi i discussió de temes bàsics en la tradició metafísica occidental
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOSE LUIS PRADES CELMA
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Competències

 • CTUdG02 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • CTUdG09 Llegir, comprendre i comentar textos científics
 • CTUdG03 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 • CTUdG05 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CTUdG04 Treballar en equip
 • CTUdG13 Situar els propis coneixements en el marc epistemològic i històric, eludint la seva fragmentació
 • CTUdG11 Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los
 • CE1. Conèixer les teories i arguments dels filòsofs principals, que es troben en els seus escrits, així com les discussions de les línies intepretatives més importants dels mateixos.
 • CE2. Emprar doctrines filosòfiques històriques per il·luminar debats contemporanis.
 • CE3/N9: Conèixer les teories i arguments centrals en la Metafísica
 • CE4. Identificar i analitzar els temes principals que actualment són objecte d'investigació filosòfica.
 • CE5. Aplicar de forma adequada les tècniques del raonament filosòfic apreciant les seves diverses possibilitats d'aplicació.
 • CE6. Identificar les qüestions filosòfiques subjacents en qualsevol tipus de debat.
 • CE7. Pensar i expressar de forma precisa la formulació de problemes filosòfics complexos i controvertits, i comprendre les estratègies principals concebudes per resoldre'ls.
 • CE8. Llegir i interpretar textos filosòfics seleccionats de diverses èpoques i tradicions amb sensibilitat al context.
 • CE9. Adquirir la capacitat d'analitzar críticament amb claredat i rigor els arguments filosòfics presentats en els esmentats textos.
 • CE10. Jutjar l'èxit d'arguments filosòfics típics.
 • CE11. Identificar arguments filosòfics en els textos i sotmetre la seva estructura i implicacions al judici crític.
 • CE12. Utilitzar de forma crítica la terminologia filosòfica especialitzada.
 • CE13. Analitzar i construir arguments filosòfics correctes i identificar fal·làcies lògiques, mitjançant l'ús apropiat dels mètodes de raonament, tant formals com informals.
 • CE14. Reconèixer errors metodològics, recursos retòrics, pressuposts implícits, la vaguetat i la superficialitat en les discussions filosòfiques.
 • CE15. Adquirir la capacitat de moure's entre la generalització i la discussió filosòfica apropiadament detallada, de descobrir exemples per recolzar una posició o per criticar-la, i de distingir les consideracions pertinents de les quals no ho són.
 • CE16. Examinar críticament pressupòsits i mètodes dins de la pròpia disciplina i considerar maneres de pensar i idees poc familiars.
 • CE17. Avaluar arguments filosòfics contraposats, formular i considerar els millors arguments per a diferents punts de vista i identificar els elements més febles del punt de vista més persuasiu.
 • CE18. Reconèixer amb honestedat la força de les conclusions recolzades per la consideració acurada dels arguments substantius.

Continguts

1. Tema 1. Ment i Cos

2. Tema 2. Causalitat

3. Tema 3. Llibertat i Necessitat. Acció vs Mecanisme.

4. Tema 4. El problema del Jo

5. Tema 5. Identitat Personal

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 30 30
Classes participatives 45 0 45
Lectura / comentari de textos 0 40 40
Prova d'avaluació 0 35 35
Total 45 105 150

Bibliografia

 • Corbi, J. i J.L: Prades (2000). Minds, Causes and Mechanisms. Oxford: Blackwell. Catàleg
 • Descartes, R. (2005). Meditaciones Metafísicas. Oviedo: KRK. Catàleg
 • Hume, D. (1985). Tratado de la Naturaleza Humana. Barcelona: Orbis. Catàleg
 • Nagel, T. (1981). La Muerte en Cuestión y Otros Ensayos. México: Fondo de Cultura Económica.
 • Pineda, D. (2012). La Mente Humana. Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Steward, H. (2008). The Metaphysics of Freedom. Oxford: Oxford University Press.
 • Strawson, P. F. (1997). Análisis y Metafísica. Barcelona : Paidós. Catàleg
 • Strawson, P. F. (1995). Libertad y Resentimiento. Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Williams, B. (1996). Descartes. El Proyecto de una Investigación Pura.. Madrid: Cátedra. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Explicacions del professor i intervencions de l'alumne a classe Es valorarà la comprensió de les explicacions del professor i la pertinència de les qüestions plantejades per l'alumne. 30
Redacció de breus assaigs sobre alguns dels problemes discutit a la classe Es valorarà la capacitat de l'alumne a l'hora d'analitzar els problemes, detectar les dificultats d'algunes posicions filosófiques i expressar-se amb correcció. Rigor argumentatiu i claredat. 30
Preparació i realització, a l'aula, d'una prova escrita sobre els continguts del curs Rigor argumentatiu
Claredat expositiva
40

Qualificació

10% Participació en les discussions a classe
25& Redacció d'assaigs fora de l'aula
65% Prova escrita a l'aula

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No lliurar l'examen final

Observacions

Les assignatures Metafísica I i Metafísica II són completament independents i poden ser cursades en qualsevol ordre temporal