Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Estudi de l'obra dels principals filòsofs de l'època medieval: 1.Problemes específics de l'estudi de la Història de la Filosofia medieval. 2. Aproximació diacrònica al pensament de l'Edat Mitja. 3. Introducció a l'obra dels principals autors. 4. Lectura i comentari d'obres d'alguns pensadors medievals.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOSEP MARIA RUIZ SIMON
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (20%), Anglès (15%), Francès (5%)

Competències

 • CTUdG02 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • CTUdG05 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CTUdG13 Situar els propis coneixements en el marc epistemològic i històric, eludint la seva fragmentació
 • CTUdG11 Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los
 • CE1. Conèixer les teories i arguments dels filòsofs principals, que es troben en els seus escrits, així com les discussions de les línies intepretatives més importants dels mateixos.
 • CE8. Llegir i interpretar textos filosòfics seleccionats de diverses èpoques i tradicions amb sensibilitat al context.
 • CE9. Adquirir la capacitat d'analitzar críticament amb claredat i rigor els arguments filosòfics presentats en els esmentats textos.
 • CE12. Utilitzar de forma crítica la terminologia filosòfica especialitzada.
 • CE15. Adquirir la capacitat de moure's entre la generalització i la discussió filosòfica apropiadament detallada, de descobrir exemples per recolzar una posició o per criticar-la, i de distingir les consideracions pertinents de les quals no ho són.

Continguts

1. El discurs sobre la felicitat com a bé suprem en el pensament medieval, I: el bé suprem dels filòsofs i el bé suprem dels teòlegs.

2. El discurs sobre la felicitat com a bé suprem en el pensament medieval, II: Virtuts i felicitat en el pensament polític medieval.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 36,5 0 36,5
Classes participatives 4,5 0 4,5
Lectura / comentari de textos 0 105 105
Prova d'avaluació 4 0 4
Total 45 105 150

Bibliografia

 • Abelard, Pere (1988 ). Diálogo entre un filósofo, un judío y un cristiano . Zaragoza: Yalde. Catàleg
 • Agustí,|csant, bisbe d'Hipona (1988 ). La Ciudad de Dios (4ª ed). Madrid: Editorial Católica. Catàleg
 • Averroës (1994 ). Il Trattato decisivo sull'accordo della religione con la filosofia . Milano: Rizzoli. Catàleg
 • Boeci (2002 ). Consolació de la filosofia . Barcelona: Fundació Bernat Metge. Catàleg
 • Boeci,|cde Dàcia (1987 ). On the supreme good ; On the eternity of the world ; On dreams . Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies. Catàleg
 • Dante Alighieri (cop. 1992 ). Monarquía . Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Guillem,|cd'Occam (1981 ). Breviloqui sobre el principat tirànic damunt les coses divines i humanes : i en especial damunt els súbdits de l'imperi : usurpat pels anomenats suprems pontífexs . Barcelona: Laia. Catàleg
 • Marsili,|cde Pàdua (1988 ). El Defensor de la paz . Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Orígenes (1967 ). Contra Celso . Madrid: Editorial Católica. Catàleg
 • Tomàs,|cd'Aquino, sant (1988- ). Suma de teología . Madrid: Católica. Catàleg
 • Tomàs,|cd'Aquino, sant (1989 ). La Monarquía . Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Alverny, Marie-Thérèse d' (1994 ). La Transmission des textes philosophiques et scientifiquesau Moyen Age . Aldershot: Variorum. Catàleg
 • Bayona, Bernardo (2007 ). Religión y poder : Marsilio de Padua: ¿la primera teoría laica del Estado? . Madrid: Prensas Universitarias de Zaragoza [etc.]. Catàleg
 • Bianchi, Luca (1993 ). Vérités dissonantes : Aristote à la fin du Moyen Âge . Fribourg: Éditions universitaires. Catàleg
 • Dales, Richard C. Argerami, Omar (1991 ). Medieval latin texts on the eternity of the world . Leiden: Brill. Catàleg
 • Dronke, Peter (1974 ). Fabula : explorations into the uses of myth in medieval platonism . Leiden [etc.]: E.J. Brill. Catàleg
 • Flasch, Kurt (2006 ). El Pensament filosòfic a l'Edat Mitjana : d'Agustí a Maquiavel . Santa Coloma de Queralt: Obrador Edèndum. Catàleg
 • Gilson, Etienne (1965 ). La Filosofía en la Edad Media : desde los orígenes patrísticos hasta el fin del siglo XIV (2ª ed.). Madrid: Gredos. Catàleg
 • Hoenen, M. J. F. M. (1995 ). Philosophy and learning : universities in the Middle Ages. Leiden [etc.]: E.J. Brill. Catàleg
 • Kretzmann, Norman (1988 ). The Cambridge history of later medieval philosophy : fromthe rediscovery of Aristotle to the disintegration of scholasticism 1100-1600 . Cambridge [etc.]: Cambridge University Press. Catàleg
 • Mahdi, Muhsin (2003 ). Alfarabi y la fundación de la filosofía política islámica . Barcelona: Herder. Catàleg
 • Marenbon, John (1991 ). Later medieval philosophy 1150-1350 : an introduction . London [etc.]: Routledge. Catàleg
 • Marenbon, John (1991 ). Early medieval philosophy 480-1150 : an introduction (Rev. ed.). London [etc.]: Routledge. Catàleg
 • Ullmann, Walter (1983 ). Historia del pensamiento político en la Edad Media . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Urvoy, Dominique (cop. 1998 ). Averroes : las ambiciones de un intelectual musulmán . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Weinberg, Julius R (1987 ). Breve historia de la filosofía medieval . Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Zarka, Yves Charles (1999 ). Aspects de la pensée médiévales dans la philosophie politique moderne . Paris: Presses universitaires de France. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Realització per part de l'alumne de comentaris de text guiats Es valorarà la capacitat de comentar i interpretar els textos i la competència en l'expressió escrita, 50
Tutories i proves escrites Només la prova escrita, que tindrà una durada de dues hores, serà objecte d'avaluació. Es valorarà el coneixement de la matèria i la capacitat d'expressar-lo correctament, i la capacitat de comprensió i interpretació dels textos dels autors. 50

Qualificació

L'avaluació es farà per mitjà d'una prova escrita i de dos comentaris de text escrits sobre lectures de referència de l'assignatura. La prova escrita suposarà el 80% de la nota final. La participació en les sessions que es dedicaran a treballar a l'aula els textos de referència servirà per perfilar la nota dels comentaris de text, que suposarà el 20% restant.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentats els estudiants que no hagin entregat tots els comentaris de text guiats que s'indicaran a principis de curs o que no es presentin a la prova escrita.

Observacions

La llista de les obres de referència sobre les que es fonamentaran les classes expositives i la d'aquelles que es treballaran en sessions de seminari i sobre les quals s'haurà de fer un comentari de text guiat es donarà a l'inici de les classes. Durant el curs s'anirà recomanant bibliografia secundària sobre cada tema.

Assignatures recomanades

 • Història de la filosofia antiga I
 • Història de la filosofia antiga II