Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Introducció a la geografia econòmica, fent especial atenció a les reconfiguracions territorials produïdes pel fenomen de la globalització i els seus efectes en l'escala local. Es realitza una intoducció als conceptes bàsics i als models clàssics, i es mostra l'evolució històrica dels sistemes econòmics. Es descriu els mecanismes de la globalització en diferents ámbits (producció, transports, finances) i es treballa en els processos de desenvolupament local. Finalment, es reflexiona sobre alternatives econòmiques basades en la sostenibilitat
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JAUME FELIU TORRENT
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG4- Comunicar-se en alguna tercera llengua (anglès, francès, italià o alemany) en diferents formats i contextos sobre temes de la seva especialitat
 • CG8- Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los
 • CE21- Dominar les diverses formes d'adquisició i gestió de la informació geogràfica com a instrument d'interpretació territorial i, especialment, dels mapes i de les imatges d'observació de la Terra
 • CE26- Analitzar i relacionar les diferents formes de governança per gestionar i aplicar pautes de resolució de conflictes territorials i ambientals

Continguts

1. TEORIA I MÈTODE EN GEOGRAFIA ECONÒMICA

          1.1. Conceptes d’economia i territori

          1.2. Els models clàssics de localització de les activitats econòmiques

          1.3. El marxisme i els modes de producció

                    1.3.1. Fases del capitalisme

2. LA GLOBALITZACIÓ I ELS SEUS EFECTES ECONÒMICS

          2.1. El procés i les causes de la globalització econòmica

          2.2. Característiques de la globalització

                    2.2.1. "Innovacions" productives: Districte industrial, Just-in-Time

          2.3. L'impacte de la globalització en els territoris

                    2.3.1. Dinàmiques a la ciutat: terciarització, turisme urbà, inversió financera

3. DESENVOLUPAMENT LOCAL I SOSTENIBILITAT

          3.1. Teories del desenvolupament local

          3.2. Desenvolupament sostenible, sorgiment i reflexions crítiques

4. TRANSPORTS I ECONOMIA

          4.1. La societat de la mobilitat: causes i conseqüències

          4.2. La relació entre el transport i l'economia

          4.3. Models de transport: xarxes, model de gravetat

5. QÜESTIONS CRÍTIQUES EN L'ECONOMIA I EL TERRITORI

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 6 52 58
Classes expositives 20 10 30
Classes participatives 6 11 17
Exposició dels estudiants 2 11 13
Prova d'avaluació 2 30 32
Total 36 114 150

Bibliografia

 • Méndez Gutiérrez del Valle, Ricardo (1997). Geografía económica :. Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Castells, Manuel (2003). L'Era de la informació : (Ed. especial de 1000 exemplars per la Generalitat de Catalunya). Barcelona: Editorial UOC. Catàleg
 • Castells, Manuel (2006). La Sociedad red :. Madrid: Alianza. Catàleg
 • Spirou, Costas (2011). Urban tourism and urban change :. New York: Routledge. Catàleg
 • Governa, Francesca (2014). Tra geografia e politiche :. Roma: Donzelli. Catàleg
 • Feliu i Torrent, Jaume (2006). El Tren d'Alta Velocitat :. Girona: Cambra de Comerç de Girona. Catàleg
 • Krugman, Paul R (1997). Desarrollo, geografía y teoría económica. Barcelona: Bosch. Catàleg
 • Florida, Richard L (2009). Les Ciutats creatives :. Barcelona: Pòrtic. Catàleg
 • Harvey, David (2019). La lógica geográfica del capitalismo. Icaria.
 • Solana Solana, A. Miguel (2016). Espacios globales y lugares próximos :. Barcelona: Icaria. Catàleg
 • JEREMY RIFKIN (2019). EL GREEN NEW DEAL GLOBAL. PAIDOS IBERICA .

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctica 1. Models clàssics de localització Resolució correcta dels càlculs i exercicis que siguin necessaris i una correcta representació cartogràfica 10
Pràctica 2. Cartografia de la globalització Demostrar un esforç en la cerca d'informació a partir de fonts primàries i secundàries amb rigorositat i una correcta representació cartogràfica 10
Exposició de la Pràctica 2 Solvència i rigorositat en l'exposició 5
Pràctica 3. Sistema Productiu Local Aprofundiment en el cas d'estudi, rigorositat en les fonts secundàries i primàries, correcta interpretació, reflexió i presentació del treball 20
Exposició de la pràctica 3 Correcta exposició 5
Pràctica 4. Transports Correcta aplicació de mètodes explicats a classe 10
Prova de 1a part (temes 1 i 2) Adequació correcta de les respostes a les preguntes 20
Prova de la 2a part (temes 3, 4 i 5) Adequació correcta de les respostes a les preguntes 20

Qualificació

La nota ponderada de cada pràctica i examen donarà la nota final, però per aprovar l'assignatura caldran les condicions de:
-La mitjana de les notes dels dos exàmens ha de ser d'aprovat
-Cal lliurar almenys 3 de les 4 pràctiques

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es podrà considerar no presentat si no es realitza el segon examen i no es realitzen dues de les pràctiques