Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
L'assignatura introdueix l'alumnat en aspectes bàsics sobre la interpretació, l'anàlisi, la gestió i la intervenció sobre el paisatge, entenent-ho com a síntesi del patrimoni territorial. Es tracta d'un enfocament transdisciplinar que permet atendre la complexitat del paisatge des de la seva multidimensionalitat històrica, artística, geogràfica i ecològica.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOAN NOGUE I FONT
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG3- Llegir, comprendre i comentar textos científics propis de la disciplina i d'altres ciències afins
 • CG6- Valorar les implicacions ètiques de les actuacions professionals, així com reconèixer la diversitat lingüística i cultural i respectar-la com a font de riquesa
 • CG7- Formular propostes i hipòtesis noves i creatives per impulsar millores i / o resoldre situacions complexes
 • CE24- Conèixer i interpretar els principis teòrics de la planificació, el paisatge i la gestió territorial i la normativa territorial, paisatgística i ambiental bàsica
 • CE25- Analitzar i avaluar la complexitat dels problemes territorials coneixent i interpretant els instruments de la planificació territorial i ambiental

Continguts

1. El concepte de paisatge i la seva evolució

2. La construcció social del paisatge

3. Sentit del lloc, paisatge i conflicte

4. Paisatge i identitat territorial. Paisatge i patrimoni

5. L'experiència polisensorial i emocional del paisatge

6. La intervenció en el paisatge: del Conveni Europeu del Paisatge a les polítiques de paisatge de Catalunya

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 3 0 3
Classes expositives 35 40 75
Elaboració de treballs 0 40 40
Exposició dels estudiants 6 0 6
Tutories 6 20 26
Total 50 100 150

Bibliografia

 • Bonesio, Luisa (1997 ). Geofilosofia del paesaggio . Milano: Mimesis. Catàleg
 • Roger, Alain (2000 ). Breu tractat del paisatge . Barcelona: La Campana. Catàleg
 • Jackson, John Brinckerhoff (2010 ). Descubriendo el paisaje autóctono . Madrid: Biblioteca Nueva. Catàleg
 • Nogué i Font, Joan (cop. 2007 ). La Construcción social del paisaje . Madrid: Biblioteca Nueva. Catàleg
 • Nogué i Font, Joan (2009 ). Entre paisajes . Barcelona: Àmbit. Catàleg
 • Nogué i Font, Joan, 1958- (2012 ). Franges. Els paisatges de la perifèria . Olot: Observatori del Paisatge de Catalunya. Catàleg
 • Nogué i Font, Joan, 1958- (2009 ). Indicadors de paisatge : reptes i perspectives . Barcelona: Obra Social de Caixa Catalunya. Catàleg
 • Nogué i Font, Joan, 1958- (2009 ). Ordenació i gestió del paisatge a Europa . Olot: Observatori del Paisatge de Catalunya. Catàleg
 • Nogué i Font, Joan, 1958- (cop. 2008 ). El Paisaje en la cultura contemporánea . Madrid: Biblioteca Nueva. Catàleg
 • Nogué i Font, Joan, 1958- (2011 ). Paisatge i educació . Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament. Catàleg
 • Nogué i Font, Joan, 1958- Puigbert, Laura Bretcha, Gemma (2008 ). Paisatge i salut . Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Catàleg
 • Nogué i Font, Joan (2010 ). Paisatge, territori i societat civil . València: Tres i Quatre. Catàleg
 • Nogué i Font, Joan, 1958- (2010 ). Les Terres de Lleida : catàleg de paisatge . Barcelona: Generalitat de Catalunya Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Catàleg
 • Busquets, Jaume (2010 ). Guia d'estudis d'impacte i integració paisatgística . Barcelona: Generalitat de Catalunya Departament de Política Territorial i Obres Públiques :Observatori de la Urbanització UAB Universitat Autònoma de Barcelona. Catàleg
 • Besse, Jean-Marc (2010 ). La Sombra de las cosas . Madrid: Biblioteca Nueva. Catàleg
 • Maderuelo, Javier (2005 ). El Paisaje : génesis de un concepto . Madrid: Abada. Catàleg
 • Maderuelo, Javier, 1950- (cop. 2006 ). Paisaje y pensamiento . [Madrid]: Centro de Arte y Naturaleza. Fundación Beulas :Abada. Catàleg
 • Maderuelo, Javier, 1950- (2007 ). Paisaje y arte . Madrid: Abada Editores :Fundación Beulas CDAN. Catàleg
 • Maderuelo, Javier, 1950- (cop. 2010). Paisaje y patrimonio . Madrid: Abada :Centro de Arte y Naturaleza. Catàleg
 • Thompson, Ian H., ( (2009 ). Rethinking landscape : a critical reader . London: Routledge. Catàleg
 • Colafranceschi, Daniela (2007 ). Landscape + 100 palabras para habitarlo . Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Andrews, Malcolm (1999 ). Landscape and Western art . Oxford: Oxford University Press. Catàleg
 • Matless, David (1998 ). Landscape and Englishness . London: Reaktion. Catàleg
 • Schama, Simon (1996 ). Landscape and memory . London: Fontana Press. Catàleg
 • Tilley, Christopher (1994 ). A Phenomenology of landscape : places, paths and monuments . Oxford [etc.]: Berg. Catàleg
 • Cosgrove, Denis E (1993 ). The Palladian landscape : geographical change and its cultural representations in sixteenth-century Italy . University Park: Pennsylvania State University Press. Catàleg
 • Mitchell, W. J. Thomas (cop. 1994 ). Landscape and power . Chicago [etc.]: The University of Chicago Press. Catàleg
 • Cosgrove, Denis (1988 ). The Iconography of landscape : essays on the symbolic representation, design and use of past environments . Cambridge [etc.]: Cambridge University Press. Catàleg
 • Relph, Edward (1987 ). The Modern urban landscape . London [etc.]: Croom Helm. Catàleg
 • Forman, Richard T. T (1986 ). Landscape ecology . New York [etc.]: Wiley. Catàleg
 • Cosgrove, Denis E (1985 ). Social formation and symbolic landscape . Totowa: Barnes and Noble. Catàleg
 • A Changing world : challenges for landscape research (cop. 2007 ). Dordrecht: Springer. Catàleg
 • Wilson, Chris Groth, Paul (2003 ). Everyday America : cultural landscape studies after J.B. Jackson . Berkeley: University of California Press. Catàleg
 • Bell, Claudia (2002 ). The Accelerated sublime : landscape, tourism, and identity . Westport, Conn.: Praeger. Catàleg
 • Beardsley, John (1989 ). Earthworks and beyond : contemporany art in the landscape ([2nd expanded ed.]). New York [etc.]: Abbeville Press. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen final. Nivell de coneixement de la temàtica objecte d'estudi. 50
Treball de curs Elaboració d'un treball de curs que serà exposat oralment i presentat per escrit. Es pretén que sigui innovador i que tingui un cert caràcter d'iniciació a la recerca. Es imprescindible per aprovar l'assignatura i representa el 40% de la nota final. 40
Assistència a classe i tutories personalitzades El 10% restant es reverva per avaluar la qualitat i freqüència de les tutories personalitzades i l'assistència regular a classe.
10

Qualificació

Les classes consistiran en exposicions de temes per part del professor i el comentari dirigit de les lectures que haurà de realitzar l'alumnat.

La qualificació es fonamenta en dues activitats:

1) Elaboració d'un treball de curs que serà exposat oralment i presentat per escrit. Es pretén que sigui innovador i que tingui un cert caràcter d'iniciació a la recerca. Es imprescindible per aprovar l'assignatura i representa el 40% de la nota final. El treball no podrà fer mitjana amb l'examen si no té una nota mínima de 5 sobre 10.

2) Examen final. Suposa el 50% de l' avaluació final. El format de l’examen es decidirà en funció del perfil del grup i de com hagi estat el desenvolupament de l’assignatura. L'examen no podrà fer mitjana amb el treball si no té una nota mínima de 5 sobre 10.

3)Assistència regular a classe, a les tutories personalitzades i a les activitats paral.leles organitzades. Suposa el 10% de l' avaluació final


Totes les activitats d’avaluació es basaran en el desenvolupament de les competències de l’assignatura.


Criteris de valoració tant del treball com de l'exament final:

. Demostrar que s’han entès i integrat els aspectes essencials de l'assignatura.
. Respostes ajustades al que es demana.
. Establir relacions amb continguts del temari.
. Reflexions personals, acadèmicament consistents.
. Llenguatge acadèmic, clar i precís.
. Rigor expositiu.
. Aportació d’elements d’ampliació del temari.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La nota No Presentat s'aplicarà a aquell alumne que no es presenti a l'examen final ni exposi oralment i per escrit el treball de curs previst.

Observacions

L'assignatura implica l'assistència regular a classe i el compromís (que serà avaluat) de lectura dels textos considerats obligatoris. Es valorarà sempre i en tot moment el llenguatge acadèmic clar i precís, el rigor expositiu, així com l'aportació d’elements personals que obrin encara més l'horitzó de l'assignatura.
Pel que fa a l'examen, les respostes han de ser ajustades al plantejament de les preguntes. Es valorarà la qualitat de l'expressió escrita.