Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
El mòdul presenta una introducció a l'anàlisi de la informació en format cartogràfic i numèric que s'utilitza en geografia. L'objectiu és conèixer les funcions del geògraf/a a través de la utilització dels mapes com a eina d'ús regular. S'aprèn a buscar i ordenar informació geogràfica, a analitzar i a intepretar mapes, i s'elabora cartografia de presentació, d'anàlisi i de diagnosi ambiental que presenten una dimensió territorial a diferents escales. Es donen també uns principis introductoris d'anàlisi estadística que permetran entendre, elaborar i representar les dades. S'utilitzaran diversos programes informàtics per al tractament estadístic i per a la realització de mapes.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
CARLES BAYES BRUÑOL  / XAVIER GARCIA ACOSTA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG5- Treballar en equip i desenvolupar els rols propis del treball cooperatiu atenent els valors democràtics, de respecte mutu i de no discriminació
 • CG7- Formular propostes i hipòtesis noves i creatives per impulsar millores i / o resoldre situacions complexes
 • CE21- Dominar les diverses formes d'adquisició i gestió de la informació geogràfica com a instrument d'interpretació territorial i, especialment, dels mapes i de les imatges d'observació de la Terra
 • CE28- Conèixer i utilitzar tècniques professionals pròpies de la Geografia, i dotar d'habilitat per a la inserció laboral i de competències per dur a terme estudis d'especialització

Continguts

1. Introducció

2. Els principis de la cartografia

          2.1. Mapes. Informació geogràfica i informació cartogràfica

          2.2. L’espai geogràfic com a objecte d’estudi

          2.3. Tipus de mapes

          2.4. Els elements bàsics del mapa

          2.5. Fonts cartogràfiques. Servidors de mapes

          2.6. Com es fan els mapes

          2.7. Evolució històrica de la cartografia

3. Els elements del mapa

          3.1. Projeccions cartogràfiques

          3.2. Sistema de coordenades

          3.3. Mesura de les dimensions d'un mapa

          3.4. Altres elements en l'elaboració cartogràfica

4. Els mapes temàtics

          4.1. Preparació de la informació

          4.2. Representació de la informació qualitativa nominal

          4.3. Representació de la informació ordinal i quantitativa

          4.4. Representació de dos o més caràcters quantitatius

          4.5. Mapes analítics i conceptuals

          4.6. Elaboració integral d'un mapa

5. Informació geogràfica: tractament estadístic

          5.1. Cerca i preparació de la informació

          5.2. Estadística descriptiva univariada

          5.3. Estadística descriptiva bivariada

          5.4. Anàlisi de la regressió

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 1,00 6,00 0 7,00
Cerca i anàlisi d'informació 1,50 8,00 0 9,50
Lectura / comentari de textos 0 5,00 0 5,00
Prova d'avaluació 7,50 45,00 0 52,50
Resolució d'exercicis 20,00 86,00 0 106,00
Sessió participativa 3,00 5,00 0 8,00
Sessió pràctica 68,00 34,00 0 102,00
Treball en equip 0 6,00 0 6,00
Total 101,00 195,00 0 296

Bibliografia

 • Béguin, Michèle (1994 ). La Représentation des données géographiques : statistiqueet cartographie . Paris: Armand Colin. Catàleg
 • Fernández Aguado, Carmen (1993 ). Manual de estadística descriptiva aplicada al sector turístico . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Coward, John (cop. 1990 ). Trabajos prácticos de geografía humana . Torrejón de Ardoz: Akal. Catàleg
 • Raso Nadal, José Mª (1987 ). Estadística básica para ciencias sociales . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Gutiérrez Puebla, Javier (1995 ). Técnicas cuantitativas : estadística básica . Vilassar de Mar: Oikos-tau. Catàleg
 • Muehrcke, Phillip C. (1998 ). Map use : reading, analysis and interpretation (4th. ed.). Madison: JP. Catàleg
 • Robinson, Arthur H. (1987 ). Elementos de cartografía . Barcelona: Omega. Catàleg
 • Alcalá, A. R. Otero, Isabel (cop. 1995 ). Diccionario de cartografía : topografía, fotogrametría, teledetección, GPS, GIS, MDT . Madrid: Ciencias Sociales. Catàleg
 • Slocum, Terry A. (cop. 2005 ). Thematic cartography and geographic visualization (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson/Prentice Hall. Catàleg
 • Toledo Muñoz, María Isabel (DL 1992 ). Estadística . Madrid: Alhambra Longman. Catàleg
 • Peña, Daniel (cop. 1997 ). Introducción a la estadística para las ciencias sociales . Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Alegre, Pau (2010). El mapa com a llenguatge geogràfic. Recull de reflexions contemporànies (s. XX). Barcelona - Madrid: Institut d'Estudis Catalans - Instituto Geográfico Nacional. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Pràctica 1. Observació de la informació geogràfica i cartogràfica
Bona intepretació de la informació 3 No
Pràctica 2. Projeccions Realitzar els exercicis correctament 4 No
Pràctica 3. Coordenades
Resolució correcta dels exercicis 4 No
Pràctica 4. Mesures del mapa
Resolució correcta dels exercicis 6 No
Examen parcial cartografia Resoldre correctament els exercicis. 9 No
Pràctica 5. Busquem dades a internet
Resolució correcta dels exercicis 3 No
Pràctica 6. Fem intervals
Resoldre correctament els exercicis 5 No
Pràctica 7. Estadística descriptiva Resoldre correctament els exercicis 6 No
Examen parcial estadística univariada Resoldre correctament els exercicis 10 No
Pràctica 8. Correlació
Realitzar correctament els exercicis i interpretar els resultats 6 No
Pràctica 9. Regressió
Realitzar correctament els exercicis i interpretar els resultats 6 No
Examen parcial estadística multivariada Resoldre correctament els exercicis 7 No
Pràctica 10. Símbols en cartografia
Realitzar correctament els exercicis i interpretar els resultats 4 No
Pràctica 11. Cartografia qualitativa puntual
Realitzar correctament els exercicis i interpretar els resultats 5 No
Pràctica 12. Cartografia quantitativa areal
Realitzar correctament els exercicis 6 No
Pràctica 13. Cartograma
Realitzar correctament els exercicis 5 No
Pràctica 14. Cartografia bivariada
Realitzar correctament els exercicis 6 No
Examen parcial de cartografia temàtica amb Inkscape Realitzar correctament els exercicis proposats 5 No

Qualificació

Aquesta assignatura especialment pràctica serà avaluada en la seva major part amb les diverses pràctiques (69%), tot i que caldrà aprovar els quatre exàmens parcials que s'aniran fent al llarg del curs (que sumen el 31% restant). En cas de suspendre un o més exàmens parcials amb una nota inferior a 5, s'hauran de tornar a realitzar en un examen final.


El nombre de pràctiques previstes (i la seva puntuació) pot ser modificat segons l'evolució del curs.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat:
- l'estudiant que no assisteixi als exàmens parcials d'avaluació.
-l'estudiant que no presenti algunes de les pràctiques programades.
- l'estudiant que en un moment determinat deixi d'assistir a les classes i altres activitats del mòdul.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Observacions

Bona part de les classes es faran a la cartoteca o bé a l'aula informàtica.

S'utilitzarà diferent programari com Inkscape, Excel i SPSS

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Per substituir les sessions presencials, s'elaboraran i posaran a disposició dels alumnes vídeos de 10 a 20 minuts de durada. El contingut d'aquests vídeos correspon al contingut pràctic i teòric de les sessions ordinàries. En aquests es grava l'escriptori del professor on es mostra una presentació (contingut teòric) i la resolució dels corresponents exercissis amb el programa Excel.

Modificació de l'avaluació:
El 50% de la nota d'aquesta assignatura, corresponent a la part estadística, s'avaluarà a partir de la realització de tres pràctiques i un examen final. Pel que fa a les pràctiques:

Pràctica 1. Pes sobre el total de la nota = 5%. Enquesta sobre canvi climàtic. Realitzar una enquesta sobre el canvi climàtic a partir d'un qüestionari.

Pràctica 2. Pes sobre el total de la nota = 12,5%. Anàlisi i tractament de variables socio-demogràfiques de l'enquesta sobre canvi climàtic. Realitzar el tractament a un subconjunt de les dades que es van recollir a les enquestes i analitzar un conjunt de variables socio-demogràfiques amb estadístics univariats.

Pràctica 3. Pes sobre el total de la nota = 12,5%. Anàlisis estadístiques bivariades amb les variables de l'enquesta sobre canvi climàtic. Realitzar el tractament a un subconjunt de les dades que es van recollir a les enquestes i analitzar conjuntament parells de variables amb estadístics bivariats.

L'examen final (pes sobre el total de la nota = 20%; cal que sigui aprovat per fer mitjana) es realitzarà de manera on-line si les condicions no permeten fer-ho de manera presencial.

Tutoria i comunicació:
Mentre duri l'aturada de l'activitat acadèmica presencial, es prestarà el servei de tutoria on-line a partir de la plataforma de treball col·laboratiu "Slack". El professor estarà disponible per resoldre dubtes sobre el contingut dels vídeos i de les pràctiques de 10 a 14h els dimarts i dijous.