Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Anàlisi de les politiques públiques, a partir d’instruments d’intervenció espacial, que possibiliten la planificació i la gestió de les diferents temàtiques ambientals. Fer conèixer a l’alumnat documents de característica i procedència diversa: lleis, ordres, decrets, ordenances, plans, cartes, informes vinculants o no vinculats, etc.., a partir de l’anàlisi de temàtiques i casos d’estudi concrets per conèixer l’aplicació de les politiques mediambientals de les institucions, a nivell internacional o local, que en tenen competència. Saber interpretar adequadament tots aquest documents amb esperit crític i saber la responsabilitat i bondat de cada institució alhora de transposar determinats protocols internacionals o nacionals a les lleis, ordres, decrets, ordenances o normativa concreta en relació a la diversitat que engloba la temàtica ambiental i territorial.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
PAU HOSTA GONZÁLEZ  / FRANCESC XAVIER TURRO PALE
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • CG7- Formular propostes i hipòtesis noves i creatives per impulsar millores i / o resoldre situacions complexes
 • CG8- Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los
 • CE22- Analitzar i interpretar els canvis socioambientals i avaluar la qualitat ambiental i paisatgística del territori situant els factors naturals i socials en interacció
 • CE24- Conèixer i interpretar els principis teòrics de la planificació, el paisatge i la gestió territorial i la normativa territorial, paisatgística i ambiental bàsica
 • CE25- Analitzar i avaluar la complexitat dels problemes territorials coneixent i interpretant els instruments de la planificació territorial i ambiental

Continguts

1. PART I:Planificació i gestió de la Mobilitat en l'àmbit local

2. Els reptes de la mobilitat al sXXI i Marc de referència

3. Accessibilitat de la via pública i al transport

4. La transformació de l’espai públic // Vehicle privat i aparcament

5. Xarxes de vianants i Camins escolars

6. Gestió dels serveis públics de mobilitat (Girocleta i Transport urbà de viatgers)

7. Estudis de mobilitat Generada, Pla desplaçaments d’Empresa i Plans de Mobilitat // Presentació Treballs

8. PART II: gestió dels residus

9. Introducció a les institucions i polítiques ambientals en matèria de gestió de residus

10. Canvi climàtic, matèries primeres i gestió de residus. El nou paradigma de l’economia circular

11. Introducció al marc normatiu en matèria de gestió de residus

12. La responsabilitat ampliada del productor

13. Els models de gestió de RSU

14. La recollida selectiva al nostre entorn

15. La gestió dels residus a Catalunya. L’Agència de Residus de Catalunya

16. Les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) derivades de la gestió dels RSU

17. Eines i instruments per a la gestió del servei de recollida de RSU a escala local

18. La recollida de RSU al municipi de Begur fins al gener 2017

19. La recollida de RSU al municipi de Begur (2017). El nou sistema: disseny, implementació, normativa i resultats

20. La recollida de RSU al municipi de Begur (2018). Ampliació del sistema PaP i nova reestructuració AA: disseny, implementació i resultats

21. La recollida de RSU al municipi de Begur (2019). Licitació del servei, nou dimensio-nament AE i resultats

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració individual de treballs 10,00 20,00 30,00
Lectura / comentari de textos 4,00 16,00 20,00
Prova d'avaluació 3,00 20,00 23,00
Sessió expositiva 45,00 14,00 59,00
Tutories de grup 2,00 0 2,00
Total 64,00 70,00 134

Bibliografia

 • Aguilar, Susana (1999 ). Política ambiental en España : subsidiariedad y desarrollo sostenible . Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Kingston, Suzanne (2013 ). European perspectives on environmental law and governance . New York: Routledge. Catàleg
 • Castañer i Vivas, Margarida (2012 ). Governança de la sostenibilitat i el canvi climàtic en l'àmbit local . Girona: Documenta Universitaria. Catàleg
 • Solorio Sandoval, Israel Felipe Morata, Francesc (2011 ). European energy policy: the environmental dimension . Bellaterra: Institut Universitari d'Estudis Europeus (Universitat Autònoma de Barcelona). Catàleg
 • Water resources across Europe : confronting water scarcity and drought (2009 ). Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. Catàleg
 • Puebla i Pons, Concepció (2006 ). La Gestió dels residus municipals . Barcelona: Generalitat de Catalunya. Escola d'Administració Pública de Catalunya. Catàleg
 • Castañón, Oscar Mas-Pla, Josep (2006 ). La Directiva Marc de l'Aigua a Catalunya : conceptes, reptes i expectatives en la gestió dels recursos hídrics . [Barcelona]: Generalitat de Catalunya. Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible. Catàleg
 • Josep Antequera, Anna Jiménez i Sergi Nuss (Coordinadors) (2007). 1r Informe de Sostenibilitat de les Comarques Gironines : 5 de juny 2007, Dia Mu. Girona: Diputació de Girona, Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient i Hab.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes teòriques, expositives i participatives i assistència a conferències organitzades pel Departament de Geografia Assistència a un 90% de les classes teòriques 5
Resenyes d'articles i llibres, presentacions a classe, pràctiques d'aula o de petit format a casa Capacitat de síntesi, interpretació d'idees i anàlisi crítica 20
Treball de curs: anàlisi d’una problemàtica i la seva gestió ambiental d’àmbit municipal Capacitat d'anàlisi i interpretació de les polítiques de gestió locals a partir d'un cas d'estudi 35
Examen presencial o a casa, escrit o oral (a criteri del professorat i pactat amb l'alumnat) Nivell de coneixements assolits 40

Qualificació

La nota final de l´assignatura s'obtindrà de la mitjana ponderada de les diferents notes parcials. Cal obtenir una nota mínima de 4 a cada una de les activitats d'avaluació per tal de poder fer la mitjana.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La nota "No presentat" es posarà en aquells casos que l'estudiant no realitzi o no presenti una o més de les diferents activitats d'avaluació requerides.

Observacions


Per a cada tema es donarà la bibliografia i documentació especifica

Assignatures recomanades

 • Biogeografia i canvi ambiental
 • Geografia d'Europa
 • Geografia econòmica i de la població
 • Geopolítica
 • Gestió d'espais naturals
 • Polítiques i instruments d'ordenació i gestió del paisatge
 • Riscos ambientals i societat
 • Turisme, territori i medi ambient