Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
El Treball Final tindrà un procés d'aprenentatge específic ja que no es desenvoluparà en gran manera en l'aula-grup a partir de classes expositives, sinó a través d'un altre tipus d'activitats. L'eix fonamental del procés d'aprenentatge del present Mòdul s'implementarà sobretot a partir del treball individual de l'alumne degudament tutoritzat, a fi de poder avaluar el nivell d'adquisició de continguts i competències fonamentals del Grau. El treball Final de Grau de Comunicació Cultural podrà ser, en esencia, de dos grans tipus: 1) Analític. L'esmentat enfocament seguirà els mètodes propis del treball acadèmic a partir de l'anàlisi d'un tema vinculat a la Comunicació i els Estudis Culturals. 2) Creatiu. L'esmentat enfocament seguirà els mètodes propis del treball periodístic en el sentit més ampli del terme, ja sigui en suport textual, audiovisual o multimèdia. L'esmentat model podrà respondre a diferents models: reportatge en profunditat, assaig, documental, portal de continguts, etc. Tots els treballs finals tindran un tutor i hauran de ser presentats i defensat davant d'un tribunal format pel propi tutor i dos professors de la Facultat. Els treballs hauran de ser lliurats als membres del tribunal almenys quinze dies abans de la seva defensa.-Elecció del Treball Final per part de l'alumne/a després de sessions de tutories amb el professor o professors elegits.-Seqüenciació del treball en les seves diferents fases: recollida d'informació, delimitació de fonts primàries i secundàries, anàlisi i organització del corpus de treball, etc. - Temporització del treball pactada amb el tutor. -Elaboració gradual del treball amb seguiment permanent per part del tutor d'acord amb el disseny (seqüenciació i temporització) pactat.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup S

Durada:
Anual
Professorat:
MARGARIDA CASACUBERTA ROCAROLS  / OLGA FELISA DEL RIO SANCHEZ
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

  • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
  • CG2- Comunicar-se oralment i per escrit de manera clara, coherent i correcta
  • CG3- Llegir, comprendre i comentar textos científics propis de la disciplina i d'altres ciències afins
  • CG4- Comunicar-se en alguna tercera llengua (anglès, francès, italià o alemany) en diferents formats i contextos sobre temes de la seva especialitat
  • CE7- Analitzar el món contemporani des d'una perspectiva interdisciplinària de les Humanitats

Continguts

1. El Treball de final de grau (TFG) és un exercici d'especialització en alguda de les matèries contingudes en el pla d'estudis que ha de potenciar la capacitat de dissenyar i dur a la pràctica projectes en l'àmbit de la comunicació.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 8,00 2,00 0 10,00
Elaboració individual de treballs 8,00 277,50 0 285,50
Exposició dels estudiants 1,00 3,50 0 4,50
Total 17,00 283,00 0 300

Bibliografia

  • Berganza Conde, Mª Rosa. Ruiz San Román, José A.. (2005). Investigar en comunicación :. Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
  • Vilches, Lorenzo. Río, Olga del. (2011). La Investigación en comunicación :. Barcelona: Gedisa. Catàleg
  • García Ferrando, Manuel. (2015). El Análisis de la realidad social : (4a ed.). Madrid: Alianza. Catàleg
  • Igartua, Juan José. (2006). Métodos cuantitativos de investigación en comunicación /. Barcelona: Bosch. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Elaboració del treball S'avaluarà la capacitat de l'estudiant de fer recerca de material bibliogràfic, documental o audiovisual, d'analitzar-lo críticament i contextualitzar-lo històricament i d'utilitzar de forma eficaç el llenguatge escollit per a realitzar-lo. 90 No
Defensa del treball davant d'un tribunal S'avaluarà la capacitat de l'estudiant de presentar oralment davant del tribunal les conclusions del treball. 10 No

Qualificació

L'estudiant ha de superar tant l'avaluació del contingut del treball final de grau com la presentació i defensa pública del TFG.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Si l'estudiant no presenta el treball dins els terminis establerts per la Facultat.

Avaluació única:
Presentació TFG

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Tutories presencial i en línia

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Via mail i Moodle

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Es mantenen les activitats amb modificacions del tipus de TFG en casos específics que no es poden realitzar en la situació actual.
Acords amb els tutors i tutores

Modificació de l'avaluació:
Les defenses del TFG es realitzaran online en cas de que sigui necessari.
La resta de criteris es mantenen

Tutoria i comunicació:
Cada Tutor/a estableix els canals de comunicació, bàsicament via mail
Tutories on-line