Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
- Aprendre a fe recerca en comunicació -Anàlisi de la funció i el sentit ètic del periodisme i dels professionals de la comunicació al món contemporani.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
CARLA CARRERAS PLANAS  / OLGA FELISA DEL RIO SANCHEZ
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG3- Llegir, comprendre i comentar textos científics propis de la disciplina i d'altres ciències afins
 • CG5- Treballar en equip i desenvolupar els rols propis del treball cooperatiu atenent els valors democràtics, de respecte mutu i de no discriminació
 • CG6- Valorar les implicacions ètiques de les actuacions professionals, així com reconèixer la diversitat lingüística i cultural i respectar-la com a font de riquesa
 • CE1- Analitzar els diferents gèneres periodístics des de diverses perspectives, acadèmica, professional i crítica
 • CE2- Llegir, comprendre i analitzar críticament un discurs audiovisual, així com els principals mitjans i recursos escrits, audiovisuals i electrònics
 • CE4- Comprendre i analitzar la funció i el sentit dels mitjans de comunicació en el món contemporani
 • CE6- Integrar la perspectiva de gènere en les ciències socials

Continguts

1. ETICA I COMUNICACIÓ: (Carla Carreras/6ECTS/1S/Català) 1.1.Una deontologia més?. 1.2.L'estructura moral de la persona humana. 1.3.Valors propis de l'ètica periodística. 1.4.El dret a la informació i la llibertat d'expressió. 1.5.Valors dels serveis públic i privat de comunicació. 1.6.Informació, coneixement, entreteniment, fama i difamació en els mitjans actuals. 1.7.Clàusula de consciència i secret professional. 1.8.Responsabilitat social del periodisme.

2. METODOS Y TECNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL Y EN COMUNICACIÓN:(Olga Del Rio/6ECTS/2S/Castellano) 2.1.Método científico; 2.2.Técnicas cuantitativas y cualitativas de investigación; 2.3.Población y muestra. 2.4.Análisis e interpretación de datos; 2.5.Realización de una investigación

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 63 87 150
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 63 87 150
Total 126 174 300

Bibliografia

 • Alsius, S. (1998). Ètica i periodisme. Barcelona: Pòrtic. Catàleg
 • Camps, V. (1992). Concepciones de la Ética. Madrid: Trotta. Catàleg
 • Gabilondo, I. (1991). Ética, poder y democracia en los medios de comunicación. Bilbao: Deusto.
 • Habermas, J. (2003). La ética del discurso y la cuestión de la verdad. Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Alcoberro, R.. Ètica periodística. Recuperat , a www.alcoberro.info/V1/eticaperiodis.htm
 • C.A.C.. Recerca i Quaderns del CAC. Recuperat , a www.cac.cat
 • Hall, Stuart et al (1978). Policing the crisis; Mugging, the state, the law and order. Macmillan. Catàleg
 • Morozov, Evgeny (2012 ). El Desengaño de internet : los mitos de la libertad en lared . Barcelona: Destino. Catàleg
 • Sampedro, Víctor (2014). El cuarto poder en red. Icaria. Catàleg
 • Huertas, A (2015). Yo soy audiencia. Ciudadanía, Público y Mercado. Barcelona: UOCpress. Catàleg
 • Manuel Garci´a Ferrando (2015). El ana´lisis de la realidad social : me´todos y te´cnicas de investigacio´n. Alianza Editorial. Catàleg
 • Lorenzo Vilches Olga del Río (2011). La Investigación en comunicación : métodos y técnicas en la era digital. Gedisa. Catàleg
 • Roger D. Wimmer Joseph R. Dominick (1996). La investigación científica de los medios de comunicación: una introducción a su. Bosch. Catàleg
 • Juanjo. Igartua Perosanz (2006). Métodos cuantitativos de investigación en comunicación. Bosch. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
ETICA I COMUNICACIÓ
Sessions de debat sobre problemes ètics propis dels mitjans de comunicació,
Sessions de debat sobre textos específics de llibres d'estil o codis deontològics
Realització d'exercicis pràctics sobre diferents aspectes de l'ètica de la comunicació
S'especificarà a l'inici de curs 50
METODOS Y TECNICAS DE INVESTIGACION EN COMUNICACIÓN. Realización de una investigación en comunicación en formato "paper".
Realización de una investigación 50

Qualificació

Primera Part: ETICA I COMUNICACIÓ [Carla Carreras]
S'especificarà a l'inici del semestre

Segona Part: METODOS Y TECNICAS DE INVESTIGACIÓN [Olga Del Rio]
Presentaciones en clase 20%
Trabajo de Curso Paper 50%
Examen 30%

Observacions

BIBLIOGRAFIA DE CADA BLOC ES LLIURARÀ A L'INICI DEL MATEIX
BIBLIOGRAFIA PARA CADA BLOQUE SE ENTREGARA AL INICIO DEL MISMO