Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Aproximació a les grans línies d'evolució de la vida econòmica i sociocultural mundial, així com a les característiques polítiques, del període que s'obre amb la dècada de 1970 i arriba fins als nostres dies. Es posa un especial èmfasi en els conflictes, el patrimoni material i immaterial, així com les polítiques públiques de memòria.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MAXIMILIANO FUENTES CODERA  / GIAIME PALA
Idioma de les classes:
Català (65%), Castellà (25%), Anglès (10%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MAXIMILIANO FUENTES CODERA  / GIAIME PALA
Idioma de les classes:
Català (65%), Castellà (25%), Anglès (10%)

Competències

 • CTUdG01 Utilitzar la llengua anglesa
 • CTUdG02 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • CTUdG09 Llegir, comprendre i comentar textos científics
 • CTUdG03 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 • CTUdG05 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CTUdG04 Treballar en equip
 • CTUdG08 Dissenyar propostes creatives
 • T6. Ser conscients de la diversitat lingüística i cultural i respectar-la com a font de riquesa.
 • CTUdG07 Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals
 • CT9. Reconèixer la diversitat cultural i les seves implicacions al llarg del temps i l'espai.

Continguts

1. El neoliberalisme i la Segona Guerra Freda. Thatcher, Reagan, el neoliberalisme i el neoconservadorisme. Cap a la Segona Guerra Freda: Iran i el perill islàmic. Els conflictes interns al bloc comunista: Afganistan.

2. La fi de la Guerra Freda La crisi del bloc soviètic, d’Europa de l’Est al desmantellament de la URSS. Les guerres de Iugoslàvia.

3. El món després de la Guerra Freda La fi de la història i els Estats Units de George Bush. La nova Europa i el naixement de la Unió Europea. Els nous gegants: Xina i Rússia. La religió torna al poder: el xoc de civilitzacions

4. Després de l’11-S L’11-S i la guerra contra el terrorisme global, d’Afganistan a Irak. Les primaveres àrabs i els conflictes a l’Orient Mitjà. La crisi del 2008 i les seves conseqüències.

5. Les memòries, les polítiques publiques i l’era del testimoni Història i memòria. Les memòries de la Segona Guerra Mundial (1945-1960s). L’emergència de la memòria i els usos polítics del passat (1960s-2010s).

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 14 18 32
Classes participatives 24 24 48
Elaboració de treballs 4 20 24
Lectura / comentari de textos 3 8 11
Prova d'avaluació 1,5 26 27,5
Seminaris 3 4,5 7,5
Total 49,5 100,5 150

Bibliografia

 • Bruneteau, Bernard (2006). El siglo de los genocidios. Madrid: Alianza. Catàleg
 • Fontana, Josep (cop. 2011 ). Por el bien del imperio : una historia del mundo desde 1945 . Barcelona: Pasado & Presente. Catàleg
 • Hobsbawm, E. J. (cop. 1995 ). Historia del siglo XX : 1914-1991 . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Judt, Tony (2006 ). Postguerra : una historia de Europa desde 1945 . Madrid: Santillana. Catàleg
 • Todorov, Tzvetan (cop. 2000 ). Los Abusos de la memoria . Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Traverso, Enzo (2008 ). De la memòria i el seu ús crític = De la mémoire et de son usage critique = De la memoria y su uso crítico . Barcelona: Generalitat de Catalunya Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Catàleg
 • Wieviorka, Annette,|edir (op. 1998 ). L'Ère du témoin . Paris: Hachette littératures. Catàleg
 • Veiga, Francesc (2009 ). El Desequilibrio como orden : una historia de la posguerra fría, 1990-2008 . Madrid: Alianza Editorial. Catàleg
 • Poch, Rafael (cop. 2009 ). La Actualidad de China : un mundo en crisis, una sociedaden gestación . Barcelona: Crítica. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball sobre alguns dels temes desenvolupats a l'assignatura Capacitat per cercar i analitzar informació de diferents tipus. Maduresa i solvència en la redacció del treball. 35
Examen Es valorarà la claredat expositiva, l'ordre, l'estructura, l'adequació de les respostes a les preguntes i la capacitat crítica. 60
Activitats de l'assignatura Es valorarà l'assistència i l'actitud durant les activitats. 5

Qualificació

Veure els criteris d'avaluació.
La còpia per qualsevol mitjà serà qualificada automàticament amb un 0 (nota final de l'assignatura).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat l'estudiant que no presenti en temps i forma totes les avaluacions demanades.

Observacions

El contingut d'aquesta fitxa és orientatiu i podrà ser esmenat, previ coneixement dels alumnes matriculats i si les circumstàncies del curs així ho exigissin.

Assignatures recomanades

 • Geopolítica
 • Història contemporània
 • Història, patrimoni i societat