Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
En aquesta assignatura es presentaran les qüestions més conflictives de la gramàtica normativa de l'espanyol tant pel que fa a l'ortografia, morfologia, sintaxi i estil. Així mateix s'explicaran les principals divergències entre norma i ús i s'oferiran recursos per reparar les possibles manques que en aquest camp puguin tenir els estudiants.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

  • CG2- Comunicar-se oralment i per escrit de manera clara, coherent i correcta
  • CE59- Desenvolupar un ús oral i escrit correcte de la llengua espanyola, que serà utilitzada a classe, en exposicions orals i en diferents treballs i exercicis
  • CE60- Dominar els coneixements de la gramàtica i la literatura espanyoles fonamentals per poder adaptar-se a qualsevol àmbit professional
  • CE61- Argumentar amb rigor i construir una opinió pròpia i fonamentada sobre qüestions relacionades amb la llengua i la literatura espanyoles
  • CE63- Adquirir i utilitzar adequadament la terminologia i formalització bàsiques per descriure amb precisió la llengua espanyola

Continguts

1. Presentació de les qüestions més conflictives de la gramàtica normativa de l'espanyol. Principals divergències entre norma i ús de la llengua espanyola. Recursos per resoldre dubtes de gramàtica normativa de l'espanyol.

2. Grafies (b/v, g/j, h). L'escriptura de paraules o expressions amb prefix.

3. Accentuació. Les regles de l'accentuació gràfica.

4. Accent diacrític: ús i funció.

5. Els signes de puntuació. La coma. La ratlla. El guió: la divisió de paraules al final de línia.

6. Estrangerismes. Locucions llatines

7. Preposicions que ens fan dubtar. El "queísmo". El "dequeísmo".

8. Connectors. Els relatius. El "quesuísmo".

9. Problemes de concordança.

10. "Leísmo", "laísmo" i "loísmo". Casos de fals "leísmo".

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 64,00 56,00 0 120,00
Sessió pràctica 15,00 15,00 0 30,00
Total 79,00 71,00 0 150

Bibliografia

  • Ortografía de la lengua española (DL 2010 ). Madrid: Espasa-Calpe. Catàleg
  • Gutiérrez Ordóñez, Salvador (2013 ). El Buen uso del español . [Madrid]: Real Academia Española :Asociación de Academias de la Lengua Española. Catàleg
  • Gómez Torrego, Leonardo (2011 ). Hablar y escribir correctamente : gramática normativa delespañol actual (4a ed. actualizada). Madrid: Arco/Libros. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Examen 1 Correcció ortogràfica i expressiva 45 No
Examen 2 Correcció ortogràfica i expressiva 45 No
Assistència i participació a classe Es tindrà en compte el nombre total de classes a les quals assisteix l'estudiant i la seva participació a l'aula. 10 No

Qualificació

Correcció normativa i cohesió en els textos escrits.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No fer l'examen final.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Cada semana los estudiantes encontrarán en la plataforma Moodle una pauta de lo que se va a tratar en cada clase, con los contenidos, materiales y bibliografía correspondientes a cada sesión, así como ejercicios breves que deberá enviar de forma regular en el plazo indicado a través de la misma plataforma (tasca). De esta manera se distribuyen temporalmente los contenidos de los temas del curso para guiar al estudiante y se lleva a cabo un seguimiento por parte de los profesores.

Modificació de l'avaluació:
25% Asistencia y participación en clase: presentación de los ejercicios obligatorios a través de Tasca de Moodle.

25% Ejercicio evaluable (inicio de mayo)

50% Examen: prueba escrita online.

Tutoria i comunicació:
Se podrán hacer consultas sobre el temario por medio del foro abierto en Moodle, así como cuestiones específicas al profesor a través del correo electrónico.

Las comunicaciones generales por parte del profesor se harán mediante avisos en el Moodle de la asignatura.

Las tutorías presenciales quedan sustituidas por consultas a través de correo electrónico en cualquier momento, o mediante videoconferencias acordadas previamente.