Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
L'assignatura forma part dels crèdits inicials i té per objectiu servir d'introducció al mitjà d'expressió cinematogràfica, centrant-se en els seus orígens i en el desenvolupament i evolució del model clàssic, especialment el cinema clàssic d'Hollywood.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
DANIEL PITARCH FERNANDEZ  / ANGEL QUINTANA MORRAJA
Idioma de les classes:
Català (70%), Anglès (20%), Francès (10%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
DANIEL PITARCH FERNANDEZ  / ANGEL QUINTANA MORRAJA
Idioma de les classes:
Català (70%), Anglès (20%), Francès (10%)

Competències

 • CG2- Comunicar-se oralment i per escrit de manera clara, coherent i correcta
 • CG3- Llegir, comprendre i comentar textos científics propis de la disciplina i d'altres ciències afins
 • CE41- Adquirir, interpretar i posar en pràctica els coneixements específics relatius als llenguatges i les tècniques artístiques
 • CE42- Adquirir, interpretar i aplicar els fonaments de la teoria de l'art i el pensament estètic al coneixement integral i integrat del fet artístic

Continguts

1. 1.-La imatge abans del cinema. El pre-cinema.Lumière, Méliès 2.-Cap el model narratiu institucional. Edwin S. Porter i David W. Griffith a la Biograph 3.-La institucionalització del relat cinematogràfic. David W. Griffith 4-El cinema clàssic d'Hollywood. Fonaments estètics i narratius. 5-Hollywood i el sistema d'estudis. L'estructura econòmica d'Hollywood en els anys del classicisme. El star system i els gèneres cinematogràfics 6- El pas del cinema mut al sonor 7.-El cinema d'Hollywood i els fonaments de la ideologia americana 8-El New Deal i les seves produccions més importants 9.-Hollywood davant la segona guerra mundial 10.-Després de la guerra. La nova societat americana. El Mc Carthysme 11.-El manierisme a Hollywood. Els canvis de format 12.-El anys seixanta i el naixement de les utopies. Nous públics pel cinema 13.-El cinema independent, el documental i el cinema de sèrie B 14.-El nou Hollywood. Bases estétiques i econòmiques del seu naixement 15.-Coppola, Scorsese i Cimeno versus Georges Lucas i Steven Spielberg 16.-La creació dels blockbusters d'Hollywood 17.-El anys vuitanta, el cinema de gènere i els nous autors 18.-Els models de cinema independent dins i fora del sistema 19.- La posmodernitat com a lògica cultural del cinema de fi de segle. 20.-El futur del cinema d'Hollywood en l'era digital

2. Estudi de cas i discussió de set pel.lícules relacionades amb els principals períodes analitzats al llarg del curs. Els títols seran: The big parade de King Vidor; Scarface de Howard Hawks, Meet John Doe de Frank Capra, Citizen Kane d'Orson Welles, Johnny Guitar de Nicholas Ray, Easy Rider de Dennis Hooper, El padrino de Francis Coppola i Strangers than paradise de Jim Jarmursh. Els títols poden variar segons la seva disponibilitat, el llistat s'ajustarà a començament de curs.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 44 86 130
Lectura / comentari de textos 0 20 20
Total 44 106 150

Bibliografia

 • Àngel Quintana (2003). Fábulas de lo visible. Barcelona: Acantilado. Catàleg
 • David Bordwell et al. (1997). El cine clásico de Hollywood. Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Romà Gubern (2000). Historia del cine. Lumen. Catàleg
 • AA.VV. (1995). Historia general del cine. Madrid: Cátedra. Catàleg
 • José Luis Sánchez Noriega (2017). Hisotira del cine: Teoría, Estética y Géneres. Madrid: Alianza Editorial. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Asistència a classe obligatòria Els alumnes han d'assitir a classe perquè es projectaran fragments de pel.líucles i en els estudis de cas, les classes són participatives 10
Visionat de set pel.lícules a partir de la plataforma Filmin o dels serveis del Carnet de Biblioteques. Aquestes set pel.lícules s'anunciaran a començament de curs i tindran una classe pràctica de discusió cadascuna d'elles En les dues avaluacions hi haurà preguntes relatives a les pel.lícules vistes que s'hauran de relacionar amb els temes del temari 40
Asistència a les projeccions del cicle de Filmoteca dedicat a un clàssic del cinema. L'alumne haurà de justificar l'assistència a un 80% de les sessions del cicle. S'ha de justificar l'assistència a un 80% del cicle presentant les entrades adquirides a cada sessió 10
Lectures dels textos que composen el dossier de l'assignatura i possar-ho en relació amb els continguts exposats a classe al llarg de l'assignatura La lectura dels textos que donen forma a l'assignatura haurà d'expossar-se a les dues proves d'avaluació que hi haurà durnat el curs 40

Qualificació

Dos exàmens sobre el contingut de la matèria. En els criteris d'avaluació es tindrà en compte la comprensió i la capacitat de relacionar, tant el contingut de les classes com la comprensió de les lectures obligatòries.
L'avaluació partirà del contingut específic de les matèries i de les pel.lícules que seran treballades a classe al llarg del curs i que complementaran el contingut especific.
Cada examen haurà de ser aprovat. Els alumnes que suspenguin el primer examen el podran recuperar a l'examen final.
El valor dels examens serà el 80% de la nota. L'altra podrà complementar-se amb l'assistència i participació a classe. Un 10% de la nota podrà complementar-se amb l'assistència al cicle de la Filmoteca.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considea que un alumne no es presntat, aquell que no hagi participat a alguna de les dues proves d'avaluació i no les hagi recuperat a l'examen final.

Observacions

L'alumne haurà de passar l'avaluació a partir dels dos examens. En els examens tant hi entrarà la part teòrica ensenyada a classe com alguna pregunta pràctica referent a les pel.lícules visionades. L'avaluació es farà a partir dels dos examens. Qui aprovi la primera part de l'assignatura, no l'haurà de recuperar. Tots els supesos en l'examen de la priemra part s'hauran de presentar a la prova d'evaluació final. El visionat de les pel.lícules es farà individualment a classe, però posteriorment cada pel.lícula será objecte de discussió i trreball en grup.
El llistat de les pel.lícules que s'han de visionar al llarg del curs es penjarà al Moodle a començamet de curs, a partir del material disponible a les plataformes que estableixin un conveni amb el Servei de Biblioteques de la Generalitat que permet el visionat public.

Assignatures recomanades

 • Art i cinema
 • Història i teoria del cinema