Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Estudi de les característiques del llenguatge humà
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOSEP MARIA NADAL FARRERAS  / ABELINA SUÑER GRATACOS
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (20%), Anglès (20%)

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG6- Valorar les implicacions ètiques de les actuacions professionals, així com reconèixer la diversitat lingüística i cultural i respectar-la com a font de riquesa
 • CE55- Saber analitzar i comentar textos tant des del punt de vista literari com del lingüístic a partir dels mètodes científics de les diverses escoles i de l'ús de les eines i bases de dades informàtiques
 • CE62- Mostrar una actitud positiva i respectuosa cap a la diversitat de manifestacions de la llengua i saber-les entendre en el seu context social, geogràfic i cultural, i ser capaç de comunicar-se amb els parlants de qualsevol varietat de l'espanyol

Continguts

1. Diferents perspectives en l'estudi de la llengua i el llenguatge. La ciència del llenguatge. Lingüística prescriptiva i lingüística descriptiva. Lingüística externa i lingüística interna. Sincronia i diacronia.

2. Orígens del llenguatge. El disseny dels llenguatges animals i el disseny del llenguatge humà. Llenguatge i protollenguatge. Els fòssils del llenguatge: els primats no humans, les llengües pídgin i els criolls, adquisició infantil, les llengües dels nens llop, les afàsies. L'escenari de l'origen del llenguatge. La temporalitat i la recursivitat.

3. Homo loquens. Llenguatge i llengües. La diversitat lingüística. Entre Babel i Pentecosta. Propietats del llenguatge humà. A la recerca de la llengua mare.

4. La manifestació de les llengües: llengües orals, escrites i signades. Història de l'escriptura. Pictogrames, ideogrames, logogrames, l'escriptura jeroglífica i l'escriptura fonogràfica. Els alfabets. Oralitat i escriptura. Propietats de la llengua escrita. Les llengües signades.

5. Les llengües en el segle XXI. Vida i mort de les llengües. La magnitud de les llengües. La sostenibilitat lingüística. Les llengües en un món global i local.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 24,50 45,50 70,00
Prova d'avaluació 3,00 20,00 23,00
Resolució d'exercicis 1,50 8,50 10,00
Sessió expositiva 20,00 20,00 40,00
Total 49,00 94,00 143

Bibliografia

 • Atlas of the world's languages (2007). London: Rouledge. Catàleg
 • Bastardas, Albert (2004). Diversitats: llengües, espècies i ecologies. Barcelona : Empúries. Catàleg
 • Bastardas, Albert (2005). Cap a una sostenibilitat lingüística. Barcelona: Centre d'estudis de temes contemporanis/ Angle. Catàleg
 • Bastardas, Albert (2007). Les polítiques de la llengua i la identitat a l'era "glocal". Barcelona: Generalitat de Catalunya/ Institut d'Estudis Autonòmics. Catàleg
 • Bernárdez, Enrique (1999). ¿Qué son las lenguas?. Madrid: Alianza. Catàleg
 • Bosque, Ignacio i Javier Gutiérrez Rexach (2008). Fundamentos de Sintaxis Formal. Madrid: Akal. Catàleg
 • Bickerton, Dereck (1990). Lenguaje y especies. Madrid: Alianza Universidad. Catàleg
 • Breton, Roland (2003). Atlas des langues du monde: une pluralité fragile. París: Autrement. Catàleg
 • Comrie, Bernard; Stephen Mattews i Maria Polinsky (2003). The Atlas of languages: the origin and development of languages throughout the w. New York: facts on File. Catàleg
 • Crystal, David (1994). Enciclopedia del lenguaje. Madrid: Taurus. Catàleg
 • Crystal, David (2004). La revolución del lenguaje. Madrid: Alianza. Catàleg
 • Formigari, Lia (2007). Il linguaggio: storia delle teorie. Roma: Laterza. Catàleg
 • Haspelmath, Martin ed. (2005). The world Atlas of language structures. Oxford/ New York: Oxford University Press. Catàleg
 • Hombert, Jean-Marie ed. (2005). Aux origines des langues et du langage. Paris: Fayard. Catàleg
 • Lorenzo, Guillermo (2003). Homo loquens: biología y evolución del lenguaje. Lugo: Tris-Tram. Catàleg
 • Malherbe, Michel (1995). Les langages de l'humanité. Paris: Robert Laffont. Catàleg
 • Massip, Àngels (2008). Llengua i identitat. Barcelona: Universitat de Barcelona. Catàleg
 • Mendívil Giró, José Luis (2009). Origen, evolución y diversidad de las lenguas. Frankfurt am Main: Peter Lang. Catàleg
 • Moreno Cabrera, Juan Carlos (2000). La dignidad e igualdad de las lenguas: crítica a la discriminación lingüística. Madrid: Alianza. Catàleg
 • Moreno Cabrera, Juan Carlos (2005). Las lenguas y sus escrituras: tipología, evolución e ideología. Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Moreno Cabrera, Juan Carlos (2006). De Babel a Pentecostés: manifiesto plurilingüístico. Barcelona: Horsori. Catàleg
 • Nettle, David i Suzanne Romaine (2004). Veus que s'apaguen: la mort de les llengües del món. Girona: CCG Edicions. Catàleg
 • Nettle, David (1999). Liguistic Diversity. Oxford/ New York: Oxford University Press. Catàleg
 • Pinker, Steven (1999). El instinto del lenguaje. Madrid: Alianza Universidad. Catàleg
 • Robins, Robert H. (2000). Breve historia de la lingüística. Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Sapir, Edward (1985). El llenguatge: introducció a l'estudi de la parla. Barcelona: Empúries. Catàleg
 • Tusón, Jesús (1996). L'escriptura: una introducció a la cultura alfabética. Barcelona: Empúries. Catàleg
 • Tusón, Jesús (1999). El llenguatge. Barcelona: Empúries. Catàleg
 • Tusón, Jesús (2000). Mal de llengües: a l'entorn dels prejudicis lingüístics. Barcelona: Empúries. Catàleg
 • Tusón, Jesús (2004). Patrimoni natural: elogi i defensa de la diversitat. Barcelona: Empúries. Catàleg
 • Jesús Tuson (2011). Quize lliçons sobre el llenguatge (Ara Llibres). Barcelona: Ara Llibres. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen S'avaluaran els continguts, la capacitat d'argumentar i estructurar la informació.
També es tindrà en compte la coherència en l'expressió i la correcció lingüística.
60
Activitat 1 S'avaluaran els continguts, la capacitat d'argumentar i estructurar la informació. També es tindrà en compte la coherència en l'expressió i la correcció lingüística 10
Activitat 2 S'avaluaran els continguts, la capacitat d'argumentar i estructurar la informació. També es tindrà en compte la coherència en l'expressió i la correcció lingüística 10
Activitat 3 S'avaluaran els continguts, la capacitat d'argumentar i estructurar la informació. També es tindrà en compte la coherència en l'expressió i la correcció lingüística 10
Activitat 4 S'avaluaran els continguts, la capacitat d'argumentar i estructurar la informació. També es tindrà en compte la coherència en l'expressió i la correcció lingüística 10

Qualificació

En l'examen es demanarà pels continguts exposats a classe, en els fòrums o que han aparegut en les lectures obligatòries. L'EXAMEN CONTINDRÀ ENTRE ALTRES ACTIVITATS PREGUNTES DEL QÜESTIONARI D'AUTOAVALUACIÓ.

S'exigirà la coherència del discurs i la correció lingüística en la llengua escrita. Això significa que es poden suspendre l'examen i els exercicis a causa de l'expressió o l'ortografia encara que els continguts siguin acceptables.

L'examen i els exercicis es poden escriure indistintament en català o en castellà.

Com que aquesta assignatura és d'avaluació continuada, l'examen (60% de la nota final) NO té repesca.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Per poder ser avaluat, l'estudiant ha de fer obligatòriament l'examen i presentar un mínim de tres de les quatre activitats programades. Si no es compleixen aquests requisits, la nota serà "no presentat".

Observacions

En la pàgina de Moodle d'aquesta assignatura podeu veure els continguts de cada tema, les activitats relacionades, les lectures principals i els recursos associats.

Per a cada tema hi ha un qüestionari d'autoavaluació. Recomanem amh insistència que es faci pels motius següents:

-cada estudiant podrà calcular quin és l'aprofitament que ha fet del tema contrastant les seves respostes amb la plantilla de solucions que donarem després d'haver fet el tema.

-L'examen inclourà algunes de les preguntes formulades al qüestionari d'autoavaluació.

RECOMANACIONS

Recomanem que es faci servir el fòrum de dubtes per a totes les qüestions relacionades amb els continguts de l'assignatura. D'aquesta manera tots els membres de l'assignatura compartiran la mateixa informació.

Els professors tenen un horari de TUTORIES al seu despatx per atendre altres tipus de qüestions. Per concertar cita per una tutoria heu de demanar hora al professor a la classe o bé per correu electrònic.

BIBLIOGRAFIA OBLIGATÒRIA

A banda de les lectures indicades per a cada tema, el manual de referència per aquest curs és:

M.V. Escandell coord. (2010) El lenguaje humano. Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces.

P. Picq, L. Sagart, G. Dehaene i C. Lestienne (2009) La història més bonica del llenguatge. Barcelona: edicions 1984.

E. Sapir (19859 El llenguatge: Introducció a l'estudi de la parla. Barcelona. empúries.