Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Introducció a l'evolució de les societats humanes des d'un punt de vista interdisciplinar. Es proposa d'introduir als estudiants en els continguts i conceptes que són essencials per analitzar una societat humana en qualsevol moment del temps i les implicacions territorials que tal evolució suposa. Això inclou l'anàlisi de les grans qüestions que tenen plantejades avui les societats contemporànies. Des d'aquest punt de vista espai i temps són vistos com dos vessants essencials i interrelacionades de la vida humana.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
ARNAU CAMPS QUER  / LLUIS SERRANO JIMENEZ  / JOSE LUIS VILLANOVA VALERO
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%)

Grup A2

Durada:
Anual
Professorat:
ARNAU CAMPS QUER  / LLUIS SERRANO JIMENEZ  / JOSE LUIS VILLANOVA VALERO
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%)

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG2- Comunicar-se oralment i per escrit de manera clara, coherent i correcta
 • CG3- Llegir, comprendre i comentar textos científics propis de la disciplina i d'altres ciències afins

Continguts

1. Introducció a l'evolució de les societats humanes

2. Condicionants del medi físic. Dels impactes ambientals locals al canvi ambiental global

3. Evolució i distribució de la població

4. Sistemes agraris

5. Mercat i mercats

6. Indústria i industrialització

7. Els sistemes socials

8. Diversitat: ètnia i gènere

9. Religió i societat

10. Imperis, estats i nacions

11. La pandèmia de SARS-CoV-2

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Prova d'avaluació 10,00 142,00 0 152,00
Sessió expositiva 9,00 22,00 9,00 40,00
Sessió participativa 29,00 50,00 29,00 108,00
Total 48,00 214,00 38,00 300

Bibliografia

 • Atkins, Peter (1998 ). People, land and time : an historical introduction to therelations between landscape, culture and environment . London [etc]: Arnold. Catàleg
 • Boada i Juncà, Martí (2002 ). El Canvi global . Barcelona: Rubes. Catàleg
 • Ludevid, Manuel (1995 ). El Canvi global en el medi ambient : introducció a les seves causes humanes . Barcelona: Proa [etc.]. Catàleg
 • Sánchez Barricarte, Jesús Javier (2008). El crecimiento de la población mundial. Implicaciones socioeconòmicas, ecológica. Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Livi Bacci, Massimo (2002 ). Historia mínima de la población mundial (2a ed.). Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Rollet, Catherine (2004 ). La Población en el mundo : 6000 millones, ¿y mañana? . París: Larousse. Catàleg
 • Fontana, Josep (1997 ). Introducció a l'estudi de la història . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Jay, Peter (DL 2002 ). La Riqueza del hombre : una historia económica de la humanidad . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Landes, David S. (cop. 1999 ). La Riqueza y la pobreza de las naciones : por qué algunasson tan ricas y otras tan pobres . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Benévolo, Leonardo (1993 ). La Ciudad europea . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Benévolo, Leonardo (1982 ). Diseño de la ciudad (3ª ed.). Barcelona: Gili. Catàleg
 • Davis, Mike (2007 ). Planeta de ciudades miseria . Tres Cantos: Foca. Catàleg
 • Hall, Tim (2001 ). Urban geography (2nd ed.). London [etc.]: Routledge. Catàleg
 • Andrés-Gallego, José (1996 ). Las Monarquías del antiguo régimen : ¿monarquías compuestas? . Madrid: Complutense. Catàleg
 • Hobsbawm, E. J. (cop. 2002 ). La Invención de la tradición . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Billig, Michael (2006 ). Nacionalisme banal . València: Universitat de València. Catàleg
 • Wallerstein, Immanuel Maurice (1999 ). El Futuro de la civilización capitalista (2ª ed.). Barcelona: Icaria. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Examen dels temes 1, 2 i 3 Resposta adequada a les preguntes 12,5 No
Examen dels temes 4, 5 i 6 Resposta adequada a les preguntes 12,5 No
Examen final primer semestre Resposta adequada a les preguntes 25 No
Examen dels temes 7 i 8 Resposta adequada a les preguntes 12,5 No
Examen dels temes 9, 10 i 11 Resposta adequada a les preguntes 12,5 No
Examen final segon semestre Resposta adequada a les preguntes 25 No

Qualificació

- L'avaluació és contínua al llarg de tot el curs, de manera que cada activitat d'avaluació es va afegint a les anteriors amb la ponderació que figura a la fitxa. Així es genera una nota final definitiva. No hi ha per tant examen de final de curs, ni de recuperació.

- L'assistència, la participació i l'entrega de les guies de lectura i comentaris de text presentats al llarg del curs es tindran en compte en el moment de la nota final (per arrodonir a l'alça fins un màxim de 0,5 punts sempre i quan la mitjana final sigui igual o superior a 4,5).

En resum, el tipus de proves que es fan són les següents:
- Quatre exàmens parcials al llarg dels semestres: 50% de la nota total
- Dos exàmens de resposta escrita, un al final de cada semestre: 50% de la nota total

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat:

- l'estudiant que no assisteixi a cap dels exàmens de final de semestre
- l'estudiant que en un moment determinat deixi d'assistir a les classes i altres activitats del mòdul.

Avaluació única:
L'avaluació única consistirà en un examen final sobre els continguts de l'assignatura.
També es podran presentar les guies de lectura i comentaris de text presentats al llarg del curs amb la finalitat d'arrodonir a l'alça la nota fins a 0,5 punts, sempre i quan la nota de l'examen sigui igual o superior a 4,5.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

L’alumnat podrà sol·licitar tutoria a traves de la plataforma (gestor de continguts) moodle o del e-mail. A començament de curs el professorat facilitarà les adreces

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

L’alumnat i el professorat es comunicaran a través de la plataforma (gestor de continguts) moodle o del e-mail. A començament de curs el professorat facilitarà les adreces

Observacions

Les activitats descrites poden ser subjectes a modificació. A principi de curs es donarà un guió més detallat i també una apreciació de les activitats que es duran a terme al llarg del curs, que podran ser modificades en funció de la dinàmica del mateix.

Per seguir el curs amb normalitat és molt convenient assistir a les classes presencials i virtuals.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
ESCENARI: AL LLARG DEL CURS PASSEM A FER TOTA LA DOCÈNCIA PRESENCIAL.
Des del moment que es decreti la presencialitat totes les classes programades passaran a ser amb professor (APP).

ESCENARI: AL LLARG DEL CURS PASSEM A FER TOTA LA DOCÈNCIA NO PRESENCIAL
Des del moment en que es decreti la no presencialitat totes les classes passen a ser no presencials (APV). Això vol dir que el professorat penjarà al gestor de continguts Moodel de l’assignatura apunts de cada tema acompanyats d’un powerpoint i, en alguns casos, aquests aniran acompanyats de gravació de veu.

Modificació de l'avaluació:
L’estructura de l’avaluació és igual en tots els escenaris .
En el cas de l’escenari DOCÈNCIA NO PRESENCIAL els exàmens es faran a través de la plataforma (gestor de continguts) Moodle.

Tutoria i comunicació:
En la MODALITAT SEMIPRESENCIAL O NO PRESENCIAL l’alumnat podrà sol·licitar tutoria a traves de la plataforma (gestor de continguts) Moodle o del correu electrònic. A començament de curs el professorat facilitarà les adreces.

En la MODALITAT PRESENCIAL el professorat establirà unes hores per tal que l’alumnat pugui anar a fer les consultes en el despatxos de la Facultat de Lletres.

L’alumnat i el professorat es comunicaran a través de la plataforma (gestor de continguts) Moodle o del correu electrònic. A començament de curs el professorat facilitarà les adreces.