Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Aquesta assignatura proposa una aproximació a la salut mental des d'una perspectiva teòrica i pràctica, que tingui en compte els determinants socials de la salut. Es proposa: iniciar el recorregut situant a l'alumnat en què és la salut i la salut mental, des d'una posició crítica; conèixer els elements històrics més rellevants i com aquests han condicionat l'abordatge i tracte de les persones amb patiment mental; identificar les principals normatives i legislacions a tenir en compte en aquest àmbit; adquirir nocions suficients de psicopatologia; conèixer la tasca del treball social en l'àmbit de la salut mental i aproximar-nos a la tasca professional des de la pràctica mitjançant metodologia ABP i el contacte amb professionals en actiu de diverses xarxes de Salut Mental de Catalunya. S'invita a l'alumnat a treballar mitjançant classes dinàmiques, participatives i obertes a les inquietuds de les estudiants; que podran ser adaptades, en la mesura del possible, a les seves necessitats i interessos. Per afavorir aquest dinamisme es comptarà amb la participació de diverses professionals que exerceixen en dispositius de diverses xarxes proveïdores de Salut Mental del territori, que ens situaran de manera actualitzada a la realitat.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup J

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Javier Solench Arco
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • CT4 Incorporar i defensar els principis i valors ètics relacionats amb el respecte i la defensa dels Drets Humans, plantejant solucions a les problemàtiques de la intervenció professional que contemplen i estan basades en aquests valors i principis
 • CT5 Aplicar els coneixements en l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes professionals
 • CT8 Liderar grups i iniciatives, projectes i equips professionals
 • CT9 Adaptar-se a situacions noves i afrontar situacions professionals de forma creativa
 • CE1 Elaborar Plans individuals d'Atenció en casos de persones en situació de dependència i col.lectius en situació de necessitat social
 • CE2 Planificar, instrumentar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, grups, famílies, organitzacions, comunitats i altres professionals
 • CE3 Comprendre els marcs conceptuals i metodològics propis del treball social per poder respondre a situacions de crisi a partir de valorar la seva urgència, per poder planificar i desenvolupar accions i revisar els resultats
 • CE7 Desenvolupar projectes de recerca sobre el medi social i institucional en què es desenvolupa la intervenció
 • CE8 Documentar-se, actualitzar i aprofundir en els coneixements propis relacionats amb el treball social
 • CE10 Treballar amb persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions per promocionar el seu desenvolupament i millorar les seves condicions de vida i per ajudar-los a prendre decisions fonamentades sobre les seves necessitats, circumstàncies, riscos, opcions i recursos
 • CE12 Analitzar críticament la pròpia pràctica professional i els serveis, projectes i programes en què es desenvolupa

Continguts

1. Conceptes bàsics: Aproximació a la salut i salut mental

          1.1. Salut i salut mental

          1.2. Model de derteminants de la salut i la salut mental

          1.3. Prevalença i afectació

          1.4. Estigma

          1.5. Influència dels canvis socials en l'expressió dels trastorns mentals

          1.6. Trastorn Mental Sever (TMS)

          1.7. Patologia dual

2. Context històric

          2.1. Historia de la psiquiatria i les idees psiquiàtriques

          2.2. Principals models d'abordatge de la salut mental en l'etapa contemporània

3. Enquadrament normatiu

          3.1. Declaracions, convencions, normatives i lleis vinculades a la salut mental i les discapacitats

          3.2. Desplegament normatiu a Espanya i Catalunya

          3.3. Pla director de Salut Mental i Addiccions

          3.4. Elements de la Cartera de Serveis Socials vinculats a la Salut Mental

4. Psicopatologia

          4.1. Classificacions diagnòstiques: llums i ombres

          4.2. Nocions bàsiques dels trastorns mentals

          4.3. Navegar per l'informe psiquiàtric

5. L'especificitat del treball social en dispositius de salut mental

          5.1. Aparició del treball social en salut mental

          5.2. Presencia del Treball Social en la xarxa de salut mental

          5.3. Funcions, tasques i activitats

          5.4. Coordinacions, treball en xarxa i principals prestacions de servei

          5.5. El treball social en l'equip multi-disciplinari

6. Organització de l'atenció en salut mental

          6.1. La xarxa pública d'atenció a Catalunya

          6.2. Recursos laborals i rehabilitadors

          6.3. Programas innovadors d'atenció comunitària

7. Treball de casos pràctics mitjançant ABP (durant tota l'assignatura)

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Lectura / comentari de textos 2,80 20,00 0 22,80
Prova d'avaluació 2,00 20,00 0 22,00
Sessió participativa 14,00 15,20 1,00 30,20
Total 18,80 55,20 1,00 75

Bibliografia

 • Basaglia, Franco (1975 ). Psiquiatria, antipsiquiatria y orden manicomial . Barcelona: Barral. Catàleg
 • Desviat, Manuel (2016). Cohabitar la diferencia. Madrid: Grupo 5. Catàleg
 • El Libro de Radio Nikosia : voces que hablan desde la locura (2005 ). Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Focault, M. (2005). El poder psiquiatrico. Akal. Catàleg
 • Foucault, Michel (1976 ). Historia de la locura en la época clásica (2ª ed.). México: Fondo de Cultura Económica. Catàleg
 • Goffman, Erving (1970 ). Internados : ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales . Buenos Aires: Amorrortu. Catàleg
 • Martin Andrade, Laura; et. al. (2015). El loco y el profesional: los sujetos de la psiquiatria. Asociación Española de Neuropsiquiatria.
 • Ruiz Garzón, Ricardo (2007). Las voces del laberinto. Historias reales sobre la esquizofrenia. Debolsillo. Catàleg
 • Szasz, Thomas S (1973 ). El Mito de la enfermedad mental . Buenos Aires: Amorrortu. Catàleg
 • Solench Arco, X. i Casademont Falguera, X. (2019). El rol del treball social a la XSMiA de Girona. Revista de Treball Social, (217), 69-88
 • Arieto, A. (2010). Una mirada social al estigma de la enfermedad mental. Cuadernos de Trabajo Social, 23(), 289-300
 • Goffman, Erving. (2008). Estigma : (2a ed.). Buenos Aires: Amorrortu. Catàleg
 • Cazorla, J. (2017). El cambio en los modelos del trabajo social en salud mental: del modelo rehabili. Cuadernos de Trabajo Social, (24), 43-54
 • Organització Mundial de la Salut. (1992). CIE 10 :. Madrid: Meditor. Catàleg
 • Barnhill, John W.. (2015). DSM-5 :. Madrid: Médica Panamericana. Catàleg
 • Black, Donald W.. (2016). DSM-5 guía de uso :. Madrid, [etc.]: Editorial Médica Panamericana. Catàleg
 • American Psychiatric Association. (2014). Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales : (5a ed.). Madrid, [etc.]: Médica Panamericana. Catàleg
 • Foucault, Michel. (2005). El Poder psiquiátrico :. Madrid: Akal. Catàleg
 • Tizón García, Jorge L.. (1992). Atención primaria en salud mental y salud mental en atención primaria. Barcelona: Doyma. Catàleg
 • Moya Ollé, Josep. (2012). Elements bàsics de salut mental per a professionals de l'àmbit social. Barcelona: Red-Ediciones. Catàleg
 • Consell Assessor sobre assistència psiquiàtrica i salut mental a Catalunya. (2003). Rehabilitació comunitaria en salut mental. Barcelona: Servei Català de la Salut. Catàleg
 • Fernández Liria, Alberto. (2018). Locura de la Psiquiatría :. Bilbao: Editorial Desclée de Brouwer SA. Catàleg
 • Huertas, Rafael. (2012). Historia cultural de la psiquiatría :. Madrid: Catarata. Catàleg
 • Simon, Bennett. (1984). Razón y locura en la antigua Grecia :. Madrid: Akal. Catàleg
 • ¿Psiquiatría o ideología de la locura? (1972). Barcelona: Anagrama. Catàleg
 • Belloch Fuster, Amparo. (1995). Manual de psicopatología. Madrid [etc.]: McGraw-Hill/Interamericana de España. Catàleg
 • Caballo, Vicente E.. Salazar, Isabel C.. Carrobles, José Antonio I.. (2014). Manual de psicopatología y trastornos psicológicos / (2ª ed). Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Moya, J (2012). Elements bàsics de salut mental per a professionals de l’àmbit social (7). Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social i Família : Red-Edicion. Catàleg
 • Miranda Ruche, Xavier (2018-01-08). La correspondencia teórica en Trabajo Social. Un análisis en trabajadores/as sociales del ámbito de la salud mental. Cuadernos de trabajo social, 31(1), 165-175 Catàleg
 • Manuel Carballeda, Alfredo Juan.. Miranda Aranda, Miguel. Galán Calvo, Francisco José (2021). Lo social en salud mental II : trabajo social en psiquiatría (1ª edición). Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza. Catàleg
 • Miranda Aranda, Miguel (2015). Lo social en la salud mental (I) : trabajo social en psiquiatría. Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza. Catàleg
 • Desviat, Manuel (2016). Cohabitar la diferencia : de la reforma psiquiátrica a la salud mental colectiva. Madrid: Grupo 5. Catàleg
 • Calderón Narváez, Guillermo (1981). Salud mental comunitaria : un nuevo enfoque de la psiquiatría. México, D. F: Editorial Trillas. Catàleg
 • Alegría M, NeMoyer A, Falgàs Bagué I, Wang Y, Alvarez K. (2018). Social Determinants of Mental Health: Where We Are and Where We Need to Go. Curr Psychiatry Rep., (17), . Recuperat 26/02/2023, a https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6181118/
 • Calderón Narváez, Guillermo (1981). Salud mental comunitaria : un nuevo enfoque de la psiquiatría. México, D. F: Editorial Trillas. Catàleg
 • Miller, William R.. Rollnick, Stephen (1999). La Entrevista motivacional : preparar para el cambio de conductas adictivas. Barcelona [etc: Paidós. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Assistència i participació en activitats a l'aula (presentacions, debats, entre altres) L'alumne haurà d'assistir i participar als debats, activitats i ABP que es desenvolupin a l'aula. Es contempla treball autònom derivat d'aquestes activitats i que el treballat a l'aula sigui part del temari d'examen 35 No
Currículum lector i treball de textos/artícles (individuals i en grup) Treball de texts de manera autònoma i presentació de tasques, les quals seran posteriorment treballades a l'aula.
Debats diversos i aprofundiment
30 No
Activitats especials: Ponència de professionals externs Assistència a activitats especials 15 No
Examen final Examen temari treballat a classe 20 No

Qualificació

Per considerar superada l’assignatura, caldrà:

- Entregar la/les lectures del currículum lector i que la nota mitja d'aquestes sigui superior a 5.0/10.0
- Aprovar l'examen final amb una qualificació mínima de 5.0/10.0
- Que la nota mitja del total de l'assignatura superi el 5.0/10.0

Les tasques no trameses no seran recuperables i seran avaluades amb un 0

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Les persones que no es presentin a la prova escrita tindran un No presentat. El que equival al suspens de l'assignatura.

Avaluació única:
L'alumnat que decideixi accedir a Avaluació única, haurà de sol·licitar-ho al Departament en el termini que aquest estableixi. Un cop aprovada la seva sol·licitud, caldrà que es posi en contacte amb el professor.

El format d'avaluació única consistirà en l'entrega, per part del professor a l'alumne, de la bibliografia necessària per a preparar l'assignatura de manera autònoma. L'alumne podrà realitzar tutories amb el professor, per tal de clarificar els dubtes que sorgeixin en la preparació autònoma.

La prova consistirà en un examen, no recuperable, que pot combinar elements teòrics i reflexius.

Requisits mínims per aprovar:
Seguint els criteris d'avaluació descrits, per aprovar caldrà superar el currículum lector amb una nota mitja superior o igual a 5.0/10.0 punts, superar l'examen final de l'assignatura (de tipus teòric i reflexiu) amb una nota superior a 5.0/10.0, i que la nota mitja de l'assignatura sigui igual o superior a 5.0/10.0.

Tutoria

S'estableixen dues hores de tutoria a la setmana per resoldre els dubtes de l'alumnat, així com per realitzar les consultes pertinents. El dia i hora d'aquestes seran comunicats el primer dia de classe, i per accedir-hi s'haurà de fer demanda al professor amb antelació per veure la disponibilitat i pactar si aquestes es realitzaran de manera presencial o telemàtica.
Es pot fer petició de tutoria al correu javier.solench@udg.edu

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Les alumnes es poden posar en contacte amb el docent mitjançant el següent correu electrònic: javier.solench@udg.edu

Observacions

Es recomana l'assistència de les alumnes a la totalitat de les sessions, ja que tot allò abordat a l'aula es pot veure incorporat a l'examen final de l'assignatura.

Assignatures recomanades

 • Drogoaddiccions i intervenció social

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.