Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Crèdits ECTS:
30

Grups

Grup J

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JORDI FEU GELIS  / JORDI HERNANDEZ FIGUEROLA  / SILVIA MAYORAL RODRIGUEZ  / MARIO RAUL MONTERO CAMACHO  / OSCAR PRIETO FLORES  / JUAN PUIGGALI ALLEPUZ  / MABEL SALGUERO MERINO  / JOSEP TORT COMA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG3 Vetllar pel respecte i la promoció dels Drets Humans, per la igualtat entre homes i dones, per la no discriminació i l'accessibilitat de les persones amb discapacitat, per la inclusió de les persones que viuen en situació de pobresa o marginació, i per la justícia i la cooperació entre persones i pobles.
 • CG4 Crear un ambient estimulant i ric en valors humans i en relacions interpersonals significatives, i saber gestionar positivament la conflictivitat.
 • CG6 Analitzar les implicacions ètiques i de sostenibilitat de les actuacions professionals, des del punt de vista ecològic, econòmic i humà.
 • CG7 Aplicar els coneixements pedagògics de forma professional, mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes.
 • CG11 Relacionar les competències adquirides amb els àmbits laborals i els perfils professionals consolidats, i els emergents.
 • CG12 Col.laborar en xarxes i equips de forma cooperativa amb altres professionals des d'una perspectiva multidisciplinar.
 • CE10 Dissenyar, coordinar, aplicar i avaluar propostes innovadores de formació i desenvolupament de recursos formatius.
 • CE11 Dissenyar i aplicar mètodes i estratègies didàctiques en diversos contextos educatius i formatius.
 • CE12 Dissenyar, coordinar, aplicar i avaluar programes d'educació i formació en entorns virtuals.
 • CE13 Aplicar tècniques i estratègies de direcció, assessorament, consulta i mediació educativa en àmbits professionals i institucions i serveis educatius.
 • CE14 Aplicar tècniques i estratègies afavoridores de les relacions interpersonals i la dinamització de grups.

Continguts

1. Pràctiques professionals en centres on es desenvolupen activitats pròpies de la Pedagogia

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració de treballs 24 230 254
Pràctiques en empreses / institucions 0 420 420
Tutories 26 50 76
Total 50 700 750

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Elaboració diari de camp Analitzar situacions d'intervenció, dde reflexió ctítica sobre el paper desenvolupat pels diferents agents que hi intervenen
  Reflexionar sobre els propis recursos personals per adaptar-se a les situacions de la pràctica professional
  30
  Estada de pràctiques en una institució o servei de l'ambit socioeducatiu Compliment dels pactes i compromisos acordats i signats en el document de "Compromís de pràctiques" 40
  Tutories de seguiment del pràcticum Capacitat d'argumentar les seves opinions i punts de vista, de comunicar-se amb claredat i de manera assertiva. La capacitat de diàleg i d'escolta i actitud comprensiva
  Desenvolupament del pràcticum i capacitat per donar resposta a les demandes del pràcticum
  20
  Informe final d'autoavaluació de l'estudiant Reflexió sobre els propis recursos personals per adaptar-se a les situacionsde la pràctica professional 10

  Qualificació

  Per poder matricular-se al pràcticum cal que prèviament l'estudiant hagi aprovat tots els crèdits bàsics, totes les assignatures del mòdul “Pedagogia i professionalització” i, com a mínim, una de les altres assignatures obligatòries.

  En la qualificació del pràcticum es tindran en compte els segúents elements:

  1. Informe del tutor del centre de pràctiques
  2. Seguiment de les tutories individuals realitzades a la universitat
  3. Diari de camp
  4. Informe d'autoavaluació de l'estudiant

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Es considerarà que un estudiant és No presentat quan:

  1. No assisteixi a l'estada de pràctiques en elss horaris i calendari pactat i/o
  2. No assisteixi a les tutories de seguiment i/o
  3. No elabori el diari de camp i/o
  4. No elabori l'informe final d'autoavaluació