Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Producció de recursos educatius i culturals
Crèdits ECTS:
3

Grups

Competències

 • CG3 Vetllar pel respecte i la promoció dels Drets Humans, per la igualtat entre homes i dones, per la no discriminació i l'accessibilitat de les persones amb discapacitat, per la inclusió de les persones que viuen en situació de pobresa o marginació, i per la justícia i la cooperació entre persones i pobles.
 • CG7 Aplicar els coneixements pedagògics de forma professional, mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes.
 • CG10 Tenir habilitats d'aprenentatge autònom per poder seguir formant-se al llarg de la vida.
 • CG13 Desenvolupar la iniciativa personal, la capacitat crítica, la capacitat de lideratge, la comunicació assertiva i la creativitat.
 • CE6 Dissenyar, desenvolupar, implementar i avaluar programes de desenvolupament personal, social i cultural de caràcter educatiu i formatiu.
 • CE7 Dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'organització i gestió de centres, institucions i serveis educatius.
 • CE11 Dissenyar i aplicar mètodes i estratègies didàctiques en diversos contextos educatius i formatius.
 • CE13 Aplicar tècniques i estratègies de direcció, assessorament, consulta i mediació educativa en àmbits professionals i institucions i serveis educatius.
 • CE14 Aplicar tècniques i estratègies afavoridores de les relacions interpersonals i la dinamització de grups.

Continguts

1. Els recursos:

          1.1. Recursos educatius i recursos culturals: quin és el seu paper?

          1.2. El format audiovisual en educació

2. La construcció del relat

          2.1. El naixement de la idea i la creativitat

          2.2. Storytelling: La construcció de la història

          2.3. Elaboració d'un guió com a referent

3. La posada en escena: Disseny d'un recurs

          3.1. Apunts de narrativa audiovisual

          3.2. L'estil del recurs: Gèneres i formats

          3.3. Narrativa no lineal i interactivitat.

4. Producció dels recursos

          4.1. Eines digitals de gestió

          4.2. Eines multimèdia per a la producció

5. Difusió del recurs produït

          5.1. Estratègies a les xarxes socials

          5.2. Permisos i llicències: Creative Commons

6. Anàlisi de recursos educatius multimèdia

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 5 0 5
Classes pràctiques 10 0 10
Elaboració de treballs 1 20 21
Prova d'avaluació 2 15 17
Treball en equip 2 15 17
Visionat/audició de documents 0 5 5
Total 20 55 75

Bibliografia

 • Bilton, Nick (cop. 2011 ). Vivo en el futuro... y esto es lo que veo . Barcelona: Gestión 2000. Catàleg
 • Bosch, Eulàlia (2003 ). Educació i vida quotidiana : històries breus de llarga durada . Vic: Eumo. Catàleg
 • Bosch, Eulàlia (1998 ). El Plaer de mirar : el museu del visitant . Barcelona: Actar. Catàleg
 • Carbó Gemma (2007). El Museu del Cinema: educació i cultura. Aulamedia,, . Recuperat , a http://www.aulamedia.org/07/gcarbo.html
 • Hernández Ortega, J. (coord.) (2012). Tendencias emergentes en educación con TIC (Espiral). Barcelona: Espiral.
 • Marina, José Antonio (2010 ). La Educación del talento . Barcelona: Ariel. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Disseny i edició de video amb proposta de recurs (treball en grup) Adequació als requeriments del treball.
20
Utilització d'eines de la web 2.0 per la preparació i presentació dels treballs. Creación d'un recurs basat en el concepte de la segona pantalla. 30
Suggeriments basats en la lectura d'articles. Tot i que es pot treballar en grup, l'entrega de les conclusions s'ha de fer de forma individual. 10
Treball final: presentació d'un recurs educatiu o cultural en format multimèdia. Demostrar els coneixements sobre la temàtica.
Esperit crític.
40

Qualificació

De manera general, en totes les activitats d'avaluació es tindrà en compte:
- Complir amb els requeriments de l'activitat d'avaluació.
- Rigor conceptual i metodològic.
- Cura dels aspectes formals.
- Correcció lingüística.
- Puntualitat en la tramesa.

Per tal d'aprovar l'assignatura s'ha de tenir una qualificació mínima de 5 en cadascuna de les activitats d'avaluació.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Constarà com a no presentat tot aquell alumne/a que no hagi presentat alguna de les 4 activitats d'avaluació.

Observacions

L'assistència a classe i la participació activa son elements a considerar en la concreció de la nota final de l'assignatura.

Assignatures recomanades

 • Direcció i gestió de centres culturals
 • Direcció i gestió de fundacions i entitats del tercer sector
 • Direcció i gestió de museus
 • Gestió local dels serveis educatius
 • Projectes artístics com a recurs socioeducatiu