Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Producció de recursos educatius i culturals
Crèdits ECTS:
3

Grups

Competències

 • CG3 Vetllar pel respecte i la promoció dels Drets Humans, per la igualtat entre homes i dones, per la no discriminació i l'accessibilitat de les persones amb discapacitat, per la inclusió de les persones que viuen en situació de pobresa o marginació, i per la justícia i la cooperació entre persones i pobles.
 • CG7 Aplicar els coneixements pedagògics de forma professional, mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes.
 • CG10 Tenir habilitats d'aprenentatge autònom per poder seguir formant-se al llarg de la vida.
 • CG13 Desenvolupar la iniciativa personal, la capacitat crítica, la capacitat de lideratge, la comunicació assertiva i la creativitat.
 • CE6 Dissenyar, desenvolupar, implementar i avaluar programes de desenvolupament personal, social i cultural de caràcter educatiu i formatiu.
 • CE7 Dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'organització i gestió de centres, institucions i serveis educatius.
 • CE11 Dissenyar i aplicar mètodes i estratègies didàctiques en diversos contextos educatius i formatius.
 • CE13 Aplicar tècniques i estratègies de direcció, assessorament, consulta i mediació educativa en àmbits professionals i institucions i serveis educatius.
 • CE14 Aplicar tècniques i estratègies afavoridores de les relacions interpersonals i la dinamització de grups.

Continguts

1. Els recursos:

          1.1. Recursos educatius i recursos culturals: quin és el seu paper?

          1.2. El format audiovisual en educació

2. La construcció del relat

          2.1. El naixement de la idea i la creativitat

          2.2. Storytelling: La construcció de la història

          2.3. Elaboració d'un guió com a referent

3. La posada en escena: Disseny d'un recurs

          3.1. Apunts de narrativa audiovisual

          3.2. L'estil del recurs: Gèneres i formats

          3.3. Narrativa no lineal i interactivitat.

4. Producció dels recursos

          4.1. Eines digitals de gestió

          4.2. Eines multimèdia per a la producció

5. Difusió del recurs produït

          5.1. Estratègies a les xarxes socials

          5.2. Permisos i llicències: Creative Commons

6. Anàlisi de recursos educatius multimèdia

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració individual de treballs 1,00 20,00 21,00
Prova d'avaluació 2,00 15,00 17,00
Sessió participativa 5,00 0 5,00
Sessió pràctica 10,00 0 10,00
Treball en equip 2,00 15,00 17,00
Visionat/audició de documents 0 5,00 5,00
Total 20,00 55,00 75

Bibliografia

 • Bilton, Nick (cop. 2011 ). Vivo en el futuro... y esto es lo que veo . Barcelona: Gestión 2000. Catàleg
 • Bosch, Eulàlia (2003 ). Educació i vida quotidiana : històries breus de llarga durada . Vic: Eumo. Catàleg
 • Bosch, Eulàlia (1998 ). El Plaer de mirar : el museu del visitant . Barcelona: Actar. Catàleg
 • Carbó Gemma (2007). El Museu del Cinema: educació i cultura. Aulamedia,, . Recuperat , a http://www.aulamedia.org/07/gcarbo.html
 • Hernández Ortega, J. (coord.) (2012). Tendencias emergentes en educación con TIC (Espiral). Barcelona: Espiral.
 • Marina, José Antonio (2010 ). La Educación del talento . Barcelona: Ariel. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Disseny i edició de video amb proposta de recurs (treball en grup) Adequació als requeriments del treball.
20
Utilització d'eines de la web 2.0 per la preparació i presentació dels treballs. Creación d'un recurs basat en el concepte de la segona pantalla. 30
Suggeriments basats en la lectura d'articles. Tot i que es pot treballar en grup, l'entrega de les conclusions s'ha de fer de forma individual. 10
Treball final: presentació d'un recurs educatiu o cultural en format multimèdia. Demostrar els coneixements sobre la temàtica.
Esperit crític.
40

Qualificació

De manera general, en totes les activitats d'avaluació es tindrà en compte:
- Complir amb els requeriments de l'activitat d'avaluació.
- Rigor conceptual i metodològic.
- Cura dels aspectes formals.
- Correcció lingüística.
- Puntualitat en la tramesa.

Per tal d'aprovar l'assignatura s'ha de tenir una qualificació mínima de 5 en cadascuna de les activitats d'avaluació.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Constarà com a no presentat tot aquell alumne/a que no hagi presentat alguna de les 4 activitats d'avaluació.

Observacions

L'assistència a classe i la participació activa son elements a considerar en la concreció de la nota final de l'assignatura.

Assignatures recomanades

 • Direcció i gestió de centres culturals
 • Direcció i gestió de fundacions i entitats del tercer sector
 • Direcció i gestió de museus
 • Gestió local dels serveis educatius
 • Projectes artístics com a recurs socioeducatiu