Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
L'assignatura de Pedagogia i Mitjans de Comunicació té l'objectiu dotar a l'estudiant d'elements que l'ajudin a comprendre les pautes comunicatives dels mitjans de comunicació. Alhora, els donarà eines poder analitzar críticament el discurs periodístic així com recursos per poder comunicar més efectivament de manera general i dins el marc dels mitjans tradicionals
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup J

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JULIA CUBARSI VILA
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Competències

 • CG3 Vetllar pel respecte i la promoció dels Drets Humans, per la igualtat entre homes i dones, per la no discriminació i l'accessibilitat de les persones amb discapacitat, per la inclusió de les persones que viuen en situació de pobresa o marginació, i per la justícia i la cooperació entre persones i pobles.
 • CG7 Aplicar els coneixements pedagògics de forma professional, mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes.
 • CG10 Tenir habilitats d'aprenentatge autònom per poder seguir formant-se al llarg de la vida.
 • CG13 Desenvolupar la iniciativa personal, la capacitat crítica, la capacitat de lideratge, la comunicació assertiva i la creativitat.
 • CE6 Dissenyar, desenvolupar, implementar i avaluar programes de desenvolupament personal, social i cultural de caràcter educatiu i formatiu.
 • CE7 Dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'organització i gestió de centres, institucions i serveis educatius.
 • CE11 Dissenyar i aplicar mètodes i estratègies didàctiques en diversos contextos educatius i formatius.
 • CE13 Aplicar tècniques i estratègies de direcció, assessorament, consulta i mediació educativa en àmbits professionals i institucions i serveis educatius.
 • CE14 Aplicar tècniques i estratègies afavoridores de les relacions interpersonals i la dinamització de grups.

Continguts

1. Des d'un punt de vista de la interculturalitat treballarem per aplicar els coneixements adquirits en els estudis de pedagogia i els de l'assignatura en qüestió per elaborar una proposta pedagògica amb vocació de transformació social. Després d'una primera part teòrica, passarem a aprendre quins són els mecanismes per contactar amb la premsa tot a través d'una ficció (rol play) i pensarem en la comunicació trandicional de manera estratègica.

2. INTERCULTURALITAT: Què és la comunicació? Què és la cultura? Què són els estereotips i quin paper hi juguen els mitjans en aquest sentit? Com construïm l'altre?

3. MITJANS DE COMUNICACIÓ: Comprendrem el seu paper dins la societat, entendrem el poder que tenen quant a cognició social.

4. COGNICIÓ SOCIAL: Per què entenem el món com l'entenem? Quins coneixements del món compartim? Quin paper hi tenen les metàfores en tot això?

5. PERSUASIÓ I COMUNICACIÓ: La persuasió és l’intent deliberat, basat en símbols, d’influir en els pensaments o en les accions d’algú i té lloc a través de la interacció de les persones. Veurem la importància del relat i la categorització a l'hora de comunicar efectivament.

6. CAS PRÀCTIC: Coneixerem un cas del qual caldrà fer-ne un diagnosis i proposar una millora pedagògica amb els coneixements adquirits fins al moment.

7. PLA DE COMUNICACIÓ: Aprendrem les bases d'un pla de comunicació, conèixer la seva utilitat i aplicarem els coneixements apresos per elaborar-ne una versió senzilla a partir del cas pràctic.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 21 0 21
Classes participatives 1 0 1
Classes pràctiques 0 0 0
Exposició dels estudiants 0,5 3 3,5
Lectura / comentari de textos 1 4 5
Seminaris 1,5 0 1,5
Treball en equip 2 39 41
Tutories 2 0 2
Total 29 46 75

Bibliografia

 • Angenot, M. (2010). El discurso social. Los límites históricos de lo pensable y lo decible. Buenos Aires: S.XXI Editores.
 • Col·legi de Periodistes de Catalunya (2015). Manual d’estil sobre minories ètniques. Recuperat , a http://xarxanet.org/biblioteca/manual-destil-sobre-minories-etniques
 • Consell de l'Audiovisual de Catalunya (2009). Les formes de discriminació per motius de discapacitat en els mitjans de comunic. Recuperat , a https://www.cac.cat/sites/default/files/2018-04/Formes_discriminaci__discapacita
 • Fernández, A. (2018). Educación Crítica y Comunicación. Manual contra el formateo mental (Primera). Barcelona: Editorial UOC.
 • Fisher, W. R (1988). Narration as a human communication paradigm: The case of public moral argument. The Journal of the American Forensic Association, 25(),
 • Folch, J., M. (1993). Semiótica, marketing y comunicación. Bajo los signos, estrategias. Paidós.
 • Gamarnik, C., E. (2009). Estereotipos sociales y medios de comunicación: un círculo vicioso. Questión. Facultad de Periodismo y Comunicación Social.,, . Recuperat , a http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/33079
 • Gomis, L (1991). Teoría del periodismo. Paidós Comunicación.
 • Greimas, A., J. & Courtés, J. (1982). Semiótica. Diccionario razonado de la teoría del lenguaje. Madrid: Gredos.
 • Lakoff, G. & Johnson, M. (2009). Metáforas de la vida cotidiana (Segona). Madrid: Editorial Cátedra.
 • Muñoz, K. (2011). Com m'han pogut convèncer?. Editorial UOC.
 • Rodrigo, M. (2009). La identidad como patchwork. Revista Científica de Información y Comunicación, 6(), 285-305. Recuperat , a http://icjournal-ojs.org/index.php/IC-Journal/article/view/196/193
 • Rodrigo, M., & Gaya, C. (2011). Medios de comunicación e interculturalidad. Cuadernos, 14(), 105-110. Recuperat , a http://www.cuadernos.info/index.php/CDI/article/view/186
 • Teun A. van Dijk (2015). Critical Discourse Studies: A Sociocognitive Approach.. The Discourse Studies Reader: Main currents in theory and analysis, (184), . Recuperat , a http://www.discourses.org/OldArticles/Critical%20Discourse%20Studies.pdf

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Assistència a classe i participació L'assistència tot i comptar només un 5% és imprescindible per aprovar el curs. Si es falta més del 75% de les hores caldrà estudiar el cas en particular. 5
Treball final En grup (o individual en cas que l'estudiant així ho desitgi) 45
Ressenyes, altres lectures i entregues El nombre de ressenyes i altres lectures i entregues és variable. 30
Activitats a classe Cal assistir a classe. Aquestes activitats no seran recuperables. 5
Presentació oral 5
Conferència/Seminari L'assistència forma part de l" "Assistència global" a l'assignatura.

Qualificació

- Assistència i participació (assistència obligatòria en un 75%): 10%
- Activitats a classe: 10%
- Entrega de ressenyes de lectures i activitats que es demanin: 30%
- Treball final individual i presentació oral: 50% (45% + 5%)