Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
L'assignatura de Pedagogia i Mitjans de Comunicació té l'objectiu dotar a l'estudiant d'elements que l'ajudin a comprendre les pautes comunicatives dels mitjans de comunicació. Alhora, els donarà eines poder analitzar críticament el discurs periodístic així com recursos per poder comunicar més efectivament dins el marc dels mitjans tradicionals.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JULIA CUBARSI VILA
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • CG3 Vetllar pel respecte i la promoció dels Drets Humans, per la igualtat entre homes i dones, per la no discriminació i l'accessibilitat de les persones amb discapacitat, per la inclusió de les persones que viuen en situació de pobresa o marginació, i per la justícia i la cooperació entre persones i pobles.
 • CG7 Aplicar els coneixements pedagògics de forma professional, mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes.
 • CG10 Tenir habilitats d'aprenentatge autònom per poder seguir formant-se al llarg de la vida.
 • CG13 Desenvolupar la iniciativa personal, la capacitat crítica, la capacitat de lideratge, la comunicació assertiva i la creativitat.
 • CE6 Dissenyar, desenvolupar, implementar i avaluar programes de desenvolupament personal, social i cultural de caràcter educatiu i formatiu.
 • CE7 Dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'organització i gestió de centres, institucions i serveis educatius.
 • CE11 Dissenyar i aplicar mètodes i estratègies didàctiques en diversos contextos educatius i formatius.
 • CE13 Aplicar tècniques i estratègies de direcció, assessorament, consulta i mediació educativa en àmbits professionals i institucions i serveis educatius.
 • CE14 Aplicar tècniques i estratègies afavoridores de les relacions interpersonals i la dinamització de grups.

Continguts

1. Mitjans de comunicació

2. Cognició social

3. Persuasió i comunicació

4. Interculturalitat

5. Comunicació Audiovisual

6. Pla de comunicació

7. Cas pràctic

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 10 0 10
Total 10 0 10

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  pendent pendent 100

  Qualificació

  - Participació a classe i activitats a classe 10%
  - Entrega de ressenyes de lectures i activitats que es demanin 40%
  - Treball final individual 50%