Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Principis, objectius i funcions de l'orientació Fonaments de l'orientació La funció orientadora Tipus d'orientació: individual i grupal Bases de l'orientació: l'evolució de la persona
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup J

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JAUME TORROELLA CUENCA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG3 Vetllar pel respecte i la promoció dels Drets Humans, per la igualtat entre homes i dones, per la no discriminació i l'accessibilitat de les persones amb discapacitat, per la inclusió de les persones que viuen en situació de pobresa o marginació, i per la justícia i la cooperació entre persones i pobles.
 • CG7 Aplicar els coneixements pedagògics de forma professional, mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes.
 • CG10 Tenir habilitats d'aprenentatge autònom per poder seguir formant-se al llarg de la vida.
 • CG13 Desenvolupar la iniciativa personal, la capacitat crítica, la capacitat de lideratge, la comunicació assertiva i la creativitat.
 • CE6 Dissenyar, desenvolupar, implementar i avaluar programes de desenvolupament personal, social i cultural de caràcter educatiu i formatiu.
 • CE7 Dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'organització i gestió de centres, institucions i serveis educatius.
 • CE11 Dissenyar i aplicar mètodes i estratègies didàctiques en diversos contextos educatius i formatius.
 • CE13 Aplicar tècniques i estratègies de direcció, assessorament, consulta i mediació educativa en àmbits professionals i institucions i serveis educatius.
 • CE14 Aplicar tècniques i estratègies afavoridores de les relacions interpersonals i la dinamització de grups.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ A L'ORIENTACIÓ: a. Concepte d'Orientació b. Orígens i desenvolupament de l'Orientació c. Principis, objectius i funcions de l'orientació d. L'Orientador/a: professional de l'orientació e. El codi deontològic i l’orientació en la Pedagogia

2. ELS MODELS TEÒRICS I METODOLÒGICS DE L'ORIENTACIÓ: a. Enfocaments i bases teòriques de l'orientació. b. Classificacions de models metodològics de d'orientació. c. El model de cada orientador/a

3. EINES I COMPETÈNCIES TÈCNIQUES PER A L'ORIENTACIÓ: a. La comunicació interpersonal (tècniques de comunicació) b. L'Entrevista (tipus, fases i execució) c. El procés d'orientació (objectius, diagnòstic, seguiment i avaluació de l'orientació)

4. ÀMBITS PROFESSIONALS DE L'ORIENTACIÓ: a. Orientació psicopedagògica (escolar o educativa) b. Orientació professional o laboral c. Orientació personal d. Recursos d'orientació en l'actualitat (serveis, programes, etc.)

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 9 6 15
Classes participatives 21 6 27
Classes pràctiques 9 0 9
Elaboració de treballs 0 10 10
Prova d'avaluació 2 12 14
Total 41 34 75

Bibliografia

 • Bisquerra, Rafael (2008). Modelos de Orientación e Intervención Psicopedagógica (Sexta). Madrid: Walters Kluwer España SA. Catàleg
 • Del Rincon, B. y Manzanares, A. (2004). Intervención pedagógica en contextos diversos. Barcelona: Praxis. Catàleg
 • Frankl, V.E. (2003). El hombre en busca de sentido. Barcelona: Herder. Catàleg
 • Marchesi, A. (2004). Qué será de nosotros los malos alumnos. Madrid: Alianza Editorial. Catàleg
 • Rodríguez Espinar, S. (1998). La función orientadora: claves para la acción. Revista de Investigación Educativa, 16(2), 5-23 Catàleg
 • Sobrado, L.M. , Fernández Rey, E. y Rodicio, M.L. (2012). Orientación educativa. Nuevas perspectivas. Madrid: Biblioteca Nueva. Catàleg
 • Timoneda, C. (2007). La senzillesa d'aprendre. Girona: CCG Edicions. Catàleg
 • Watzlawick, P. (1985). Teoría de la comuniccaión humana. Barcelona: Herder. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Assistència i participació activa a l'aula (BLOC 1) Es valorarà l'assistència i la qualitat de la participació dels alumnes en les sessions de l'assignatura a l'aula així com la capacitat d'anàlisi crític de l’alumne i la qualitat de les seves aportacions durant exposicions, debats i la resta d’activitats. 20
Treball individual (BLOC 1) Presentació del treballs individual d'anàlisi de recursos o professionals de l'orientació que siguin presentats a classe (activitats de dimecres o visites de professionals). 40
Prova final (BLOC 2) Prova escrita de continguts de l’assignatura (examen final). Mes de juny. 40

Qualificació

L'avaluació combinarà el treball i participació a classe (20%), el treball individual (40%) i una prova final (40% de la qualificació final).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Serà un "No Presentat" quan una o més de les activitats obligatòries no siguin lliurades en el termini establert per a cada una d'elles. En el cas de les proves escrites, un "No Presentat" serà en el cas de no presentar-se el dia de la prova.

Observacions

Aquesta assignatura pertany a l'itinerari “laboral / orientació”, però també és necessària per a després poder fer l’assignatura “orientació educativa” que és de l'itinerari “escolar”.

Aquesta assignatura és prèvia a qualsevol altra en la que es parli d'orientació. Si més endavant es vol fer alguna altra assignatura relacionada amb l’orientació, és necessari que prèviament s’hagi fet aquesta assignatura.

Caldrà utilitzar la plataforma Moodle per a realitzar activitats d'avaluació, participacions a fòrums, etc...