Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
L'assignatura és una introducció a la situació dels sistemes educatius contemporanis des de l'educació comparada i també una introducció a la diagnosi dels sistemes educatius.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup F

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MAURO CARLOS MOSCHETTI  / BRU ROVIRA BURGUES
Idioma de les classes:
Català (30%), Castellà (70%)

Competències

 • CG6 Analitzar les implicacions ètiques i de sostenibilitat de les actuacions professionals, des del punt de vista ecològic, econòmic i humà.
 • CG8 Reunir i seleccionar informació eficaç i eficient per a emetre judicis degudament fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CG9 Transmetre informació a un públic tant especialitzat com no especialitzat, a través de la comunicació oral i escrita (en almenys dos dels idiomes oficials de la Unió Europea), utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • CE1 Conèixer, comprendre i valorar críticament les tradicions culturals (filosòfiques, literàries, artístiques, tecnològiques) que conformen les teories i les pràctiques educatives actuals i les seves tendències futures.
 • CE3 Realitzar estudis prospectius i avaluatius sobre mancances, necessitats i demandes de formació en la societat actual.
 • CE5 Realitzar estudis i avaluacions educatives i interpretar els resultats.
 • CE8 Dissenyar, desenvolupar, assessorar i avaluar programes, projectes, accions i productes adaptats a la formació en les organitzacions.
 • CE12 Dissenyar, coordinar, aplicar i avaluar programes d'educació i formació en entorns virtuals.

Continguts

1. Unitat formativa 1: Introducció a l’Educació comparada i conceptes essencials 1.1. Què és l’Educació comparada: concepte, història i finalitats 1.2. El sistema educatiu com a objecte d’estudi 1.3. La interdisciplinarietat en l'estudi del sistema educatiu 1.4. Aproximació als paradigmes en Educació comparada 1.5. El mètode comparatiu en educació.

2. Unitat formativa 2: Eix històric-polític. Emergència i evolució dels sistemes educatius nacionals 2.1. Els models educatius a Europa, Nord-Amèrica, Amèrica Llatina i Àsia: el sorgiment dels sistemes educatius públics, laics i gratuïts 2.2. Els sistemes educatius de principis del segle XXI: globalització, ILSAs i big data.

3. Unitat formativa 3: Debats educatius actuals des d’una perspectiva internacional 3.1. Quasimercats i quasimonopolis en educació 3.2. Economia política de la reforma educativa 3.3. El cas de les escoles privades de baix cost a Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina. 3.4. El professorat i les reformes educatives. Autonomia i accountability com a exemples de polítiques globals.

4. Unitat formativa 4: Diagnosi i avaluació dels sistemes educatius 4.1.Diagnosi i avaluació dels sistemes educatius: l’estudi PISA i l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible. 4.2. Mesurant l’impacte de les polítiques educatives.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 9,50 106,00 34,50 150,00
Total 9,50 106,00 34,50 150

Bibliografia

 • Altbach, P.G. i Kelly G.P. (Comp.). (1990). Nuevos enfoques en educación comparada. Madrid: Mondadori. Catàleg
 • Barthélémy, F.; Groux, D. i Porcher, L. . (2011). L'Éducation comparée. Paris: L'Harmattan. Catàleg
 • Bray, M., Adamson, B. i Mason, M. (2007). Comparative education research: approaches and methods. Hong Kong: Springer/ University of Hong Kong . Catàleg
 • Caruso M. i Tenorth H.E. (Comp.) (2011). Internacionalización políticas educativas y reflexión pedagógica . Buenos Aires: Gránica. Catàleg
 • Ferrer F. et alter. (2004). Convergencias de la educación secundaria inferior en la Unión Europea. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia. Catàleg
 • Ferrer, F. (2002). La Educación comparada actual. Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Ferrer, F. (Dir.). (2009). Equitat, excel•lència i eficiència educativa a Catalunya: una anàlisi comparada. Barcelona: Mediterrània. Catàleg
 • García Garrido, J. L. . (2005). Sistemas educativos de hoy. Madrid.: Ediciones Académicas. Catàleg
 • García Ruiz, M. J. i Gavari E. (2009). Tradición y reforma en la educación occidental del siglo XXI. Madrid: Ediciones académicas.. Catàleg
 • Martínez Usarralde, M. J. (2003). Educación comparada: nuevos retos, renovados desafíos. Madrid. .: Muralla. Catàleg
 • Martínez Usarralde, M. J (Coor.) (2009). Educación internacional. València. Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Meyer, J. W. i Ramírez F. (2010). La Educación en la sociedad mundial. Barcelona: Octaedro. Catàleg
 • Pedró F. (2005). Educació comparada: Investigacions comparatives empíriques sobre sistemes educat. Barcelona: UOC. Catàleg
 • Tiana, A. . Univer (1998). Avaluació i rendiment dels sistemes educatius.. Barcelona: UOC. Catàleg
 • Vega, L. (2005). Claves de educación comparada en perspectiva social. Valencia : Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Vega, L. . (2011). La Educación comparada e internacional: procesos históricos y dinámicas globales. Barcelona : Octaedro. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Treball sobre un dossier de lectures La profunditat de l'anàlisi sobre les lectures. 15 No
Elaboració d'un treball grupal de recerca Criteris d’avaluació:
-Correcció formal i estilística
-Coherència entre l’objecte i el desenvolupament analític
-Profunditat en l’anàlisi de dades
-Originalitat en el plantejament, l’anàlisi i/o les conclusions
La nota serà única per tots els membres del grup, per la qual cosa és molt important que les tasques quedin ben repartides i que la contribució de tothom tingui un pes semblant.
35 No
Examen sobre els continguts i la bibliografia de l'assignatura treballats al llarg del curs Aquest és un examen de tipus reflexiu, per aquest motiu el que es valorarà és: l'opinió de l'alumnat fonamentada en els continguts treballats al llarg de l'assignatura. Per superar l'assignatura és imprescindible aprovar aquest examen. 50

Qualificació

L'ortografia i la sintaxi correctes.

En tots els treballs, la citació de les fonts documentals és un requisit imprescindible per aprovar l'assignatura.

La realització fraudulenta (plagi) d’algun o alguns exercicis exigits en l’avaluació comportarà la no superació de l’assignatura.

La suma dels percentatges ponderats donarà la nota final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'alumnat que assisteixi a menys del 80% de les sessions serà considerat no presentat

Avaluació única:
L'avaluació única consistirà en un examen escrit de tots els continguts del curs, incloent les lectures proporcionades al llarg del semestre.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Es fan en línia, fent servir el Moodle, vídeo-conferència, i d'altres recursos virtuals.

Assignatures recomanades

 • Antropologia
 • Claus històriques del món actual
 • Història de l'educació i de la pedagogia
 • Política i legislació social i educativa
 • Sociologia
 • Sociologia i economia de l'educació
 • Teories i processos organitzatius