Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
La manipulació i el joc com necessitats bàsiques per al desenvolupament. Materials manipulables Experimentació. Educació sensorial. La funció del docent en el primer cicle de l'Educació Infantil.
Crèdits ECTS:
10

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
ÀDAM BERTRAN I MARTÍNEZ  / LIDIA OCHOA CAÑIGUERAL  / ISABEL VIDAL DIEZ
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (5%), Anglès (15%)

Competències

 • 2. - Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infantesa, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 • 4. - Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.
 • 5 a. - Reflexionar en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres.
 • 9. - Conèixer l'organització de les escoles d'educació infantil i la diversitat d'accions que comprèn el seu funcionament. Assumir que l'exercici de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials al l
 • 10 a. - Reflexionar sobre les pràctiques de l'aula per innovar i millorar la tasca docent.
 • 13. - Gestionar emocions, sentiments, valors, creences i límits en les relacions interpersonals i intrapersonales, fomentant actuacions personals i professionals basades en la democràcia, la responsabilitat i la sostenibilitat.

Continguts

1. L'experimentació com a metodologia d'ensenyament-aprenentatge en l'etapa infantil. Educació científica a través de l'experimentació, manipulació i joc. Experiències nacionals i internacionals d'experimentació, manipulació i joc en l'educació infantil.

2. El joc psicomotor: Concepte, evolució i fases del joc. La manipulació i el joc com necessitats bàsiques per establir vincles afectius i afavorir el desenvolupament global.

3. L'educació matemàtica al 0-3 a través de l'experimentació, la manipulació i el joc.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 4,5 4 8,5
Anàlisi / estudi de casos 4,5 4 8,5
Classes expositives 35,5 0 35,5
Classes pràctiques 44 4 48
Elaboració de treballs 0 149,5 149,5
Total 88,5 161,5 250

Bibliografia

 • Aranda Hernando, A. M. (2003). Didáctica del conocimiento del medio social y cultural en educación infantil. Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Batllori, R., & Universitat Autònoma de Barcelona (2004). De la teoria a l'aula: Formació del professorat i ensenyament de les ciències so. Barcelona: Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Catàleg
 • Frabboni, F., Galletti, A., & Savorelli, C. (1980). El primer abecedario :El ambiente. . Barcelona: Editorial Fontanella. Catàleg
 • Morin, E (2000). Els set coneixements necessaris per a l'educació del futur . Barcelona: Centre UNESCO de Catalunya. Catàleg
 • Judith Oller (coord.) (2011). Teixint cultures: contes africans per a petits i grans. GRAMC. Catàleg
 • Montserrat Busqué (1983). Virolet Sant Pere. Abadia de Montserrat. Catàleg
 • Montserrat Busqué (1983). Virolet Sant Pau. Abadia de Montserrat. Catàleg
 • J. Akoschky, P. Alsina, M.Díaz i A. Giráldez (2008). La música en la educación infantil (0-6). Graó. Catàleg
 • G. Storms (2003). 101 Juegos musicales; Divertirse y aprender con ritmos y canciones. Graó. Catàleg
 • Johannella Tafuri (2006). ¿Se nace musical? Cómo promover las aptitudes musicales de los niños. Graó. Catàleg
 • Alsina, A. i Red EBM Girona (2013). Empezar bien: matemáticas de 0 a 3 años. Madrid: Narcea.
 • Castelló Escandell, Josep (cop. 2005 ). Coneixement del medi natural : fonamentació teoricopráctica : educació infantil . Barcelona: Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Avaluació d'EMJ en l'educació científica Realització de les activitats d'avaluació seguint la pauta establerta. 35
Anàlisi crític i reflexió sobre les sessions de joc psicomotor Coherència didàctica, relació entre teoria i pràctica dels continguts treballats: reflexió crítica. 25
Avaluació EMJ en matemàtiques Realització de les activitats d'avaluació segons pauta establerta a l'inici del curs. 40

Qualificació

Per aprovar l'assignatura caldrà aprovar cadascuna de les 3 avaluacions parcials per separat. En aquest cas, la nota final serà la mitjana de les notes obtingudes (seguint els percentatges indicats a cada bloc).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un No Presentat quan l'alumne/a no lliuri els treballs d'avaluació pertinents d'alguna de les parts de l'assignatura.