Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
La vida quotidiana com a àmbit d'intervenció de l'educador social. Definició dels principals contexts de vida quotidiana (família, escola, formació, món laboral, temps lliure i lleure). Acció socioeducativa i acompanyament en els diferents contexts de delinqüència. Factors de risc i de protecció en els diferents contexts. La intervenció socioeducativa en els diferents contexts. Elaboració de propostes d'intervenció en contexts de vida quotidiana. L'entrevista com a instrument per a la intervenció socioeducativa.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup J

Durada:
Anual
Professorat:
RAQUEL CARRION ALFONSO  / MARIA CARME MONTSERRAT BOADA  / MONTSERRAT MUSELLAS SALA  / ALICIA PARES BAYERRI
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • 1. - Analitzar i sintetitzar informació escrita
 • 10. - Reconèixer la diversitat en tots els seus àmbits (social, cultural, psicològica, social)
 • 18. - Identificar i analitzar situacions personals familiars i socials concretes
 • 20. - Intervenir en situacions de crisisi familiar i social
 • 21. Intervenir en situacions d'exclusió i discriminació social

Continguts

1. Unitat Formativa 1: Acció socioeducativa amb adults en l’àmbit d’execució penal de medi obert

          1.1. Intervenció en centre obert penitenciari.

          1.2. Intervenció en unitats depenents

          1.3. Intervenció en l’execució de mesures penals alternatives

          1.4. Acompanyament Post Penitenciari

2. Unitat Formativa 2: Acció socioeducativa en l’àmbit de víctimes de violència de gènere

          2.1. Atenció a la victima.

          2.2. Acompanyament en el procés judicial.

3. Unitat Formativa 3: Acció socioeducativa en l’àmbit de prostitució i tràfic de persones amb finalitat d’explotació sexual.

4. Unitat Formativa 4: Metodologies, eines i instruments per a la intervenció en crisi i en la vida quotidiana.

          4.1. Eines i instruments d’observació, registre i diagnòstic.

          4.2. Metodologies d’intervenció aplicats a contextos professionals..

          4.3. Tipus de intervencions

5. Unitat Formativa 5. L'atenció a la família.

          5.1. Cicle vital i família.

          5.2. Vincle familiar i aferrament.

          5.3. Resiliència familiar.

          5.4. Competències/habilitats parentals.

          5.5. Factors de risc i de protecció de la família.

          5.6. Intervenció en crisi.

6. Unitat Formativa 6. L’atenció a les persones i a les seves competències.

          6.1. Identitat social i trajectòria.

          6.2. Educació emocional

          6.3. Els processos d’exclusió social.

7. Unitat Formativa 7: Vincles, dinàmiques i desenvolupament personal en els diferents àmbits de la vida quotidiana

          7.1. Dinàmiques socials i comunitàries.

                    7.1.1. Les comunitats de practica

                    7.1.2. Participació, afiliació, alineació i corredoria.

          7.2. Intervenció socioeducativa en les diferents àrees de vida quotidiana.

                    7.2.1. Escola i comunitat educativa.

                    7.2.2. Àmbit ocupacional i laboral.

                    7.2.3. Espais de Lleure i oci.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació 2 75 77
Classes expositives 65 0 65
Classes pràctiques 20 0 20
Elaboració de treballs 12 60 72
Lectura / comentari de textos 5 30 35
Visionat/audició de documents 6 25 31
Total 110 190 300

Bibliografia

 • Blanco, A., Caballero, A. y de la Corte, L. (2004). Psicología de los grupos. Madrid: Prentice Hall. Catàleg
 • Bronfenbrenner, U. (1987). La Ecología del desarrollo humano. Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Canclini, NG (2005). Diferentes, desiguales y desconectados. Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Castells, M. (2003). L'Era de la informació: economia, societat i cultura. Barcelona: UOC. Catàleg
 • Castillo, M., Galán, D., i Pellissa, Bru (2012). Acció socioeducativa a l’escola. Universitat Oberta de Catalunya.
 • Cava, MJ, y Musitu, G. (1999). Evaluación de un programa de intervención para la potenciación de la autoestima. Intervención psicosocial, 3(8), 369-383 Catàleg
 • Chadi, M. (2000). Redes sociales en el trabajo social. Buenos Aires: Espacio. Catàleg
 • Cyrulnik, B. (2002). Los patitos feos. Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Dubet, F. (2002). El declive de la institución.. Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Freire, P. (1983). Pedagogía del oprimido. Méxic: Siglo XXI. Catàleg
 • González, M.P. (1995). Orientaciones teoricas fundamentales en psicología de los grupos. Barcelona: PPU. Catàleg
 • Gracia, E., Herrero, J. y Musitu, G. (1995). El apoyo social. Barcelona: PPU. Catàleg
 • Gracía Vega, L. (1999). Configuración histórica del concepto de autoimagen. Revista de historia de la psicología, 3-4(20), 405-414 Catàleg
 • López, F (2008). Necesidades en la infancia y en la adolescencia. Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Llena, A i Parcerisa, A (2009). La acción socioeducativa en medio abierto. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Sarrado, J.J., Fernández-Díaz, E. (2012). El educador social en centros educativos. Editorial Dykinson, S.L.. Catàleg
 • Manciaux, M. (2003). La resiliencia: resistir y rehacerse. Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Tafjel, H. (1984). Grupos humanos y categorías sociales. Barcelona: Herder. Catàleg
 • Tordera Santamatilde, N (2005). Temes de psicologia social: la interacció i la . Valls: Copssetània. Catàleg
 • Trenholm, S. & Jensen, A. (2004). Interpersonal communication. NY: Oxford Press. Catàleg
 • Vila, I. (1998). Familia, escuela y comunidad. Barcelona: ICE Ub - Horsori. Catàleg
 • Wenger, E. (2001). Comunidades de práctica. Barcelona: Paidós. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Avaluació contínua 1 Es tindran en compte la presentació, argumentació, aprofundiment, expressió i reflexió crítica. 33
Avaluació contínua 2
Es tindran en compte la presentació, argumentació, aprofundiment, expressió i reflexió crítica. 32
Avaluació contínua 3 Es tindran en compte la presentació, argumentació, aprofundiment, expressió i reflexió crítica. 35

Qualificació

Qualificació
L’avaluació es farà mitjançant un sistema d’avaluació contínua que consiteix en:
1. Realizació i presentació de les activitats de treball dirigit proposades per les professores (que poden consistir també en treballs pràctics a l'aula).
2. Realització d'examens parcials per unitats formatives (segons professora).
3. Cal assistir com a mínim al 80% de les classes de GM.
4. En cas de suspendre alguna de les activitats i/o examens parcials, o de no assolir el mínim d'assistència requerit als GM, caldrà presentar-se a l'examen final de tota l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Criteris específics de la nota No Presentat:

Es considera NO PRESENTAT
1. Si l'estudiant no presenta alguna de les activitats requerides ni tampoc a l'examen final.