Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
Programes de formació i treball per persones amb discapacitat. El treball amb suport com a metodologia d’inserció. Tècniques, estratègies i metodologies per afavorir la inserció laboral de col.lectius amb discapacitat. L’educador social en programes i projectes de formació i treball adreçats a persones amb discapacitat.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MONTSERRAT CARDONA IGUACEN  / MARIA PALLISERA DIAZ  / CAROLINA MARIA PUYALTO ROVIRA
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (20%), Anglès (20%)

Competències

 • 8. - Analitzar críticament les pròpies actuacions i intervencions i les dels altres professionals
 • 14. Adaptar-se a situacions noves en contexts d'aprenentatge i professionals.
 • 15. - Afrontar les situacions professionals de forma creativa
 • 23. Dissenyar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa
 • 24. - Aplicar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa
 • 25. -Avaluar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa en els diferents àmbits de treball
 • 27. Documentar-se i buscar informació que permeti actualitzar i aprofundir en coneixements relacionats amb el treball educatiu

Continguts

1. Tema 1. El procés de transició a l'edat adulta i vida activa. Escenaris i dispositius (serveis).

2. Tema 2. Formació per la inclusió laboral. Experiències i Programes. Disseny de processos de formació pel treball adreçats a persones amb discapacitat.

3. Tema 3. Treball i discapacitat: Entorn protegit i entorn obert. Aproximació a les principals alternatives laborals per persones amb discapacitat al nostre territori. El paper dels diferents professionals.

4. Tema 4. El treball amb suport (TAS) com a metodologia d'inserció. Les diferents fases del TAS: cerca de llocs de treball, adaptació lloc de treball, acompanyament del treballador, seguiment del procés d'inserció. Els agents que intervenen: empresa, treballador, família, servei d'inserció, l'administració. La figura del preparador laboral.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 6 6 12
Elaboració individual de treballs 2 25 27
Lectura / comentari de textos 0 15 15
Sessió expositiva 19 0 19
Visionat/audició de documents 2 0 2
Total 29 46 75

Bibliografia

 • Vega Fuente, Amando (2003). La educación social ante la discapacidad. Málaga: Aljibe. Catàleg
 • Villa Fernández, Núria (2007). La inclusión progresiva de las personas con disc int en el mundo laboral. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Catàleg
 • Verdugo, M.A., Nieto, T., Jordán, B., Crespo, M. (Coord.) (2009). Mejorando resultados personales para una vida de calidad. Salamanca: Amarú. Catàleg
 • Pallisera, M., Fullana, J., Vilà, M., Santiago, J., Cardona, M. (2008). "Anem a treballar". Programa de formació sociolaboral. Quadern de l'educador. Girona: Col·lecció dos punts. Universitat de Girona. Catàleg
 • Pallisera, M., Fullana, J., Vilà, M., Santiago, J., Cardona, M. (2008). "Anem a treballar". Programa de formació sociolaboral. Quadern de l'alumne. Girona: Col·lecció dos punts. Universitat de Girona. Catàleg
 • De Miguel, Sara; Cerrillo, Rosario (2010). Formación para la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual. Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Villena, Núria (2008). La situació social i laboral de les persones amb trastorn mental sever a les com. Girona: Ajuntament de Girona. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Portfoli: recull d'activitats ordenades segons un índex o relació d'activitats. El portfoli inclourà mostres individuals i grupals. Es farà seguiment de les diferents activitats al llarg del curs. -La correcció i la claredat en la comunicació escrita i en la oral
-La capacitat d'argumentació i justificació de les opinions i de les propostes que es facin en el projecte
-La capacitat de treball en grup, en les activitats que es requereixi. Cal que es demostri que s'ha treballat en grup
-La recerca de fonts de documentació.
-Capacitat de reflexió.
-El seguiment mitjançant les tutories que es facin al llarg del procés de treball
100

Qualificació

L'avaluació dels estudiants es farà mitjançant el següent sistema d'avaluació:
-El portfoli que recollirà diferents exercicis, alguns grupals i alguns individuals, realitzats al llarg de l'assignatura.

Per superar el mòdul cal entregar en la data requerida i de forma correcta totes les activitats que integren el portfoli, i ser avaluats positivament del mateix.

Els estudiants que no assisteixin el 80% a les sessions i activitats de l'assignatura hauran de fer i aprovar, a més del portfoli, un examen sobre els continguts de l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà que l'estudiant té una qualificació de "no presentat" de l'assignatura en cas de no presentar en la data establerta alguna de les activitats d'avaluació.