Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
L’educador social en programes de cooperació pel desenvolupament: Identificació de necessitats, disseny de projectes, execució de programes i avaluació de mesures de cooperació pel desenvolupament. La incidència dels processos de cooperació en matèria d’educació. Iniciatives solidaries: diferents models, formes i pràctiques. Plans i accions de cooperació i desenvolupament en l’àmbit tècnic, de l’educació, de promoció de la pau. Organismes, xarxes i convencions nacionals i internacionals.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup J

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANNA ARMENGOU BALAGUER
Idioma de les classes:

Competències

  • 8. - Analitzar críticament les pròpies actuacions i intervencions i les dels altres professionals
  • 14. Adaptar-se a situacions noves en contexts d'aprenentatge i professionals.
  • 15. - Afrontar les situacions professionals de forma creativa
  • 23. Dissenyar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa
  • 24. - Aplicar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa
  • 25. -Avaluar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa en els diferents àmbits de treball
  • 27. Documentar-se i buscar informació que permeti actualitzar i aprofundir en coneixements relacionats amb el treball educatiu

Continguts

1. Concepte de cooperació més enllà del marc internacional

2. La cooperació internacional

          2.1. Origen i reflexió històrica

          2.2. Evolució del concepte de desenvolupament

          2.3. Agents de cooperació internacional

          2.4. Cooperació no governamental. Concepte, origen i tipologies

3. Educació per al desenvolupament

4. Visió des del Sud. Construcció del concepte i accions portades a terme envers la cooperació internacional.

5. Prespectiva ètica envers cooperació internacional

6. El paper de l´educador social dins el món de la cooperació internacional

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 27,00 46,00 2,00 75,00
Total 27,00 46,00 2,00 75

Bibliografia

  • Sogge, David (2004). Dar y Tomar. ¿Qué sucede con la ayuda internacional?. Barcelona: Icaria-Antrazyt. Catàleg
  • Arcadi Oliveres (2010). Una mirada actual a les relacions Nord-Sud. Alímara, (53),
  • Bacaria, Jordi (2014). Setanta anys de Bretton Woods: jubilació o canvi. Seguridad y Política Mundial, (253),

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Anàlisi i reflexió sobre el món de la cooperació -La capacitat crítica
-Analitzar el paradigma cultural

30 No
Autoavaluació (reflexió personal) Capacitat autocrítica
Capacitat d´anàlisi i síntesi
10 No
Participació a l´aula: bústia d´idees, reflexions personals i grupals i activitats de construcció de discurs. -Evolució en la participació
-Assistència a les classes online
-Capacitat crítica
20 No
Creació d´una activitat d´educació pel desenvolupament -Aplicar teoria en la pràctica d´una activitat d´Educació pel Desenvolupament
-Treball en equip
-Capacitat creativa i crítica entorn a l ´Edp
40

Qualificació

El resultat de la nota final serà la mitjana ponderada de cada activitat segons els criteris d´avaluació de cadascuna d´elles.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat l´alumnat que no presenti cap dels treballs requerits

Avaluació única:
Un exàmen presencial amb els continguts de l´optativa.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories seran virtuals.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació serà via e-mail i moodle.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Activitats:
-Les classes seran setmanalment online a través del google meet en grups de 10 o 12 participants per tal de poder crear classes participatives. Cada alumne escollirà el grup segons la franja horària, les classes seran de 45 minuts cada setmana.
Els continguts estan adaptats per tal de poder-los treballar en aquestes sessions setmanals.
-La presentació grupal del treball d´Educació pel Desenvolupament queda anul.lada i cada grup presentarà una inografia que es penjarà el moodle per tal de que tots els alumnes puguin accedir-hi.

Modificació de l'avaluació:
-Els criteris avaluatius es mantenent, exceptuant la participació a l´aula, ja que no és obligatori l´assistència a les sessions online.

Tutoria i comunicació:
La comunicació amb els alumnes serà via moodle, i es faran tutories individuals o grupals (quan es necessiti) via google meet.