Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
El fenomen de la violència i els factors desencadenants que intervenen, així com els diferents tipus de violència (de gènere, als infants, a la gent gran), el tractament i els recursos per a les víctimes. Ha d'incloure el coneixement i aplicació de les intervencions preventives, recuperadores i d'inserció de les víctimes i sobre el tractament del victimari, així com dels protocols i altres instruments de detecció de tals situacions.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA CARME MONTSERRAT BOADA
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Competències

 • 8. - Analitzar críticament les pròpies actuacions i intervencions i les dels altres professionals
 • 14. Adaptar-se a situacions noves en contexts d'aprenentatge i professionals.
 • 15. - Afrontar les situacions professionals de forma creativa
 • 23. Dissenyar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa
 • 24. - Aplicar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa
 • 25. -Avaluar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa en els diferents àmbits de treball
 • 27. Documentar-se i buscar informació que permeti actualitzar i aprofundir en coneixements relacionats amb el treball educatiu

Continguts

1. La violència familiar. Definició i àmbits

          1.1. Concepte i formes de la violència a l'àmbit familiar

          1.2. Factors que contribueixen a la violència a l'àmbit familiar

2. Violència de gènere

3. Violència contra els infants i adolescents

4. Violència contra la gent gran

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 16 0 16
Classes participatives 10 0 10
Classes pràctiques 10 15 25
Prova d'avaluació 4 15 19
Visionat/audició de documents 5 0 5
Total 45 30 75

Bibliografia

 • Ferrero, Griselda (2009). Violencia familiar ¿causa o consecuencia? : reconstrucción de los cuadros de vio. Buenos Aires: Espacio. Catàleg
 • Varela, Nuria (2008). Íbamos a ser reinas : mentiras y complicidades que sustentan la violencia contra. Barcelona: Ediciones B. Catàleg
 • Sánchez Corral, Luis (2005). Violencia, discurso y público infantil. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha 2005. Catàleg
 • Almirall, Ramon (2016). Bullying : una falsa salida para los adolescentes. Barcelona: NED. Catàleg
 • Montserrat, C., Casas, F. (2017). L'impacte de la violència masclista i processos de recuperació en la infància i . Barcelona: Ajuntament de Barcelona. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercicis pràctics a l'aula Els exercicis són de caire obligatori i es realitzaran a l'aula mitjançant treball en grup. S'avaluaran amb apte o no apte i són condició per poder presentar-se a la prova escrita 0
Prova escrita La prova escrita és obligatòria, individual i es podran consultar els apunts 100

Qualificació

Per superar l'assignatura és necessari fer i aprovar els exercicis realitzats a classe i la prova escrita final.
En aquesta assignatura es valora especialment la capacitat d'anàlisi de la realitat social de les situacions de violència en l'àmbit familiar.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat quan l'alumna o alumne no faci les proves previstes per a l'avaluació.