Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
El fenomen de la violència i els factors desencadenants que intervenen, així com els diferents tipus de violència (de gènere, als infants, a la gent gran), el tractament i els recursos per a les víctimes. Ha d'incloure el coneixement i aplicació de les intervencions preventives, recuperadores i d'inserció de les víctimes i sobre el tractament del victimari, així com dels protocols i altres instruments de detecció de tals situacions.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup J

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA CARME MONTSERRAT BOADA
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (10%)

Competències

 • 8. - Analitzar críticament les pròpies actuacions i intervencions i les dels altres professionals
 • 14. Adaptar-se a situacions noves en contexts d'aprenentatge i professionals.
 • 15. - Afrontar les situacions professionals de forma creativa
 • 23. Dissenyar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa
 • 24. - Aplicar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa
 • 25. -Avaluar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa en els diferents àmbits de treball
 • 27. Documentar-se i buscar informació que permeti actualitzar i aprofundir en coneixements relacionats amb el treball educatiu

Continguts

1. La violència familiar. Definició i àmbits

          1.1. Concepte i formes de la violència a l'àmbit familiar

          1.2. Factors que contribueixen a la violència a l'àmbit familiar

2. Violència de gènere

3. Violència contra la gent gran

4. Violència contra els infants i adolescents

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Prova d'avaluació 0 5,00 1,00 6,00
Sessió expositiva 5,00 0 11,00 16,00
Sessió participativa 3,00 0 7,00 10,00
Sessió pràctica 4,00 25,00 9,00 38,00
Visionat/audició de documents 0 0 5,00 5,00
Total 12,00 30,00 33,00 75

Bibliografia

 • Almirall, Ramon (2016). Bullying : una falsa salida para los adolescentes. Barcelona: NED. Catàleg
 • Ajuntament de Barcelona (2011). PROTOCOL DE VALORACIÓ DEL RISC DE VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA PER PART DE LA SEVA P. Ajuntament de Barcelona.
 • Ajuntament de Barcelona (2014). INTERVENCIÓ AMB ADOLESCENTS QUE VIUEN, O QUE EXERCEIXEN, RELACIONS AFECTIVES-SEX. Ajuntament de Barcelona. Catàleg
 • Cleaver, H., Unell, I. & Aldgate, J. (2011). Children’s Needs – Parenting Capacity. TSO The Stationary Office (2 ed). Catàleg
 • Ferrero, Griselda (2009). Violencia familiar ¿causa o consecuencia? : reconstrucción de los cuadros de vio. Buenos Aires: Espacio. Catàleg
 • PROTOCOL MARC D’ACTUACIONS CONTRA EL MALTRACTAMENT A INFANTS I ADOLESCENTS DE CA (2017). Generalitat de Catalunya.
 • Generalitat de Catalunya (2015). Programa de mesures per a la intervenció amb filles i fills de dones en situació. Generalitat de Catalunya.
 • Generalitat de Catalunya (2012). Protocol marc i orientacions d'actuació contra maltractaments a persones grans. Generalitat de Catalunya.
 • Gorin; S. (2004). Understanding what children say. Londres: National Children’s Bureau.
 • Antoni Inglès (2000). El maltractament d'infants a Catalunya. Generalitat de Catalunya. Catàleg
 • Llosada Gistau, J., Montserrat, C. & Casas, F. (2016). El Benestar subjectiu dels adolescents tutelats a Catalunya. Generalitat de Catalunya.
 • Montserrat, C., Casas, F. (2017). L'impacte de la violència masclista i processos de recuperació en la infància i . Barcelona: Ajuntament de Barcelona. Catàleg
 • Montserrat, C. & Casas, F. (2017). The impact of gender violence on children: the perspective of children, young pe. Journal of Social Research & Policy, 8(1),
 • Montserrat, C., Casas, F., Muner, J., Vilarrubias, N., Pérez, M. & Sadurní, M. (2014). De les observacions als indicadors: El mòdul de suport a la gestió del risc en i. Generalitat de Catalunya.
 • Montserrat, C., Casas, F., Malo, S. & Bertran, I. (2012). (2012). Els itineraris educatius dels joves extutelats. Generalitat de Catalunya. Catàleg
 • Montserrat, C. & Casas, F. (2017). L’impacte de la violència masclista i processos de recuperació en la infància. Ajuntament de Barcelona. Catàleg
 • Montserrat, C., Casas, F., Baena, M. (2015). L’educació dels infants i adolescents en el sistema de protecció. Un problema o. Girona: Documenta Universitaria.. Catàleg
 • Mullender, A., Hague, G., Imam, U., Kelly, L., Malos, E. & Regan, L. (2002). Children’s perspective on domestic violence.. Londres: SAGE Publications..
 • Neus Roca Cortés (2013). Recuperació de les dones en situació de violència masclista de parella. Ajuntament de Barcelona. Catàleg
 • Neus Roca Cortés (2011). Intervención grupal en violencia sexista:experiencia, investigación y evaluación. Herder. Catàleg
 • Sánchez Corral, Luis (2005). Violencia, discurso y público infantil. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha 2005. Catàleg
 • Spora Sinergies (2017). MANUAL PER A L’ABORDATGE DELS MALTRACTAMENTS A LES PERSONES GRANS: DISSENY, ACTU. Fundació Bancària ”la Caixa".
 • Stanley, N. (2011). Children Experiencing Domestic Violence: A Research Review. . Dartington: Research in Practice.
 • Tabueña, M., i Muñoz, J. (2013). Els maltractaments a les persones grans: Guia per a la detecció i per a l’acció. Barcelona: Obra Social ”la Caixa”.
 • Tabueña, M., Muñoz, J. i Fabà, J. (2016). La sensibilització i la prevenció dels maltractaments a les persones grans. Obra Social ”la Caixa”.
 • Varela, Nuria (2008). Íbamos a ser reinas : mentiras y complicidades que sustentan la violencia contra. Barcelona: Ediciones B. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Exercicis pràctics a classe, virtual o presencial, en grup Els exercicis pràctics a classe es recolliran en un portafolis que serà avaluable 70
Prova escrita sobre lectura obligatòria Prova escrita sobre una lectura. Es realitzarà de forma individual. 30

Qualificació

En cas que s'opti per l'avaluació continuada, per superar l'assignatura és necessari superar les dues activitats d'avaluació. En aquesta assignatura es valora especialment la capacitat d'anàlisi de la realitat social de les situacions de violència en l'àmbit familiar. Es podrà realitzar un examen escrit al mes de juny en cas de suspendre alguna o ambdues activitats d'avaluació.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat quan l'alumna o alumne no faci les proves previstes per a l'avaluació.

Avaluació única:
Per les i els estudiants que no puguin connectar-se, participar de la classe virtual i fer les activitats grupals, caldrà que a inicis de curs demanin una tutoria amb la professora i sol.licitin acollir-se a la prova única. Aquesta constarà d'un examen final al gener, en el període oficialment indicat, i que tindrà el pes del 100% de la nota final.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0 en cada una de les activitats d'avaluació plantejades.

Tutoria

Les tutories caldrà acordar-les prèviament entre l'alumnat i la professora i podran ser per videoconferència i si cal també podran ser presencials.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Tant la comunicació grupal com individual o en petit grup es realitzarà preferentment per videoconferència, el moodle i el correu electrònic, tot i que si cal, també es podran concertar tutories presencials.