Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
El fenomen de la violència i els factors desencadenants que intervenen, així com els diferents tipus de violència (domestica, de gènere, etc.), el tractament jurídic penal de les esmentades conductes i els recursos per a les víctimes. Ha d'incloure el coneixement i aplicació de les intervencions preventives, recuperadores i d'inserció de les víctimes i sobre el tractament del victimari, així com dels protocols i altres instruments de detecció de tals situacions.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JUAN GONZALEZ MARTINEZ
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (30%), Anglès (10%)

Competències

 • 8. - Analitzar críticament les pròpies actuacions i intervencions i les dels altres professionals
 • 14. Adaptar-se a situacions noves en contexts d'aprenentatge i professionals.
 • 15. - Afrontar les situacions professionals de forma creativa
 • 23. Dissenyar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa
 • 24. - Aplicar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa
 • 25. -Avaluar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa en els diferents àmbits de treball
 • 27. Documentar-se i buscar informació que permeti actualitzar i aprofundir en coneixements relacionats amb el treball educatiu

Continguts

1. La violència familiar. Definició i àmbits

          1.1. Concepte i formes de la violència a l'àmbit familiar

          1.2. Causes i conseqüències de la violència a l'àmbit familiar

2. Violència contra els infants i contra els adolescents

3. Violència contra la gent gran

4. Violència de gènere

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 21 15 36
Elaboració de treballs 0 25 25
Prova d'avaluació 2 12 14
Total 23 52 75

Bibliografia

 • Ferrero, Griselda (2009). Violencia familiar ¿causa o consecuencia? : reconstrucción de los cuadros de vio. Buenos Aires: Espacio. Catàleg
 • Varela, Nuria (2008). Íbamos a ser reinas : mentiras y complicidades que sustentan la violencia contra. Barcelona: Ediciones B. Catàleg
 • Sánchez Corral, Luis (2005). Violencia, discurso y público infantil. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha 2005. Catàleg
 • Almirall, Ramon (2016). Bullying : una falsa salida para los adolescentes. Barcelona: NED. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Elaboració d’un treball grupal d’aprofundiment d’una situació de violència familiar en un col•lectiu concret: dona, home, menors, gent gran.

L’objectiu de l’activitat és aprofundir en un cas concret de violència, desenvolupant la informació i les actituds adequades d’un professional de l’educació social, davant d’aquesta realitat. Es treballarà la competència 24 del mòdul
Es tindrà en compte l'elaboració del treball i l'assoliment de l'objectiu proposat. 60
Prova escrita. En acabar l’assignatura els alumnes realitzaran un prova escrita per valorar el grau de comprensió i aprenentatge individual assolit. Es valorarà el grau de comprensió i aprenentatge individual assolit 40

Qualificació

L’avaluació de l’assignatura es farà mitjançant el lliurament del treball grupal (60 %) i d’una prova escrita (40 %). Es calcularà la nota ponderada. Per superar l'assignatura cal obtenir una nota igual o superior a 5 a cada una de les parts i a la ponderació final.

Les deficiències en el respecte a la normativa lingüística en l'expressió oral o escrita són motiu directe de suspens.

El plagi implica suspens.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat quan es produeixi una de les següents situacions:
• L'estudiant no presenta el treball grupal.
• L’estudiant no realitza la prova escrita individual.