Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
L’àmbit cultural com espai i recurs per a l’acció socioeducativa. Anàlisi dels equipaments, serveis i programes més significatius en l’àmbit cultural i de les accions i estratègies pròpies de la gestió i dinamització cultural. Les funcions de l’educador com a gestor i dinamitzador cultural.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup F

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ELISEU CARBONELL CAMOS  / LADA SERVITJA TORMO
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • 8. - Analitzar críticament les pròpies actuacions i intervencions i les dels altres professionals
 • 14. Adaptar-se a situacions noves en contexts d'aprenentatge i professionals.
 • 15. - Afrontar les situacions professionals de forma creativa
 • 23. Dissenyar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa
 • 24. - Aplicar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa
 • 25. -Avaluar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa en els diferents àmbits de treball
 • 27. Documentar-se i buscar informació que permeti actualitzar i aprofundir en coneixements relacionats amb el treball educatiu

Continguts

1. El concepte de cultura i la dinamització cultural

2. Els agents públics i privats de la gestió cultural

3. Patrimoni cultural material i immaterial

4. Museus, parcs, centres d’interpretació, biblioteques i centres d’art

5. Disseny de projectes culturals

6. Gestió de projectes culturals

7. Avaluació de projectes culturals

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració individual de treballs 5 30 35
Sessió expositiva 15 0 15
Sessió participativa 7,5 0 7,5
Treball en equip 2,5 15 17,5
Total 30 45 75

Bibliografia

 • Ariño Villarroya, Antonio (1997). Sociología de la cultura :. Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Ballart Hernández, Josep (2001). Gestión del patrimonio cultural. Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Calaf Masachs, Roser (2007). Museos de arte y educación :. Gijón: Trea. Catàleg
 • Calaf Masachs, Roser (2009). Didáctica del patrimonio :. Gijón: Trea. Catàleg
 • Delgado, Eduard (198). Producció artística i gestió cultural. Barcelona: IMAE. Catàleg
 • Mármol, Camila del (2010). Los Lindes del patrimonio :. Barcelona: Institut Català d'Antropologia. Catàleg
 • Roselló, David (2007). Diseño y evaluación de proyectos culturales : (4a ed. actualizada). Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Santacana, Joan (2006). Museología crítica. Gijón: Trea. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exposició i debat de cassos pràctics. Discussió de lectures. Es valorarà la participació a classe. 10
Participar en una activitat cultural puntual (concert, espectacle, fira, festa popular, visita guiada, taller de lectura, etc.) i fer una anàlisi en clau de gestió cultural, apuntant elements de millora des de la perspectiva de l'educació social. Presentació a classe de l'activitat, treball en equips. 30
Dissenyar una activitat de dinamització cultural destinada a un museu, un teatre, un auditori, una biblioteca, un ateneu, una associació cultural, un parc natural, un parc arqueològic, un centre d’art, etc., que tingui en compte els principis d’inclusió, equitat i participació. Treball individual a lliurar durant la setmana d'examens. Es recomana fer almenys una tutoria per comentar amb el professor el desenvolupament del treball. 60

Qualificació

Per aprovar l'assignatura cal haver lliurat tots els treballs dins dels terminis establerts.

És responsabilitat de l’estudiant una correcta presentació lingüística dels treballs. Es penalitzaran amb -0.15 els errors de normativa lingüística (ortogràfics o gramaticals) fins a un màxim de 1’5 (es considera falta una sola vegada quan la mateixa falta es repeteix en un escrit). Si es supera aquest nombre de faltes, el treball es considerarà suspès.

La realització fraudulenta (plagi) d’algun o alguns exercicis exigits en l’avaluació comportarà la no superació de l’assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no presentació d'algun treball comportarà una avaluació de "no presentat" .