Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Conèixer els principis, conceptes, teories, eines i àmbits d’acció de la psicologia de l’esport. Continguts: 1. Bases i contextualització de la psicologia de l’esport 2. Necessitats psicològiques bàsiques: motivació, autoconfiança, atenció i concentració, nivell d’activació. 3. El treball amb els diferents agents implicats a l’esport: esportistes, entrenadors, àrbitres i jutges, pares i mares, directius, altres professionals de l’esport. 4. Tècniques d’intervenció en psicologia de l’esport: sessions individuals, sessions grupals, entrenament i competició. 5. Àmbits d’acció en psicologia de l’esport: rendiment, iniciació, adherència, valors i esport adaptat. 6. Psicologia del rendiment: relació entre la psicologia de l’esport i la psicologia de les organitzacions.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup J

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • · Dissenyar propostes creatives
 • · Treballar en equip i de manera compromesa amb el grup de treball
 • · Comunicar-se adequadament, tant de manera oral com escrita, en els diversos contextos acadèmics, socials i culturals
 • · Establir les prioritats, les metes i els objectius de la intervenció
 • · Identificar les característiques dels individus, grups o organitzacions i els contextos rellevants per als serveis que se sol·licita
 • · Utilitzar les diferents fonts documentals en psicologia, mostrar un domini de les estratègies necessàries per accedir a la informació i valorar la necessitat d'actualització documental

Continguts

1. Bases i contextualització de la psicologia de l’esport

2. Necessitats psicològiques bàsiques: motivació, autoconfiança, atenció i concentració, nivell d’activació.

3. El treball amb els diferents agents implicats a l’esport: esportistes, entrenadors, àrbitres i jutges, pares i mares, directius, altres professionals de l’esport.

4. Tècniques d’intervenció en psicologia de l’esport: sessions individuals, sessions grupals, entrenament i competició.

5. Àmbits d’acció en psicologia de l’esport: rendiment, iniciació, adherència, valors i esport adaptat.

6. Psicologia del rendiment: relació entre la psicologia de l’esport i la psicologia de les organitzacions.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 58 17 75
Total 58 17 75

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Treball Comlir els criteris descrits en el treball 50
  Prova escrita Obtenir una qualificació mínima de 5 50

  Qualificació