Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
PRINCIPIS EXPLICATIUS DE LA PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT. TEORIES PSICOLÒGIQUES DESENVOLUPAMENT I CULTURA MÈTODES DE RECERCA DE LA PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT INFÀNCIA PUBERTAT, ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT ADULTESA VELLESA
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
MARC PEREZ BURRIEL  / MARTA SADURNI BRUGUE  / FRANCESC SIDERA CABALLERO
Idioma de les classes:
Català (65%), Castellà (10%), Anglès (25%)

Competències

 • Llegir, comprendre una informació científica, presentada en diferents formats . Comentar-la i situar-la en un determinat marc epistemològic de referència amb l’ajut del professor o d’una persona experta, el contingut d’un text científic.
 • Descriure i avaluar diferents perspectives sobre els temes o problemes amb els que es treballi
 • Valorar la pròpia activitat i el propi aprenentatge, a partir d’una guia que possibiliti l’anàlisi i l’elaboració d’estratègies per millorar.
 • Identificar la diversitat de pràctiques culturals i socials (ètniques, sexuals, religioses, de classe social..) en relació a una temàtica o situació concreta.
 • Llegir comprensivament i escriure petits textos del propi àmbit de coneixement en llengua anglesa.
 • · Mostrar domini en la difusió del coneixement derivat dels resultats de la investigació, les revisions teòriques i els productes i serveis generats

Continguts

1. MÒDULl 1. INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT 1.1. Principis explicatius del Desenvolupament Humà. Teories psicològiques 1.2. Desenvolupament i Cultura 1.3. Mètodes de la psicologia del desenvolupament

2. MÒDUL 2. INFÀNCIA 2.1. L'inici de la vida: desenvolupament prenatal i psicologia perinatal. 2.2.Desenvolupament físic i psicomotor, percepectiu i lingüístic 0-10 2.3. Desenvolupament socio-cognitiu i afectiu. Primera part. La ment intersubjectiva. Capacitat Representacional i Teoria de la Ment. Interacció pares-fills i joc simbólic. 2.4. Desenvolupament socio-cognitiu i afectiu. Segona part. Les etapes cognoscitives segons Piaget. L'aportació de Vygotsky i de la Teoria de l'Aprenentatge de Bruner. Neopiagetians i altres teories contemporànies socio-cognitives. 2.5. Desenvolupament de la memòria i les funcions executives. Escola i problemes d'aprenentatge 2.6. El desenvolupament del vincle afectiu. La teoria de Bowlby i els estudis de M.Ainsworth. Aportacions de la perspectiva psicoanalítica a l'estudi del desenvolupament. 2.7. La comprensió emocional. Cultura i emoció. Escola, amics i construcció de la identitat. 2.8. Els trastorns del desenvolupament. Problemes i consultes freqüents durant l'etapa de la infància.

3. MÒDUL 3. PUBERTAT, ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT 3.1. Canvis psicobiològics de la pubertat i adolescència. 3.2. El vincle afectiu a l'adolescència. Parentalitat positiva durant aquesta etapa. La cesura a l'adolescència. 3.3.La importància dels amics i del grup. La tribu. Identitat i desenvolupament del jo. 3.4. Problemes i conflictes. Consciència reflexiva i processos metacognitius a l'adolescència. Ètica i moralitat. 3.5. Primera joventut: dels braços de la mare als braços de l'estimat/da. Sexualitat i desenvolupament.

4. MÒDUL 4. L'ADULTESA 4.1. La parella. El món laboral. La societat 4.2. Tornem a començar el cicle: abans fills, ara pares 4.3.La crisi de la meitat de la vida 4.4. La cura i adéu als pares

5. MÒDUL 5. LA VELLESA 5.1. El procés d'envellir. Canvis biològics i socials. Adaptació i qualitat de vida 5.2. El vincle afectiu a la vellesa 5.3. La preparació a la mort

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 10 0 10
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 7 14 21
Classes expositives 44 10 54
Classes participatives 15 0 15
Elaboració de treballs 16 23 39
Exposició dels estudiants 6 4 10
Lectura / comentari de textos 19 14 33
Prova d'avaluació 40 78 118
Total 157 143 300

Bibliografia

 • Bowlby, John (1985-1998 ). El Apego y la pérdida . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Bronfenbrenner, Urie (1987 ). La Ecología del desarrollo humano : experimentos en entornos naturales y diseñados . Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Bronfenbrenner, Urie (1993 ). Educación de los niños en dos culturas : comparaciones entre los Estados Unidos y la ex-Unión Soviética . Madrid: Visor. Catàleg
 • Bronfenbrenner, Urie, 1917- (cop. 2005 ). Making human beings human : bioecological perspectives onhuman development . Thousand Oaks: Sage Publications. Catàleg
 • Sadurní Brugué, Marta (DL 2003 ). El Desarrollo de los niños, paso a paso (2ª ed.). Barcelona: Editoria UOC. Catàleg
 • Brazelton, T. Berry (2005 ). Las Necesidades básicas de la infancia : lo que cada niñoo niña precisa para vivir, crecer y aprender . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Sadurní Brugué, Marta; Rostán Sánchez, Carles i Serrat Sellabona, Elisabet (2008). El desarrollo de los niños, paso a paso (3ªed). Barcelona: Editorial UOC. Catàleg
 • Cole, M (1999). Psicología cultural. Una disciplina del pasado y del futuro. Madrid: Morata. Catàleg
 • Durkin, Kevin (1995 ). Developmental social psychology : from infancy to old age. Oxford: Blackwell Publishers. Catàleg
 • Esteban, Moisès (2009). L'origen de la identitat humana. Girona: Prisma. Edicions Psicopedagògiques. Catàleg
 • Esteban, Moisès (2010). Geografías del desarrollo humano. Una aproximación a la psicología cultural. Barcelona: ARESTA. Catàleg
 • Hoffman, L.; Paris, S y Hall, E. (1996). Psicologia del desarrollo hoy (2 vol.). Madrid: Mc. Graw-Hill. Catàleg
 • Moreno, Amparo (2000 ). La Experiencia adolescente : a la búsqueda de un lugar enel mundo . [Argentina]: Aique. Catàleg
 • Piaget, J. (1983). La psicología de la inteligencia. . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Riviere, A i Nuñez, M (1996). La mirada mental. Buenos Aires: Aique. Catàleg
 • Segal, Hanna (1977 ). Introducción a la obra de Melanie Klein . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Thomas, R. Murray (2001 ). Recent theories of human development . Thousand Oaks [etc.]: Sage. Catàleg
 • Triadó, Carme (cop. 2000 ). Psicologia del desenvolupament : adolescència, maduresa isenectud . Barcelona: Universitat de Barcelona. Catàleg
 • Vygotsky, L. S. (1979). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Winnicott, D.W. (1998 ). Los Bebés y sus madres . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Esquerda i Aresté, Montse (2010 ). El Nen i la mort : acompanyar els infants i els adolescents en la pèrdua d'una persona estimada . Lleida: Pagès. Catàleg
 • Sadurní Brugué, Marta (2011 ). Vincle afectiu i desenvolupament humà . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Smidt, Sandra (2018). Introducing Trevarthen A Guide for Practitioners and Students in Early Years. NY: Routledge.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
PROVA D'AVALUACIÓ 1: PRIMER TREBALL GRUPAL S'avaluarà la capacitat de l'alumne per treballar en grup, cercar informació, integrar coneixement, iniciar-se en la recerca en el camp de la psicologia del desenvolupament i comunicar els resultats en documents orientats a la publicació, tipus article o informe. 15
PROVA D'AVALUACIÓ 2: SEGON TREBALL GRUPAL


S'avaluarà la capacitat de l'alumne per treballar en grup, cercar informació, integrar coneixement, iniciar-se en la recerca en el camp de la psicologia del desenvolupament i comunicar els resultats en documents orientats a la publicació, tipus article o informe. 15
PROVA D'AVALUACIÓ 3: TERCER TREBALL GRUPAL S'avaluarà la capacitat de l'alumne per treballar en grup, cercar informació, integrar coneixement, iniciar-se en la recerca en el camp de la psicologia del desenvolupament i comunicar els resultats en documents orientats a la publicació, tipus article o informe. 15
PROVA D'AVALUACIÓ 4: PRIMER EXÀMEN GRUPAL. PRIMER SEMESTRE Resolució de problemes, descripció de conceptes o anàlisi de casos dels temes estudiats a classe. Exàmen en grups de màxim 4 persones. 12,5
PROVA D'AVALUACIÓ 5: SEGON EXÀMEN GRUPAL. SEGON SEMESTRE Resolució de problemes, descripció de conceptes o anàlisi de casos dels temes estudiats a classe. Exàmen en grups de màxim 4 persones. 12,5
PROVA D'AVALUACIÓ 6: PRIMER EXÀMEN INDIVIDUAL PRIMER SEMESTRE Exàmen individual sobre els continguts dels mòduls del primer semestre
15
PROVA AVALUACIO 7. SEGON EXÀMEN INDIVIDUAL. SEGON SEMESTRE Exàmen individual sobre els continguts dels mòduls del segon semestre 15

Qualificació

Aquesta assignatura fa ús del sistema d'avaluació continuada.

Totes les activitats faran una mitja ponderada segons el % indicats a cadascuna. Les activitats s'han d'entregar en el període de temps establert pel professor/a.

Les possibles situacions de plagi condueixen a l'anul·lació del treball.

Els grups no poden ser formats per més de 4 persones. S'accepten grups menors o treballs en solitari.

L'alumne que no hagi realitzat el 50% dels treballs o exàmens tindrà dret a demanar un exàmen final. Aquesta norma no s'aplicarà en el cas que l'alumne els hagi realitzat però hagi suspès

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
TOTES les activitats d'avaluació són obligatòries per tant es considera NO PRESENTAT aquells alumnes que no presenten 1 o més de les activitats d'avaluació en el termini establert.

Observacions

És necessària l'assistència a classe.

Cal respectar l'horari d'inici i final de les classes.

Per canvis de grup caldrà sol·licitar-ho formalment a la coordinació d'estudis indicant el motiu i justificació.