Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
L'objectiu d'aquesta assignatura és el de conèixer el rol dels psicòlegs en l'entorn de les organitzacions, així com les seves àrees d'intervenció.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
LOURDES TEIXIDOR FELIU
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Llegir, comprendre una informació científica, presentada en diferents formats . Comentar-la i situar-la en un determinat marc epistemològic de referència amb l’ajut del professor o d’una persona experta, el contingut d’un text científic.
 • Descriure i avaluar diferents perspectives sobre els temes o problemes amb els que es treballi
 • Valorar la pròpia activitat i aprenentatge i elaborar estratègies per millorar i fer-ho de manera plenament autònoma.
 • Reconèixer les necessitats y expectatives dels altres (pacients, usuaris, altres professionals) i avaluar la influència exercida, per a actuar en conseqüència, a partir de simulacions i/o casos proposats pel professorat.
 • Participar activament en el treball d´equip, respectant les decisions col.lectives.
 • · Mostrar domini en la difusió del coneixement derivat dels resultats de la investigació, les revisions teòriques i els productes i serveis generats
 • · Recoger, ordenar, analitzar i interpretar les dades de la investigació en el marc del coneixement disciplinari establert

Continguts

1. Concepte d'organització. 2. El psicòlegs en l'organització. Funcions 3. La consultoria en Recursos Humans. Models 4. La gestió de les persones 5. Planificació de l'estructura organitzativa: descripció de llocs de treball 6. Reclutament i selecció de personal: l'entrevista 7. Socialització: manual d'acollida 8. L'avaluació de l’acompliment i desenvolupament 9. Estudis en l'organització: comunicació interna, clima laboral, anàlisi de processos grupals... 10. Responsabilitat social a l'empresa

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 3 0 3
Anàlisi / estudi de casos 10 4 14
Cerca d'informació 0 2 2
Classes participatives 15 5 20
Classes pràctiques 12 0 12
Prova d'avaluació 2 0 2
Treball en equip 15 0 15
Visionat/audició de documents 7 0 7
Total 64 11 75

Bibliografia

 • Dolan, Shimon L (cop. 2000 ). Los 10 mandamientos para la dirección de personas . Barcelona: Gestión 2000. Catàleg
 • García, Salvador (1997 ). La Dirección por valores DpV : el cambio más allá de la dirección por objetivos . Madrid [etc.]: McGraw-Hill :Instituto de Estudios Superiores de la Empresa. Catàleg
 • Dolan, Shimon L (cop. 1999 ). La Gestión de los recursos humanos . Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Dolan, Shimon L. (DL 2007 ). La Gestión de los recursos humanos : cómo atraer, retenery desarrollar con éxito el capital humano en tiempos de transformación (3ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Werther, William B (cop. 2000 ). Administración de personal y recursos humanos (5ª ed.). México [etc]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Friedman, Brian (cop. 2000 ). Atraer, gestionar y retener el capital humano : cumplir lo prometido . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • García Guedes, Juan Ramón (cop. 2003 ). Auditoria sociolaboral . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Oltra Comorera, Víctor Curós i Vilà, Maria Pilar (2005 ). Desarrollo del factor humano . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Casas Romeo, Agustí (cop. 2003 ). Desenvolupament de recursos humans . Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona. Catàleg
 • Oltra Comorera, Víctor Rodríguez-Serrano, Juan C. Tejero Lorenzo, Jorge Curós i Vilà, Maria Pilar Díaz Cuevas, Christian A. (2003 ). Desenvolupament del factor humà . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Alles, Martha Alicia (cop. 2000 ). Dirección estratégica de recursos humanos : gestión por competencias . Buenos Aires [etc.]: Granica. Catàleg
 • Lévy-Leboyer, Claude (2000 ). Feedback de 360º . Barcelona: Gestión 2000. Catàleg
 • Rodríguez Román, Marta (2006 ). Gestión de la formación : la importancia de la formación en el ámbito empresarial actual . Vigo: Ideaspropias. Catàleg
 • Gómez-Mejía, Luis R (cop. 2008 ). Gestión de recursos humanos (5ª ed.). Madrid [etc.]: Pearson Prentice Hall. Catàleg
 • Valverde Aparicio, Mireia (2001 ). Introducció a la gestió de recursos humans . Barcelona: EDIUOC Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Chamorro-Premuzic, Tomas (2010 ). Psicología de la selección de personal . Madrid: TEA. Catàleg
 • Norbert Monfort (2017). Próxima Parada. LID Editorial Empresarial.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Anàlisi /estudi de casos Casos pràctics treballats a l'aula 20
Examen Examen final 80

Qualificació

Per poder aprovar s'han de presentar i superar totes les activitats d'avaluació (examen i casos treballats a l’aula).


Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No haver realitzat i presentat alguna de les activitats d'avaluació del punt anterior.

Observacions

Per poder cursar aquesta assignatura, seria interessant que l'estudiant hagués cursat prèviament, o en paral·lel, l'assignatura de psicologia dels grups i les organitzacions.

Es important per cursar l’assignatura poder assistir a les classes.

Assignatures recomanades

 • Psicologia dels grups i les organitzacions