Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
Els continguts de la matèria s'ordenaran a partir dels següents blocs temàtics: 1. Alteracions del sistema nerviós i els seus efectes sobre el desenvolupament cognitiu. 2. Neuropsicologia dels trastorns del desenvolupament cognitiu general: síndromes genètiques que cursen amb discapacitat intel·lectual i efectes de la privació ambiental. 3. Neuropsicologia dels trastorns d'aprenentatge: trastorns de la coordinació motriu , el llenguatge , la lectura , l'escriptura i el càlcul , i trastorn d'aprenentatge no verbal. 4. Neuropsicologia del trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat i altres trastorns del desenvolupament de les funcions executives. 5. L'avaluació neuropsicològica en la infantesa i l'adolescència. 6. Plasticitat, tractament i rehabilitació neuropsicològics en la infantesa i l'adolescència.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
EDUARD VALLES MAJORAL
Idioma de les classes:
Català (75%), Castellà (15%), Anglès (10%)

Grup SI

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
EDUARD VALLES MAJORAL
Idioma de les classes:

Competències

 • Llegir, comprendre una informació científica, presentada en diferents formats . Comentar-la i situar-la en un determinat marc epistemològic de referència amb l’ajut del professor o d’una persona experta, el contingut d’un text científic.
 • Descriure i avaluar diferents perspectives sobre els temes o problemes amb els que es treballi
 • Valorar la pròpia activitat i aprenentatge i elaborar estratègies per millorar i fer-ho de manera plenament autònoma.
 • Llegir comprensivament i escriure petits textos del propi àmbit de coneixement en llengua anglesa.

Continguts

1. Ontogènia embrionària i fetal humanes del SNC i altres processos neurobiològics implicats en la maduració i el desenvolupament del SNC.

2. Alteracions del SNC i els seus efectes en el desenvolupament cognitiu.

3. Trastorns del desenvolupament cognitiu general.

          3.1. Síndromes genètiques que cursen amb discapacitat intel·lectual.

4. Trastorns del desenvolupament i l'aprenentatge.

          4.1. Trastorns del desenvolupament del llenguatge.

          4.2. Trastorns per dèficit d'atenció.

          4.3. Trastorns d'aprenentatge no verbal o procedimental.

          4.4. Trastorns d'aprenentatge de la llengua escrita: dislèxies, disortografies i disgrafies del desenvolupament.

          4.5. Trastorns d'aprenentatge del càlcul (discalcúlies del desenvolupament) i de la resolució de problemes aritmètics.

5. Avaluació neuropsicològica en la infància i l'adolescència.

6. Intervenció neuropsicològica en la infància i l'adolescència: tractament i rehabilitació.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació 0 35 35
Classes expositives 25 0 25
Visionat/audició de documents 0 15 15
Total 25 50 75

Bibliografia

 • Ardila, A., Rosselli, M. i Matute, E. (2005). Neuropsicología de los trastornos del aprendizaje. Mèxic: Manual Moderno.
 • Artigas-Pallarès, J. i Narbona, J. (2011). Trastornos del neurodesarrollo. Barcelona: Viguera.
 • D'Amato, Rik Carl Fletcher-Janzen, Elaine Reynolds, Cecil R., 1952- (cop. 2005 ). Handbook of school neuropsychology . Hoboken, N. J.: John Wiley & Sons. Catàleg
 • Fletcher-Janzen, E. i Reynolds, C.R. (2008). Neuropsychological perspectives on learning disabilities in the area of RTI.. Hooken (NJ): John Wiley & Sons.
 • Freides, David (2001 ). Developmental disorders : a neuropsychological approach . Malden [etc.]: Blackwell. Catàleg
 • Miller, Daniel C (cop. 2007 ). Essentials of school neuropsychological assessment . Hoboken, N. J.: John Wiley & Sons. Catàleg
 • Portellano, J,A. (2007). Neuropsicología infantil. Madrid: Síntesis.
 • Rosselli, M., Matute, E. i Ardila, A. (2010). Neuropsicología del desarrollo infantil. Mèxic: Manual Moderno.
 • Yeates, Keith Owen (cop. 2000 ). Pediatric neuropsychology : research, theory and practice. New York: Guilford Press. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes expositives Examen 70
Lectura d'articles Examen 30

Qualificació

L'avaluació es farà mitjançant 2 exàmens escrits.
Per aprovar cada examen s'ha de superar el 60% de la puntuació directa.
Les puntuacions directes d'examen es convertiran a l'escala 0-10.
Cada examen computarà amb un percentatge (s'especificarà a classe) per a la Qualificació Final.
Per aprovar l'assignatura és necessària una qualificació final de 5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà "NO PRESENTAT" qui no es presenti a cap dels 2 exàmens.
En el cas de no presentar-se a un examen, aquest puntuarà 0 i farà mitjana amb l'altre.

Observacions

És aconsellable assistir a les classes presencials.

Assignatures recomanades

 • Fonaments de la psicobiologia