Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Efectes dels psicofàrmacs sobre l'organisme. Psicofàrmacs en diversos trastorns. Mecanismes generals de l'activitat dels fàrmacs, acció i utilització.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ISABEL PEREZ GUERRA
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (30%)

Competències

  • Llegir, comprendre una informació científica, presentada en diferents formats . Comentar-la i situar-la en un determinat marc epistemològic de referència amb l’ajut del professor o d’una persona experta, el contingut d’un text científic.
  • Valorar la pròpia activitat i aprenentatge i elaborar estratègies per millorar i fer-ho de manera plenament autònoma.
  • Llegir comprensivament i escriure petits textos del propi àmbit de coneixement en llengua anglesa.

Continguts

1. Els continguts del mòdul s'ordenaran a través dels següents blocs temàtics: 1. Introducció a la farmacologia (farmacocinètica, farmacodinamia). Variacions de les respostes als fàrmacs. 2. Classificació i característiques dels psicofàrmacs: aspectes previs, ansiolítics, antidepressius, neurolèptics, estabilitzadors de l'humor, altres. Psicofàrmacs i trastorns.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació 0 6 6
Classes expositives 15 35 50
Classes pràctiques 5,5 11,5 17
Prova d'avaluació 2 0 2
Total 22,5 52,5 75

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes expositives Prova final d'elecció múltiple, global de teoria i pràctiques, que constarà de 30 preguntes tipus test amb 4 possibles respostes i una vàlida. L'aprovat està en 19 encerts.Els errors no penalitzen.
Cas excepcional justificat: prova escrita (preguntes obertes).
90
Classes pràctiques Correcta resolució d'exercicis. Es facilitaran els criteris abans de realitzar el treball. 10

Qualificació

Nota final: Prova test 90%, exercicis 10%.
La NO realització dels exercicis puntua 0 de la part corresponent (10%).
La NO realització del test puntua 0 de la part corresponent (90%).
No hi haurà activitats de recuperació.
Cal entregar el treball dins el termini establert. No s'acceptarà el treball fora de termini.
La MH es considera una valoració qualitativa, a decisió de la professora.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La No realització del test i dels exercicis es considerarà NO PRESENTAT.