Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
• Evolució històrica dels trastorns de la conducta alimentària (TCA). • Criteris diagnòstics i característiques clíniques en anorèxia nerviosa, bulímia nerviosa i trastorn alimentari compulsiu. • Etiologia multicausal: factors de predisposició, desencadenants i de manteniment. • Avaluació: principals instruments i tècniques d'avaluació dels TCA. • Intervenció: prevenció primària, secundària, tractament i seguiment. El treball interdisciplinari en tractament dels TCA. • Aspectes ètics en la intervenció en TCA.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA AYMERICH ANDREU
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Competències

 • Indagar i formular-se preguntes en relació a les situacions presentades pel professor de manera autònoma
 • Descriure i avaluar diferents perspectives sobre els temes o problemes amb els que es treballi
 • Integrar els coneixements i avenços de la psicologia en els treballs que es realitzin al llarg del Grau.
 • Reconèixer les necessitats y expectatives dels altres (pacients, usuaris, altres professionals) i avaluar la influència exercida, per a actuar en conseqüència, a partir de simulacions i/o casos proposats pel professorat.
 • · Establir les prioritats, les metes i els objectius de la intervenció
 • · Saber desenvolupar models d'avaluació dels programes i les intervencions

Continguts

1. Què són els trastorns de la conducta alimentària (TCA)

2. Criteris diagnòstics dels TCA

3. Epidemiologia i etiologia dels TCA

4. Principals instruments per a l'avaluació dels TCA

5. Prevenció i Tractament dels TCA

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 8 12 20
Lectura / comentari de textos 1 7 8
Prova d'avaluació 23 10 33
Visionat/audició de documents 6 8 14
Total 38 37 75

Bibliografia

 • Garner, David M (2010 ). EDI 3 : inventario de trastornos de la conducta alimentaria 3 : manual . Madrid: TEA. Catàleg
 • Cervera Laviña, Montserrat (cop. 2005 ). Riesgo y prevención de la anorexia y la bulimia . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Quiroga Méndez, Mª Pilar (2006 ). Psicología de los trastornos de alimentación . Salamanca: Publicaciones Universidad Pontificia. Catàleg
 • Ogden, Jane (2005 ). Psicología de la alimentación : comportamientos saludables y trastornos alimentarios . Madrid: Morata. Catàleg
 • Fernández Aranda, Fernando (cop. 1998 ). Trastornos de la alimentación : guía básica de tratamiento en anorexia y bulimia . Barcelona [etc.]: Masson. Catàleg
 • Turón Gil, Vicente José (1997 ). Trastornos de la alimentación : anorexia nerviosa, bulimia y obesidad . Barcelona [etc.]: Masson. Catàleg
 • Vázquez Arévalo, Rosalia (1998 ). Aspectos familiares en la bulimia y anorexia nerviosa. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Catàleg
 • Raich, Rosa M (2002 ). Mes enllà del desig d'aprimar-se : com detectar indicis d'anorèxia, bulímia i altres trastorns alimentaris . Barcelona: Viena. Catàleg
 • Guía de práctica clínica de los Trastornos de la conducta alimentaria (2009). Recuperat , a http://www.guiasalud.es/GPC/GPC_440_Tt_Conduc_Alim_compl_(4_jun).pdf
 • Folletó divulgatiu TCA. Recuperat , a http://www.gencat.cat/salut/depsan/units/aatrm/pdf/gpc_trastor_cond_alim_pacient
 • Raich, M.R. (2011). Anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios. Madrid: Piràmide. Catàleg
 • Raich, M.R. (2010). Alimentació, model estètic femení i mitjans de comunicació : com formar alumnes . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Baile, J.I. y González, M.J. (2016). Trastorno por atracón.. Madrid: Pirámide. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova escrita S'especificaran a l'inici de l'activitat. 75
Visionament de diverses gravacions de noies afectades de TCA i de l'abordatge del seu tractament. Entrega de les respostes a les qüestions plantejades per la professora, en relació a les visualitzacions realitzades. S'especificaran a l'inici de l'activitat. 5
Administració, correcció i interpretació de diverses proves d'avaluació de TCAs. S'especificaran a l'inici de l'activitat. 5
Realització del taller preventiu de TCA "PICTA". S'especificaran a l'inici de l'activitat. 10
En cas que puguem comptar amb les experiències de pacients afectades de TCA: elaboració de preguntes rellevants que els hi formularíeu i posterior recollida de les seves respostes. S'especificaran a l'inici de l'activitat. 5

Qualificació

Els alumnes han d'aprovar amb una qualificació superior a 5 tant la prova escrita (75% de la nota), com la part d'activitats pràctiques (25% de la nota).

Els treballs presentats via mail o fora de termini, no s'acceptaran en cap cas.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
El no realitzar la prova escrita d'avaluació dels continguts, no presentar-ne els treballs pràctics o fer-ho fora de termini o per una via que no sigui la indicada per la professora, donarà lloc a una qualificació de No Presentat.Observacions

No hi ha examen de recuperació d'aquesta assignatura.