Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
1.Principals corrents pedagògics en què es basen els EVEAs 2.Pla d'educació digital de Catalunya i orientacions del Departament 3.Els Entorns Virtuals d'Ensenyament i Aprenentatge 3.1.Definició 3.2.Estructura 3.3.Contextualització 3.4.Moodle. Repositoris de cursos Moodle 3.5.Altres EVEAs 4.Anàlisi i avaluació d'EVEAs. Comparativa 5.Disseny i creació de cursos dins varis EVEA
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ALBERT FARRES TREMOLEDA
Idioma de les classes:

Competències

 • 1. - Conèixer els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'Educació Infantil.
 • 1. - Conèixer les àrees curriculars de l'Educació Primària, la relació interdisciplinària entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn dels procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius.
 • 2. - Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infantesa, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 • 2. - Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • 4. - Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.
 • 7. - Conèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, de la televisió en la primera infantesa.
 • 11. - Conèixer i aplicar a les aules les tecnologies de la informació i la comunicació. Discernir selectivament la informació audiovisual que contribueixi als aprenentatges, a la formació cívica i a la riquesa cultural.

Continguts

1. Principals corrents pedagògis en què es basen els EVEAs

2. Pla d'educació digital de Catalunya i orientacions del Departament.

3. Els Entorns Virtuals d'Ensenyament i Aprenentatge

          3.1. Definició

          3.2. Estructura

          3.3. Contextualització

          3.4. Moodle. Repositoris de cursos Moodle

          3.5. Altres EVEAs

4. Anàlisi i avaluació d'EVEAs. Comparativa

5. Disseny i creació de cursos dins diferents EVEAs

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 0 5,00 2,00 7,00
Elaboració individual de treballs 0 7,00 0 7,00
Lectura / comentari de textos 0 5,00 2,00 7,00
Sessió participativa 0 0 17,00 17,00
Sessió pràctica 0 10,00 3,00 13,00
Treball en equip 0 20,00 2,00 22,00
Visionat/audició de documents 0 0 2,00 2,00
Total 0 47,00 28,00 75

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
  Mapes de l'assignatura Plasmar, a través d'alguna eina del web 2.0, el dia a dia de l'assignatura: nous coneixements, nous avenços, relacions entre continguts... 15 No
  Pràctiques d'aula Activitats adreçades a conèixer i analitzar EVEAs i les eines per poder-los crear: anàlisi de lectures, presentacions de recerques, participació en activitats col·laboratives... 25 No
  Creació de materials i EVA's Treball en grup: disseny i creació d'un curs per a EVEAs a partir dels coneixements adquirits durant la primera part de l'assignatura. 60 No

  Qualificació

  Per superar l'assignatura cal aprovar cadascuna de les activitats d'avaluació amb una nota igual o superior al 5. Si es compleix aquesta condició, la nota final s'obtindrà de la ponderació de cadascuna de les activitats d'avaluació.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Un estudiant obtindrà una nota de No Presentat en cas que cometi reiterades absències a les sessions presencials o quan no participi activament en el treball de curs.

  Avaluació única:
  El període de sol·licitud de l'avaluació única s'obre al cap d'un mes d'haver començat l'assignatura i romandrà obert durant 7 dies hàbils.

  L'avaluació única d'aquesta assignatura consisteix en:
  -Prova de validació escrita i presencial de l'adquisició de les competències i continguts del curs.

  Requisits mínims per aprovar:
  Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

  Tutoria

  Es podran sol·licitar tutories quan es cregui convenient. Aquestes tutories sempre seran virtuals.

  Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

  La comunicació amb l'estudiant serà sempre a través dels canals virtuals de l'assignatura i/o correu electrònic.
  També es podran establir canals autoritzats per tal que en moments puntuals hi hagi tutories síncrones no presencials.

  Observacions

  Aquesta assignatura serà completament NO presencial.