Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Recerca, Selecció i ús d'informació en les Fonts adequades Tècniques d'Argumentació i Interpretació. Expressió oral. Parlar en públic. Escrita Expressió. Registres i tipologies textuals. Producció de Textos en diferents Llenguatges i Llengües. Tecnologies de la Informació i la Comunicació Llengua Estrangera a Nivell comunicatiu i d'ús: anglès.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup FD

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MANUEL LOPEZ CRUELLS
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Grup FI

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MANUEL LOPEZ CRUELLS
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Grup FP

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MANUEL LOPEZ CRUELLS
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

 • Conèixer els continguts lingüístics i literaris aplicables al desenvolupament curricular vigent d’Educació Infantil.
 • Relacionar el currículum de l’àrea de Llengües amb la seva didàctica.
 • Seleccionar i elaborar recursos didàctics creatius, estètics i sostenibles, adequats al contingut i a l’etapa.
 • Dominar l'expressió i la comprensió oral i escrita amb correcció en les llengües oficials, l'anglès i, optativament, en altres llengües.
 • Tenir estratègies i recursos per afavorir la correcta evolució del llenguatge oral i escrit.
 • Utilitzar correctament tècniques de comprensió i d’expressió escrita en anglès.
 • Usar i aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació amb sentit crític i reflexiu.
 • Analitzar les implicacions educatives de les tecnologies de la comunicació i els llenguatges audiovisuals en l’ensenyament i l’aprenentatge de llengües.
 • Reconèixer i valorar l’ús adequat del llenguatge verbal i no verbal.

Continguts

1. Habilitats lingüístiques en anglès nivell B1.2 dins el marc europeu de llengües. - Domini del lèxic i la gramàtica anglesa. - Tècniques d’expressió oral i escrita.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 5,00 97,00 23,00 125,00
Total 5,00 97,00 23,00 125

Bibliografia

 • Swan, Michael (1984). Basic English usage. Oxford University Press. Catàleg
 • Hancock, M. (2003). English Pronunciation in Use. CUP. Catàleg
 • Greenall, Simon (1986). Effective reading : reading skills for advanced students . Cambridge University Press. Catàleg
 • Swan, Michael (2001). The Good grammar book : a grammar practice book for elementary to lower-intermed. Oxford University Press. Catàleg
 • Swan, Michael (1997). How English works : a grammar practice book : with answers. Oxford University Press. Catàleg
 • Swan, Michael (2005). Practical English usage . Oxford University Press. Catàleg
 • Murphy, Raymond (2012). English Grammar in Use. Cambridge University Press. Catàleg
 • Hewings, Martin (2013). Advanced Grammar in Use. Cambridge University Press. Catàleg
 • Murphy, Raymond (2015). Essential Grammar in Use. Cambridge University Press. Catàleg
 • Irene Barrall (2011). The Long Road to Lucca / Series: Page Turners Reading Library. Level 9 (1st Edition). Cengage Learning.
 • 9781337285568 LIFE ELEMENTARY 2nd edition MyELT ONLINE WORKBOOK ACCESS CODE (ePIN) Editorial National Geographic Learning (2019). Editorial National Geographic Learning.
 • 9781305955943 LIFE INTERMEDIATE 2nd edition MyELT ONLINE WORKBOOK ACCESS CODE (ePIN) Editorial National Geographic Learning (2019). Editorial National Geographic Learning.
 • 9781337286404 LIFE ADVANCED 2nd edition MyELT ONLINE WORKBOOK ACCESS CODE (ePIN) Editorial National Geographic Learning (2019). Editorial National Geographic Learning.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Realització d'un projecte en grup "School project". En aquest projecte es posaran a la pràctica i s'avaluaran les destreses de speaking i writing a partir de la pràctica que es farà setmanalment de gramàtica, vocabulari i reading. Presentació del projecte:
-Treball escrit: 50%
-Defensa oral individual del projecte: 50%
La presentació oral del projecte es farà per grups utilitzant la plataforma GoogleMeet o similar.
La puntuació serà de 0-10
34 No
Fer dossier online de gramàtica al llarg del semestre i entregar-lo en la data indicada a principi de curs. Presentació a final del semestre, nota: apte/no apte 0 No
Activitats de listening. La puntuació serà de 0-10 33 No
Activitats de Reading. La puntuació serà de 0-10 33 No

Qualificació

Per tal d'aprovar l'assignatura s'han de presentar/fer totes les activitats d'avaluació en les dates indicades a principi de curs. La NO presentació d'una activitat o la nota de no apte representarà un suspens de l'assignatura.

El projecte forma part de l'avaluació continuada i en cas de suspendre el trebal en grup, no hi haurà recuperació d'aquest. La nota de la part escrita del treball en grup serà de corresponsabilitat. En cas de plagi del treball en grup, es tindrà en compte la Normativa reguladora dels processos d’avaluació i qualificació dels estudiants Art. 21.

Supòsits per a canvi de data les presentacions orals del projecte.

Per tal de definir en quines circumstàncies es pot acceptar la no assistència a un examen final en la data establerta i, per tant, l’establiment d’una nova opció a fer l’examen, s’estableixen els supòsits següents:

I. Ingrés hospitalari de l’estudiant o d'un familiar fins a primer grau o parella (coincidint amb el dia de l’activitat i fins a 2 dies després de l'hospitalització) o baixa mèdica de l’alumne.
II. Defunció d’un familiar de fins a segon grau o parella (coincidint amb el dia de l’activitat i fins a 2 dies després de la defunció).
III. Impossibilitat transitòria per tractament mèdic de l’estudiant, sempre que aquest estigui registrat dins del Programa de Suport a Persones amb Discapacitat.
IV. Maternitat/Paternitat (fins a una setmana després de la data del naixement).
V. Compatibilització amb proves d’esportistes d’alt nivell.
VI. Compatibilització amb proves d’avaluació d’estudis artístics superiors oficials.
VII. Acompliment amb deures inexcusables de caràcter públic.
VIII. Altres situacions excepcionals

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no presentació d'una o més de les activitats d'avaluació representarà una nota de NO PRESENTAT o bé si no s’ha presentat a l’avaluació única.”

Avaluació única:
“L’avaluació única constarà de dues parts:

(1) Un examen en la data fixada que tindrà un pes del 70%. Aquesta data serà publicada abans de l’inici del semestre i serà abans que finalitzi l’avaluació continuada. Aquest examen tindrà una possible recuperació en la setmana prevista per a les recuperacions. Les parts d'aquest examen seran: listening, reading and use of English a nivell B1.2

(2) L’activitat “School project” que consta en l’avaluació continuada amb un pes del 30%. Un 15% de la part escrita i un 15% de la part de defensa oral.
Aquesta activitat es lliurarà i si s’escau es presentarà, en la mateixa data que l’examen del punt anterior.”

Requisits mínims per aprovar:
-Per tal d'aprovar l'assignatura s'han de presentar/fer totes les activitats d'avaluació en les dates indicades a principi de curs.
-La NO presentació d'una activitat o la nota de no apte representarà un suspens de l'assignatura.
-Per acreditar que s'han fet totes les activitats de tests de nivell, readings i listenings, s'haurà de presentar en la data indicada aprincipi de curs la "Continuous Assessment Test Grid" que es troba al Moodle.
-Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

A través del correu electrònic directe al professor de
l’assignatura podeu concertar trobades per fer tutories.
Respondrem els correus en un màxim 24 hores en dies
laborables.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

A l’hora de classe es donaran totes les instruccions
necessàries pel seguiment de l’assignatura, a més es farà
una entrada al fòrum de l’assignatura per a que en quedi
constància

Observacions

-El nivell B1 d'anglès, serà l'òptim per tal de seguir adequadament el curs.
-L'assitència a classe és obligatòria quan sigui presencial.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Les activitats online d'avaluació continuada d'exercicis de gramàtica , vocabulari i sintaxi i el test setmanal de diagnòstic de varis punts de gramàtica a nivell B1, si no es poden fer dins de les classes presencials passaran a ser virtuals utilitzant la plataforma GoogleMeet o similar, fent el seguiment de les activitats durant les hores de classe previstes, a través de GoogleMeet.

Modificació de l'avaluació:
Alumnes que segueixen l'avaluació continuada:

“En el cas que les activitats d’avaluació no es puguin fer de forma presencial, es realitzaran aquestes mateixes activitats el
mateix dia i hora previst, amb mitjans no presencials. Quinze dies abans de la data us informarem del mitjà que s’utilitzarà per fer-lo ”
Les activitats d'avaluació continuada es podran fer a través de GoogleMeet o una altra plataforma similar, o bé enviant fitxers d'audio i vídeo i documents escrits.

Els alumnes que facin l'avaluació única (examen i "School project"), també podran fer l'avaluació el mateix dia i hora previst, amb mitjans no presencials. Quinze dies abans de la data us informarem del mitjà que s’utilitzarà per fer-lo ”

Tutoria i comunicació:
“La Tutoria i comunicació amb l’estudiantat es farà tal i com es
defineix en la pestanya de Tutoria i Comunicació en tots els escenaris ”