Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
L'assignatura pretén donar resposta a la necessitat d'introduir la dimensió professionalitzadora dins el grau de pedagogia. Es tracta d'oferir a l'alumnat els coneixements, les competències i les habilitats tècniques per assessorar i realitzar tasques de consultoria orientades a l'àmbit privat (personal i professional) i a l'àmbit públic.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
NURIA BALLIU CASTANYER
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CG3 Vetllar pel respecte i la promoció dels Drets Humans, per la igualtat entre homes i dones, per la no discriminació i l'accessibilitat de les persones amb discapacitat, per la inclusió de les persones que viuen en situació de pobresa o marginació, i per la justícia i la cooperació entre persones i pobles.
 • CT4 Incorporar i defensar els principis i valors ètics relacionats amb el respecte i la defensa dels Drets Humans, plantejant solucions a les problemàtiques de la intervenció professional que contemplen i estan basades en aquests valors i principis.
 • CT5 Aplicar els coneixements en l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes professionals
 • CG7 Aplicar els coneixements pedagògics de forma professional, mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes.
 • CT8 Liderar grups i iniciatives, projectes i equips professionals.
 • CT9 Adaptar-se a situacions noves i afrontar situacions professionals de forma creativa.
 • CG10 Tenir habilitats d'aprenentatge autònom per poder seguir formant-se al llarg de la vida.
 • CE1 Elaborar Plans individuals d'Atenció en casos de persones en situació de dependència i col.lectius en situació de necessitat social.
 • CE2 Planificar, instrumentar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, grups, famílies, organitzacions, comunitats i altres professionals.
 • CE3 Comprendre els marcs conceptuals i metodològics propis del treball social per poder respondre a situacions de crisi a partir de valorar la seva urgència, per poder planificar i desenvolupar accions i revisar els resultats.
 • CG13 Desenvolupar la iniciativa personal, la capacitat crítica, la capacitat de lideratge, la comunicació assertiva i la creativitat.
 • CE7 Desenvolupar projectes de recerca sobre el medi social i institucional en què es desenvolupa la intervenció.
 • CE8 Documentar-se, actualitzar i aprofundir en els coneixements propis relacionats amb el treball social.
 • CE6 Dissenyar, desenvolupar, implementar i avaluar programes de desenvolupament personal, social i cultural de caràcter educatiu i formatiu.
 • CE10 Treballar amb persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions per promocionar el seu desenvolupament i millorar les seves condicions de vida i per ajudar-los a prendre decisions fonamentades sobre les seves necessitats, circumstàncies, riscos, opcions i recursos.
 • CE7 Dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'organització i gestió de centres, institucions i serveis educatius.
 • CE12 Analitzar críticament la pròpia pràctica professional i els serveis, projectes i programes en què es desenvolupa.
 • CE11 Dissenyar i aplicar mètodes i estratègies didàctiques en diversos contextos educatius i formatius.
 • CE13 Aplicar tècniques i estratègies de direcció, assessorament, consulta i mediació educativa en àmbits professionals i institucions i serveis educatius.
 • CE14 Aplicar tècniques i estratègies afavoridores de les relacions interpersonals i la dinamització de grups.

Continguts

1. Consultoria personal i per organitzacions. Tècniques i mètode. Contracte, fases, tancament.

2. Habilitats personals i socials per a l'acompanyament

3. Pràctiques de comunicació per establir una relació d'ajuda professional cap a la persona o grup.

4. La perspectiva sistèmica aplicada a l'assessorament de persones i organitzacions.

5. L'Anàlisi Transaccional: els estats del jo en la comunicació intrapersonal i interpersonal. La teoria del reconeixement aplicada a l'acompanyament.

6. Teoria, tècniques i estratègies de gestió emocional. L'acompanyament per a la gestió de les emocions.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració individual de treballs 14,00 38,50 52,50
Sessió pràctica 22,50 0 22,50
Total 36,50 38,50 75

Bibliografia

 • Albaladejo, M. (2010). Entrevistes eficaces en l'àmbit educatiu. Barcelona: Graó.
 • Davidson, R.J. (2012). El perfil emocional del teu cervell. Barcelona: Destino.
 • Goleman, D. (2000). Intel·ligència Emocional. Barcelona: Kairós. Catàleg
 • Stewart, I. Joines, V. (2011). AT Hoy. Una nueva introducción al Análisis Transaccional. Madrid: CCS.
 • Redorta, J (coord) (2011). Emoción y conflicto. Aprender a manejar las emociones. Madrid: Paidós. Catàleg
 • Vinyamata, E. (coord) (2012). Vivir i convivir en paz. Aprender a vivir con uno mismo y con el entorno. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Martí, J (2000). La investigación acción participativa: estructura y fases. Dins (Ed.), La investigación social participativa. Construyendo ciudadanía vol 1 (, p. 1). El viejo topo. Catàleg
 • Martí, J. (2004). Els diagnòstics comunitaris: estratègies metodològiques. Quaderns d'educació contínua, (11), 18-47 Catàleg
 • Daniel Tarrago i Quim Brugué (2015). La Administración Deliberativa: de la eficacia y la eficiencia a la inteligencia. TEXTOS PARA DISCUSSÃO CEPAL • IPEA,, 29. Recuperat , a http://www.en.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/TDs_Ipea_Cepal/tdcepal_058

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Participació activa a classe es valorarà l'assistència i la participació activa a les classes 20
Activitats dirigides Elaboració d'activitats dirigides relacionades amb els continguts impartits a classe i amb la bibliografia obligatòria. 40
Realització d'una sessió d'assessorament capacitat d'aplicar les tècniques treballades a classe a l'hora de dur a terme una pràctica d'assessorament personal. 40

Qualificació

Es recomana l'assistència a classe per tal d'adquirir els coneixements de l'assignatura. Els treballs pràctics realitzats durant les sessions serviran per desenvolupar algunes de les activitats d'avaluació.
Per obtenir una nota final de l'assignatura cal haver presentat i aprovat totes les activitats d'avaluació indicades.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Els estudiants que no hagin presentat la totalitat de les activitats d'avaluació proposades constaran com a no presentats.