Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup F

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
SILVIA MAYORAL RODRIGUEZ
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CG3 Vetllar pel respecte i la promoció dels Drets Humans, per la igualtat entre homes i dones, per la no discriminació i l'accessibilitat de les persones amb discapacitat, per la inclusió de les persones que viuen en situació de pobresa o marginació, i per la justícia i la cooperació entre persones i pobles.
 • CT4 Incorporar i defensar els principis i valors ètics relacionats amb el respecte i la defensa dels Drets Humans, plantejant solucions a les problemàtiques de la intervenció professional que contemplen i estan basades en aquests valors i principis.
 • CT5 Aplicar els coneixements en l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes professionals
 • CG7 Aplicar els coneixements pedagògics de forma professional, mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes.
 • CT8 Liderar grups i iniciatives, projectes i equips professionals.
 • CT9 Adaptar-se a situacions noves i afrontar situacions professionals de forma creativa.
 • CG10 Tenir habilitats d'aprenentatge autònom per poder seguir formant-se al llarg de la vida.
 • CE1 Elaborar Plans individuals d'Atenció en casos de persones en situació de dependència i col.lectius en situació de necessitat social.
 • CE2 Planificar, instrumentar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, grups, famílies, organitzacions, comunitats i altres professionals.
 • CE3 Comprendre els marcs conceptuals i metodològics propis del treball social per poder respondre a situacions de crisi a partir de valorar la seva urgència, per poder planificar i desenvolupar accions i revisar els resultats.
 • CG13 Desenvolupar la iniciativa personal, la capacitat crítica, la capacitat de lideratge, la comunicació assertiva i la creativitat.
 • CE7 Desenvolupar projectes de recerca sobre el medi social i institucional en què es desenvolupa la intervenció.
 • CE8 Documentar-se, actualitzar i aprofundir en els coneixements propis relacionats amb el treball social.
 • CE6 Dissenyar, desenvolupar, implementar i avaluar programes de desenvolupament personal, social i cultural de caràcter educatiu i formatiu.
 • CE10 Treballar amb persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions per promocionar el seu desenvolupament i millorar les seves condicions de vida i per ajudar-los a prendre decisions fonamentades sobre les seves necessitats, circumstàncies, riscos, opcions i recursos.
 • CE7 Dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'organització i gestió de centres, institucions i serveis educatius.
 • CE12 Analitzar críticament la pròpia pràctica professional i els serveis, projectes i programes en què es desenvolupa.
 • CE11 Dissenyar i aplicar mètodes i estratègies didàctiques en diversos contextos educatius i formatius.
 • CE13 Aplicar tècniques i estratègies de direcció, assessorament, consulta i mediació educativa en àmbits professionals i institucions i serveis educatius.
 • CE14 Aplicar tècniques i estratègies afavoridores de les relacions interpersonals i la dinamització de grups.

Continguts

1. Tema 1. Introducció als conceptes d'adolescència en risc i de comportaments de risc

2. Tema 2. Neurobiologia de la conducta de l'adolescent: maduració emocional.

3. Tema 3. La intervenció educativa en adolescents en risc

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Prova d'avaluació 0 20,00 15,00 35,00
Sessió expositiva 0 10,00 21,00 31,00
Sessió pràctica 0 0 9,00 9,00
Total 0 30,00 45,00 75

Bibliografia

 • Amorós, P. y Ayerbe, P. (2000). Intervención educativa en inadaptacion social. Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Baus, J. y Robusté, O. (2007). La agresividad juvenil: intervención neuropsicopedagógica. Casos prácticos.. Dins (Ed.), Mejora de la convivencia y programas encaminados a la interv. en acoso escolar (, p. 365-369). Almería: Grupo Editorial Universitario. Catàleg
 • Castillo, M. (2005). Algunes reflexions entorn de la conceptualització de la infància i l'adolesc.. Educar, 36(), 31-47 Catàleg
 • Casullo, M.M. (2012). Adolescentes en riesgo. Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Funes, J. (2010). 9 ideas clave Educar en la Adolescencia. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Pérez Cosín, J.V., Navarro Pérez, J.J., Uceda Maza, F.X. (2010). Propuestas de intervención socioeducativa con las adolescencias. Valencia: Nau Llibres. Catàleg
 • Tarín, M. y Navarro, J.L. (2006). Adolescentes en riesgo: casos prácticos y estrategias de intervención socioed.. Madrid: CCS. Catàleg
 • Timoneda C. (2008). Com ajudar els adolescents a gestionar les emocions. Dins Àmbit Maria Corral (Ed.), Adolescència. Trencar la incomunicació (, p. 79-86). Barcelona: Edimurtra. Catàleg
 • Timoneda, C. (2007). Cognición y emoción como sustrato de las conductas violentas. Dins (Ed.), Situación actual y características de la violencia escolar (, p. 331-333). Almería: Grupo Editorial Universitario. Catàleg
 • Carme Timoneda (2015). Orientando la orientación. Girona: Documenta Universitaria. Catàleg
 • Varis (2015). Abriendo nuevas sendas en la práctica de la intervención neuropsicopedagógica. Documenta Universitaria. Catàleg
 • Varis (2014). Nuevos escenarios para el docente. Documenta Universitaria. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Activitat d'avaluació dels temes 1 i 2 - Correcció en la redacció i l'expressió escrita
- Nivell de'aprofundiment de les respostes
50
Activitat d'avaluació del tema 3 - Correcció en la redacció i l'expressió escrita
- Nivell de'aprofundiment de les respostes
50

Qualificació

Per aprovar l'assignatura caldrà obtenir un mínim d'aprovat en cada una de les activitats obligatòries.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Serà un "No Presentat" quan una o més de les activitats obligatòries no siguin lliurades en el termini establert per a cada una d'elles. En el cas de les proves escrites, un "No Presentat" serà en el cas de no presentar-se el dia de la prova.

Avaluació única:
Examen de tot el contingut impartit en l'assignatura.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

A principi de curs s'informarà de l'horari de tutories de l'optativa. Aquestes podran ser presencials o virtuals.

Observacions

Aquesta assignatura pertany a l’itinerari “social”. És l’única assignatura del pla d’estudis de pedagogia on explícitament es toquen qüestions de salut.