Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Estudi i interpretació del món actual a partir de l’anàlisi dels grans conflictes mundials i regionals del nostre temps en perspectiva històrica.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup FG

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Eliseu Carbonell Camós
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1 Adquirir coneixements i interpretar documents de l'àmbit sociopolític amb la finalitat de comprendre el món i el paper de l'educació
 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • CT3 Aprendre de manera autònoma a través de l'ús d'habilitats, procediments i estratègies que permetin un aprenentatge continu durant tota la vida.
 • CG5 Analitzar amb perspectiva històrica i actual situacions de discriminació entre homes i dones en contextos educatius i socials, així com elaborar metodologies per a la seva transformació
 • CG6 Analitzar les implicacions ètiques i de sostenibilitat de les actuacions professionals, des del punt de vista ecològic, econòmic i humà
 • CG8 Reunir i seleccionar informació eficaç i eficient per a emetre judicis degudament fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • CG12 Col.laborar en xarxes i equips de forma cooperativa amb altres professionals des d'una perspectiva multidisciplinar
 • CE1 Conèixer, comprendre i valorar críticament les tradicions culturals (filosòfiques, literàries, artístiques, tecnològiques) que conformen les teories i les pràctiques educatives actuals i les seves tendències futures
 • CE12 Analitzar críticament la pròpia pràctica professional i els serveis, projectes i programes en què es desenvolupa

Continguts

1. 1. L’expansió d’Europa i la configuració del món actual.

          1.1. Conquesta i colonització d’Amèrica: etnocidi i esclavisme.

          1.2. La Revolució Francesa. Les Revolucions Liberals. La Revolució Haitiana.

          1.3. El naixement del racisme modern.

          1.4. Segona expansió colonial. Espanya: de la crisi del 98 a la Guerra del Rif.

2. La industrialització i els moviments obrers

          2.1. La 1ª Revolució industrial. Situació de la classe obrera.

          2.2. El sorgiment del moviment obrer.

          2.3. La Comuna de París i les seves repercussions.

          2.4. Les Sufragistes i el moviment feminista

          2.5. L’anarquisme a Catalunya

3. El segle breu

          3.1. La I Guerra Mundial

          3.2. La Revolució soviètica

          3.3. Crac del 29, crisi mundial i alça del feixisme

          3.4. Catalunya al període d'entreguerres

          3.5. La II Guerra Mundial

4. De la Guerra Freda al Neoliberalisme

          4.1. La descolonització i el neocolonialisme en una política de blocs

          4.2. Maig del 68. Moviments socials. Crisi energètica i canvi climàtic.

          4.3. Gir neoliberal. D’Amèrica Llatina al Golf Pèrsic

          4.4. Crisis i conflictes del segle XXI

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 8,00 8,00 0 16,00
Prova d'avaluació 18,00 44,00 0 62,00
Seminaris 1,50 4,50 0 6,00
Treball en equip 26,00 40,00 0 66,00
Total 53,50 96,50 0 150

Bibliografia

 • Procacci, Giuliano (DL 2004 ). Historia general del siglo XX . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Hobsbawm, E. J.|q(Eric J.) (2000 ). Historia del siglo XX : 1914-1991 . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Veiga, Francesc (cop. 1997 ). La Paz simulada : una historia de la Guerra Fría, 1941-1991 . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Roberts, J. A. G (cop. 2008 ). Historia de china . València: Universitat de València. Catàleg
 • Huband, Mark (cop. 2004 ). África después de la Guerra Fría : la promesa rota de un continente . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Martínez Carreras, José Urbano (1987 ). Historia de la descolonización, (1919-1986) : las independencias de Asia y África . Madrid: Istmo. Catàleg
 • Halperín Donghi, Tulio (1993 ). Historia contemporánea de América Latina (13ª ed. rev. y ampl.). Madrid: Alianza. Catàleg
 • Jenkins, Philip (cop. 2005 ). Breve historia de Estados Unidos (2ª ed.). Madrid: Alianza. Catàleg
 • Service, Robert (cop. 2000 ). Historia de Rusia en el siglo XX . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Figes, Orlando (2006 ). El Baile de Natacha : una historia cultural rusa . Barcelona: Edhasa. Catàleg
 • Moradiellos, Enrique (DL 2000 ). La España de Franco : 1939-1975 : política y sociedad . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Soto Carmona, Álvaro (2005 ). Transición y cambio en España : 1975-1996 . Madrid: Alianza Editorial. Catàleg
 • Segura i Mas, Antoni (DL 2008 ). El Món islàmic . Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Todorov, Tzvetan (2008 ). El Miedo a los bárbaros : más allá del choque de civilizaciones . Barcelona: Círculo de Lectores :Galaxia Gutenberg. Catàleg
 • Casanova, Julián (2011 ). Europa contra Europa, 1914-1945 . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Judt, Tony (2010 ). El Món no se'n surt : un tractat sobre els malestars del present . Barcelona: La Magrana. Catàleg
 • Judt, Tony (2006 ). Postguerra : una historia de Europa desde 1945 . Madrid: Santillana. Catàleg
 • Fontana, Josep (2011). Por el bien del Imperio. Pasado & Presente. Catàleg
 • Núñez Seixas, Xosé Manoel (2015). Las utopías pendientes. Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Bookchin, Murray (2019). La próxima revolución. Las asambleas populares y la promesa de la democracia directa. Barcelona: Virus. Catàleg
 • Crosby, Alfred W (1999). Imperialismo ecológico :. Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Escobar, Arturo (1995). Encountering development :. Princeton (N.J): Princeton University Press. Catàleg
 • Gellner, Ernest (1998). Nacionalisme. València: Universitat de València. Catàleg
 • Graeber, David (2012). En deuda :. Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Harvey, David. (2007). Breve historia del Neoliberalismo. Madrid: Akal. Catàleg
 • Harvey, David (2013). Ciudades rebeldes :. Madrid: Akal. Catàleg
 • Martin, Emily (1994). Flexible bodies: tracking immunity in American cultures from the days of polio to the age of AIDS. Boston: Beacon Press. Catàleg
 • Martín i Berbois, Josep Lluís (2019). Sufragisme i sufragistes : (Primera edició). Barcelona: Generalitat de Catalunya Memorial Democràtic. Catàleg
 • Medvedev, Zhores A (1991). El Legado de Chernobil. Barcelona: Pomares-Corredor. Catàleg
 • Miguel Álvarez, Ana de (2005). Teoría feminista :. Madrid: Minerva Ediciones. Catàleg
 • Scott, James C (2003). Los Dominados y el arte de la resistencia. Tafalla, [etc.]: Txalaparta [etc]. Catàleg
 • Termes, Josep (2011). Història del moviment anarquista a Espanya, 1870-1980 /. Barcelona: L'Avenç. Catàleg
 • Zweig, Stefan (2001). El Món d'ahir :. Barcelona: Quaderns Crema. Catàleg
 • Carbonell, Neus. (2003). La Dona que no existeix :. Vic: Universitat de Vic. Catàleg
 • Saini, Angela. (2021). Superior : (Primera edición). Madrid: Círculo de tiza. Catàleg
 • Díez, Xavier (2010). Venjança de classe. Causes profundes de la violència revolucionària a Catalunya el 1936. Barcelona: Virus.
 • Fisher, Mark.. Realismo capitalista :. . Catàleg
 • Straehle, Edgar. (2020). Memoria de la revolución. Girona: Documenta Universitaria. Catàleg
 • Aleksiévitx, Svetlana. (2016). La Pregària de Txernòbil :. Barcelona: Raig Verd. Catàleg
 • Hunt, Lynn (2018). Historia ¿Por qué importa?. Alianza Editorial. Catàleg
 • Aisa, Ferran (2006). La Cultura anarquista a Catalunya. Barcelona: Edicions de 1984. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Prova escrita (primer parcial) Demostrar la comprensió dels conceptes claus i continguts dels temes 1 i 2. El professor facilitarà un llistat de lectures obligatòries que entraran a examen. 25 No
Prova escrita (segon parcial) Demostrar la comprensió dels conceptes claus i continguts dels temes 3 i 4. El professor facilitarà un llistat de lectures obligatòries que entraran a examen. 25 No
Assistència a una conferència i elaboració d'un breu assaig. L'activitat consistirà en participar en una conferència sobre un tema treballat a l'assignatura. La data i nom del conferenciant serà anunciat oportunament. Caldrà lliurar un assaig de reflexió personal sobre el tema tractat d'entre 600 i 800 paraules. A principi de curs es donaran les pautes per dur a terme aquesta activitat. L'activitat s'ha de lliurar a través del Moodle en la data anunciada pel professor, en format pdf, word o compatible. El nom de l'arxiu ha de seguir aquest format: Cognoms de l'estudiant_activitat conferència
Activitat individual, obligatòria i no recuperable.
10 No
Presentació a classe d'un episodi de la història contemporània. A començament de curs es facilitarà un llistat d'episodis de la història contemporània. A cada classe, per parelles, es farà una presentació oral de 10 minuts i es lliurarà un resum escrit d'entre 600 i 800 paraules.
Activitat grupal, obligatòria i no recuperable.
10 No
Treball grupal sobre els antecedents històrics d'una notícia d'actualitat apareguda als mitjans de comunicació. En treball consisteix a triar una notícia d'actualitat publicada als mitjans de comunicació i fer una recerca per entendre els antecedents i les claus històriques que ens permeten interpretar aquesta notícia. Caldrà fer una tutoria prèvia per pactar el tema del treball amb el professor.

L'extensió del treball serà d'unes 3.000 paraules. Caldrà citar les fonts d'informació i tenir cura d'una correcta presentació sintàctica, ortogràfica i gramatical.

S'haurà de lliurar a través del Moodle en la data indicada pel professor i es farà una presentació oral a classe.

Activitat grupal, obligatòria i no recuperable.
30 No

Qualificació

En l'avaluació es tindrà en compte els següents criteris:
- Comprensió de les lectures i dels conceptes exposats en les classes teòriques
- Capacitat de relacionar els fets històrics amb les condicions socials, educatives i culturals del present.
- Participació activa en els debats que es generin a l’aula presencial o virtual.
- Les activitats no són recuperables ja que cap d'elles supera el 40% de la qualificació i no es requereix una nota mínima per aprovar-la.
- Es penalitzarà amb -0,15 cada error ortogràfic i/o gramatical dels treballs lliurats.
- El plagi parcial o total suposarà automàticament un suspens de l’assignatura.
- La nota mínima per aprovar l’assignatura és un 5 com a nota mitjana de totes les activitats.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat l'estudiant que no presenti en temps i forma totes les avaluacions demanades.

Avaluació única:
D’acord amb la normativa d’avaluació de la Facultat, l’alumnat es podrà acollir a l’avaluació única, sempre i quan ho sol·liciti dintre dels terminis fixats.
A aquest efecte es farà un examen únic i un de recuperació en cas de suspendre el primer. A l’examen caldrà demostrar haver adquirit els coneixements teòrics del curs, així com demostrar capacitat analítica i crítica entorn als continguts de l’assignatura. Per a aquest examen no es podran utilitzar apunts ni cap altre material de suport.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Es podran fer tutories presencials i no presencials a través del Google Meets previ acord amb el professor.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació amb el professor es farà a través del correu electrònic i el Moodle, així com a les classes presencials.

Observacions

A inici de curs el professor donarà una llista de les lectures obligatòries de l'assignatura. La bibliografia bàsica és per aquells que vulguin consultar-la de manera voluntària, no és obligatòria.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.