Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
L'objectiu fonamental d'aquest mòdul és comprendre com la diensió social del nostre mon configura la nostra realitat i com nosaltres configurem, al mateix temps, aquesta dimensió social. Per això s'estudiaran conceptes com la interacció social, la realitat social, la percepció social, els estereotips i prejudicis, les relacions intergrupals i les identats socials, la influència social i les relacions de poder, entre d'altres.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup JG

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANTONIA DORADO CABALLERO  / FRANCISCO JAVIER LUNA SOCA
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Competències

 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CG3 Vetllar pel respecte i la promoció dels Drets Humans, per la igualtat entre homes i dones, per la no discriminació i l'accessibilitat de les persones amb discapacitat, per la inclusió de les persones que viuen en situació de pobresa o marginació, i per la justícia i la cooperació entre persones i pobles.
 • CT3 Aprendre de manera autònoma a través de l'ús d'habilitats, procediments i estratègies que permetin un aprenentatge continu durant tota la vida.
 • CE2 Planificar, instrumentar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, grups, famílies, organitzacions, comunitats i altres professionals.
 • CE3 Comprendre els marcs conceptuals i metodològics propis del treball social per poder respondre a situacions de crisi a partir de valorar la seva urgència, per poder planificar i desenvolupar accions i revisar els resultats.
 • CG13 Desenvolupar la iniciativa personal, la capacitat crítica, la capacitat de lideratge, la comunicació assertiva i la creativitat.
 • CE4 Treballar amb els comportaments que representen un risc en el sistema, identificant i avaluant les situacions i circumstàncies que configuren aquest comportament i elaborant estratègies de modificació dels mateixos.
 • CE4 Diagnosticar situacions complexes per afavorir el desenvolupament i aplicació de metodologies adaptades a les diferències socioeconòmiques, culturals i personals.
 • CE8 Documentar-se, actualitzar i aprofundir en els coneixements propis relacionats amb el treball social.
 • CE9 Diagnosticar les necessitats socials, de persones, famílies, grups i comunitats.

Continguts

1. UNITAT: PRESENTACIÓ DE LA PSICOLOGIA SOCIAL

          1.1. Interacció i realitat social.

          1.2. Comportament "social" i les seves diferents conceptualitzacions: psicològica, psicosocial, antropològica i siciològica.

          1.3. Principals orientacions teòriques.

          1.4. Breu història de la Piscologia Social.

2. UNITAT: COM PENSEM EL MON?

          2.1. Percepció social.

          2.2. Dos processos bàsics: categorització i atribució.

          2.3. Estereotips, prejudicis i discriminació.

          2.4. Concepte i definició d'actitud

          2.5. Canvis d'actitud

          2.6. Els mass-media: comunicació o persuassió?.

3. UNITAT: CATEGORIES I GRUPS: LES RELACIONS INTERGRUPALS I QUI SÓC JO.

          3.1. La discriminació intergrupal: perquè?

          3.2. Comparació social i diferenciació intergrupal.

          3.3. La identitat social i les identitats socials.

4. UNITAT: CONFORMITAT vs INNOVACIÓ. LLIBERTAT vs PODER

          4.1. Influència social.

          4.2. Model funcionalista: conformisme i dependència.

          4.3. Model d'influència minoritària: innovació, conflicte i canvi social.

          4.4. Relacions de poder.

5. UNITAT: RELACIONS INTERPERSONALS

          5.1. Altruisme o conducta prosocial.

          5.2. Agressivitat.

          5.3. Atracció interpersonal: l'amistat i l'amor.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Lectura / comentari de textos 2,00 20,00 0 22,00
Prova d'avaluació 4,00 40,00 0 44,00
Sessió expositiva 10,00 0 10,00 20,00
Sessió participativa 12,50 5,00 0 17,50
Treball en equip 4,00 20,00 0 24,00
Tutories de grup 0 0 22,50 22,50
Total 32,50 85,00 32,50 150

Bibliografia

 • Aronson (2000). El animal social. Alianza. Catàleg
 • Baron, Robert (1998). Psicología social. Prentice Hall. Catàleg
 • Brown, Rupert. (1995). Prejudice: its social psychology. Oxford: Blackwell. Catàleg
 • Moscovici (1985). Psicología social. Paidós. Catàleg
 • Smith (1997). Psicologia social. Ed. Médica Panamericna. Catàleg
 • Morales (1999). Psicología social. McGraw Hill. Catàleg
 • Tajfel (1984). Grupos humanos y categorías sociales. Herder. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Activitats pràctiques Avaluació a partir del treball i de la prova d'avaluació final 0 No
Seminaris Pedagogia Indispensable la seva realització per a optar a la ponderació de la nota final. 0 No
Prova d'avaluació escrita Coneixement, reflexió i ús adequat de tots els continguts assolits al mòdul. 60
Lectura obligada del mòdul La lectura serà avaluada conjuntament amb la resta de continguts del mòdul, a la prova d'avaluació final. 0 No
Treball o treballs Anàlisi i reflexió sobre els continguts del mòdul. 40

Qualificació

Per tal d'optar a la ponderació de la nota final serà indispensable la realització de totes les activitats d'avaluació. La nota mínima de la prova d'avaluació, per a optar a la ponderació de la nota final, serà de 4 punts sobre un màxim de 10 punts.


Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerara aquell/a estudiant com a no presentat/da, quan no realitzi qualsevol de les activitats d'avaluació abans esmentades.

Avaluació única:
Prova escrita sobre els continguts de l'assignatura.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories seran no presencials.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'estudiantat podrà ser presencial, virtuals o través del fòrum de l'assignatura.

Observacions

No s'esperen canvis en l'organització i estructura dels continguts, i/o dels criteris d'avaluació, entre el període de matrícula i el començament del mòdul. Però en el cas que es produïssin, serien comunicats a l'inici del període de docència corresponent.