Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
Crèdits ECTS:
3

Grups

Competències

  • Relacionar el currículum de l’àrea de Llengües amb la seva didàctica.
  • Dissenyar, planificar l’activitat docent i l’aprenentatge en l’àrea de Llengües.
  • Dominar l'expressió i la comprensió oral i escrita amb correcció en les llengües oficials, l'anglès i, optativament, en altres llengües.
  • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge que atenguin a les necessitats educatives de l'alumnat, a la igualtat de génere, a l'equitat i al respecte als drets humans, emprant estratègies didàctiques de l'educació artística.
  • Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i plurilingües.
  • Tenir estratègies i recursos per afavorir la correcta evolució del llenguatge oral i escrit.
  • Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
  • Analitzar les implicacions educatives de les tecnologies de la comunicació i els llenguatges audiovisuals en l’ensenyament i l’aprenentatge de llengües.

Continguts

1. Estudi de les llengües estrangeres presents a les escoles del nostre sistema educatiu

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 15 30 45
Prova d'avaluació 1 0 1
Treball en equip 5 24 29
Total 21 54 75

Bibliografia

    Avaluació i qualificació

    Activitats d'avaluació:

    Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
    Avaluació 1 treball pràctic sobre els continguts del mòdul 50
    Avaluació 2 Prova escrita sobre els continguts teòrics del mòdul 50

    Qualificació

    Coneixements sobre la realitat lingüística del nostre entorn educatiu.
    Saber planificar una atenció addient per alumnes amb llengües maternes estrangeres.

    Criteris específics de la nota «No Presentat»:
    Examen
    Treball en grup