Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Grau en Fisioteràpia - Physiotherapy Barcelona (interuniversitari)

Grau en Fisioteràpia - Physiotherapy Barcelona (interuniversitari)

Curs 2020-2021

Es tracta d’una formació orientada a l’aprenentatge dels diferents aspectes de la Fisioteràpia (valoració, diagnòstic, disseny i desenvolupament de tractaments) treballant en anglès, aprofitant la sinergia entre l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport (centre adscrit a la Universitat de Girona) i l’Escola de Noves Tecnologies Interactives (centre adscrit a la Universitat de Barcelona) per treballar competències transversals d’excel·lència acadèmica i integració curricular de les noves tecnologies aplicades al món de la Fisioteràpia.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Fisioteràpia - Physiotherapy Barcelona (interuniversitari)
Branca de coneixement:
Ciències de la Salut
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Fisioteràpia per la Universitat de Girona i per la Universitat de Barcelona
Centre docent:
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES) (centre adscrit)
Nombre orientatiu de places:
18 per a estudiants de nacionalitat espanyola o estrangers amb residència a l'Estat
42 per a estudiants sense nacionalitat espanyola ni residència a l'Estat
Última nota de tall:
Notes de tall convocatòria juny 2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:
Vegeu Quant costa estudiar a la UdG?
Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Web:
Physiotherapy Barcelona
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

L'estudiant de Fisioteràpia és recomanable que tingui una sòlida formació en les matèries relacionades amb les ciències de la salut. Cal tenir, a més a més, una bona actitud de servei vers les persones i un caràcter actiu.

Les classes seran pràcticament en anglès en la seva totalitat. L'anglès és imprescindible en l’actualitat i més en el món sanitari i la industria tecnològica amb la qual treballarem coordinadament en aquest grau a través de l’Escola de Noves Tecnologies Interactives, centre adscrit a la Universitat de Barcelona (ENTI-UB), desenvolupant recursos multimèdia per la fisioteràpia. Aquest Grau Interuniversitari en Fisioteràpia afegeix a la qualitat ja contrastada d’EUSES el fet de treballar amb un tercer idioma de forma vehicular, dotant als estudiant d’una eina eficaç com és l’idioma pel seu desenvolupament professional un cop finalitzats els estudis, tant dins com fora de les nostres fronteres. La convivència diària amb l’anglès es un fet que obre noves portes als professionals de la fisioteràpia i dona un toc diferenciador dins el mercat Europeu. El pla d’estudis preveu la possibilitat de cursar algunes assignatures optatives en francès per tal de facilitar la inclusió en el mercat laboral sobretot de França i Bèlgica per part del nostre alumnat.

Objectius formatius

Els objectius generals són els següents:

 • Generar en els estudiants la capacitat de valorar la importància de la fisioteràpia en el context de la salut.
 • Proporcionar la preparació científica i les competències adients per identificar, descriure, comparar i tractar alteracions de la salut a les que es pugui respondre des de la fisioteràpia.
 • Adquirir les competències en l’ús conjunt de mètodes, procediments, models, tècniques i actuacions que, mitjançant l’aplicació d’agents físics, tècniques manuals i exercicis terapèutics, entre altres, prevenen, curen i recuperen a persones afectades per deficiències,limitacions funcionals o canvis en la funció física i en l’estat de salut, producte d’una lesió, malaltia, accident o qualsevol altre causa.
 • Proporcionar als estudiants una base per desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Infondre als estudiants l’ interès per incorporar la investigació en el desenvolupament de la pràctica professional d'una forma crítica, constructiva i creativa.

Accés

Requisits d'accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de ciències de la salut.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de ciències de la salut.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: ciències de la salut.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

 • Codis de preinscripció: 91908 (només per a estudiants amb nacionalitat espanyola o estrangers amb residència a l'Estat); 91909 (només per a estudiants sense nacionalitat espanyola ni residència a l'Estat)
 • Nombre orientatiu de places: 18 per a estudiants de nacionalitat espanyola o estrangers amb residència a l'Estat; 42 per a estudiants sense nacionalitat espanyola ni residència a l'Estat
 • Paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de la fase específica de les PAU

Sortides professionals

Les sortides laborals del graduat en Fisioteràpia són molt diverses gràcies a l’ampli ventall dels diferents àmbits dels professionals de la salut: el tractament de patologies de les especialitats mèdiques i quirúrgiques; les activitats de prevenció de malalties i de promoció de la salut, així com la recerca, la docència i la gestió. Permet l’activitat professional lliure i també en els sectors públic i privat.

Els sectors principals d’ocupació son: mútues d’assegurances, mútues d’accidents, hospitals generals, hospitals especialitzats, centres de rehabilitació, atenció primària, escoles d’educació especial, residències geriàtriques, centres d’assistència primària, centres sociosanitaris, centres hidrotermals, clubs i centres esportius, fisioestètica, investigació, docència…

A més, l’oferta formativa impartida per ENTI-UB –centre pioner en oferir a Catalunya el primer Grau Universitari en Continguts Digitals Interactius (Videojocs i Serious Games)– permetrà a l’alumne desenvolupar-se professionalment en el camp de l’aplicació tecnològica al camp de la Fisioteràpia, un àmbit innovador, en potència i amb ampli espectre de desenvolupament en la nostra societat, en aliar aspectes tan rellevants com l’atenció sanitària i les noves tecnologies.

Continuar estudiant

L'Escola proposarà:

 • Màsters de qualitat amb un perfil eminentment pràctic i enfocats a les necessitats del mercat de treball.
 • Una excel·lent i variada oferta de formació continuada per tal de donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior (cursos monogràfics, cursos d'estiu, etc.).

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2020-2021

Anatomofisiologia 24.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Anatomia I   Anatomía I   Anatomy I (3159G03001) BBàsica 6.00 SSemestral
Anatomia II   Anatomía II   Anatomy II (3159G03002) BBàsica 8.00 SSemestral
Fisiologia   Fisiología   Physiology (3159G03003) BBàsica 10.00 SSemestral
Ciències bàsiques 18.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Biologia   Biología   Biology (3159G03004) BBàsica 6.00 SSemestral
Bioquimica   Bioquímica   Biochemistry (3159G03005) BBàsica 6.00 SSemestral
Física   Física   Physics (3159G03006) BBàsica 6.00 SSemestral
Anglès científic 6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Anglès Científic   Inglés Científico   Scientific English (3159G03007) BBàsica 6.00 SSemestral
Fonaments de fisioteràpia 6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Fonaments de Fisioteràpia   Fundamentos de Fisioterapia   Bases of Physical Therapy (3159G03010) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Valoració en fisioteràpia 6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Valoració en Fisioteràpia   Valoración en Fisioterapia   Evaluation Methods in Physical Therapy (3159G03011) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Ciències socials 12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Introducció a la Psicologia   Introducción a la Psicología   Introduction to Psychology (3159G03008) BBàsica 6.00 SSemestral
Antropologia   Antropología   Anthropology (3159G03009) BBàsica 6.00 SSemestral
Procediments generals en fisioteràpia 12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Massoteràpia   Masoterapia   Massotherapy (3159G03012) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Aplicació d'Agents Físics   Aplicación de Agentes Físicos   Use of Physical Agents in Physical-Therapy (3159G03013) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Biomecànica6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Desenvolupament d'Estudis Tecnològics i Biomecànica   Desarrollo de Estudios Tecnológicos y Biomecánica   Technological Projects Development and Biomechanics (3159G03014) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Cinesiteràpia 6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Cinesiteràpia   Cinesiterapia   Kinesiotherapy (3159G03015) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Mètodes específics d'intervenció en fisioteràpia I12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Atenció de Fisioteràpia en les Lesions de l'Aparell Locomotor   Atención de Fisioterapia en las Lesiones del Aparato Locomotor   Physiotherapy-based Approach in Locomotor System Injuries (3159G03017) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Teràpia Manual   Terapia Manual   Manual Therapy (3159G03018) OBObligatòria 4.00 SSemestral
Cadenes Musculars   Cadenas Musculares   Muscular Chains (3159G03019) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Afeccions médico quirúrgiques I12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Afeccions Médico Quirúrgiques   Afecciones Médico-Quirúrgicas   Medico-Chirurgical Pathologies (3159G03025) OBObligatòria 4.00 SSemestral
Patologia Traumatológica   Patología Traumatológica   Traumatic Pathology (3159G03026) OBObligatòria 4.00 SSemestral
Atenció Sanitaria Básica   Atención Sanitaria Básica   Health-related Assistance (3159G03027) OBObligatòria 4.00 SSemestral
Fisioteràpia en especialitats clíniques 10.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Fisioteràpia en Especialitats Clíniques   Fisioterapia en Especialidades Clínicas   Physiotherapy in Clinical Specialties (3159G03016) OBObligatòria 10.00 SSemestral
Mètodes específics d'intervenció en fisioteràpia II10.00 crèdits
Legislació, salut pública i administració sanitària 6.00 crèdits
Metodologia d'investigació en fisioteràpia 6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Metodologia de la investigació en fisioteràpia   Metodología de la investigación en fisioterapia   Research methodology in physiotherapy (3159G03024) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Afeccions médico quirúrgiques II10.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Patologia Neurològica   Patologia Neurológica   Neurological Pathology (3159G03028) OBObligatòria 4.00 SSemestral
Patologia Cardiorespiratòria   Patología Cardiorespiratoria   Cardiorespiratory Pathology (3159G03029) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Patologia Reumatològica   Patología Reumatológica   Rheumatic Pathology (3159G03030) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Pràcticum I 18.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Pràcticum I   Prácticum I   Practicum I (3159G03037) OBObligatòria 18.00 AAnual
Optatives 12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Terapias Holísticas en fisioteràpia   Terapias Holísticas en fisioterapia   Trends in Holistic Physical Therapy (3159G03031) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Ortesis i Pròtesis   Ortesis y Prótesis   Orthotic and Prosthetic Devices (3159G03032) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Reeducació Postural i del Moviment   Reeducación Postural y del Movimiento   Postural and Movement-based Reeducation (3159G03033) OPOptativa 6.00 SSemestral
Teràpia de l'Esport   Terapia del Deporte   Sports Therapy (3159G03034) OPOptativa 6.00 SSemestral
Projectes de disseny i desenvolupament de continguts interactius per la Fisioteràpia   Proyectos de diseño y desarrollo de contenidos interactivos para la Fisioterapia   Projects in design and development of Physiotherapy-related contents (3159G03035) OPOptativa 6.00 SSemestral
Programació de Apps de Fisioteràpia per a dispositius Mòbils   Programación de Apps de Fisioterapia para dispositivos Móviles   Physiotherapy-related Apps Programming for Mobile Devices (3159G03036) OPOptativa 6.00 SSemestral
Introducció al diagnòstic per la imatge en fisioteràpia   Introducción al diagnóstico por la imagen en fisioterapia   Introduction to imaging on physioterapy (3159G03040) OPOptativa 6.00 SSemestral
Teràpia d'alliberament miofascial-TAM   Terapia de liberación miofascial   Myofascial release therapy (3159G03041) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Anglès per fisioteràpia   Inglés para fisioterapia   English for physiotherapy (3159G03042) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Anglès avançat per fisioteràpia   Inglés avanzado para fisioterapia   Advanced english for physiotherapy (3159G03043) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Pràcticum II30.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Pràcticum II   Prácticum II   Practicum II (3159G03038) OBObligatòria 30.00 SSemestral
Treball de final de Grau21.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Treball de Fi de Grau   Trabajo de Fin de Grado   Final Project (3159G03039) OBObligatòria 12.00 SSemestral
Optativitat+Reconeixement acadèmic18.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Terapias Holísticas en fisioteràpia   Terapias Holísticas en fisioterapia   Trends in Holistic Physical Therapy (3159G03031) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Ortesis i Pròtesis   Ortesis y Prótesis   Orthotic and Prosthetic Devices (3159G03032) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Reeducació Postural i del Moviment   Reeducación Postural y del Movimiento   Postural and Movement-based Reeducation (3159G03033) OPOptativa 6.00 SSemestral
Teràpia de l'Esport   Terapia del Deporte   Sports Therapy (3159G03034) OPOptativa 6.00 SSemestral
Projectes de disseny i desenvolupament de continguts interactius per la Fisioteràpia   Proyectos de diseño y desarrollo de contenidos interactivos para la Fisioterapia   Projects in design and development of Physiotherapy-related contents (3159G03035) OPOptativa 6.00 SSemestral
Programació de Apps de Fisioteràpia per a dispositius Mòbils   Programación de Apps de Fisioterapia para dispositivos Móviles   Physiotherapy-related Apps Programming for Mobile Devices (3159G03036) OPOptativa 6.00 SSemestral
Introducció al diagnòstic per la imatge en fisioteràpia   Introducción al diagnóstico por la imagen en fisioterapia   Introduction to imaging on physioterapy (3159G03040) OPOptativa 6.00 SSemestral
Teràpia d'alliberament miofascial-TAM   Terapia de liberación miofascial   Myofascial release therapy (3159G03041) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Anglès per fisioteràpia   Inglés para fisioterapia   English for physiotherapy (3159G03042) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Anglès avançat per fisioteràpia   Inglés avanzado para fisioterapia   Advanced english for physiotherapy (3159G03043) OPOptativa 6.00 SSemestral No

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

 1. Pots consultar els resultats de l’assignació al Portal d'Accés a la Universitat i informar-te sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).
 2. Un cop la Generalitat t’hagi assignat la plaça, rebràs un missatge de correu electrònic de la UdG amb el teu codi d'usuari i una adreça per configurar la teva contrasenya, així com enllaços a l'aplicació d'automatrícula i a la informació de matrícula del teu estudi de grau.
 3. En cas que no rebis el missatge, emplena i envia el formulari de Sol·licitud de compte d'usuari per a estudiants de nou accés del curs 2020-21.
 4. Accedeix a l'adreça proporcionada en el missatge per configurar la teva contrasenya. El codi d'usuari i la contrasenya constitueixen la teva identitat digital com a estudiant de la UdG i et permetran accedir als serveis electrònics de la universitat.
 5. Accedeix a l'aplicació d'automatrícula amb el teu codi d'usuari i contrasenya. Hi trobaràs el dia i hora de matrícula que tens assignats.
 6. Fes clic a la pestanya Ajuts i bonificacions. Si tens dret a bonificacions que no apareguin acreditades, tindràs l'opció d'iniciar el tràmit d'acreditació prement el botó "Sol·licitar" corresponent i adjuntant la documentació necessària escanejada. La secretaria del teu centre validarà la documentació perquè, si és el cas, puguis gaudir del descompte o gratuïtat corresponent en la matrícula.
 7. Consulta els apartats "Què necessites saber per a la teva matrícula" i "Documentació que hauràs de presentar" de la informació de matrícula del teu estudi de grau.
 8. Consulta la Guia bàsica d'automatrícula de primer de grau .
 9. El dia i hora assignats, formalitza la matrícula en línia seguint les instruccions de la guia.

 • Assignatures. Revisa les assignatures de què et pots matricular a l'apartat Assignatures > Oferta d'assignatures 2020-2021.
 • Preus. Consulta els preus de matrícula i les bonificacions a què pots acollir-te.
 • Beques. Si vols demanar la beca de caràcter general del MEFP, per poder formalitzar la matrícula condicionada a beca hauràs de sol·licitar una acreditació de caràcter econòmic. Informa-te'n a la pàgina web de Beques i ajuts de grau.
 • Pagament. Pots pagar la matrícula en diversos terminis (consulta'n les condicions a la Normativa de matrícula). També pots demanar un préstec per al finançament de la matrícula.
 • Assegurances. Si tens menys de 28 anys, disposes d’una assegurança escolar obligatòria que et costarà 1,12 euros per curs. Si tens més de 28 anys, disposes d'una assegurança d'accidents obligatòria per 9,50 euros el curs. Més informació a la pàgina d'Assegurances.
 • Permanència. Tingues present que si en els dos primers anys acadèmics no superes un mínim de 30 crèdits no podràs continuar els mateixos estudis a la UdG. Consulta les Normes de permanència per a estudis de grau.

Abans de la matrícula

Només hauràs de lliurar telemàticament la documentació relativa a bonificacions o exempcions que no constin com a acreditades, per poder gaudir del corresponent descompte o gratuïtat en la matrícula. Consulta l'apartat "Passos a seguir per a la matrícula".

Després de la matrícula

a) Si no has accedit a la universitat des de batxillerat, hauràs de presentar a la secretaria acadèmica del teu centre docent el teu document d’identitat vigent, segons la teva nacionalitat:

Nacionalitat Documentació
Estudiants amb nacionalitat espanyola Fotocòpia compulsada del DNI
Estudiants de països de la UE, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent del país d’origen, o passaport
Estudiants estrangers no comunitaris Fotocòpia compulsada de la TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

b) Si has accedit a la UdG procedent d’una altra universitat, hauràs de presentar a la secretaria acadèmica del teu centre docent la documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris) Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions de l'estudi d'origen, i justificant d’haver abonat els drets de trasllat
Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

c) Si no ets titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, hauràs de presentar telemàticament, a través de l’apartat de Tràmits de la Secretaria en Xarxa, l’imprès de comunicació/modificació de dades bancàries i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

d) Si no l’has pogut presentar abans de la matrícula, hauràs de presentar telemàticament, a través de l’apartat de Tràmits de la Secretaria en Xarxa, la documentació acreditativa de bonificacions o exempcions. Segons el cas, la secretaria acadèmica del teu centre docent et pot reclamar la presentació física de la documentació.

La documentació es podrà presentar fins al 19 de novembre de 2020 (excepte l’acreditativa de bonificacions o exempcions, que es podrà lliurar fins al 31 de desembre de 2020).

Automatrícula