Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Doble titulació Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia

Doble titulació Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia

Curs 2020-2021

El doble grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport + Fisioteràpia té com a prioritat formar professionals amb preparació metodològica i tècnica avantguardista per descriure, identificar, desenvolupar i tractar tots els programes propis d’aquests dos graus per contribuir al manteniment i a la millora de la salut, el benestar i la qualitat de vida de les persones.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Doble titulació Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia
Branca de coneixement:
Ciències de la Salut
Durada:
5 anys
Crèdits europeus:
384
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Ciències de l'Activitat Fisica i de l'Esport per la Universitat de Girona
Graduat/ada en Fisioteràpia per la Universitat de Girona
Centre docent:
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES) (centre adscrit)
Nombre orientatiu de places:
10
Última nota de tall:
Notes de tall convocatòria juny 2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:
Vegeu Quant costa estudiar a la UdG?
Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Web:
Doble titulació CAFE + Fisioteràpia a Campus de Salt
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

L'estudiant del doble Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport i Fisioteràpia és recomanable que tingui una sòlida formació en les matèries relacionades amb les ciències de la salut. Cal tenir, a més a més, una bona condició física, constància per mantenir-la, gust pels esports, un caràcter actiu i una bona actitud de servei vers les persones. Finalment, serà d'utilitat tenir bones nocions d'anglès i d'informàtica.

L’horari de les classes serà de matí (habitualment CAFiE) i tarda (Fisioteràpia).

Objectius formatius

Els objectius generals són els següents:

 • Generar en els estudiants la capacitat de valorar la importància de la fisioteràpia en el context de la salut.
 • Afavorir l'anàlisi de la motricitat pròpia a través de l'exercitació pràctica d'activitat física i esportiva, i proporcionar elements per analitzar i millorar la motricitat dels altres.
 • Proporcionar la preparació científica i les competències adients per identificar, descriure, comparar i tractar alteracions de la salut a les que es pugui respondre des de la fisioteràpia i les ciències de l’activitat física i l’esport.
 • Adquirir les competències en l’ús conjunt de mètodes, procediments, models, tècniques i actuacions que, mitjançant l’aplicació d’agents físics, tècniques manuals i exercicis terapèutics, entre altres, prevenen, curen i recuperen a persones afectades per deficiències,limitacions funcionals o canvis en la funció física i en l’estat de salut, producte d’una lesió, malaltia, accident o qualsevol altre causa.
 • Desenvolupar en els estudiants l'habilitat de planificar, desenvolupar i avaluar els programes d'activitat física i esport en l'àmbit educatiu, de rendiment, d'oci i recreació, i també en la prevenció i la recuperació de la salut.
 • Proporcionar als estudiants una base per desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Infondre als estudiants l’ interès per incorporar la investigació en el desenvolupament de la pràctica professional d'una forma crítica, constructiva i creativa.

Accés

Requisits d'accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de ciències de la salut.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de ciències de la salut.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: ciències de la salut.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Nota: No cal realitzar proves d’aptitud personal (PAP). Seguint el model d’universitats de referència a Europa i Amèrica del Nord, les proves físiques (PAP) no seran un requeriment per accedir a aquest grau. 

Altra informació d'accés

Sortides professionals

Hi ha molts camps en els quals els graduats en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport poden exercir professionalment:

 • Salut: la prevenció i la recuperació de la salut mitjançant l'activitat física i l'esport, la readaptació funcional; L'activitat física i esportiva com a eina d'intervenció social: treball amb col·lectius específics (gent gran, persones amb discapacitats, joves en risc d'exclusió social).
 • Educació de l'activitat física i l'esport: en l'àmbit formal –caldrà fer el màster en Professorat d'ESO, Batxillerat i Formació Professional– (ESO, batxillerat, cicles formatius d'activitats físiques i esportives i ensenyaments d'esports) i en l'àmbit no formal (escoles esportives, activitats extraescolars).
 • Rendiment esportiu: la preparació física tant per a l'esport de competició com per a l'esportista afeccionat, la readaptació esportiva.
 • Gestió de serveis esportius en l'àmbit públic o privat: instal·lacions, projectes, recursos humans, direccions tècniques. L'activitat física i l'esport com a element d'oci i recreació: esports d'aventura, esport i turisme.

En l’àmbit de la Fisioteràpia les sortides professionals a les que té accés el graduat són àmplies i variades:

 • Traumatologia, geriatria, lesions esportives, pediatria, afeccions cardiorespiratòries, ergonomia, neurologia, uro-ginecologia, reumatologia…
 • El fisioterapeuta pot exercir de manera autònoma, o integrat en equips multidisciplinaris (clíniques , centres d’atenció primària, hospitals…).

Continuar estudiant

L'Escola proposarà:

 • Màsters de qualitat amb un perfil eminentment pràctic i enfocats a les necessitats del mercat de treball.
 • Una excel·lent i variada oferta de formació continuada per tal de donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior (cursos monogràfics, cursos d'estiu, etc.).

Més informació: Màsters i formació continuada EUSES

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2020-2021

Cal superar 44,00 B
Cal superar 42,00 OB
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Dansa i expressió corporal   Danza y expresión corporal   Dance and body language (3159G02012) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Esports d'adversari   Deportes de adversario   Opponent sports (3159G02016) OBObligatòria 12.00 SSemestral
Esports individuals   Deportes individuales   Single sports (3159G02014) OBObligatòria 6.00 SSemestral
FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA   FUNDAMENTOS DE FISIOTERAPIA   PHYSIOTHERAPY FUNDAMENTALS (3159G01031) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Jocs i habilitats motrius bàsiques   Juegos y habilidades motrices básicas   Games and basic motor skills (3159G02011) OBObligatòria 6.00 SSemestral
VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA   VALORACION EN FISIOTERAPIA   PHYSIOTHERAPY VALUATION (3159G01032) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Cal superar 36,00 B
Cal superar 44,00 OB
Cal superar 85,00 OB
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Activitat física a la natura   Actividad física en la naturaleza   Physical activity in the nature (3159G02013) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Activitat física i esport per persones amb alguna discapacitat   Actividad física y deporte para personas con alguna discapacidad   Phisical activities and sports for handicapped / disabled people (3159G02031) OBObligatòria 6.00 SSemestral
AFECCIONS MEDICOQUIRÚRGIQUES   AFECCIONES MEDICOQUIRURGICAS   MEDICAL SURGICAL PATHOLOGY (3159G01016) OBObligatòria 4.00 SSemestral
ARTICULACIÓ TEMPORO-MANDIBULAR   ARTICULACION TEMPORO-MANDIBULAR   ARTICULATION TEMPORE MANDIBULAR (3159G01015) OBObligatòria 3.00 SSemestral
ATENCIÓ DE FISIOTERÀPIA EN LES LESIONS DE L'APARELL LOCOMOTOR   ATENCION DE FISIOTERAPIA EN LAS LESIONES DEL APARATO LOCOMOTOR   ATTENTION PHYSIOTHERAPY IN INJURIES LOCOMOTOR (3159G01010) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Bases económico-financeras i de contractació   Bases economico-financieras y de contratación   General economic and financial requirements and contracting / hiring (3159G02027) OBObligatòria 6.00 SSemestral
CINESITERÀPIA   CINESITERAPIA   KINESITHERAPY (3159G01034) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Esports aquàtics   Deportes acuáticos   Water sports (3159G02015) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Esports d'equip 2   Deportes colectivos 2   Team sports 2 (3159G02018) OBObligatòria 12.00 AAnual
Instal·lacions esportives   Instalaciones deportivas   Sports facilities (sport hall, swimming pool, pitches, …) (3159G02028) OBObligatòria 6.00 SSemestral
PATOLOGIA CARDIORESPIRATÒRIA   PATOLOGIA CARDIORESPIRATORIA   CARDIORESPIRATORY DISEASE (3159G01020) OBObligatòria 3.00 SSemestral
PATOLOGIA EN NEUROLOGIA   PATOLOGIA EN NEUROLOGIA   NEUROLOGY DISEASE (3159G01019) OBObligatòria 4.00 SSemestral
Prescripció d'exercici físic per la salut   Prescripción de ejercicio físico para la salud   Phisical exercice Prescription (order) for health (3159G02022) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Primers auxilis   Primeros auxilios   First aid (3159G02024) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Teoria de l'entrenament 2   Teoría del entrenamiento 2   Training theory 2 (3159G02020) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Optatives6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Reeducació postural i del moviment – RPM   Reducación postural y del movimiento – RPM   Mouvement and posture re-education - MPR (3159G01042) OPOptativa 6.00 SSemestral
Anglès II   Inglés II   English 2 (3159G01043) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Tècniques fisioterapèutiques i esport   Técnicas fisioterapeúticas y deporte   (3159G01044) OPOptativa 6.00 SSemestral
Prevenció de riscos laborals   Prevención de riesgos laborales   (3159G01045) OPOptativa 6.00 SSemestral
Cal superar 53,00 OB
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
APLICACIÓ D'AGENTS FÍSICS   APLICACIÓN DE AGENTES FISICOS   APPLICATION OF PHYSICAL AGENTS (3159G01009) OBObligatòria 6.00 SSemestral
CADENES MUSCULARS   CADENAS MUSCULARES   MUSCULAR CHAINS (3159G01012) OBObligatòria 3.00 SSemestral
FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES   FISIOTERAPIA EN ESPECIALIDADES CLÍNICAS   SPECIAL PHISIOTHERAPY CLINICS (3159G01035) OBObligatòria 10.00 SSemestral
FISIOTERÀPIA EN NEUROLOGIA   FISIOTERAPIA EN NEUROLOGIA   NEUROLOGY PHYSIOTHERAPY (3159G01013) OBObligatòria 4.00 SSemestral
FISIOTERÀPIA RESPIRATÒRIA I REHABILITACIÓ CARDIOPULMONAR   FISIOTERAPIA RESPIRATORIA Y REHABILITACION CARDIOPULMONAR   RESPIRATORY PHYSIOTHERAPY AND CARDIOPULMONARY REHABILITATION (3159G01014) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Mitjans i mètodes de recuperació   Medios y métodos de recuperación   Methods of physical recovery (make-up) (3159G02025) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Nutrició i ajudes ergogèniques   Nutrición y ayudas ergogénicas   Nutrition and ergogenic (tending to increase work output) aids (3159G02023) OBObligatòria 6.00 SSemestral
PATOLOGIA EN REUMATOLOGIA   PATOLOGIA EN REUMATOLOGIA   REUMATOLOGY DISEASE (3159G01021) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Recreació, oci i turisme   Recreación, ocio y turismo   Recreation, leisure and tourism (3159G02029) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Teoria de l'entrenament 3   Teoría del entrenamiento 3   Training theory 3 (3159G02021) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Cal superar 12,00 PE
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
Pràctiques externes   Prácticas externas   Work placements (3159G02036) PEPràctiques externes 12.00 SSemestral
Optatives8.00 crèdits
Cal superar 30,00 PE
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
PRACTICUM II   PRACTICUM II   PRACTICUM II (3159G01039) PEPràctiques externes 30.00 AAnual
Cal superar 24,00 TFG
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021
TREBALL FI DE GRAU   TRABAJO FIN DE GRADO   FINAL WORK OF DEGREE (3159G01041) TFGTreball final de grau 12.00 SSemestral
Treball final de grau   Trabajo fin de grado   Final project (3159G02037) TFGTreball final de grau 12.00 SSemestral

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

 1. Pots consultar els resultats de l’assignació al Portal d'Accés a la Universitat i informar-te sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).
 2. Un cop la Generalitat t’hagi assignat la plaça, rebràs un missatge de correu electrònic de la UdG amb el teu codi d'usuari i una adreça per configurar la teva contrasenya, així com enllaços a l'aplicació d'automatrícula i a la informació de matrícula del teu estudi de grau.
 3. En cas que no rebis el missatge, emplena i envia el formulari de Sol·licitud de compte d'usuari per a estudiants de nou accés del curs 2020-21.
 4. Accedeix a l'adreça proporcionada en el missatge per configurar la teva contrasenya. El codi d'usuari i la contrasenya constitueixen la teva identitat digital com a estudiant de la UdG i et permetran accedir als serveis electrònics de la universitat.
 5. Accedeix a l'aplicació d'automatrícula amb el teu codi d'usuari i contrasenya. Hi trobaràs el dia i hora de matrícula que tens assignats.
 6. Fes clic a la pestanya Ajuts i bonificacions. Si tens dret a bonificacions que no apareguin acreditades, tindràs l'opció d'iniciar el tràmit d'acreditació prement el botó "Sol·licitar" corresponent i adjuntant la documentació necessària escanejada. La secretaria del teu centre validarà la documentació perquè, si és el cas, puguis gaudir del descompte o gratuïtat corresponent en la matrícula.
 7. Consulta els apartats "Què necessites saber per a la teva matrícula" i "Documentació que hauràs de presentar" de la informació de matrícula del teu estudi de grau.
 8. Consulta la Guia bàsica d'automatrícula de primer de grau .
 9. El dia i hora assignats, formalitza la matrícula en línia seguint les instruccions de la guia.

 • Assignatures. Revisa les assignatures de què et pots matricular a l'apartat Assignatures > Oferta d'assignatures 2020-2021.
 • Preus. Consulta els preus de matrícula i les bonificacions a què pots acollir-te.
 • Beques. Si vols demanar la beca de caràcter general del MEFP, per poder formalitzar la matrícula condicionada a beca hauràs de sol·licitar una acreditació de caràcter econòmic. Informa-te'n a la pàgina web de Beques i ajuts de grau.
 • Pagament. Pots pagar la matrícula en diversos terminis (consulta'n les condicions a la Normativa de matrícula). També pots demanar un préstec per al finançament de la matrícula.
 • Assegurances. Si tens menys de 28 anys, disposes d’una assegurança escolar obligatòria que et costarà 1,12 euros per curs. Si tens més de 28 anys, disposes d'una assegurança d'accidents obligatòria per 9,50 euros el curs. Més informació a la pàgina d'Assegurances.
 • Permanència. Tingues present que si en els dos primers anys acadèmics no superes un mínim de 30 crèdits no podràs continuar els mateixos estudis a la UdG. Consulta les Normes de permanència per a estudis de grau.

Abans de la matrícula

Només hauràs de lliurar telemàticament la documentació relativa a bonificacions o exempcions que no constin com a acreditades, per poder gaudir del corresponent descompte o gratuïtat en la matrícula. Consulta l'apartat "Passos a seguir per a la matrícula".

Després de la matrícula

a) Si no has accedit a la universitat des de batxillerat, hauràs de presentar a la secretaria acadèmica del teu centre docent el teu document d’identitat vigent, segons la teva nacionalitat:

Nacionalitat Documentació
Estudiants amb nacionalitat espanyola Fotocòpia compulsada del DNI
Estudiants de països de la UE, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent del país d’origen, o passaport
Estudiants estrangers no comunitaris Fotocòpia compulsada de la TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

b) Si has accedit a la UdG procedent d’una altra universitat, hauràs de presentar a la secretaria acadèmica del teu centre docent la documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris) Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions de l'estudi d'origen, i justificant d’haver abonat els drets de trasllat
Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

c) Si no ets titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, hauràs de presentar telemàticament, a través de l’apartat de Tràmits de la Secretaria en Xarxa, l’imprès de comunicació/modificació de dades bancàries i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

d) Si no l’has pogut presentar abans de la matrícula, hauràs de presentar telemàticament, a través de l’apartat de Tràmits de la Secretaria en Xarxa, la documentació acreditativa de bonificacions o exempcions. Segons el cas, la secretaria acadèmica del teu centre docent et pot reclamar la presentació física de la documentació.

La documentació es podrà presentar fins al 19 de novembre de 2020 (excepte l’acreditativa de bonificacions o exempcions, que es podrà lliurar fins al 31 de desembre de 2020).

Automatrícula