Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Curs 2019-2020

El Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials aglutina totes les branques de la tecnologia i l’enginyeria: mecànica, electrònica i química i forma part de la formació necessària per a esdevenir Enginyer Industrial.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
Branca de coneixement:
Enginyeria i arquitectura
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:

Graduat/ada en Enginyeria en Tecnologies Industrials per la Universitat de Girona

Centre docent:
Escola Politècnica Superior
Nombre orientatiu de places:
70
Última nota de tall:
Notes de tall convocatòria juny 2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:
2.513 euros. Vegeu Informació de preus
Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

Al Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials aprendràs les bases de tots els àmbits de l’enginyeria i la tecnologia. A dissenyar, desenvolupar i analitzar:

 • vehicles, màquines i estructures (enginyeria mecànica) 
 • components electrònics, sistemes automàtics i robots (enginyeria electrònica i automàtica)
 • processos químics i de gestió mediambiental (enginyeria química).

Al mateix temps adquiriràs els coneixements científics i matemàtics que et permetran comprendre documentació tècnica i científica necessària per a fer recerca i desenvolupament (R+D+I) en qualsevol d’aquests àmbits, així com interpretar informes escrits per altres enginyers especialistes. Aquesta capacitat multidisciplinària et permetrà liderar grups de treball transversals i treballar com a directiu en empreses tecnològiques.

Imatge decorativa

La formació de l'Enginyer en Tecnologies Industrials es complementa naturalment amb el Màster en Enginyeria Industrial, donant lloc a l'Enginyer Industrial, una professió amb una tradició de més de 150 anys molt ben valorada a les empreses d'àmbit nacional com internacional.

Accés

Requisits d’accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Enginyeria i Arquitectura.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d’accés

Sortides professionals

Un lema recent del col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya era “En tot i per a tot”. Aquest lema mostra que podràs treballar en els principals sectors industrials:

 • Maquinària: des de maquinària per la indústria cárnica (un sector molt important a les comarques gironines) fins turbines, o equipament per 
 • Automatització i control: robòtica, sistemes automàtics, comunicacions.
 • Producció: gestió de la planta de producció, automatització de la producció, manteniment, producció farmacèutica, energètica, alimentària, etc.
 • Materials: producció metal·lúrgica, plàstics, materials compòsits (fibra de carboni, fibra de vidre) reciclatge i revalorització de residus.
 • Automoció: cadena de producció, disseny de components
 • Seguretat i qualitat: seguretat en el treball, seguretat en les instal·lacions, seguretat en el disseny, assegurament de la qualitat.
 • Energia: instal·lacions d’energies renovables, subministrament i estalvi energètic, disseny de turbines.
 • Transport i logística: mitjans de transport, magatzems i distribució, gestió d’instal·lacions.
 • Gestió industrial: gestió de projectes, gestió de compres, patents, direcció d’empresa.
 • Construcció industrial: estructures d’acer i formigó, instal·lacions de subministrament, projectes d’edificacions i instal·lacions industrials i direcció d’obres.
 • Camps més particulars: recerca i desenvolupament, aplicacions a la medicina, aplicacions a l’esport.

La taxa d’atur dels Enginyers Industrials és molt baixa, ja que més del 90% s’ocupen amb feines relacionades amb l’enginyeria i la tecnologia, segons diverses fonts com l’Agència de Qualitat Universitària (Generalitat de Catalunya), el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad i diaris com El País i La Vanguardia. En la següent infografia es resumeixen les dades més rellevants de les feines, recollida.

Gràfic 2.400 vacants publicades per enginyers industrials, dades gener 2016

Font: Fulls dels Enginyers, Febrer 2016

Estudiar enginyeria en tecnologies industrials et donarà l'opció d'accedir a ofertes com ara:

Continuar estudiant

El Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials està dissenyat per ser complementat amb el Màster en Enginyeria Industrial, que és l’únic màster oficial que habilita per a l’exercici de la professió regular d’enginyer/a industrial. Tot i que el més natural per al graduat en Enginyeria en Tecnologies Industrials és fer el Màster en Enginyeria Industrial, aquesta titulació dóna accés als màsters tecnològics i científics, i si es vol continuar estudiant en l’àmbit de la recerca es pot accedir al programa de Doctoral en Tecnologia.

Mira el que n'opinen alguns dels estudiants que ja han acabat el grau i estan estudiant el Màster: revista Fulls dels Enginyers de l'abril de 2015 (pàgina 22) .

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2019-2020

Matemàtiques15.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Fonaments de matemàtiques 1   Fundamentos de matemáticas 1   Fundamentals of mathematics 1 (3105G08001) BBàsica 9.00 SSemestral
Fonaments de matemàtiques 2   Fundamentos de matemáticas 2   Fundamentals of mathematics 2 (3105G08002) BBàsica 6.00 SSemestral
Física12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Fonaments de física 1   Fundamentos de física 1   Fundamentals of physics 1 (3105G08003) BBàsica 6.00 SSemestral
Fonaments de física 2   Fundamentos de física 2   Fundamentals of physics 2 (3105G08004) BBàsica 6.00 SSemestral
Expressió gràfica 9.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Expressió gràfica   Expresión gráfica   Technical Drawing (3105G08048) BBàsica 9.00 SSemestral
Química6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Fonaments de química   Fundamentos de química   Fundamentals of chemistry (3105G08005) BBàsica 6.00 SSemestral
Informàtica6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Informàtica   Informática   Informatics (3105G08049) BBàsica 6.00 SSemestral
Empresa6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Fonaments d'organització d'empreses   Fundamentos de organización de empresas   Fundamentals of business organisation (3105G08006) BBàsica 6.00 SSemestral
Fonaments de ciència de materials6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Fonaments de ciència de materials   Fundamentos de ciencia de materiales   Fundamentals of Materials Science (3105G08050) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Estadística6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Estadística   Estadística   Statistics (3105G08047) BBàsica 6.00 SSemestral
Mecànica de fluids i termotècnia11.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Enginyeria de fluids   Ingeniería de fluidos   Fluid Mechanics (3105G08007) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Termodinàmica   Termodinámica   Thermodynamics (3105G08008) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Sistemes elèctrics, electrònics i automàtics11.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Teoria de circuits i fonaments d'electrònica   Teoría de circuitos y fundamentos de electrónica   Circuit Theory and Basic Electronics (3105G08009) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Màquines elèctriques   Máquinas eléctricas   Electrical Machines (3105G08010) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Fonaments de control   Fundamentos de control   Fundamentals of Control Theory (3105G08011) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Mecànica i resistència de materials17.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Fonaments de mecànica   Fundamentos de mecánica   Applied Mechanics (3105G08012) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Teoria de màquines   Teoría de máquinas   Theory of Machines (3105G08013) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Elasticitat i resistència de materials   Elasticidad y resistencia de materiales   Elasticity and Strength of Materials (3105G08014) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Aplicacions en màquines i estructures5.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Tecnologies de materials   Tecnologías de materiales   Materials Technology (3105G08022) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Automàtica i informàtica industrial4.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Informàtica i comunicacions   Informática y comunicaciones   Computer science and communications (3105G08026) OBObligatòria 4.00 SSemestral
Tècniques analítiques6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Ampliació de matemàtiques 1   Ampliación de matemáticas 1   Advanced Mathematics 1 (3105G08028) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Producció industrial i medi ambient 5.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Tecnologies de fabricació   Tecnologías de fabricación   Manufacturing Processes (3105G08015) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Aplicacions de sistemes hidràulics i tèrmics 11.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Enginyeria tèrmica   Ingeniería térmica   Thermal Energy (3105G08018) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Sistemes fluidomecànics   Sistemas fluidomecánicos   Hydraulic Systems (3105G08019) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Aplicacions en màquines i estructures10.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Introducció a les estructures   Introducción a las estructuras   Introduction to Structures (3105G08020) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Elements de màquines   Elementos de máquinas   Machine Elements (3105G08021) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Aplicacions elèctriques i electròniques14.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Sistemes electrònics i automàtics   Sistemas electrónicos y automáticos   Electronic and Automated Systems (3105G08023) OBObligatòria 9.00 SSemestral
Electrotècnia i accionaments elèctrics   Electrotecnia y accionamientos eléctricos   Electric Power (3105G08024) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Automàtica i informàtica industrial5.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Regulació automàtica   Regulación automática   Control Engineering (3105G08025) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Enginyeria química5.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Tecnologia de processos   Tecnología de procesos   Process Technology (3105G08027) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Tècniques analítiques6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Ampliació de matemàtiques 2   Ampliación de matemáticas 2   Advanced Mathematics 2 (3105G08029) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Aptituds professionals3.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Taller d'ensinistrament professional   Taller de adiestramiento profesional   Professional training workshop (3105G08031) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Producció industrial i medi ambient 7.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Gestió de la producció   Gestión de la producción   Operations Management (3105G08016) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Ciència i tecnologia del medi ambient   Ciencia y tecnología del medio ambiente   Environmental Engineering (3105G08017) OBObligatòria 4.00 SSemestral
Projectes4.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Projectes   Proyectos   Projects (3105G08051) OBObligatòria 4.00 SSemestral
Tècniques analítiques4.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Investigació operativa   Investigación operativa   Operations Research (3105G08030) OBObligatòria 4.00 SSemestral
Optatives25.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Càlcul mecànic per elements finits   Cálculo mecánico por elementos finitos   Mechanical Calculations Using Finite Elements (3105G08032) OPOptativa 5.00 SSemestral
Simulació de sistemes mecànics   Simulación de sistemas mecánicos   Mechanical System Simulation (3105G08033) OPOptativa 5.00 SSemestral
Dinàmica de fluids computacional   Dinámica de fluidos computacional   Computational Fluid Dynamics (3105G08034) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Modelització i simulació en enginyeria   Modelización y simulación en ingeniería   Engineering Modelling and Simulation (3105G08035) OPOptativa 5.00 SSemestral
Simulació de la conformació de materials   Simulación de la conformación de materiales   Material Forming Simulation (3105G08036) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Manteniment industrial   Mantenimiento industrial   Industrial Maintenance (3105G08037) OPOptativa 5.00 SSemestral
Planificació de processos productius   Planificación de procesos productivos   Production Process Plannning (3105G08038) OPOptativa 5.00 SSemestral
Pneumàtica i oleohidràulica   Neumática y oleohidráulica   Pneumatics and Hydraulics (3105G08039) OPOptativa 5.00 SSemestral
Anàlisi de xarxes   Análisis de redes   Network Analysis (3105G08040) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Comportament en servei   Comportamiento en servicio   Service Behaviour of Materials (3105G08041) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Robòtica industrial   Robótica industrial   Industrial Robotics (3105G08042) OPOptativa 5.00 SSemestral
Intel·ligència artificial   Inteligencia artificial   Artificial Intelligence (3105G08043) OPOptativa 5.00 SSemestral
Sistemes de supervisió   Sistemas de supervisión   Supervision Systems (3105G08044) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Sistemes digitals   Sistemas digitales   Digital Systems (3105G08045) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Organització de la informació   Organización de la información   Information Science (3105G08046) OPOptativa 5.00 SSemestral
Pràctiques en empreses   Prácticas en empresas   Internships in companies (3105G08053) OPOptativa 15.00 AAnual
Energies renovables   Energías renovables   Renewable energy (3105G01055) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Disseny de mecanismes   Diseño de mecanismos   Mechanism Design (3105G04034) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Instal·lacions de climatització   Instalaciones de climatización   Air conditioning installations (3105G04041) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Disseny i fabricació amb materials plàstics   Diseño y fabricación con materiales plásticos   Design and Manufacture Plastic Materials (3105G05046) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Instal·lacions d'energies renovables   Instalaciones de energías renovables   Renewable Energy Installations (3105G09031) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Autòmats programables   Autómatas programables   Programmable Automatons (3105G09034) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Direcció comercial   Dirección comercial   Commercial management (3107G01022) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Direcció financera I   Dirección financiera I   Financial management I (3107G01024) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Direcció financera II   Dirección financiera II   Financial management II (3107G01025) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Empresa i sector públic   Empresa y sector público   The public sector and the firm (Public Finance) (3107G01028) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Comptabilitat financera   Contabilidad financiera   Financial accounting (3107G01102) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Interpretació d'estats financers   Interpretación de estados financieros   Financial statement analysis (3107G01103) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Projecte fi de grau 15.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Projecte fi de grau   Proyecto final de grado   Final project (3105G08052) OBObligatòria 15.00 SSemestral
Optativitat + reconeixement acadèmic31.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Càlcul mecànic per elements finits   Cálculo mecánico por elementos finitos   Mechanical Calculations Using Finite Elements (3105G08032) OPOptativa 5.00 SSemestral
Simulació de sistemes mecànics   Simulación de sistemas mecánicos   Mechanical System Simulation (3105G08033) OPOptativa 5.00 SSemestral
Dinàmica de fluids computacional   Dinámica de fluidos computacional   Computational Fluid Dynamics (3105G08034) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Modelització i simulació en enginyeria   Modelización y simulación en ingeniería   Engineering Modelling and Simulation (3105G08035) OPOptativa 5.00 SSemestral
Simulació de la conformació de materials   Simulación de la conformación de materiales   Material Forming Simulation (3105G08036) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Manteniment industrial   Mantenimiento industrial   Industrial Maintenance (3105G08037) OPOptativa 5.00 SSemestral
Planificació de processos productius   Planificación de procesos productivos   Production Process Plannning (3105G08038) OPOptativa 5.00 SSemestral
Pneumàtica i oleohidràulica   Neumática y oleohidráulica   Pneumatics and Hydraulics (3105G08039) OPOptativa 5.00 SSemestral
Anàlisi de xarxes   Análisis de redes   Network Analysis (3105G08040) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Comportament en servei   Comportamiento en servicio   Service Behaviour of Materials (3105G08041) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Robòtica industrial   Robótica industrial   Industrial Robotics (3105G08042) OPOptativa 5.00 SSemestral
Intel·ligència artificial   Inteligencia artificial   Artificial Intelligence (3105G08043) OPOptativa 5.00 SSemestral
Sistemes de supervisió   Sistemas de supervisión   Supervision Systems (3105G08044) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Sistemes digitals   Sistemas digitales   Digital Systems (3105G08045) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Organització de la informació   Organización de la información   Information Science (3105G08046) OPOptativa 5.00 SSemestral
Pràctiques en empreses   Prácticas en empresas   Internships in companies (3105G08053) OPOptativa 15.00 AAnual
Energies renovables   Energías renovables   Renewable energy (3105G01055) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Disseny de mecanismes   Diseño de mecanismos   Mechanism Design (3105G04034) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Instal·lacions de climatització   Instalaciones de climatización   Air conditioning installations (3105G04041) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Disseny i fabricació amb materials plàstics   Diseño y fabricación con materiales plásticos   Design and Manufacture Plastic Materials (3105G05046) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Instal·lacions d'energies renovables   Instalaciones de energías renovables   Renewable Energy Installations (3105G09031) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Autòmats programables   Autómatas programables   Programmable Automatons (3105G09034) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Direcció comercial   Dirección comercial   Commercial management (3107G01022) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Direcció financera I   Dirección financiera I   Financial management I (3107G01024) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Direcció financera II   Dirección financiera II   Financial management II (3107G01025) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Empresa i sector públic   Empresa y sector público   The public sector and the firm (Public Finance) (3107G01028) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Comptabilitat financera   Contabilidad financiera   Financial accounting (3107G01102) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Interpretació d'estats financers   Interpretación de estados financieros   Financial statement analysis (3107G01103) OPOptativa 6.00 SSemestral No

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Totes les assignatures tenen un vessant pràctic que té un pes molt important en els estudis. Faràs les pràctiques en grups reduïts en laboratoris que tenen equipaments adaptats a les necessitats actuals.

L’empresa està molt present a l’Escola Politècnica Superior. Com a estudiant del Grau en Enginyeria Elèctrica podràs fer pràctiques en empreses a través de les estades a l'entorn laboral. Podràs triar entre les més de 450 ofertes que es proposen cada curs.

Treball de fi de grau

Durant l’últim curs faràs el Treball Final de Grau, on demostraràs els coneixements que has adquirit durant la teva formació.

El Treball de Final de Grau és un projecte d’enginyeria sobre la matèria que escullis, que realitzaràs sota la supervisió d’un professor. Si vols, el podràs desenvolupar en una empresa o en un grup de recerca.

El Patronat d’empreses que dóna suport a l’Escola Politècnica Superior i els col·legis professionals d’Enginyers cada any donen premis als millors Treballs Finals de Grau.

Disseny d'una màquina de tall per arrossegamentDisseny dels alerons d'un monoplaça de la Fórmula Student

Mostres de treballs finals de grau

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+.

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Sessions informatives d'acollida
Estudiants de primera opció
2 de setembre, de 9 h a 10.30 h, a la Sala d’Actes EPS 1
Estudiants de segona i posteriors opcions
2 de setembre, de 9 h a 10.30 h, a la Sala d’Actes EPS 1
Dates de matrícula
En primera preferència
15 de juliol, de 10 h a 12 h, a l'Aula Informàtica III-01i
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, de 10 h a 12 h, a l'Aula Informàtica III-01i
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 i 29 de juliol, de 10 h a 12 h, a l'Aula Informàtica III-01i
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
5 i 6 de setembre, de 10 h a 12 h, Aula Informàtica III-01i
De segona reassignació de juny
16 de setembre, de 9.30 h a 13.45 h, a la Secretaria Acadèmica
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, de 9.30 h a 13.45 h, a la Secretaria Acadèmica
En convocatòria de setembre
27 de setembre, a les 10 h, a la Secretaria Acadèmica
En matrícula d’octubre
10 d'octubre, a les 10 h, a la Secretaria Acadèmica
Inici de les classes
Data d'inici
16 de setembre de 2019
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 41 84 20
Correu electrònic
infoacademica.eps@udg.edu

1. Document d'identitat:

Nacionalitat Documentació

Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra

Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent

Estudiants estrangers no comunitaris

TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

2. Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.


3. Documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de:
a) PAU i assimilats
b) CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats
c) Titulació universitària per la UdG
d) Proves d'accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin al Portal d’accés a la universitat el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre.

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG

Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol 

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris)

Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions i el justificant d’haver abonat els drets de trasllat

Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

4. Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)


5. Només en cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.


La documentació s'haurà de presentar en el moment de matrícula, o bé a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre (excepte el carnet de família nombrosa en cas de renovació, que es pot lliurar fins al 31 de desembre).

Automatrícula

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Unviersitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Necessàries

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Preferències

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Analytics

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Marketing

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.