Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Curs 2019-2020

Els estudis de Publicitat i Relacions Públiques es proposen formar professionals que mostrin la seva expertesa, d'una banda, en el disseny i la gestió publicitària i, de l'altra, en el desenvolupament d'estratègies de relacions públiques.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Branca de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat de Turisme
Nombre orientatiu de places:
80
Última nota de tall:
Notes de tall convocatòria juny 2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:
2.287 euros. Vegeu Informació de preus
Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

Els estudis de Publicitat i Relacions Públiques es proposen formar professionals que mostrin la seva expertesa, d'una banda, en el disseny i la gestió publicitària i, de l'altra, en el desenvolupament d'estratègies de relacions públiques. Per assolir aquests dos grans objectius, el pla d'estudis dóna prioritat a la formació en habilitats comunicatives, en especial les referents a la comunicació estratègica, a les capacitats de gestionar i liderar equips de treball, al domini de les eines bàsiques de la comunicació verbal i de les noves tecnologies aplicades a la realització audiovisual i a la creació de productes multimèdia. Per tant, el desplegament dels estudis segueix un model pràctic d'intervenció didàctica, coherent amb la tipologia de competències seleccionada, unes competències que, per assolir-les, requereixen posar l'estudiant en situacions reals d'aprenentatge, a través de simulacions, anàlisis de casos i jocs de rol.

Punts essencials dels estudis de Publicitat i Relacions Públiques

Quan acabis els estudis, has d'haver assolit els objectius següents:

 1. Adquirir un corpus teòric de la publicitat i de les relacions públiques.
 2. Dominar les eines del disseny gràfic i de la realització audiovisual i multimèdia.
 3. Conèixer l'estructura dels mitjans i suports publicitaris.
 4. Utilitzar la comunicació estratègica i persuasiva.
 5. Discriminar entre els diversos recursos retòrics per a l'argumentació.
 6. Protegir l'ètica i la deontologia en les actuacions professionals, així com l'ordenament jurídic, tant de l'àmbit de la publicitat com de les relacions públiques.
 7. Participar i treballar en equips de treball, tot respectant el rol assignat en cada situació.
 8. Actuar amb principis d'igualtat de gènere, de sostenibilitat i de protecció del medi ambient.
 9. Realitzar un producte audiovisual amb finalitat promocional o propagandística, sent conscient dels efectes socials que té.
 10. Dissenyar i aplicar estratègies de relacions institucionals.

Una estructura modular

El pla d'estudis s'estructura en mòduls, no pas en assignatures. Això et permetrà tenir una visió clara dels diferents àmbits de la professió i evitar les repeticions de continguts dels plans d'estudis amb moltes assignatures. A més, amb l'estructura modular assoliràs les competències suficients i necessàries per poder incorporar-te al món laboral amb garanties.

Accés

Requisits d'accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències Socials i Jurídiques.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

Sortides professionals

Com a professionals de la publicitat:

 • Creació publicitària. Desenvolupament artístic i creatiu de peces publicitàries: anuncis, falques radiofòniques, espots...
 • Planificació de mitjans. Selecció dels mitjans de comunicació social online i offline on apareixeran els anuncis.
 • Comptes. Relació amb els clients (assessorament i planificació de campanyes, execució i seguiment).

Com a professionals de les relacions públiques:

 • Assessorament a empreses sobre temes d'imat­ge pública i reputació.
 • Direcció de comunicació d'empreses i institucions públiques i privades.
 • Gabinets de premsa.
 • Execució i avaluació de campanyes i accions. Convencions, congressos, publicacions, organització d'esdeveniments, actes protocol·laris.

Continuar estudiant

Amb el grau en Publicitat i Relacions Públiques hauràs assolit les competències professionalitzadores necessàries per accedir al món professional. També podràs accedir a aquells màsters oficials per aprofundir en els temes afectats per l’evolució constant de la comunicació i les seves eines que a més et donaran pas al doctorat si estàs interessat. En concret, dins la Facultat de Turisme s’imparteixen tres màsters que inclouen continguts d’especialització relacionats amb l’àmbit de comunicació.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2019-2020

Fonaments de la Comunicació12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Fonaments i història de la comunicació   Fundamentos e historia de la comunicación   Foundations and History of Communications (3108G03001) BBàsica 6.00 SSemestral
Teoria de la comunicació   Teoría de la Comunicación   Theory of Communications (3108G03002) BBàsica 6.00 SSemestral
Expressió gràfica i producció audiovisual12.00 crèdits
Ciències socials aplicades a la publicitat i les RP18.00 crèdits
Llenguatge i narrativa audiovisual6.00 crèdits
Relacions públiques6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Fonaments de les Relacions Públiques   Fundamentos de las Relaciones Públicas   Foundations of Public Relations (3108G03019) BBàsica 6.00 SSemestral
Publicitat6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Fonaments de la Publicitat   Fundamentos de la Publicidad   Foundations of Advertising (3108G03026) BBàsica 6.00 SSemestral
Expressió gràfica i producció audiovisual14.00 crèdits
Llenguatge i narrativa audiovisual12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Narrativa i guió audiovisual   Narrativa y guion audiovisual   Audiovisual Scriptwriting and Narrative (3108G03016) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Escriptures i llenguatges audiovisuals   Escrituras y lenguajes audiovisuales   Audiovisual Writing and Languages (3108G03017) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Relacions públiques10.00 crèdits
Publicitat10.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Processos i tècniques creatives publicitàries   Procesos y técnicas creativas publicitarias   Creative Advertising Processes and Techniques (3108G03027) OBObligatòria 4.00 SSemestral
Estructura de la Publicitat   Estructura de la publicidad   Advertising Structures (3108G03028) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Comunicació digital14.00 crèdits
Fonaments de la Comunicació4.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Mètodes d'investigació en comunicació   Métodos de investigación en comunicación   Communication Research Methods (3108G03003) OBObligatòria 4.00 SSemestral
Ciències socials aplicades a la publicitat i les RP12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Consum i publicitat   Consumo y publicidad   Consumption and Advertising (3108G03013) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Màrqueting estratègic i operatiu   Marketing estratégico y operativo   Strategic and Operational Marketing (3108G03014) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Relacions públiques16.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Comunicació interna i externa   Comunicación interna y externa   Internal and External Communications (3108G03021) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Planificació estratègica de les Relacions Públiques   Planificación estratégica de las Relaciones Públicas   Strategic Planning of Public Relations (3108G03023) OBObligatòria 4.00 SSemestral
Protocol   Protocolo   Protocol (3108G03024) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Publicitat14.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Creativitat   Creatividad   Creativity (3108G03029) OBObligatòria 4.00 SSemestral
Innovació publicitària   Innovación publicitaria   Advertising Innovation (3108G03030) OBObligatòria 4.00 SSemestral
Estructura i planificació de mitjans   Estructura y planificación de medios   Media Structure and Planning (3108G03032) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Comunicació digital4.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Tendències de l'audiovisual contemporani   Tendencias del audiovisual contemporáneo   Audiovisual contemporany tendencies (3108G03038) OBObligatòria 4.00 SSemestral
Expressió gràfica i producció audiovisual4.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Tècniques de producció audiovisual III   Técnicas de producción audiovisual III   Audiovisual Production Techniques III (3108G03009) OBObligatòria 4.00 SSemestral
Optatives6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Publicitat6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Estratègies de creació de marca i de campanya   Estrategias de creación de marca y de campaña   Creation of brand strategies and advertising campaigns (3108G03025) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Comunicació digital6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Social media i RP 2.0   Social media y RP 2.0   Social media and PR 2.0 (3108G03033) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Optatives18.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Pràctiques addicionals   Prácticas adicionales   Additional practices (3108G03039) OPOptativa 6.00 AAnual
Màrqueting polític   Marketing político   Political Marketing (3108G03041) OPOptativa 3.00 AAnual
Gènere i publicitat   Género y publicidad   Gender and Advertising (3108G03042) OPOptativa 3.00 AAnual
Fotografia publicitària   Fotografía publicitaria   Advertising Photography (3108G03043) OPOptativa 3.00 AAnual
Gestió de crisis   Gestión de crisis   Crisis Management (3108G03044) OPOptativa 3.00 AAnual
Disseny d'una campanya electoral   Diseño de una campaña electoral   Design of an Election Campaign (3108G03045) OPOptativa 3.00 AAnual No
Direcció d'art   Dirección de arte   Art Direction (3108G03046) OPOptativa 3.00 AAnual
Responsabilitat social corporativa RSC   Responsabilidad social corporativa RSC   Corporate Social Responsibility (CSR) (3108G03047) OPOptativa 3.00 AAnual
Campanya transmèdia. Taller de realització de Publicitat   Campaña transmedia. Taller de realización de Publicidad   Transmedia Storytelling Campaign. Advertising Production Workshop (3108G03048) OPOptativa 3.00 AAnual
Taller de vídeo   Taller de video   Video Workshop (3108G03049) OPOptativa 3.00 AAnual
Taller de publicitat on-line   Taller de publicidad on-line   Online Advertising Workshop (3108G03050) OPOptativa 3.00 AAnual No
Comunicació institucional   Comunicación institucional   Institutional Communications (3108G03051) OPOptativa 3.00 AAnual No
Taller d'esdeveniments i congressos   Taller de eventos y congresos   Event and Conference Workshop (3108G03052) OPOptativa 3.00 AAnual No
Creació d'un "book"   Creación de un "book"   Creation of a Portfolio Book (3108G03053) OPOptativa 3.00 AAnual
Creació d'una campanya publicitària. Seminari   Creación de una campaña publicitaria. Seminario   Creation of an Advertising Campaign (seminar) (3108G03054) OPOptativa 3.00 AAnual No
Estudis d'audiència i recepció   Estudios de audiencia y recepción   Audience Measurement and Reception Studies (3108G03055) OPOptativa 3.00 AAnual No
Seminari de comunicació en anglès   Seminario de comunicación en inglés   Communications Seminar in English (3108G03056) OPOptativa 9.00 AAnual
Bases jurídiques per a publicistes   Bases jurídicas para publicistas   Legal Foundations for Publicists (3108G03057) OPOptativa 3.00 AAnual No
Pràctica restaurativa   Práctica restaurativa   Restorative Practices (3108G03058) OPOptativa 3.00 AAnual No
Anàlisi dels mitjans de comunicació   Análisis de los medios de comunicación   Analysis of the Means of Communication (3108G03059) OPOptativa 3.00 AAnual No
Comunicació persuasiva   Comunicación persuasiva   Persuasive Communication (3108G03060) OPOptativa 3.00 AAnual No
Tècnica i casos de Relacions Públiques   Técnica y casos de Relaciones Públicas   Public Relations Techniques and Case Studies (3108G03061) OPOptativa 3.00 AAnual No
Lobbisme   Lobbysmo   Lobbying (3108G03062) OPOptativa 3.00 AAnual No
Emprenedoria i creació d'empreses   Emprendeduría y creación de empresas   Entrepreneurship and the Creation of Businesses (3108G03063) OPOptativa 3.00 AAnual
Nous dispositius i internet de les coses   Nuevos dispositivos e internet de las cosas   New Devices and the Internet of Things (3108G03064) OPOptativa 3.00 AAnual No
Comunicació local en l'era global   Comunicación local en la era global   Local Communications in a Global Era (3108G03065) OPOptativa 3.00 AAnual No
Estructura de la Publicitat en advergaming   Estructura de la Publicidad en advergaming   Structure of Advertising in Advergaming (3108G03066) OPOptativa 3.00 AAnual No
Copy   Copy   Copy (3108G03067) OPOptativa 3.00 AAnual
Taller d'estadística   Taller de estadística   Statistics Workshop (3108G03068) OPOptativa 3.00 AAnual No
Podcàsting   Podcasting   Podcasting (3108G03069) OPOptativa 3.00 AAnual No
Màrqueting social   Márketing social   Social Marketing (3108G03070) OPOptativa 3.00 AAnual No
Planificació estratègica de mitjans   Planificación estratégica de medios   Strategic Media Planning (3108G03071) OPOptativa 3.00 AAnual No
Direcció de comptes   Dirección de cuentas   Account Management (3108G03072) OPOptativa 3.00 AAnual
Opinió pública   Opinión pública   Public Opinion (3108G03073) OPOptativa 3.00 AAnual No
Estètica i art en la Publicitat   Estética y arte en la Publicidad   Aesthetics and Art in Advertising (3108G03074) OPOptativa 3.00 AAnual No
Seminari de Comunicació   Seminario de Comunicación   Communications Seminar (3108G03075) OPOptativa 3.00 AAnual
Seminari de Publicitat   Seminario de Publicidad   Advertising Seminar (3108G03076) OPOptativa 3.00 AAnual
Seminari de Relacions Públiques   Seminario de Relaciones Públicas   Public Relations Seminar (3108G03077) OPOptativa 3.00 AAnual
Comunity manager   Comunity manager   Community Manager (3108G03078) OPOptativa 3.00 AAnual No
Gèneres periodístics i mitjans   Géneros periodísticos y medios   Journalistic Genres and the Media (3108G03079) OPOptativa 3.00 AAnual
Comunicació i educació   Comunicación y educación   Communications and Education (3108G03080) OPOptativa 3.00 AAnual No
Media literacy   Media literacy   Media Literacy (3108G03081) OPOptativa 3.00 AAnual No
Turisme de negocis i esdeveniments   Turismo de negocios y eventos   Business and Event Tourism (3108G03082) OPOptativa 3.00 AAnual No
Promoció de destinacions turístiques   Promoción de destinos turísticos   Promoting Tourism Destinations (3108G03083) OPOptativa 3.00 AAnual No
Dret dels mitjans de comunicació   Derecho en los medios de comunicación   Law in the Media (3108G03084) OPOptativa 3.00 AAnual No
Seminari de comunicació en quarta llengua   Seminario de comunicación en cuarta lengua   Seminar on Communications in a Fourth Language (3108G03085) OPOptativa 6.00 AAnual No
Economia de l'Empresa   Economia de la empresa   Business Economics (3108G03086) OPOptativa 3.00 AAnual No
Relacions institucionals   Relaciones institucionales   Institutional relations (3108G03088) OPOptativa 3.00 AAnual No
Objectes i entorns 3D   Objetos y entornos 3D   3D objects and spaces (3108G03089) OPOptativa 3.00 SSemestral
Taller MindFulness   Taller Mindfulness   Mindfulness workshop (3108G03090) OPOptativa 3.00 SSemestral
Branded Content   Branded Content   Branded Content (3108G03091) OPOptativa 3.00 SSemestral
City Branding   City Branding   City Branding (3108G03092) OPOptativa 3.00 SSemestral
Taller de ràdio   Taller de radio   Radio workshop (3108G03093) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Relacions Públiques en organitzacions no lucratives   Relaciones Públicas en organizaciones no lucrativas   PR for NGO’s (3108G03094) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Tècniques de relació amb els mitjans   Técnicas de relación con los medios   PR: Talking with the media (3108G03095) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Grups de comunicació   Grupos de comunicación   National & Internacional media companies (3108G03096) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Treball fi de Grau12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Treball final de grau   Trabajo final de grado   Final Degree Project (3108G03087) OBObligatòria 12.00 AAnual
Pràctiques12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Pràctiques   Prácticas   Practical Training (3108G03040) OBObligatòria 12.00 AAnual
Optativitat + Reconeixement30.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Pràctiques addicionals   Prácticas adicionales   Additional practices (3108G03039) OPOptativa 6.00 AAnual
Màrqueting polític   Marketing político   Political Marketing (3108G03041) OPOptativa 3.00 AAnual
Gènere i publicitat   Género y publicidad   Gender and Advertising (3108G03042) OPOptativa 3.00 AAnual
Fotografia publicitària   Fotografía publicitaria   Advertising Photography (3108G03043) OPOptativa 3.00 AAnual
Gestió de crisis   Gestión de crisis   Crisis Management (3108G03044) OPOptativa 3.00 AAnual
Disseny d'una campanya electoral   Diseño de una campaña electoral   Design of an Election Campaign (3108G03045) OPOptativa 3.00 AAnual No
Direcció d'art   Dirección de arte   Art Direction (3108G03046) OPOptativa 3.00 AAnual
Responsabilitat social corporativa RSC   Responsabilidad social corporativa RSC   Corporate Social Responsibility (CSR) (3108G03047) OPOptativa 3.00 AAnual
Campanya transmèdia. Taller de realització de Publicitat   Campaña transmedia. Taller de realización de Publicidad   Transmedia Storytelling Campaign. Advertising Production Workshop (3108G03048) OPOptativa 3.00 AAnual
Taller de vídeo   Taller de video   Video Workshop (3108G03049) OPOptativa 3.00 AAnual
Taller de publicitat on-line   Taller de publicidad on-line   Online Advertising Workshop (3108G03050) OPOptativa 3.00 AAnual No
Comunicació institucional   Comunicación institucional   Institutional Communications (3108G03051) OPOptativa 3.00 AAnual No
Taller d'esdeveniments i congressos   Taller de eventos y congresos   Event and Conference Workshop (3108G03052) OPOptativa 3.00 AAnual No
Creació d'un "book"   Creación de un "book"   Creation of a Portfolio Book (3108G03053) OPOptativa 3.00 AAnual
Creació d'una campanya publicitària. Seminari   Creación de una campaña publicitaria. Seminario   Creation of an Advertising Campaign (seminar) (3108G03054) OPOptativa 3.00 AAnual No
Estudis d'audiència i recepció   Estudios de audiencia y recepción   Audience Measurement and Reception Studies (3108G03055) OPOptativa 3.00 AAnual No
Seminari de comunicació en anglès   Seminario de comunicación en inglés   Communications Seminar in English (3108G03056) OPOptativa 9.00 AAnual
Bases jurídiques per a publicistes   Bases jurídicas para publicistas   Legal Foundations for Publicists (3108G03057) OPOptativa 3.00 AAnual No
Pràctica restaurativa   Práctica restaurativa   Restorative Practices (3108G03058) OPOptativa 3.00 AAnual No
Anàlisi dels mitjans de comunicació   Análisis de los medios de comunicación   Analysis of the Means of Communication (3108G03059) OPOptativa 3.00 AAnual No
Comunicació persuasiva   Comunicación persuasiva   Persuasive Communication (3108G03060) OPOptativa 3.00 AAnual No
Tècnica i casos de Relacions Públiques   Técnica y casos de Relaciones Públicas   Public Relations Techniques and Case Studies (3108G03061) OPOptativa 3.00 AAnual No
Lobbisme   Lobbysmo   Lobbying (3108G03062) OPOptativa 3.00 AAnual No
Emprenedoria i creació d'empreses   Emprendeduría y creación de empresas   Entrepreneurship and the Creation of Businesses (3108G03063) OPOptativa 3.00 AAnual
Nous dispositius i internet de les coses   Nuevos dispositivos e internet de las cosas   New Devices and the Internet of Things (3108G03064) OPOptativa 3.00 AAnual No
Comunicació local en l'era global   Comunicación local en la era global   Local Communications in a Global Era (3108G03065) OPOptativa 3.00 AAnual No
Estructura de la Publicitat en advergaming   Estructura de la Publicidad en advergaming   Structure of Advertising in Advergaming (3108G03066) OPOptativa 3.00 AAnual No
Copy   Copy   Copy (3108G03067) OPOptativa 3.00 AAnual
Taller d'estadística   Taller de estadística   Statistics Workshop (3108G03068) OPOptativa 3.00 AAnual No
Podcàsting   Podcasting   Podcasting (3108G03069) OPOptativa 3.00 AAnual No
Màrqueting social   Márketing social   Social Marketing (3108G03070) OPOptativa 3.00 AAnual No
Planificació estratègica de mitjans   Planificación estratégica de medios   Strategic Media Planning (3108G03071) OPOptativa 3.00 AAnual No
Direcció de comptes   Dirección de cuentas   Account Management (3108G03072) OPOptativa 3.00 AAnual
Opinió pública   Opinión pública   Public Opinion (3108G03073) OPOptativa 3.00 AAnual No
Estètica i art en la Publicitat   Estética y arte en la Publicidad   Aesthetics and Art in Advertising (3108G03074) OPOptativa 3.00 AAnual No
Seminari de Comunicació   Seminario de Comunicación   Communications Seminar (3108G03075) OPOptativa 3.00 AAnual
Seminari de Publicitat   Seminario de Publicidad   Advertising Seminar (3108G03076) OPOptativa 3.00 AAnual
Seminari de Relacions Públiques   Seminario de Relaciones Públicas   Public Relations Seminar (3108G03077) OPOptativa 3.00 AAnual
Comunity manager   Comunity manager   Community Manager (3108G03078) OPOptativa 3.00 AAnual No
Gèneres periodístics i mitjans   Géneros periodísticos y medios   Journalistic Genres and the Media (3108G03079) OPOptativa 3.00 AAnual
Comunicació i educació   Comunicación y educación   Communications and Education (3108G03080) OPOptativa 3.00 AAnual No
Media literacy   Media literacy   Media Literacy (3108G03081) OPOptativa 3.00 AAnual No
Turisme de negocis i esdeveniments   Turismo de negocios y eventos   Business and Event Tourism (3108G03082) OPOptativa 3.00 AAnual No
Promoció de destinacions turístiques   Promoción de destinos turísticos   Promoting Tourism Destinations (3108G03083) OPOptativa 3.00 AAnual No
Dret dels mitjans de comunicació   Derecho en los medios de comunicación   Law in the Media (3108G03084) OPOptativa 3.00 AAnual No
Seminari de comunicació en quarta llengua   Seminario de comunicación en cuarta lengua   Seminar on Communications in a Fourth Language (3108G03085) OPOptativa 6.00 AAnual No
Economia de l'Empresa   Economia de la empresa   Business Economics (3108G03086) OPOptativa 3.00 AAnual No
Relacions institucionals   Relaciones institucionales   Institutional relations (3108G03088) OPOptativa 3.00 AAnual No
Objectes i entorns 3D   Objetos y entornos 3D   3D objects and spaces (3108G03089) OPOptativa 3.00 SSemestral
Taller MindFulness   Taller Mindfulness   Mindfulness workshop (3108G03090) OPOptativa 3.00 SSemestral
Branded Content   Branded Content   Branded Content (3108G03091) OPOptativa 3.00 SSemestral
City Branding   City Branding   City Branding (3108G03092) OPOptativa 3.00 SSemestral
Taller de ràdio   Taller de radio   Radio workshop (3108G03093) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Relacions Públiques en organitzacions no lucratives   Relaciones Públicas en organizaciones no lucrativas   PR for NGO’s (3108G03094) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Tècniques de relació amb els mitjans   Técnicas de relación con los medios   PR: Talking with the media (3108G03095) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Grups de comunicació   Grupos de comunicación   National & Internacional media companies (3108G03096) OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+.

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Sessions informatives d'acollida
Estudiants de primera opció o que han passat la seva plaça a primera opció
16 de juliol, a les 9.30 h, a la Sala de Graus de l’Edifici Sant Domènec
Estudiants de segona i posteriors opcions
26 de juliol, a les 10.30 h, a la Sala de Graus de l’Edifici Sant Domènec
Estudiants d'assignació de setembre
27 de setembre, a les 9.45 h, a la Sala de Graus de l’Edifici Sant Domènec
Dates de matrícula
En primera preferència
16 de juliol, després de la sessió informativa, a l'aula de MACs del 3r pis
17 i 18 de juliol, de 10 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica de la Facultat de Turisme
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, de 10 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica de la Facultat de Turisme
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 de juliol, després de la sessió informativa, a l'aula de MACs del 3r pis
29 de juliol, de 10 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica de la Facultat de Turisme
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
5 i 6 de setembre, de 10 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica de la Facultat de Turisme
De segona reassignació de juny
16 de setembre, de 10 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica de la Facultat de Turisme
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, de 10 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica de la Facultat de Turisme
En convocatòria de setembre
27 de setembre, després de la sessió informativa, a l'aula de MACs del 3r pis
En matrícula d’octubre
10 d'octubre, de 10 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica de la Facultat de Turisme
Inici de les classes
Data d'inici
27 de setembre de 2019
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfons
972 41 82 20
Correu electrònic
secacad.aellt@udg.edu

1. Document d'identitat:

Nacionalitat Documentació

Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra

Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent

Estudiants estrangers no comunitaris

TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

2. Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.


3. Documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de:
a) PAU i assimilats
b) CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats
c) Titulació universitària per la UdG
d) Proves d'accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin al Portal d’accés a la universitat el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre.

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG

Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol 

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris)

Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions i el justificant d’haver abonat els drets de trasllat

Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

4. Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)


5. Només en cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.


La documentació s'haurà de presentar en el moment de matrícula, o bé a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre (excepte el carnet de família nombrosa en cas de renovació, que es pot lliurar fins al 31 de desembre).

Automatrícula

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Unviersitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Necessàries

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Preferències

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Analytics

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Marketing

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.