Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Grau en Dret

Grau en Dret

Curs 2019-2020

L'objectiu principal del grau de Dret és donar-te una formació jurídica sòlida que et capaciti per treballar i aplicar el dret en un entorn canviant i dinàmic.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Dret
Branca de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Dret per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat de Dret
Nombre orientatiu de places:
155
Última nota de tall:
Notes de tall convocatòria juny 2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:
1.657 euros. Vegeu Informació de preus
Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

El que aprendràs en el grau de Dret no s'assemblarà a allò que has vist en els teus estudis previs. Per començar, has de saber que qualsevol jurista treballa parlant o escrivint. Per tant, és imprescindible que tinguis la capacitat d'expressar-te oralment i per escrit de manera correcta, en català i en castellà. En segon lloc, és necessari que tinguis l'hàbit de la lectura atès que el jurista utilitza documents escrits. Els professors t'ajudaran a comprendre els documents jurídics i t'ajudaran a emprar el llenguatge especialitzat per tal de resoldre problemes jurídics. Veuràs que el Dret t'ajudarà a comprendre la nostra organització social, els seus conflictes i les formes de resoldre'ls.

Competències adquirides

Amb aquest grau adquiriràs coneixements, habilitats i competències que et seran d'utilitat en el món laboral, com ara analitzar situacions jurídiques i dissenyar estratègies per solucionar-les, comprendre i avaluar críticament la informació jurídica dels diferents sectors de l'ordenament, raonar i argumentar jurídicament, desenvolupar i argumentar en públic un discurs jurídic, etc.

Accés

Requisits d'accés

  • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
  • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
  • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències Socials i Jurídiques.
  • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
  • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
  • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

Sortides professionals

El grau de Dret t'obre un ampli ventall de possibilitats professionals. Podràs desenvolupar l'exercici professional lliure com a advocat, o exercir pel teu compte com a notari o registrador. També podràs treballar per a empreses com a assessor jurídic.

Un altre camp professional és el de l'Administració de justícia, ja sigui treballant en oficines judicials, en qualitat de jutge, fiscal o secretari judicial, o com a procurador dels tribunals.

La titulació també et permetrà integrar-te a l'Administració pública, tant l'estatal, auto­nòmica o local, com la de la Unió Europea o d'altres organismes internacionals.

Una altra possibilitat és que et dediquis a la docència i a la recerca del dret.

Continuar estudiant

Màsters universitaris

La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Programes de doctorat

Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, que consisteix en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització

La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2019-2020

Dret administratiu6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Dret administratiu I   Derecho administrativo I   Administrative law I (3104G00064) BBàsica 6.00 SSemestral
Dret civil I12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Dret de la persona   Derecho de la persona   Law of person (3104G00067) BBàsica 6.00 SSemestral
Dret dels contractes i de les obligacions   Derecho de los contratos y de las obligaciones   Law of contract and obligations (3104G01005) BBàsica 6.00 SSemestral
Dret constitucional i règim de la llibertat religiosa6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Introducció al dret constitucional   Introducción al derecho constitucional   Introduction to constitutional law (3104G00068) BBàsica 6.00 SSemestral
Ciència política i economia12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Introducció a la ciència política   Introducción a la ciencia política   Introduction to political science (3104G00074) BBàsica 6.00 SSemestral
Economia política   Economía política   Political economy (3104G00075) BBàsica 6.00 SSemestral
Dret processal6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Introducció al dret processal   Introducción al derecho procesal   Introduction to procedural law (3104G00077) BBàsica 6.00 SSemestral
Història de la ciència jurídica12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Dret romà   Derecho romano   Roman law (3104G01040) BBàsica 6.00 SSemestral
Història del dret i de les institucions   Historia del derecho y de las instituciones   History of law (3104G00078) BBàsica 6.00 SSemestral
Filosofia del dret6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Teoria del dret   Teoría del derecho   Legal theory (3104G00079) BBàsica 6.00 SSemestral
Dret civil I3.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Dret de la responsabilitat civil   Derecho de la responsabilidad civil   Law of torts (3104G01006) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Dret civil II5.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Dret de propietat i drets reals   Derecho de propiedad y derechos reales   Property law (3104G01007) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Dret del treball i de la seguretat social4.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Dret del treball I   Derecho del trabajo I   Labour law I (3104G01010) OBObligatòria 4.00 SSemestral
Dret constitucional i règim de la llibertat religiosa8.00 crèdits
Dret financer i tributari4.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Despesa pública i recursos per al seu finançament   Gasto público y recursos para su financiación   Public expenditure and its financing (3104G01017) OBObligatòria 4.00 SSemestral
Dret mercantil i internacional privat9.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Dret mercantil I   Derecho mercantil I   Mercantile law (3104G01023) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Dret de societats   Derecho de sociedades   Company law (3104G01026) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Dret internacional públic i relacions internacionals 7.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Dret internacional públic I   Derecho internacional público I   International law I (3104G00071) OBObligatòria 4.00 SSemestral
Institucions de la Unió Europea   Instituciones de la Unión Europea   Institutions of the European Union (3104G00073) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Dret penal8.00 crèdits
Dret processal8.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Dret processal civil I   Derecho procesal civil I   Civil procedural law I (3104G01037) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Dret processal civil II   Derecho procesal civil II   Civil procedural law II (3104G01038) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Dret administratiu8.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Dret administratiu II   Derecho administrativo II   Administrative law II (3104G00065) OBObligatòria 4.00 SSemestral
Dret administratiu III   Derecho administrativo III   Administrative law III (3104G00066) OBObligatòria 4.00 SSemestral
Dret civil II3.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Dret de família   Derecho de familia   Family law (3104G01008) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Dret del treball i de la seguretat social7.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Dret del treball II   Derecho del trabajo II   Labour law II (3104G01011) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Dret de la seguretat social   Derecho de la seguridad social   Social security law (3104G01012) OBObligatòria 4.00 SSemestral
Dret financer i tributari9.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Dret tributari   Derecho tributario   Tax law (3104G01018) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Sistema tributari espanyol I   Sistema tributario español I   Spanish tax law I (3104G01019) OBObligatòria 4.00 SSemestral
Dret mercantil i internacional privat12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Dret internacional privat I   Derecho internacional privado I   Private international law I (3104G01021) OBObligatòria 4.00 SSemestral
Dret mercantil II   Derecho mercantil II   Mercantile law II (3104G01024) OBObligatòria 4.00 SSemestral
Dret mercantil III   Derecho mercantil III   Mercantile law III (3104G01025) OBObligatòria 4.00 SSemestral
Dret internacional públic i relacions internacionals 3.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Dret internacional públic II   Derecho internacional público II   International law II (3104G00072) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Dret penal6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Dret penal. Part especial   Derecho penal. Parte especial.   Criminal law (offences) (3104G00076) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Dret processal4.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Dret processal penal   Derecho procesal penal   Criminal procedural law (3104G01039) OBObligatòria 4.00 SSemestral
Treball final de grau 3.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Metodologia jurídica   Metodología jurídica   Legal Methodology (3104G01117) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Optativitat3.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Fonaments de l'empresa   Fundamentos de la empresa   Foundations of the firm (3107G00010) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Economia de l'empresa   Economía de la empresa   Business economics (3107G00011) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Economia internacional   Economía internacional   International economics (3107G00015) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Economia industrial   Economía industrial   Industrial organization (3107G00016) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Direcció de recursos humans   Dirección de recursos humanos   Human Resource Management (3107G01023) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Contractes de consum   Contratos de consumo   Consumer contracts (3104G01044) OPOptativa 3.00 SSemestral
Dret europeu de la responsabilitat civil   Derecho europeo de la responsabilidad civil   European tort law (3104G00001) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Els drets econòmics, socials i culturals i les seves garanties   Los derechos económicos, sociales y culturales y sus garantías   Economic, social and cultural rights and their guarantees (3104G00002) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Drets lingüístics   Derechos lingüísticos   Linguistic rights (3104G00003) OPOptativa 3.00 SSemestral
Dret del medi ambient   Derecho del medio ambiente   Environmental law (3104G00004) OPOptativa 3.00 SSemestral
Dret urbanístic   Derecho urbanístico   Land use law (3104G00005) OPOptativa 3.00 SSemestral
Història del dret català   Historia del derecho catalán   History of catalan law (3104G00006) OPOptativa 3.00 SSemestral
Introducció al dret comparat   Introducción al derecho comparado   Introducción to comparative law (3104G00007) OPOptativa 3.00 SSemestral
Jurisprudència constitucional i distribució territorial del poder. Teoria i pràctica   Jurisprudencia constitucional y distribución territorial del poder. Teoría y práctica   Constitutional judicial review and territorial distribution of power. Theory and practice (3104G00008) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Propietat immobiliària i registre de la propietat   Propiedad inmobiliaria y registro de la propiedad   Real estate and land registry (3104G01053) OPOptativa 3.00 SSemestral
Pràctica contenciosa administrativa   Práctica contencioso-administrativa   Administrative judicial process (3104G00009) OPOptativa 3.00 SSemestral
La lliure circulació de persones i l'accés a la Unió Europea   La libre circulación de personas y el acceso a la Unión Europea   Free movement of persons and access to European Union (3104G00010) OPOptativa 3.00 SSemestral
Arbitratge i mitjans alternatius a la jurisdicció   Arbitraje y medios alternativos a la jurisdicción   Arbitration and other ADR (3104G00011) OPOptativa 3.00 SSemestral
Argumentació jurídica   Argumentación jurídica   Legal argumentation (3104G00012) OPOptativa 3.00 SSemestral
El dret penal a la pràctica   El derecho penal en la práctica   Criminal law in action (3104G00013) OPOptativa 3.00 SSemestral
Dret i matrimoni religiós   Derecho y matrimonio religioso   Religious marriage law (3104G01059) OPOptativa 3.00 SSemestral
Fiscalitat empresarial   Fiscalidad empresarial   Taxation of business enterprises (3104G01060) OPOptativa 3.00 SSemestral
La prova i la seva valoració. Perspectives filosòfiques.   La prueba y su valoración. Perspectivas filosóficas.   The philosophy of the evaluation of proof. (3104G00014) OPOptativa 3.00 SSemestral
Gestió tributària   Gestión tributaria   Tax administration (3104G00015) OPOptativa 3.00 SSemestral
Internacionalització de la justícia   Internacionalización de la justicia   Internationalization of justice (3104G00016) OPOptativa 3.00 SSemestral
Dret social europeu   Derecho social europeo   Social european law (3104G00017) OPOptativa 3.00 SSemestral
Polítiques d'immigració i treball   Políticas de inmigración y trabajo   Labour migrations policies (3104G00018) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Prova judicial i garanties   Prueba judicial y garantías   Rules of evidence (3104G00019) OPOptativa 3.00 SSemestral
Tributació local   Tributación local   Local tax law (3104G00020) OPOptativa 3.00 SSemestral
Manteniment de la pau i seguretat internacional   Mantenimiento de la paz y seguridad internacional   Peace manteniment and International security (3104G00021) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Relacions exteriors de la Unió Europea   Relaciones exteriores de la Unión Europea   External relations of European Union (3104G00022) OPOptativa 3.00 SSemestral
Funció pública i dret penal   Función pública y derecho penal   Civil servants and criminal law (3104G00023) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Assistència judicial internacional   Asistencia judicial internacional   International judicial assistance (3104G01071) OPOptativa 3.00 SSemestral
Dret concursal   Derecho concursal   Bankruptcy law (3104G01072) OPOptativa 3.00 SSemestral
Dret de la competència i de la distribució   Derecho de la competencia y de la distribución   Compettion law (3104G01073) OPOptativa 3.00 SSemestral
Dret de les assegurances privades   Derecho de los seguros privados   Insurance law (3104G01074) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Tradició jurídica europea I   Tradición jurídica europea I   European law tradition I (3104G00024) OPOptativa 3.00 SSemestral
Delinqüència juvenil   Delincuencia juvenil   Juvenile delinquency (3104G00026) OPOptativa 3.00 SSemestral
Drogues i dret penal   Drogas y derecho penal   Drugs and criminal law (3104G00027) OPOptativa 3.00 SSemestral
Antropologia jurídica   Antropología jurídica   Juridical anthropology (3104G00028) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Sinistralitat en el treball i prevenció de riscos laborals   Siniestralidad en el trabajo y prevención de riesgos laborales   Industrial diseases and workplace security. (3104G00029) OPOptativa 3.00 SSemestral
Sancions administratives   Sanciones administrativas   Administrative sanctions (3104G00030) OPOptativa 3.00 SSemestral
Tractament constitucional de la diversitat   Tratamiento constitucional de la diversidad   Constitutional treatment of diversity (3104G00031) OPOptativa 3.00 SSemestral
Estasiologia. Estudi dels partits polítics.   Estasiología. Estudio de los partidos políticos.   Stasiology. Study of the political parties (3104G00032) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Ètica i drets humans   Ética y derechos humanos   Ethics and human rights (3104G00033) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Federalisme i federacions. Història i models   Federalismo y federaciones. Historia y modelos   Federalism and federations. History and models (3104G00034) OPOptativa 3.00 SSemestral
Finançament d'estats compostos   Financiación de estados compuestos   Taxation systems in federal states (3104G00035) OPOptativa 3.00 SSemestral
Gestió de processos i procediments administratius   Gestión de procesos y procedimientos administrativos   Management of administrative processes (3104G00036) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Gestió dels serveis públics   Gestión de los servicios públicos   Management of the public services (3104G00037) OPOptativa 3.00 SSemestral
Història de l'administració espanyola contemporània   Historia de la administración española contemporánea   History of the spanich contemporany administration (3104G00038) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Desigualtats socials i polítiques públiques   Desigualdades sociales y políticas públicas   Social inequalities and public policies (3104G00039) OPOptativa 3.00 SSemestral
Investigació del comportament electoral   Investigación del comportamiento electoral   Research on electoral behaviour (3104G00040) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Sistemes polítics d'Amèrica Llatina   Sistemas políticos de América Latina   Political systems in South America (3104G00041) OPOptativa 3.00 SSemestral
Teories polítiques del nacionalisme   Teorías políticas del nacionalismo   Nationalism: political theories (3104G00042) OPOptativa 3.00 SSemestral
Nous moviments socials i polítiques alternatives   Nuevos movimientos sociales y políticas alternativas   New social movements and alternative policies (3104G00043) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Elits polítiques a Catalunya   Élites políticas en Cataluña   The political elites of Catalonia (3104G00044) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Elits polítiques a Espanya   Élites políticas en España   The political elites of Spain (3104G00045) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Investigació social avançada: estadística aplicada a l'anàlisi de dades sociopolítiques   Investigación social avanzada: estadística aplicada al análisis de datos sociopolíticos   Advanced social research: statistic applied to the sociopolitical data analysis (3104G00046) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Política judicial   Política judicial   Policy of security & justice (3104G00047) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Introducció al dret constitucional comparat   Introducción al derecho constitucional comparado   Introduccion to comparative constitucional law (3104G00048) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Garanties reals   Garantías reales   Real securities (3104G01100) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Història dels sistemes jurídics comparats   Historia de los sistemas jurídicos comparados   History of the juridicional compared systems (3104G00049) OPOptativa 3.00 SSemestral
Dret públic de Catalunya   Derecho público de Cataluña   Public law of Catalonia (3104G00050) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Dret del comerç internacional   Derecho del comercio internacional   International commercial law (3104G00051) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Protecció internacional dels drets humans a l'àmbit europeu   Protección internacional de los derechos humanos en el ámbito europeo   International protection of human rights in the european area (3104G00052) OPOptativa 3.00 SSemestral
Dret i pluralisme religiós   Derecho y pluralismo religioso   Law and religious pluralism (3104G00053) OPOptativa 3.00 SSemestral
Els delictes del jurat   Los delitos del jurado   Criminal law and the jury. (3104G00054) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Dret dels mercats de valors   Derecho de los mercados de valores   Securities regulation (3104G01107) OPOptativa 3.00 SSemestral
Fiscalitat internacional i comunitària   Fiscalidad internacional y comunitaria   International and European tax law (3104G00055) OPOptativa 3.00 SSemestral No
La tutela judicial del crèdit   La tutela judicial del crédito   Judicial trusteeship of credit (3104G01109) OPOptativa 3.00 SSemestral
Polítiques d'ocupació i formació   Políticas de empleo y formación   Employment and learning policies (3104G00056) OPOptativa 3.00 SSemestral
Teoria i tècnica de la negociació   Teoría y técnica de la negociación   Theory and technique of negotiation (3104G00057) OPOptativa 3.00 SSemestral
Tradició jurídica europea II   Tradición jurídica europea II   European law tradition II (3104G00058) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Crims internacionals i tribunals penals internacionals   Crímenes internacionales y tribunales penales internacionales   International crimes and international penal courts (3104G00059) OPOptativa 3.00 SSemestral
Ètica de les professions jurídiques   Ética de las profesiones jurídicas   Professional ethics (3104G00060) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Empresa pública: iniciativa econòmica pública   Empresa pública: iniciativa econòmica pública   Public firms: public economic initiative (3104G00061) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Gestió comercial   Gestión comercial   Marketing management (3107G02025) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Gestió de recursos humans   Gestión de Recursos Humanos   Human resource management (3107G02027) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Introducció a la sociologia   Introducción a la sociología   Introduction to sociology (3104G00080) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Fonaments d'anàlisi política   Fundamentos de análisis político   Foundations of political analysis (3104G02015) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Relacions internacionals i organitzacions internacionals   Relaciones internacionales y organizaciones internacionales   International relations and international organizations (3104G02022) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Anàlisi de polítiques públiques   Análisis de políticas públicas   Analysis of the public policies (3104G00081) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Organització administrativa   Organización administrativa   Administrative organization (3104G02035) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Ciència de l'administració   Ciencia de la administración   Sciences of the administration (3104G02036) OPOptativa 4.00 SSemestral No
Justícia de proximitat   Justicia de proximidad   Proximity justice (3104G03009) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Metodologia de la investigació social   Metodología de la investigación social   Methodology of the social research (3104G00082) OPOptativa 6.00 SSemestral No
La investigació científica aplicada a la criminologia   La investigación científica aplicada a la Criminología   The scientific research applied to the criminology (3104G03014) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Criminalitat econòmica   Criminalidad económica   White-collar and corporate crime (3104G03017) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Immigració i sistema penal   Inmigración y sistema penal   Inmigration and criminal sistem (3104G03021) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Antropologia jurídica   Antropología jurídica   Juridical Anthropology (3104G03022) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Espai de llibertat, seguretat i justícia a la Unió Europea   Espacio de libertad, seguridad y justicia en la Unión Europea   Area of freedom, security and justice in the European Union (3104G03026) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Introducció a la comptabilitat   Introducción a la contabilidad   Accounting introduction (3107G02063) OPOptativa 12.00 AAnual No
Interpretació d'estats financers   Interpretación de estados financieros   Financial statement analysis (3107G01103) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Comptabilitat de costos   Contabilidad de costes   Cost accounting (3107G02069) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Comptabilitat financera   Contabilidad financiera   Financial accounting (3107G02070) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Pràctiques externes   Prácticas externas   Work placements (3104G01118) OPOptativa 3.00 AAnual
Polítiques fiscals i serveis públics   Políticas fiscales y servicios públicos   Fiscal Policies and Public Services (3104G02105) OPOptativa 3.00 SSemestral
Globalització i fiscalitat   Globalización y fiscalidad   Globalization and Taxation (3104G00083) OPOptativa 3.00 SSemestral
Drets fonamentals i noves tecnologies   Derechos fundamentales y nuevas tecnologías   Fundamental Rights and New Technologies (3104G00084) OPOptativa 3.00 SSemestral
Criminologia   Criminología   Criminology (3104G00085) OPOptativa 3.00 SSemestral
La lluita contra les discriminacions i el racisme a nivell internacional i europeu   La lucha contra las discriminaciones y el racismo a nivel internacional y europeo   The Fight against Discrimination and Racism at the European and International Level (3104G00086) OPOptativa 3.00 SSemestral
Constitucionalisme, Unió Europea i globalització econòmica   Constitucionalismo, Unión Europea y globalización económica   Constitutionalism, European Union and Economic Globalization (3104G00087) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Política i gènere   Política y género   Gender and Politic (3104G00088) OPOptativa 3.00 SSemestral
Comunicació política   Comunicación política   Political Communication (3104G00089) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Estat, polítiques socials i règims de benestar   Estado, políticas sociales y regímenes de bienestar   State, Social Policy and Welfare Regimes (3104G00090) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Elits polítiques   Élites políticas   Political Elites (3104G00091) OPOptativa 3.00 SSemestral
El dret i la ciència   El derecho y la ciencia   Law and Science (3104G00092) OPOptativa 3.00 SSemestral
Política i literatura   Política y literatura   Politics and literature (3104G04021) OPOptativa 3.00 SSemestral
Sistema polític i poder judicial   Sistema político y poder judicial   Political sistem and judicial power (3104G04022) OPOptativa 3.00 SSemestral
Compliance, antifrau i anticorrupció   Compliance, antifraude y anticorrupción   Compliance, Counter Fraud and Counter Corruption (3104G03081) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Dret i economia   Derecho y Economía   Law and Economics (3104G00098) OPOptativa 3.00 SSemestral
Globalització i política   Globalización y política   Globalization and polítics (3104G00099) OPOptativa 3.00 SSemestral
Anglès per a les Ciències Socials   Inglés para Ciencias Sociales   English for Social Sciences (3104G00100) OPOptativa 3.00 SSemestral
Problemes criminològics actuals   Problemas criminológicos contemporáneos   Comtemporary discussions in Criminology (3104G00101) OPOptativa 3.00 SSemestral
Intervenció Penal amb Menors d'Edat   Intervención Penal con Menores   Youth Penal Measures (3104G00102) OPOptativa 3.00 SSemestral
Execució penal en els diferents contextos de criminalitat   Ejecución penal en los diferentes contextos de criminalidad   Implementing penal measures according offensive behaviour (3104G00103) OPOptativa 3.00 SSemestral
Estadística avançada en criminologia   Estadística avanzada en criminología   Advanced data research and analysis in Criminology (3104G00104) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Campanyes electorals i comunicació institucional   Campañas electorales y comunicación institucional   Electoral campaigns and institutional communication (3104G00105) OPOptativa 3.00 SSemestral
Pensament polític català   Pensamiento político catalán   Catalan political thought (3104G00106) OPOptativa 3.00 SSemestral
Disseny i avaluació de polítiques públiques   Diseño y evaluación de políticas públicas   Design and evaluation of public policies (3104G00107) OPOptativa 3.00 SSemestral
Política en el sud global   Política en el sur global   Politics in the global south (3104G00108) OPOptativa 3.00 SSemestral
Activisme en defensa dels drets humans i constitucionals   Activismo en defensa de los derechos humanos y constitucionales   Activism in defence of human and constitutional rights (3104G00109) OPOptativa 3.00 SSemestral
Intervenció en diferents contextos de criminalitat II   Intervención en diferentes contextos de criminalidad II   Criminological Intervention according crime context II (3104G00110) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Dret del treball de la UE i de les organitzacions internacionals   Derecho del trabajo de la UE y de las organizaciones internacionales   Labour Law of the European Union and International organizations (3104G00111) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Eines processals de recobrament d'impagats   Herramientas procesales de recobro de impagados   Legal Tools for Debt Collection (3104G01120) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Anàlisis de dades en ciències socials   Análisis de datos en ciencias sociales   Data Analysis for Social Sciences (3104G00112) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Estructura i canvi social i polític   Estructura y cambio social y político   Social Structure and Political Change (3104G00113) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Eines transversals de suport a la recerca en Criminologia   Herramientas transversales de soporte para la investigación en Criminología   Research tools for criminology (3104G00114) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Fiscalitat Immobiliària   Fiscalidad Inmobiliaria   Real estate taxation (3104G00115) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Teoria política feminista   Teoría política feminista   Feminist Political Theory (3104G00116) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Dret civil II4.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Dret de successions   Derecho de sucesiones   Succession's law (3104G01009) OBObligatòria 4.00 SSemestral
Dret constitucional i règim de la llibertat religiosa4.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Dret eclesiàstic de l'estat   Derecho eclesiástico del estado   Eclesiastical law of state (3104G01016) OBObligatòria 4.00 SSemestral
Dret financer i tributari4.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Sistema tributari espanyol II   Sistema tributario español II   Spanish tax law II (3104G01020) OBObligatòria 4.00 SSemestral
Dret mercantil i internacional privat4.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Dret internacional privat II   Derecho internacional privado II   Private international law II (3104G01022) OBObligatòria 4.00 SSemestral
Dret internacional públic i relacions internacionals 4.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Dret de la Unió Europea   Derecho de la Unión Europea   European Union Law (3104G01030) OBObligatòria 4.00 SSemestral
Filosofia del dret4.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Filosofia del dret   Filosofía del derecho   Philosophy of law (3104G01043) OBObligatòria 4.00 SSemestral
Treball final de grau 9.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Treball Final de Grau   Trabajo Final de Grado   Final Degree Project (3104G01119) OBObligatòria 9.00 SSemestral
Optativitat27.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Fonaments de l'empresa   Fundamentos de la empresa   Foundations of the firm (3107G00010) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Economia de l'empresa   Economía de la empresa   Business economics (3107G00011) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Economia internacional   Economía internacional   International economics (3107G00015) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Economia industrial   Economía industrial   Industrial organization (3107G00016) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Direcció de recursos humans   Dirección de recursos humanos   Human Resource Management (3107G01023) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Contractes de consum   Contratos de consumo   Consumer contracts (3104G01044) OPOptativa 3.00 SSemestral
Dret europeu de la responsabilitat civil   Derecho europeo de la responsabilidad civil   European tort law (3104G00001) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Els drets econòmics, socials i culturals i les seves garanties   Los derechos económicos, sociales y culturales y sus garantías   Economic, social and cultural rights and their guarantees (3104G00002) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Drets lingüístics   Derechos lingüísticos   Linguistic rights (3104G00003) OPOptativa 3.00 SSemestral
Dret del medi ambient   Derecho del medio ambiente   Environmental law (3104G00004) OPOptativa 3.00 SSemestral
Dret urbanístic   Derecho urbanístico   Land use law (3104G00005) OPOptativa 3.00 SSemestral
Història del dret català   Historia del derecho catalán   History of catalan law (3104G00006) OPOptativa 3.00 SSemestral
Introducció al dret comparat   Introducción al derecho comparado   Introducción to comparative law (3104G00007) OPOptativa 3.00 SSemestral
Jurisprudència constitucional i distribució territorial del poder. Teoria i pràctica   Jurisprudencia constitucional y distribución territorial del poder. Teoría y práctica   Constitutional judicial review and territorial distribution of power. Theory and practice (3104G00008) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Propietat immobiliària i registre de la propietat   Propiedad inmobiliaria y registro de la propiedad   Real estate and land registry (3104G01053) OPOptativa 3.00 SSemestral
Pràctica contenciosa administrativa   Práctica contencioso-administrativa   Administrative judicial process (3104G00009) OPOptativa 3.00 SSemestral
La lliure circulació de persones i l'accés a la Unió Europea   La libre circulación de personas y el acceso a la Unión Europea   Free movement of persons and access to European Union (3104G00010) OPOptativa 3.00 SSemestral
Arbitratge i mitjans alternatius a la jurisdicció   Arbitraje y medios alternativos a la jurisdicción   Arbitration and other ADR (3104G00011) OPOptativa 3.00 SSemestral
Argumentació jurídica   Argumentación jurídica   Legal argumentation (3104G00012) OPOptativa 3.00 SSemestral
El dret penal a la pràctica   El derecho penal en la práctica   Criminal law in action (3104G00013) OPOptativa 3.00 SSemestral
Dret i matrimoni religiós   Derecho y matrimonio religioso   Religious marriage law (3104G01059) OPOptativa 3.00 SSemestral
Fiscalitat empresarial   Fiscalidad empresarial   Taxation of business enterprises (3104G01060) OPOptativa 3.00 SSemestral
La prova i la seva valoració. Perspectives filosòfiques.   La prueba y su valoración. Perspectivas filosóficas.   The philosophy of the evaluation of proof. (3104G00014) OPOptativa 3.00 SSemestral
Gestió tributària   Gestión tributaria   Tax administration (3104G00015) OPOptativa 3.00 SSemestral
Internacionalització de la justícia   Internacionalización de la justicia   Internationalization of justice (3104G00016) OPOptativa 3.00 SSemestral
Dret social europeu   Derecho social europeo   Social european law (3104G00017) OPOptativa 3.00 SSemestral
Polítiques d'immigració i treball   Políticas de inmigración y trabajo   Labour migrations policies (3104G00018) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Prova judicial i garanties   Prueba judicial y garantías   Rules of evidence (3104G00019) OPOptativa 3.00 SSemestral
Tributació local   Tributación local   Local tax law (3104G00020) OPOptativa 3.00 SSemestral
Manteniment de la pau i seguretat internacional   Mantenimiento de la paz y seguridad internacional   Peace manteniment and International security (3104G00021) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Relacions exteriors de la Unió Europea   Relaciones exteriores de la Unión Europea   External relations of European Union (3104G00022) OPOptativa 3.00 SSemestral
Funció pública i dret penal   Función pública y derecho penal   Civil servants and criminal law (3104G00023) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Assistència judicial internacional   Asistencia judicial internacional   International judicial assistance (3104G01071) OPOptativa 3.00 SSemestral
Dret concursal   Derecho concursal   Bankruptcy law (3104G01072) OPOptativa 3.00 SSemestral
Dret de la competència i de la distribució   Derecho de la competencia y de la distribución   Compettion law (3104G01073) OPOptativa 3.00 SSemestral
Dret de les assegurances privades   Derecho de los seguros privados   Insurance law (3104G01074) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Tradició jurídica europea I   Tradición jurídica europea I   European law tradition I (3104G00024) OPOptativa 3.00 SSemestral
Delinqüència juvenil   Delincuencia juvenil   Juvenile delinquency (3104G00026) OPOptativa 3.00 SSemestral
Drogues i dret penal   Drogas y derecho penal   Drugs and criminal law (3104G00027) OPOptativa 3.00 SSemestral
Antropologia jurídica   Antropología jurídica   Juridical anthropology (3104G00028) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Sinistralitat en el treball i prevenció de riscos laborals   Siniestralidad en el trabajo y prevención de riesgos laborales   Industrial diseases and workplace security. (3104G00029) OPOptativa 3.00 SSemestral
Sancions administratives   Sanciones administrativas   Administrative sanctions (3104G00030) OPOptativa 3.00 SSemestral
Tractament constitucional de la diversitat   Tratamiento constitucional de la diversidad   Constitutional treatment of diversity (3104G00031) OPOptativa 3.00 SSemestral
Estasiologia. Estudi dels partits polítics.   Estasiología. Estudio de los partidos políticos.   Stasiology. Study of the political parties (3104G00032) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Ètica i drets humans   Ética y derechos humanos   Ethics and human rights (3104G00033) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Federalisme i federacions. Història i models   Federalismo y federaciones. Historia y modelos   Federalism and federations. History and models (3104G00034) OPOptativa 3.00 SSemestral
Finançament d'estats compostos   Financiación de estados compuestos   Taxation systems in federal states (3104G00035) OPOptativa 3.00 SSemestral
Gestió de processos i procediments administratius   Gestión de procesos y procedimientos administrativos   Management of administrative processes (3104G00036) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Gestió dels serveis públics   Gestión de los servicios públicos   Management of the public services (3104G00037) OPOptativa 3.00 SSemestral
Història de l'administració espanyola contemporània   Historia de la administración española contemporánea   History of the spanich contemporany administration (3104G00038) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Desigualtats socials i polítiques públiques   Desigualdades sociales y políticas públicas   Social inequalities and public policies (3104G00039) OPOptativa 3.00 SSemestral
Investigació del comportament electoral   Investigación del comportamiento electoral   Research on electoral behaviour (3104G00040) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Sistemes polítics d'Amèrica Llatina   Sistemas políticos de América Latina   Political systems in South America (3104G00041) OPOptativa 3.00 SSemestral
Teories polítiques del nacionalisme   Teorías políticas del nacionalismo   Nationalism: political theories (3104G00042) OPOptativa 3.00 SSemestral
Nous moviments socials i polítiques alternatives   Nuevos movimientos sociales y políticas alternativas   New social movements and alternative policies (3104G00043) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Elits polítiques a Catalunya   Élites políticas en Cataluña   The political elites of Catalonia (3104G00044) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Elits polítiques a Espanya   Élites políticas en España   The political elites of Spain (3104G00045) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Investigació social avançada: estadística aplicada a l'anàlisi de dades sociopolítiques   Investigación social avanzada: estadística aplicada al análisis de datos sociopolíticos   Advanced social research: statistic applied to the sociopolitical data analysis (3104G00046) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Política judicial   Política judicial   Policy of security & justice (3104G00047) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Introducció al dret constitucional comparat   Introducción al derecho constitucional comparado   Introduccion to comparative constitucional law (3104G00048) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Garanties reals   Garantías reales   Real securities (3104G01100) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Història dels sistemes jurídics comparats   Historia de los sistemas jurídicos comparados   History of the juridicional compared systems (3104G00049) OPOptativa 3.00 SSemestral
Dret públic de Catalunya   Derecho público de Cataluña   Public law of Catalonia (3104G00050) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Dret del comerç internacional   Derecho del comercio internacional   International commercial law (3104G00051) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Protecció internacional dels drets humans a l'àmbit europeu   Protección internacional de los derechos humanos en el ámbito europeo   International protection of human rights in the european area (3104G00052) OPOptativa 3.00 SSemestral
Dret i pluralisme religiós   Derecho y pluralismo religioso   Law and religious pluralism (3104G00053) OPOptativa 3.00 SSemestral
Els delictes del jurat   Los delitos del jurado   Criminal law and the jury. (3104G00054) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Dret dels mercats de valors   Derecho de los mercados de valores   Securities regulation (3104G01107) OPOptativa 3.00 SSemestral
Fiscalitat internacional i comunitària   Fiscalidad internacional y comunitaria   International and European tax law (3104G00055) OPOptativa 3.00 SSemestral No
La tutela judicial del crèdit   La tutela judicial del crédito   Judicial trusteeship of credit (3104G01109) OPOptativa 3.00 SSemestral
Polítiques d'ocupació i formació   Políticas de empleo y formación   Employment and learning policies (3104G00056) OPOptativa 3.00 SSemestral
Teoria i tècnica de la negociació   Teoría y técnica de la negociación   Theory and technique of negotiation (3104G00057) OPOptativa 3.00 SSemestral
Tradició jurídica europea II   Tradición jurídica europea II   European law tradition II (3104G00058) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Crims internacionals i tribunals penals internacionals   Crímenes internacionales y tribunales penales internacionales   International crimes and international penal courts (3104G00059) OPOptativa 3.00 SSemestral
Ètica de les professions jurídiques   Ética de las profesiones jurídicas   Professional ethics (3104G00060) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Empresa pública: iniciativa econòmica pública   Empresa pública: iniciativa econòmica pública   Public firms: public economic initiative (3104G00061) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Gestió comercial   Gestión comercial   Marketing management (3107G02025) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Gestió de recursos humans   Gestión de Recursos Humanos   Human resource management (3107G02027) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Introducció a la sociologia   Introducción a la sociología   Introduction to sociology (3104G00080) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Fonaments d'anàlisi política   Fundamentos de análisis político   Foundations of political analysis (3104G02015) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Relacions internacionals i organitzacions internacionals   Relaciones internacionales y organizaciones internacionales   International relations and international organizations (3104G02022) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Anàlisi de polítiques públiques   Análisis de políticas públicas   Analysis of the public policies (3104G00081) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Organització administrativa   Organización administrativa   Administrative organization (3104G02035) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Ciència de l'administració   Ciencia de la administración   Sciences of the administration (3104G02036) OPOptativa 4.00 SSemestral No
Justícia de proximitat   Justicia de proximidad   Proximity justice (3104G03009) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Metodologia de la investigació social   Metodología de la investigación social   Methodology of the social research (3104G00082) OPOptativa 6.00 SSemestral No
La investigació científica aplicada a la criminologia   La investigación científica aplicada a la Criminología   The scientific research applied to the criminology (3104G03014) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Criminalitat econòmica   Criminalidad económica   White-collar and corporate crime (3104G03017) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Immigració i sistema penal   Inmigración y sistema penal   Inmigration and criminal sistem (3104G03021) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Antropologia jurídica   Antropología jurídica   Juridical Anthropology (3104G03022) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Espai de llibertat, seguretat i justícia a la Unió Europea   Espacio de libertad, seguridad y justicia en la Unión Europea   Area of freedom, security and justice in the European Union (3104G03026) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Introducció a la comptabilitat   Introducción a la contabilidad   Accounting introduction (3107G02063) OPOptativa 12.00 AAnual No
Interpretació d'estats financers   Interpretación de estados financieros   Financial statement analysis (3107G01103) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Comptabilitat de costos   Contabilidad de costes   Cost accounting (3107G02069) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Comptabilitat financera   Contabilidad financiera   Financial accounting (3107G02070) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Pràctiques externes   Prácticas externas   Work placements (3104G01118) OPOptativa 3.00 AAnual
Polítiques fiscals i serveis públics   Políticas fiscales y servicios públicos   Fiscal Policies and Public Services (3104G02105) OPOptativa 3.00 SSemestral
Globalització i fiscalitat   Globalización y fiscalidad   Globalization and Taxation (3104G00083) OPOptativa 3.00 SSemestral
Drets fonamentals i noves tecnologies   Derechos fundamentales y nuevas tecnologías   Fundamental Rights and New Technologies (3104G00084) OPOptativa 3.00 SSemestral
Criminologia   Criminología   Criminology (3104G00085) OPOptativa 3.00 SSemestral
La lluita contra les discriminacions i el racisme a nivell internacional i europeu   La lucha contra las discriminaciones y el racismo a nivel internacional y europeo   The Fight against Discrimination and Racism at the European and International Level (3104G00086) OPOptativa 3.00 SSemestral
Constitucionalisme, Unió Europea i globalització econòmica   Constitucionalismo, Unión Europea y globalización económica   Constitutionalism, European Union and Economic Globalization (3104G00087) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Política i gènere   Política y género   Gender and Politic (3104G00088) OPOptativa 3.00 SSemestral
Comunicació política   Comunicación política   Political Communication (3104G00089) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Estat, polítiques socials i règims de benestar   Estado, políticas sociales y regímenes de bienestar   State, Social Policy and Welfare Regimes (3104G00090) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Elits polítiques   Élites políticas   Political Elites (3104G00091) OPOptativa 3.00 SSemestral
El dret i la ciència   El derecho y la ciencia   Law and Science (3104G00092) OPOptativa 3.00 SSemestral
Política i literatura   Política y literatura   Politics and literature (3104G04021) OPOptativa 3.00 SSemestral
Sistema polític i poder judicial   Sistema político y poder judicial   Political sistem and judicial power (3104G04022) OPOptativa 3.00 SSemestral
Compliance, antifrau i anticorrupció   Compliance, antifraude y anticorrupción   Compliance, Counter Fraud and Counter Corruption (3104G03081) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Dret i economia   Derecho y Economía   Law and Economics (3104G00098) OPOptativa 3.00 SSemestral
Globalització i política   Globalización y política   Globalization and polítics (3104G00099) OPOptativa 3.00 SSemestral
Anglès per a les Ciències Socials   Inglés para Ciencias Sociales   English for Social Sciences (3104G00100) OPOptativa 3.00 SSemestral
Problemes criminològics actuals   Problemas criminológicos contemporáneos   Comtemporary discussions in Criminology (3104G00101) OPOptativa 3.00 SSemestral
Intervenció Penal amb Menors d'Edat   Intervención Penal con Menores   Youth Penal Measures (3104G00102) OPOptativa 3.00 SSemestral
Execució penal en els diferents contextos de criminalitat   Ejecución penal en los diferentes contextos de criminalidad   Implementing penal measures according offensive behaviour (3104G00103) OPOptativa 3.00 SSemestral
Estadística avançada en criminologia   Estadística avanzada en criminología   Advanced data research and analysis in Criminology (3104G00104) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Campanyes electorals i comunicació institucional   Campañas electorales y comunicación institucional   Electoral campaigns and institutional communication (3104G00105) OPOptativa 3.00 SSemestral
Pensament polític català   Pensamiento político catalán   Catalan political thought (3104G00106) OPOptativa 3.00 SSemestral
Disseny i avaluació de polítiques públiques   Diseño y evaluación de políticas públicas   Design and evaluation of public policies (3104G00107) OPOptativa 3.00 SSemestral
Política en el sud global   Política en el sur global   Politics in the global south (3104G00108) OPOptativa 3.00 SSemestral
Activisme en defensa dels drets humans i constitucionals   Activismo en defensa de los derechos humanos y constitucionales   Activism in defence of human and constitutional rights (3104G00109) OPOptativa 3.00 SSemestral
Intervenció en diferents contextos de criminalitat II   Intervención en diferentes contextos de criminalidad II   Criminological Intervention according crime context II (3104G00110) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Dret del treball de la UE i de les organitzacions internacionals   Derecho del trabajo de la UE y de las organizaciones internacionales   Labour Law of the European Union and International organizations (3104G00111) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Eines processals de recobrament d'impagats   Herramientas procesales de recobro de impagados   Legal Tools for Debt Collection (3104G01120) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Anàlisis de dades en ciències socials   Análisis de datos en ciencias sociales   Data Analysis for Social Sciences (3104G00112) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Estructura i canvi social i polític   Estructura y cambio social y político   Social Structure and Political Change (3104G00113) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Eines transversals de suport a la recerca en Criminologia   Herramientas transversales de soporte para la investigación en Criminología   Research tools for criminology (3104G00114) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Fiscalitat Immobiliària   Fiscalidad Inmobiliaria   Real estate taxation (3104G00115) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Teoria política feminista   Teoría política feminista   Feminist Political Theory (3104G00116) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Optativitat + reconeixement acadèmic36.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Fonaments de l'empresa   Fundamentos de la empresa   Foundations of the firm (3107G00010) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Economia de l'empresa   Economía de la empresa   Business economics (3107G00011) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Economia internacional   Economía internacional   International economics (3107G00015) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Economia industrial   Economía industrial   Industrial organization (3107G00016) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Direcció de recursos humans   Dirección de recursos humanos   Human Resource Management (3107G01023) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Contractes de consum   Contratos de consumo   Consumer contracts (3104G01044) OPOptativa 3.00 SSemestral
Dret europeu de la responsabilitat civil   Derecho europeo de la responsabilidad civil   European tort law (3104G00001) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Els drets econòmics, socials i culturals i les seves garanties   Los derechos económicos, sociales y culturales y sus garantías   Economic, social and cultural rights and their guarantees (3104G00002) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Drets lingüístics   Derechos lingüísticos   Linguistic rights (3104G00003) OPOptativa 3.00 SSemestral
Dret del medi ambient   Derecho del medio ambiente   Environmental law (3104G00004) OPOptativa 3.00 SSemestral
Dret urbanístic   Derecho urbanístico   Land use law (3104G00005) OPOptativa 3.00 SSemestral
Història del dret català   Historia del derecho catalán   History of catalan law (3104G00006) OPOptativa 3.00 SSemestral
Introducció al dret comparat   Introducción al derecho comparado   Introducción to comparative law (3104G00007) OPOptativa 3.00 SSemestral
Jurisprudència constitucional i distribució territorial del poder. Teoria i pràctica   Jurisprudencia constitucional y distribución territorial del poder. Teoría y práctica   Constitutional judicial review and territorial distribution of power. Theory and practice (3104G00008) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Propietat immobiliària i registre de la propietat   Propiedad inmobiliaria y registro de la propiedad   Real estate and land registry (3104G01053) OPOptativa 3.00 SSemestral
Pràctica contenciosa administrativa   Práctica contencioso-administrativa   Administrative judicial process (3104G00009) OPOptativa 3.00 SSemestral
La lliure circulació de persones i l'accés a la Unió Europea   La libre circulación de personas y el acceso a la Unión Europea   Free movement of persons and access to European Union (3104G00010) OPOptativa 3.00 SSemestral
Arbitratge i mitjans alternatius a la jurisdicció   Arbitraje y medios alternativos a la jurisdicción   Arbitration and other ADR (3104G00011) OPOptativa 3.00 SSemestral
Argumentació jurídica   Argumentación jurídica   Legal argumentation (3104G00012) OPOptativa 3.00 SSemestral
El dret penal a la pràctica   El derecho penal en la práctica   Criminal law in action (3104G00013) OPOptativa 3.00 SSemestral
Dret i matrimoni religiós   Derecho y matrimonio religioso   Religious marriage law (3104G01059) OPOptativa 3.00 SSemestral
Fiscalitat empresarial   Fiscalidad empresarial   Taxation of business enterprises (3104G01060) OPOptativa 3.00 SSemestral
La prova i la seva valoració. Perspectives filosòfiques.   La prueba y su valoración. Perspectivas filosóficas.   The philosophy of the evaluation of proof. (3104G00014) OPOptativa 3.00 SSemestral
Gestió tributària   Gestión tributaria   Tax administration (3104G00015) OPOptativa 3.00 SSemestral
Internacionalització de la justícia   Internacionalización de la justicia   Internationalization of justice (3104G00016) OPOptativa 3.00 SSemestral
Dret social europeu   Derecho social europeo   Social european law (3104G00017) OPOptativa 3.00 SSemestral
Polítiques d'immigració i treball   Políticas de inmigración y trabajo   Labour migrations policies (3104G00018) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Prova judicial i garanties   Prueba judicial y garantías   Rules of evidence (3104G00019) OPOptativa 3.00 SSemestral
Tributació local   Tributación local   Local tax law (3104G00020) OPOptativa 3.00 SSemestral
Manteniment de la pau i seguretat internacional   Mantenimiento de la paz y seguridad internacional   Peace manteniment and International security (3104G00021) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Relacions exteriors de la Unió Europea   Relaciones exteriores de la Unión Europea   External relations of European Union (3104G00022) OPOptativa 3.00 SSemestral
Funció pública i dret penal   Función pública y derecho penal   Civil servants and criminal law (3104G00023) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Assistència judicial internacional   Asistencia judicial internacional   International judicial assistance (3104G01071) OPOptativa 3.00 SSemestral
Dret concursal   Derecho concursal   Bankruptcy law (3104G01072) OPOptativa 3.00 SSemestral
Dret de la competència i de la distribució   Derecho de la competencia y de la distribución   Compettion law (3104G01073) OPOptativa 3.00 SSemestral
Dret de les assegurances privades   Derecho de los seguros privados   Insurance law (3104G01074) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Tradició jurídica europea I   Tradición jurídica europea I   European law tradition I (3104G00024) OPOptativa 3.00 SSemestral
Delinqüència juvenil   Delincuencia juvenil   Juvenile delinquency (3104G00026) OPOptativa 3.00 SSemestral
Drogues i dret penal   Drogas y derecho penal   Drugs and criminal law (3104G00027) OPOptativa 3.00 SSemestral
Antropologia jurídica   Antropología jurídica   Juridical anthropology (3104G00028) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Sinistralitat en el treball i prevenció de riscos laborals   Siniestralidad en el trabajo y prevención de riesgos laborales   Industrial diseases and workplace security. (3104G00029) OPOptativa 3.00 SSemestral
Sancions administratives   Sanciones administrativas   Administrative sanctions (3104G00030) OPOptativa 3.00 SSemestral
Tractament constitucional de la diversitat   Tratamiento constitucional de la diversidad   Constitutional treatment of diversity (3104G00031) OPOptativa 3.00 SSemestral
Estasiologia. Estudi dels partits polítics.   Estasiología. Estudio de los partidos políticos.   Stasiology. Study of the political parties (3104G00032) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Ètica i drets humans   Ética y derechos humanos   Ethics and human rights (3104G00033) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Federalisme i federacions. Història i models   Federalismo y federaciones. Historia y modelos   Federalism and federations. History and models (3104G00034) OPOptativa 3.00 SSemestral
Finançament d'estats compostos   Financiación de estados compuestos   Taxation systems in federal states (3104G00035) OPOptativa 3.00 SSemestral
Gestió de processos i procediments administratius   Gestión de procesos y procedimientos administrativos   Management of administrative processes (3104G00036) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Gestió dels serveis públics   Gestión de los servicios públicos   Management of the public services (3104G00037) OPOptativa 3.00 SSemestral
Història de l'administració espanyola contemporània   Historia de la administración española contemporánea   History of the spanich contemporany administration (3104G00038) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Desigualtats socials i polítiques públiques   Desigualdades sociales y políticas públicas   Social inequalities and public policies (3104G00039) OPOptativa 3.00 SSemestral
Investigació del comportament electoral   Investigación del comportamiento electoral   Research on electoral behaviour (3104G00040) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Sistemes polítics d'Amèrica Llatina   Sistemas políticos de América Latina   Political systems in South America (3104G00041) OPOptativa 3.00 SSemestral
Teories polítiques del nacionalisme   Teorías políticas del nacionalismo   Nationalism: political theories (3104G00042) OPOptativa 3.00 SSemestral
Nous moviments socials i polítiques alternatives   Nuevos movimientos sociales y políticas alternativas   New social movements and alternative policies (3104G00043) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Elits polítiques a Catalunya   Élites políticas en Cataluña   The political elites of Catalonia (3104G00044) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Elits polítiques a Espanya   Élites políticas en España   The political elites of Spain (3104G00045) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Investigació social avançada: estadística aplicada a l'anàlisi de dades sociopolítiques   Investigación social avanzada: estadística aplicada al análisis de datos sociopolíticos   Advanced social research: statistic applied to the sociopolitical data analysis (3104G00046) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Política judicial   Política judicial   Policy of security & justice (3104G00047) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Introducció al dret constitucional comparat   Introducción al derecho constitucional comparado   Introduccion to comparative constitucional law (3104G00048) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Garanties reals   Garantías reales   Real securities (3104G01100) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Història dels sistemes jurídics comparats   Historia de los sistemas jurídicos comparados   History of the juridicional compared systems (3104G00049) OPOptativa 3.00 SSemestral
Dret públic de Catalunya   Derecho público de Cataluña   Public law of Catalonia (3104G00050) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Dret del comerç internacional   Derecho del comercio internacional   International commercial law (3104G00051) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Protecció internacional dels drets humans a l'àmbit europeu   Protección internacional de los derechos humanos en el ámbito europeo   International protection of human rights in the european area (3104G00052) OPOptativa 3.00 SSemestral
Dret i pluralisme religiós   Derecho y pluralismo religioso   Law and religious pluralism (3104G00053) OPOptativa 3.00 SSemestral
Els delictes del jurat   Los delitos del jurado   Criminal law and the jury. (3104G00054) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Dret dels mercats de valors   Derecho de los mercados de valores   Securities regulation (3104G01107) OPOptativa 3.00 SSemestral
Fiscalitat internacional i comunitària   Fiscalidad internacional y comunitaria   International and European tax law (3104G00055) OPOptativa 3.00 SSemestral No
La tutela judicial del crèdit   La tutela judicial del crédito   Judicial trusteeship of credit (3104G01109) OPOptativa 3.00 SSemestral
Polítiques d'ocupació i formació   Políticas de empleo y formación   Employment and learning policies (3104G00056) OPOptativa 3.00 SSemestral
Teoria i tècnica de la negociació   Teoría y técnica de la negociación   Theory and technique of negotiation (3104G00057) OPOptativa 3.00 SSemestral
Tradició jurídica europea II   Tradición jurídica europea II   European law tradition II (3104G00058) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Crims internacionals i tribunals penals internacionals   Crímenes internacionales y tribunales penales internacionales   International crimes and international penal courts (3104G00059) OPOptativa 3.00 SSemestral
Ètica de les professions jurídiques   Ética de las profesiones jurídicas   Professional ethics (3104G00060) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Empresa pública: iniciativa econòmica pública   Empresa pública: iniciativa econòmica pública   Public firms: public economic initiative (3104G00061) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Gestió comercial   Gestión comercial   Marketing management (3107G02025) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Gestió de recursos humans   Gestión de Recursos Humanos   Human resource management (3107G02027) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Introducció a la sociologia   Introducción a la sociología   Introduction to sociology (3104G00080) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Fonaments d'anàlisi política   Fundamentos de análisis político   Foundations of political analysis (3104G02015) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Relacions internacionals i organitzacions internacionals   Relaciones internacionales y organizaciones internacionales   International relations and international organizations (3104G02022) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Anàlisi de polítiques públiques   Análisis de políticas públicas   Analysis of the public policies (3104G00081) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Organització administrativa   Organización administrativa   Administrative organization (3104G02035) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Ciència de l'administració   Ciencia de la administración   Sciences of the administration (3104G02036) OPOptativa 4.00 SSemestral No
Justícia de proximitat   Justicia de proximidad   Proximity justice (3104G03009) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Metodologia de la investigació social   Metodología de la investigación social   Methodology of the social research (3104G00082) OPOptativa 6.00 SSemestral No
La investigació científica aplicada a la criminologia   La investigación científica aplicada a la Criminología   The scientific research applied to the criminology (3104G03014) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Criminalitat econòmica   Criminalidad económica   White-collar and corporate crime (3104G03017) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Immigració i sistema penal   Inmigración y sistema penal   Inmigration and criminal sistem (3104G03021) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Antropologia jurídica   Antropología jurídica   Juridical Anthropology (3104G03022) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Espai de llibertat, seguretat i justícia a la Unió Europea   Espacio de libertad, seguridad y justicia en la Unión Europea   Area of freedom, security and justice in the European Union (3104G03026) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Introducció a la comptabilitat   Introducción a la contabilidad   Accounting introduction (3107G02063) OPOptativa 12.00 AAnual No
Interpretació d'estats financers   Interpretación de estados financieros   Financial statement analysis (3107G01103) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Comptabilitat de costos   Contabilidad de costes   Cost accounting (3107G02069) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Comptabilitat financera   Contabilidad financiera   Financial accounting (3107G02070) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Pràctiques externes   Prácticas externas   Work placements (3104G01118) OPOptativa 3.00 AAnual
Polítiques fiscals i serveis públics   Políticas fiscales y servicios públicos   Fiscal Policies and Public Services (3104G02105) OPOptativa 3.00 SSemestral
Globalització i fiscalitat   Globalización y fiscalidad   Globalization and Taxation (3104G00083) OPOptativa 3.00 SSemestral
Drets fonamentals i noves tecnologies   Derechos fundamentales y nuevas tecnologías   Fundamental Rights and New Technologies (3104G00084) OPOptativa 3.00 SSemestral
Criminologia   Criminología   Criminology (3104G00085) OPOptativa 3.00 SSemestral
La lluita contra les discriminacions i el racisme a nivell internacional i europeu   La lucha contra las discriminaciones y el racismo a nivel internacional y europeo   The Fight against Discrimination and Racism at the European and International Level (3104G00086) OPOptativa 3.00 SSemestral
Constitucionalisme, Unió Europea i globalització econòmica   Constitucionalismo, Unión Europea y globalización económica   Constitutionalism, European Union and Economic Globalization (3104G00087) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Política i gènere   Política y género   Gender and Politic (3104G00088) OPOptativa 3.00 SSemestral
Comunicació política   Comunicación política   Political Communication (3104G00089) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Estat, polítiques socials i règims de benestar   Estado, políticas sociales y regímenes de bienestar   State, Social Policy and Welfare Regimes (3104G00090) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Elits polítiques   Élites políticas   Political Elites (3104G00091) OPOptativa 3.00 SSemestral
El dret i la ciència   El derecho y la ciencia   Law and Science (3104G00092) OPOptativa 3.00 SSemestral
Política i literatura   Política y literatura   Politics and literature (3104G04021) OPOptativa 3.00 SSemestral
Sistema polític i poder judicial   Sistema político y poder judicial   Political sistem and judicial power (3104G04022) OPOptativa 3.00 SSemestral
Compliance, antifrau i anticorrupció   Compliance, antifraude y anticorrupción   Compliance, Counter Fraud and Counter Corruption (3104G03081) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Dret i economia   Derecho y Economía   Law and Economics (3104G00098) OPOptativa 3.00 SSemestral
Globalització i política   Globalización y política   Globalization and polítics (3104G00099) OPOptativa 3.00 SSemestral
Anglès per a les Ciències Socials   Inglés para Ciencias Sociales   English for Social Sciences (3104G00100) OPOptativa 3.00 SSemestral
Problemes criminològics actuals   Problemas criminológicos contemporáneos   Comtemporary discussions in Criminology (3104G00101) OPOptativa 3.00 SSemestral
Intervenció Penal amb Menors d'Edat   Intervención Penal con Menores   Youth Penal Measures (3104G00102) OPOptativa 3.00 SSemestral
Execució penal en els diferents contextos de criminalitat   Ejecución penal en los diferentes contextos de criminalidad   Implementing penal measures according offensive behaviour (3104G00103) OPOptativa 3.00 SSemestral
Estadística avançada en criminologia   Estadística avanzada en criminología   Advanced data research and analysis in Criminology (3104G00104) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Campanyes electorals i comunicació institucional   Campañas electorales y comunicación institucional   Electoral campaigns and institutional communication (3104G00105) OPOptativa 3.00 SSemestral
Pensament polític català   Pensamiento político catalán   Catalan political thought (3104G00106) OPOptativa 3.00 SSemestral
Disseny i avaluació de polítiques públiques   Diseño y evaluación de políticas públicas   Design and evaluation of public policies (3104G00107) OPOptativa 3.00 SSemestral
Política en el sud global   Política en el sur global   Politics in the global south (3104G00108) OPOptativa 3.00 SSemestral
Activisme en defensa dels drets humans i constitucionals   Activismo en defensa de los derechos humanos y constitucionales   Activism in defence of human and constitutional rights (3104G00109) OPOptativa 3.00 SSemestral
Intervenció en diferents contextos de criminalitat II   Intervención en diferentes contextos de criminalidad II   Criminological Intervention according crime context II (3104G00110) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Dret del treball de la UE i de les organitzacions internacionals   Derecho del trabajo de la UE y de las organizaciones internacionales   Labour Law of the European Union and International organizations (3104G00111) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Eines processals de recobrament d'impagats   Herramientas procesales de recobro de impagados   Legal Tools for Debt Collection (3104G01120) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Anàlisis de dades en ciències socials   Análisis de datos en ciencias sociales   Data Analysis for Social Sciences (3104G00112) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Estructura i canvi social i polític   Estructura y cambio social y político   Social Structure and Political Change (3104G00113) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Eines transversals de suport a la recerca en Criminologia   Herramientas transversales de soporte para la investigación en Criminología   Research tools for criminology (3104G00114) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Fiscalitat Immobiliària   Fiscalidad Inmobiliaria   Real estate taxation (3104G00115) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Teoria política feminista   Teoría política feminista   Feminist Political Theory (3104G00116) OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+.

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Sessions informatives d'acollida
Estudiants de primera opció
16 de juliol, a les 9 h, a la Sala de Graus de la Facultat de Dret (FD)
Estudiants de segona i posteriors opcions
26 de juliol, a les 9 h, a la Sala de Graus de la FD
Dates de matrícula
En primera preferència
16 de juliol, després de la sessió informativa, a les aules informàtiques de la FD
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, després de la sessió informativa de Ciències Polítiques i de l'Administració i Criminologia, a les aules informàtiques de la FD
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 de juliol, després de la sessió informativa, a les aules informàtiques de la FD
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
5 i 6 de setembre, d'11 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica de la FD
De segona reassignació de juny
16 de setembre, d'11 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica de la FD
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, d'11 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica de la FD
En convocatòria de setembre
27 de setembre, d'11 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica de la FD
En matrícula d’octubre
10 d'octubre, d'11 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica de la FD
Inici de les classes
Data d'inici
12 de setembre de 2019
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 41 81 20
Correu electrònic
secretaria.dretieconomiques@udg.edu

1. Document d'identitat:

Nacionalitat Documentació

Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra

Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent

Estudiants estrangers no comunitaris

TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

2. Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.


3. Documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de:
a) PAU i assimilats
b) CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats
c) Titulació universitària per la UdG
d) Proves d'accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin al Portal d’accés a la universitat el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre.

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG

Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol 

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris)

Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions i el justificant d’haver abonat els drets de trasllat

Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

4. Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)


5. Només en cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.


La documentació s'haurà de presentar en el moment de matrícula, o bé a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre (excepte el carnet de família nombrosa en cas de renovació, que es pot lliurar fins al 31 de desembre).

Automatrícula

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Necessàries

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Preferències

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Analytics

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Marketing

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.