Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Grau en Màrqueting

Grau en Màrqueting

Curs 2019-2020

Una carrera totalment actualitzada i enfocada a formar els millors experts en màrqueting

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Màrqueting
Branca de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Màrqueting per la Universitat de Girona
Centre docent:
Escola Universitària Mediterrani (centre adscrit)
Nombre orientatiu de places:
60
Última nota de tall:
Notes de tall convocatòria juny 2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:

6.128 euros. Vegeu la informació de preus

Requisits d'idiomes:

Per obtenir el títol cal acreditar:
• un nivell B2 o equivalent d'anglès
• un nivell A2 o equivalent de xinès

Web:
Grau en Màrqueting
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

En un mercat laboral tan competit com l’actual, els nous graduats necessiten coneixements especialitzats en una àrea molt concreta per destacar. El nostre grau, a diferència de la resta, s’especialitza completament en màrqueting per cobrir la demanda d’un dels sectors amb més oportunitats i creixement de Barcelona, amb professionals realment preparats. En tots els informes sobre l’evolució del mercat laboral i les carreres més demandades trobem el màrqueting en les primeres posicions. A més, dins el grau de màrqueting de la nostra Escola Universitària, s’imparteix formació de màrqueting digital, una branca imprescindible per a nous professionals que treballaran en aplicar els seus coneixements a l’àmbit online.

Accés

Requisits d’accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències Socials i Jurídiques.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d’accés

Sortides professionals

El Màrqueting està present a totes les organitzacions i per tant és una excel·lent oportunitat per a la realització pràctica dels nostres alumnes. Per això a Mediterrani gestionem una dinàmica borsa de pràctiques i borsa de treball amb moltes ofertes vinculades a les diferents propostes professionals relacionades amb el Màrqueting, com ara:

 • Departaments de màrqueting i departaments comercials de les empreses.
 • Consultoria i direcció de màrqueting: auditories de màrqueting, formació i disseny d’estratègies.
 • Consultoria i direcció comercial: organització i gestió de l’equip de vendes.
 • Investigació comercial: confecció d’estudis de mercat, anàlisi d’oportunitats de negoci, creació i desenvolupament de nous productes o estudis de viabilitat comercial.
 • Distribució comercial: gestió de centres comercials, marxandatge, logística o trade marketing.
 • Màrqueting i publicitat: gestió estratègica de comptes.
 • Entitats no lucratives: organismes públics, fundacions i ONG-ONL .
 • Community Management: Social Media, disseny de websites i posicionament SEO-SEM.

Continuar estudiant

Per tal que puguis completar el segon cicle universitari dins la teva formació, EU Mediterrani també t’ofereix a Barcelona els postgraus més prestigiosos. A l’edifici Mediterrani podràs cursar el Diploma de Postgrau en Competències Directives Turístiques que et permetrà assolir responsabilitats dins la gestió de les empreses turístiques de més alt nivell. Però el programa de referència sens dubte és el Màster en Direcció Estratègica d’Empreses Turístiques, estudi propi amb titulació de la UdG i que ofereix quatre itineraris d’especialització: Direcció Turística de Creuers, Direcció d’Empreses d’Allotjament, Direcció de Màrqueting i E-Commerce, i Direcció d’Esdeveniments i Congressos. Tria l’especialitat que més t’agradi i treballa a les empreses més destacades del sector.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2019-2020

Fonaments de l'Empresa24.00 crèdits
Principis del Màrqueting12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Introducció al màrqueting   Introducción al marketing   Introduction to Marketing (3152G02006) BBàsica 6.00 SSemestral
Anàlisi comercial   Análisis comercial   Business analysis (3152G02007) BBàsica 6.00 SSemestral
Comportament de compra12.00 crèdits
Investigació comercial6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Fonaments d'estadística   Fundamentos de estadística   Bases of Statistics (3152G02010) BBàsica 6.00 SSemestral
Llengües estrangeres aplicades al màrqueting i als negocis6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Anglès I   Inglés I   English Language I (3152G02014) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Xinès mandarí I   Chino mandarín 1   Chinese Language 1 (3152G02018) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Fonaments de l'Empresa6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Dimensió jurídica del màrqueting   Dimensión jurídica del marketing   Legal dimension of Marketing (3152G02005) BBàsica 6.00 SSemestral
Investigació comercial12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Estadística I   Estadística I   Statistics 1 (3152G02011) BBàsica 6.00 SSemestral
Estadistica II   Estadística II   Statistics 2 (3152G02012) BBàsica 6.00 SSemestral
Màrqueting estratègic18.00 crèdits
Comunicació12.00 crèdits
Màrqueting específic6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Màrqueting Internacional   Marketing Internacional   International Marketing (3152G02029) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Llengües estrangeres aplicades al màrqueting i als negocis6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Anglès II   Inglés II   English Language II (3152G02015) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Xinès mandarí II   Chino mandarín II   Chinese Language II (3152G02019) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Investigació comercial6.00 crèdits
Màrqueting estratègic6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Desenvolupament del pla de màrqueting   Desarrollo del plan de marketing   Marketing Plan Development (3152G02026) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Màrqueting específic12.00 crèdits
Màrqueting digital30.00 crèdits
Llengües estrangeres aplicades al màrqueting i als negocis6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Anglès III   Inglés III   English Language III (3152G02016) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Xinès mandarí III   Chino mandarín III   Chinese Language III (3152G02020) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Pràcticum12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Pràcticum   Prácticum   Professional Placements (3152G02035) PEPràctiques externes 12.00 SSemestral
Optatives21.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Introducció al turisme   Introducción al turismo   Tourism introduction (3152G01001) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Dimensió socio-cultural del turisme   Dimensión socio-cultural del turismo   The Socio-cultural dimension of tourism (3152G01002) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Dimensió territorial del turisme   Dimensión territorial del turismo   Regional dimensions of tourism (3152G01004) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Tècniques informàtiques i comunicatives   Técnicas informáticas y comunicativas   Computer and communicative skills (3152G01009) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Alemany   Alemán   German Language (3152G02037) OPOptativa 6.00 SSemestral
Francès   Francés   French Language (3152G02038) OPOptativa 6.00 SSemestral
Rus   Ruso   Russian Language (3152G02039) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Neuromàrqueting   Neuromarketing   Neuromarketing (3152G02040) OPOptativa 6.00 SSemestral
Màrqueting Ecològic   Marketing Ecológico   Green Marketing (3152G02041) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Control Pressupostari   Control Presupuestario   Budgetary Control (3152G02042) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Habilitats Directives i de Comunicació   Habilidades Directivas y de Comunicación   Communication and Managment Skills (3152G02043) OPOptativa 3.00 SSemestral
Cultura Internacional: Nord Àfrica i Orient Mitjà   Cultura Internacional: Norte de África y Oriente Medio   International Culture: North of Africa and Middle East (3152G02044) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Cultura Internacional: Amèrica   Cultura Internacional: América   International Culture: America (3152G02045) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Cultura Internacionals: Àsia i el Pacífic   Cultura Internacional: Asia y el Pacífico   International Culture: Asia and the Pacific (3152G02046) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Cultura Internacionals: Europa   Cultura Internacional: Europa   International Culture: Europe (3152G02047) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Màrqueting Polític i electoral   Marketing Político y electoral   Political and electoral Marketing (3152G02048) OPOptativa 6.00 SSemestral
Emprenedoria   Emprendeduría   Entrepreneurship (3152G02049) OPOptativa 3.00 SSemestral
Pràcticum II   Prácticum II   Professional Placements II (3152G02050) OPOptativa 6.00 SSemestral
Integració de mercats   Integración de mercados   Market integration (3152G02051) OPOptativa 6.00 SSemestral
Joc de Simulació en Màrqueting   Juego de Simulación en Marketing   Marketing Business Game (3152G02052) OPOptativa 6.00 SSemestral
Programació temporal de projectes   Programación temporal del proyectos   Project time schedule (3152G02053) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Dret de l'Empresa   Derecho de la Empresa   Business Law (3152G02054) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Informàtica aplicada al disseny multimèdia   Informática aplicada al diseño multimedia   Computing applied to multimedia design (3152G02055) OPOptativa 6.00 SSemestral
Smart Cities: màrqueting i branding municipal   Smart Cities: marketing y branding municipal   Smart Cities: marketing and municipal branding (3152G02056) OPOptativa 6.00 SSemestral
Treball Final de Grau15.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Treball Final de Grau   Trabajo Final de Grado   Final Project (3152G02036) TFGTreball final de grau 15.00 AAnual
Llengües estrangeres aplicades al màrqueting i als negocis6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Anglès IV   Inglés IV   English Language IV (3152G02017) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Xinès mandarí IV   Chino mandarín IV   Chinese Language IV (3152G02021) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Optativitat+Reconeixement acadèmic27.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Introducció al turisme   Introducción al turismo   Tourism introduction (3152G01001) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Dimensió socio-cultural del turisme   Dimensión socio-cultural del turismo   The Socio-cultural dimension of tourism (3152G01002) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Dimensió territorial del turisme   Dimensión territorial del turismo   Regional dimensions of tourism (3152G01004) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Tècniques informàtiques i comunicatives   Técnicas informáticas y comunicativas   Computer and communicative skills (3152G01009) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Alemany   Alemán   German Language (3152G02037) OPOptativa 6.00 SSemestral
Francès   Francés   French Language (3152G02038) OPOptativa 6.00 SSemestral
Rus   Ruso   Russian Language (3152G02039) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Neuromàrqueting   Neuromarketing   Neuromarketing (3152G02040) OPOptativa 6.00 SSemestral
Màrqueting Ecològic   Marketing Ecológico   Green Marketing (3152G02041) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Control Pressupostari   Control Presupuestario   Budgetary Control (3152G02042) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Habilitats Directives i de Comunicació   Habilidades Directivas y de Comunicación   Communication and Managment Skills (3152G02043) OPOptativa 3.00 SSemestral
Cultura Internacional: Nord Àfrica i Orient Mitjà   Cultura Internacional: Norte de África y Oriente Medio   International Culture: North of Africa and Middle East (3152G02044) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Cultura Internacional: Amèrica   Cultura Internacional: América   International Culture: America (3152G02045) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Cultura Internacionals: Àsia i el Pacífic   Cultura Internacional: Asia y el Pacífico   International Culture: Asia and the Pacific (3152G02046) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Cultura Internacionals: Europa   Cultura Internacional: Europa   International Culture: Europe (3152G02047) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Màrqueting Polític i electoral   Marketing Político y electoral   Political and electoral Marketing (3152G02048) OPOptativa 6.00 SSemestral
Emprenedoria   Emprendeduría   Entrepreneurship (3152G02049) OPOptativa 3.00 SSemestral
Pràcticum II   Prácticum II   Professional Placements II (3152G02050) OPOptativa 6.00 SSemestral
Integració de mercats   Integración de mercados   Market integration (3152G02051) OPOptativa 6.00 SSemestral
Joc de Simulació en Màrqueting   Juego de Simulación en Marketing   Marketing Business Game (3152G02052) OPOptativa 6.00 SSemestral
Programació temporal de projectes   Programación temporal del proyectos   Project time schedule (3152G02053) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Dret de l'Empresa   Derecho de la Empresa   Business Law (3152G02054) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Informàtica aplicada al disseny multimèdia   Informática aplicada al diseño multimedia   Computing applied to multimedia design (3152G02055) OPOptativa 6.00 SSemestral
Smart Cities: màrqueting i branding municipal   Smart Cities: marketing y branding municipal   Smart Cities: marketing and municipal branding (3152G02056) OPOptativa 6.00 SSemestral

Cal superar 1 dels mòduls següents

M5+Requeriment llengües24.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Anglès I   Inglés I   English Language I (3152G02014) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Anglès II   Inglés II   English Language II (3152G02015) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Anglès III   Inglés III   English Language III (3152G02016) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Anglès IV   Inglés IV   English Language IV (3152G02017) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Xinès mandarí I   Chino mandarín 1   Chinese Language 1 (3152G02018) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Xinès mandarí II   Chino mandarín II   Chinese Language II (3152G02019) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Xinès mandarí III   Chino mandarín III   Chinese Language III (3152G02020) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Xinès mandarí IV   Chino mandarín IV   Chinese Language IV (3152G02021) OBObligatòria 3.00 SSemestral
* Nivell B2 - Anglès

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+.

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Sessions informatives d'acollida
Estudiants de primera opció
25 de setembre, a les 16.30 h
Estudiants de segona i posteriors opcions
25 de setembre, a les 16.30 h
Dates de matrícula
En primera preferència
Del 15 al 18 de juliol
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 i 29 de juliol
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
5 i 6 de setembre
De segona reassignació de juny
16 de setembre
De tercera reassignació de juny
20 de setembre
En convocatòria de setembre
27 de setembre
En matrícula d’octubre
10 d'octubre
Inici de les classes
Data d'inici
26 de setembre de 2019
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
93 426 98 22
Correu electrònic
secretariaacademica@mediterrani.com

1. Document d'identitat:

Nacionalitat Documentació

Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra

Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent

Estudiants estrangers no comunitaris

TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

2. Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.


3. Documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de:
a) PAU i assimilats
b) CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats
c) Titulació universitària per la UdG
d) Proves d'accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin al Portal d’accés a la universitat el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre.

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG

Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol 

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris)

Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions i el justificant d’haver abonat els drets de trasllat

Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

4. Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)


5. Només en cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.


La documentació s'haurà de presentar en el moment de matrícula, o bé a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre (excepte el carnet de família nombrosa en cas de renovació, que es pot lliurar fins al 31 de desembre).

Automatrícula

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Necessàries

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Preferències

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Analytics

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Marketing

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.