Doble titulació Enginyeria en Tecnologies Industrials / Administració i Direcció d'Empreses

Doble titulació Enginyeria en Tecnologies Industrials / Administració i Direcció d'Empreses

Curs 2018-2019

La doble titulació GETI-ADE és una oportunitat per als estudiants exigents que vulguin realitzar en paral·lel, durant cinc cursos, dos estudis independents però alhora complementaris amb l’objectiu d’obtenir un ampli coneixement en gestió i organització empresarial.

Per una part el Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials que resumeix totes les branques de la tecnologia i l’enginyeria: mecànica, electrònica i química i forma part de la formació necessària per a esdevenir Enginyer Industrial, i per l’altra el Grau d’Administració d’Empreses que proporciona la formació adequada en economia i en organització de l'empresa i capacita per desenvolupar les tasques pròpies de la direcció empresarial.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Doble titulació Enginyeria en Tecnologies Industrials / Administració i Direcció d'Empreses
Branca de coneixement:
Enginyeria i arquitectura / Ciències Socials i Jurídiques
Durada:
5 anys
Crèdits europeus:
377
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Enginyeria en Tecnologies Industrials per la Universitat de Girona
Graduat/ada en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat de Girona
Centre docent:
Escola Politècnica Superior
Nombre orientatiu de places:
15
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:

2.355 euros. Vegeu Informació de preus

Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

A la DT GETI-ADE adquiriràs competències en dos vessants: 1) Per un costat, les bases científiques i tecnològiques de tots els àmbits de l’enginyeria per tal de dissenyar, desenvolupar i analitzar productes i serveis de diversos àmbits (vehicles, màquines i estructures de la branca de l’enginyeria mecànica; components electrònics, sistemes automàtics i robots de la branca de l’enginyeria electrònica i automàtica; o processos químics i de gestió mediambiental de la branca de l’enginyeria química; i 2) les bases d’economia i direcció d’empreses per tal de poder gestionar un projecte empresarial.

Al mateix temps adquiriràs els coneixements científics i matemàtics que et permetran comprendre documentació tècnica i científica necessària per a fer recerca i desenvolupament (R+D+I) en qualsevol d’aquests àmbits així com interpretar informes escrits per altres enginyers especialistes i directors d’empreses. Aquesta capacitat multidisciplinària et permetrà liderar grups de treball transversals i treballar com a directiu en empreses tecnològiques.

La formació de l'Enginyer en Tecnologies Industrials es complementa naturalment amb el Màster en Enginyeria Industrial (www.udg.edu/masterengind), donant lloc a l'Enginyer Industrial, una professió amb una tradició de més de 150 anys molt ben valorada a les empreses d'àmbit nacional com internacional.

Accés

Requisits d’accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a les branques de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura i Ciències Socials i Jurídiques.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a les branques de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura i Ciències Socials i Jurídiques.
 • Més grans de 25 anys. Opcions preferents de la prova d'accés superada: Enginyeria i Arquitectura i Ciències Socials i Jurídiques.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d’accés

Sortides professionals

En finalitzar el doble grau, per l’ampli coneixement que hauràs rebut, tant des de l’àmbit de l’enginyeria com des de l’econòmic i social, disposaràs d’un gran ventall de possibilitats per poder introduir-se en el mercat laboral. La varietat de coneixements que hauràs adquirit, des de la mecànica, les estructures o el control, del Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials, fins a l’economia, l’anàlisi comptable o la direcció financera, del Grau en Administració d’Empreses, et permetrà disposar d’un perfil multidisciplinari molt apreciat pel teixit industrial del nostre país.

Malgrat això, la primera recomanació és completar la formació amb el Màster en Enginyeria Industrial. Un lema recent del col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya era “En tot i per a tot”. Aquest lema mostra que, amb la continuïtat del Màster en Enginyeria Industrial, podràs treballar en els principals sectors industrials, principalment en l’àrea de Producció i desenvolupament de producte. A més, amb el complement de la formació d’Administració d’Empreses ja adquirida, ampliaràs les possibilitats cap a les diverses àrees funcionals de l’empresa a part de les de Producció.

Continuar estudiant

El Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials dóna accés directe al Màster en Enginyeria Industrial, que és l’únic màster oficial que habilita per a l’exercici de la professió regular d’enginyer/a industrial. Tanmateix també dóna accés a màsters de direcció d’empreses i a màsters tecnològics i científics, en funció de les inquietuds que hagin anat sorgint fent la Doble titulació, i si es vol continuar estudiant en l’àmbit de la recerca es pot accedir al programa de Doctoral en Tecnologia.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2018-2019

Cal superar 69,00 B

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Fonaments de física 1 (3105G08003)

BBàsica 6.00 SSemestral

Fonaments de física 2 (3105G08004)

BBàsica 6.00 SSemestral

Fonaments de l'empresa (3107G00010)

BBàsica 6.00 SSemestral

Fonaments de matemàtiques 1 (3105G08001)

BBàsica 9.00 SSemestral

Fonaments de matemàtiques 2 (3105G08002)

BBàsica 6.00 SSemestral

Història econòmica (3107G00005)

BBàsica 12.00 AAnual

Informàtica (3105G08049)

BBàsica 6.00 SSemestral

Instruments d'economia aplicada (I) (3107G00007)

BBàsica 6.00 SSemestral

Introducció a l'economia (3107G00012)

BBàsica 12.00 AAnual

Cal superar 27,00 B

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Estadística (3105G08047)

BBàsica 6.00 SSemestral

Expressió gràfica (3105G08048)

BBàsica 9.00 SSemestral

Fonaments de química (3105G08005)

BBàsica 6.00 SSemestral

Introducció al dret (3107G00008)

BBàsica 6.00 SSemestral

Cal superar 49,00 OB

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Economia industrial (3107G00016)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Economia internacional (3107G00015)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Fonaments de ciència de materials (3105G08050)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Fonaments de control (3105G08011)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Fonaments de mecànica (3105G08012)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Macroeconomia (3107G00014)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Microeconomia (3107G00013)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Teoria de màquines (3105G08013)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Termodinàmica (3105G08008)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Cal superar 6,00 B

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Economia de l'empresa (3107G00011)

BBàsica 6.00 SSemestral

Cal superar 69,00 OB

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Ampliació de matemàtiques 1 (3105G08028)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Direcció de recursos humans (3107G01023)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Econometria (3107G01020)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Elasticitat i resistència de materials (3105G08014)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Enginyeria de fluids (3105G08007)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Informàtica i comunicacions (3105G08026)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Introducció a la comptabilitat (3107G00009)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Màquines elèctriques (3105G08010)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Sistemes fluidomecànics (3105G08019)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Sociologia (3107G00006)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Tecnologia de processos (3105G08027)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Tecnologies de materials (3105G08022)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Teoria de circuits i fonaments d'electrònica (3105G08009)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Optatives (perfil ADE)36.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Direcció comercial (3107G01022)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Direcció financera I (3107G01024)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Direcció financera II (3107G01025)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Empresa i sector públic (3107G01028)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Comptabilitat financera (3107G01102)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Interpretació d'estats financers (3107G01103)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Cal superar 40,00 OB

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Electrotècnia i accionaments elèctrics (3105G08024)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Elements de màquines (3105G08021)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Enginyeria tèrmica (3105G08018)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Introducció a les estructures (3105G08020)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Regulació automàtica (3105G08025)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Sistemes electrònics i automàtics (3105G08023)

OBObligatòria 9.00 SSemestral

Tecnologies de fabricació (3105G08015)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Optatives 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Gestió empresarial de la prevenció de riscos laborals (3107G01030)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Matemàtica de les operacions financeres (3107G01042)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Comunicació corporativa (3107G01043)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Institucions i polítiques de la Unió Europea (3107G01045)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Mètodes qualitatius i quantitatius per la investigació de mercats (3107G01048)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Recerca operativa (3107G01051)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Teoria de l’estratègia (3107G01052)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tècniques de venda i comercialització (3107G01053)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió de la cadena de subministrament (3107G01054)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Política de preus (3107G01055)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anàlisi estratègica sectorial (3107G01059)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Arquitectura organitzativa (3107G01060)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Empreses de la nova economia (3107G01061)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió integrada: qualitat, medi ambient i seguretat laboral (3107G01062)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió de processos organitzatius (3107G01063)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Incertesa i decisió (3107G01064)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Mercats i organitzacions (3107G01065)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gestió ambiental i economia del medi ambient (3107G01074)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Competència lleial i deslleial (3107G01075)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Estratègies empresarials i mercats turístics (3107G01076)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Polítiques comercials (3107G01077)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Finances corporatives (3107G01078)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Direcció d'organitzacions no lucratives (3107G01079)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Investigació comercial (3107G01080)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Control corporatiu (3107G01081)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques d'empresa (3107G01094)

OPOptativa 12.00 SSemestral

Cal superar 42,00 OB

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Ampliació de matemàtiques 2 (3105G08029)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Ciència i tecnologia del medi ambient (3105G08017)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Comptabilitat de costos (3107G01101)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Direcció estratègica (3107G01026)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Gestió de la producció (3105G08016)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Investigació operativa (3105G08030)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Pla d’empresa i emprenedoria (3107G01027)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Projectes (3105G08051)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Taller d'ensinistrament professional (3105G08031)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Cal superar 27,00 TFG

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Projecte fi de grau (3105G08052)

TFGTreball final de grau 15.00 SSemestral

Treball de fi de grau (3107G01098)

TFGTreball final de grau 12.00 SSemestral

Optativitat + Reconeixement acadèmic48.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Direcció comercial (3107G01022)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Direcció financera I (3107G01024)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Direcció financera II (3107G01025)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Empresa i sector públic (3107G01028)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Comptabilitat financera (3107G01102)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Interpretació d'estats financers (3107G01103)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gestió empresarial de la prevenció de riscos laborals (3107G01030)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Matemàtica de les operacions financeres (3107G01042)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Comunicació corporativa (3107G01043)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Institucions i polítiques de la Unió Europea (3107G01045)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Mètodes qualitatius i quantitatius per la investigació de mercats (3107G01048)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Recerca operativa (3107G01051)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Teoria de l’estratègia (3107G01052)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tècniques de venda i comercialització (3107G01053)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió de la cadena de subministrament (3107G01054)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Política de preus (3107G01055)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anàlisi estratègica sectorial (3107G01059)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Arquitectura organitzativa (3107G01060)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Empreses de la nova economia (3107G01061)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió integrada: qualitat, medi ambient i seguretat laboral (3107G01062)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió de processos organitzatius (3107G01063)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Incertesa i decisió (3107G01064)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Mercats i organitzacions (3107G01065)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gestió ambiental i economia del medi ambient (3107G01074)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Competència lleial i deslleial (3107G01075)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Estratègies empresarials i mercats turístics (3107G01076)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Polítiques comercials (3107G01077)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Finances corporatives (3107G01078)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Direcció d'organitzacions no lucratives (3107G01079)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Investigació comercial (3107G01080)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Control corporatiu (3107G01081)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques d'empresa (3107G01094)

OPOptativa 12.00 SSemestral

Requisit de llengua

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Totes les assignatures tenen un vessant pràctic que té un pes molt important en els estudis. Faràs les pràctiques en grups reduïts en laboratoris que tenen equipaments adaptats a les necessitats actuals. L’empresa està molt present a l’Escola Politècnica Superior i a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Com a estudiant de la DT Grau en Tecnologies Industrials i Administració d’Empreses podràs fer pràctiques en empreses a través de les estades a l'entorn laboral. Podràs triar entre les més de 450 ofertes que es proposen cada curs.

Treball de fi de grau

Durant l’últim curs faràs el Treball Final de Grau (TFG), on demostraràs els coneixements que has adquirit durant la teva formació. Atès que es cursen dos estudis, podràs fer un TFG per cada estudi, seguint la normativa de cada centre, o bé podràs fer una única memòria que inclourà dues parts corresponents a cadascun dels dos graus i serà avaluat seguint la normativa de dobles titulacions.

Si esculls l’opció de fer una única memòria, aquest serà un projecte d’enginyeria sobre la matèria que escullis i caldrà que inclogui una extensa valoració econòmica per complir amb les competències del Grau en Administració i Direcció d’Empreses. O bé serà un projecte d’empresa sobre l’àrea funcional que escullis i caldrà que inclogui una extensa part d’enginyeria per complir amb les competències del Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials. Si vols, el podràs desenvolupar en una empresa o en un grup de recerca.

A més, els millors TFG tenen premi! Tant la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials com l’Escola Politècnica Superior tenen entitats externes que validen la feina que s’hi porta a terme. El Patronat d’empreses que dóna suport a l’Escola Politècnica Superior i els col·legis professionals d’Enginyers cada any donen premis als millors TFG del Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials. I el Col·legi d’Economistes de Catalunya i el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya també donen premis als millors TFG del Grau en Administració i Direcció d’Empreses.

Mobilitat

L’Escola Politècnica Superior i la Facultat d’Econòmiques i Empresarials té relacions amb universitats d’arreu del món. Hi ha diversos programes de mobilitat i d’intercanvi que et permetran fer estades a l’estranger per cursar-hi assignatures, elaborar el Treball Final de Grau o ampliar estudis: Erasmus, Erasmus+, Erasmus Mundus, Sòcrates, IAESTE, SICUE-Sèneca, Beques Balsells, Beques Josep Maria Ginés i Pous...

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Sessions informatives d'acollida
Estudiants de primera opció
3 de setembre, de 9 h a 10.30 h, Sala d’Actes EPS 1
Estudiants de segona i posteriors opcions
3 de setembre, de 9 h a 10.30 h, Sala d’Actes EPS 1
Dates de matrícula
En primera preferència
13 de juliol, de 10 h a 12 h, Aula Informàtica III-01i
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, de 10 h a 12 h, Aula Informàtica III-01i
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 i 27 de juliol, de 10 h a 12 h, Aula Informàtica III-01i
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
6 i 7 de setembre, de 10 h a 12 h, Aula Informàtica III-01i
De segona reassignació de juny
14 de setembre, de 9.30 h a 13.45 h, Secretaria Acadèmica
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, de 9.30 h a 13.45 h, Secretaria Acadèmica
En convocatòria de setembre
27 de setembre, 10 h, Secretaria Acadèmica
En matrícula d’octubre
9 d'octubre, 10 h, Secretaria Acadèmica
Inici de les classes
Data d'inici
17 de setembre de 2018
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 41 84 20
Correu electrònic
infoacademica.eps@udg.edu

Documents personals
 • Original i fotocòpia del document d'identitat vigent:

  • Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra: DNI, document acreditatiu del país d'origen o passaport.
  • Estudiants estrangers no comunitaris: TIE (targeta d'identificació d'estrangers). Si encara no es disposa del TIE, s’ha de presentar el passaport i la fotocòpia de la sol·licitud del TIE (que conté el NIE). Hi ha un termini de tres mesos a partir de la data de matrícula per lliurar el TIE.
 • Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.
Documents acreditatius de l'accés a la universitat
 • Estudiants procedents de la PAU i assimilats: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants procedents de CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants que han superat la prova per a més grans de 25, 40 o 45 anys: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants amb titulació universitària (excepte titulats/ades per la UdG): original i fotocòpia del títol o del resguard del títol.
 • Estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris (trasllat d'expedient): comprovant d’haver abonat els drets de trasllat d’expedient acadèmic a la universitat d’origen. (**)

(*) La Universitat no requereix presentar cap documentació ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre. En cas que no es descarregui dins el termini, s’haurà de demanar un certificat a la Secció d’Accés de la UdG i abonar el cost corresponent.

(**) Els estudiants que sol·licitin reconeixements acadèmics també han de presentar la documentació següent: certificat acadèmic expedit per la Universitat d’origen on constin les assignatures i les qualificacions obtingudes, programes de les assignatures superades (segellats per la universitat d’origen) i pla d’estudis al·legat a efectes de reconeixements (segellat per la universitat d’origen).

Documents de matriculació
 • Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)
 • En cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

Tota la documentació s'haurà de presentar a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre de 2018.

Automatrícula